Category Archives: Uncategorized

Oileán-Cnuasach Filíochta

Students poetry published

Read the beautiful poems written by Coláiste Students and published in OILEÁN – what wonderful insights on the theme of Immigration.

Click HERE or on the images to read the poems

Previous post – click HERE

 

Students poetry published

Fóram Polaitíochta 2018

Tús maith….  Bliain na Gaeilge

Ós rud é go bhfuil 2018 aitheanta mar ‘Bliain na Gaeilge’, ba mhór an ónóir do Choláiste an Eachréidh go raibh an deis acu cúrsaí a phlé i gcuideachta ionadaíocht tras-pháirtí agus ó Chonradh na Gaeilge i mBaile Átha an Rí Dé hAoine 13ú Eanáir.   I measc na n-ionadaithe i láthair ar an lá, bhí:

  • Sean Kyne, Aire Stáit, Fine Gael
  • Éamon Ó Cuív, T.D. Fianna Fáil
  • Trevor Ó Clochartaigh, Seanadóir.
  • Peadar Mac Fhlannchadha, Leas-Rúnaí Ginearálta, Conradh na Gaeilge

Rinneadh plé forleathan maidir le postanna agus seirbhísí Gaeilge atá curtha ar fáil ag rannóga stáit, an tacaíocht atá curtha ar fáil don Ghaeloideachas  ‘Plean 20 bliana’ agus cosaint don Ghaeltacht.

Caithfidh a rá go raibh díospóireacht agus plé sláintiúil ann agus b’iontach leis na daltaí an deis a thapú ceisteanna a chur ar cheannairí na tíre agus ní raibh drogall orthu a dtuairimí féin a nochtadh.

B’iad na scoláirí idirbhliana a bhí i gceannas ar an Fhóram Pholaitíochta a eagrú, ag cur ceisteanna is ag stiúradh an plé iad féin. Dúirt urlabhra ón idirbhliain:

“Tá súil againn gur fhágamar ábhar machnaimh ag na polaiteoirí agus go dtuigeann siad go bhfuil daoine óga breá sásta ceisteanna a chur.”

Grianghraf faoi iamh:

Fóram ‘18

Sean Kyne (Aire Stáit, Fine Gael), Peadar Mac Fhlannchadha (Conradh na Gaeilge), Éamon Ó Cuív (T.D., Fianna Fáil) agus Trevor Ó Clochartaigh (Seanadóir) i gcuideachta cuid de na daltaí idirbhliana ó Choláiste an Eachréidh a d’eagraigh Fóram polaitíochta le deireannas.

Digital School Champion

D’fhreastal Adam, Oisín Harry agus Matej ar Lá Traenála -Digital School Champion” in éineacht le Múinteoir Bairbre i Luimneach ar 12/01/2017.

The students have setup a computer club which runs every Tuesday at lunch time. They welcome anyone who with computer related questions and also anyone who is interested in computer programming Makey Makey and Raspberry Pi.

Tá fáilte roimh chách ag an gclub ríomhaireachta.

TY Bubble Soccer

 

D’fhreastail daltaí na hidirbhliana ar an ionad eachtraíochta ‘Astrobay’ i nGaillimh ar an 11ú Eanáir. Ba mhór an chraic agus spórt a bhí acu. Bhain siad an-sult as an saighdeoireacht (Tag Archery) cinnte, ach mar a fheictear sna grianghraif ceangailte, ba é an Bubble Soccer buaicphointe an lae gan aon dabht!!

Ceiliúradh GAISCE Nollaig ’17

Twice annually, Nollaig & Samhradh, student achievement is acknowledged in three categories:- in classwork  OBAIR RANGA, in the area of leadership CEANNAIREACHT and in recognition of their efforts and use of GAEILGE.

Arís i mbliana bhí ócáid bhreá againn sa Choláiste ar lá laethanta saoire na Nollag. Bronnadh gradaim ar na daltaí ag tabhairt aitheantais dá gcuid iarrachtaí le linn an téarma. Bronntar teastais sna catagóir seo:- Ceannaireacht, Gaeilge, Tinreamh agus Obair Ranga. Anuas ar sin bhí ceol den scoth faoi stiúr Mhúinteoir Úna, caint ar shiamsaíocht idir cheol agus amhránaíocht – b’iad Caroline, Bliain 2, agus Eileen, Idirbhliain, a bhuaigh na duaiseanna ceoil.

Bhronn Rang na hArdteiste bláthanna ar mhúinteoir Seán agus Gearóidín as ucht a gcuid iarrachtaí le cúrsaí eitpheile thar na blianta.

100% Tinreamh – nearly 1/3 of all pupils attended school EVERY day since term began on the 28th August, well done!! MUSIC – again this year our students entertained us with their wonderful music, much of which was composed by themselves. Thanks to Múinteoir Úna for coordinating the show. To view our musical talent click here

NOLLAIG SHONA AGUS BLIAIN MHAITH AGAIBH GO LÉIR

Poetry Ireland

Students poetry published

Indeed it was a privilege to accompany 8 of our pupils to Poetry Ireland’s offices in Dublin. They, and pupils from one other school, were greeted by the former Irish-American ambassador Anne Anderson and had the opportunity to recite their poems at a wonderful event sponsored by Poetry Ireland.

To their delight, the pupils were presented with a bound copy of their very own published works by the former Ambassador, who had commissioned the work through the Oileán Programme. More about their poems, based on the theme of immigration and the diaspora will follow in a later post. For now, we are very proud of their achievements, thar a bheith bródúil ar fad!

CLICK HERE TO READ THEIR POEMS

Students poetry published

 

 

Students poetry published

NUI Maynooth Scholarship

Congratulations to Melanie to whom NUI Maynooth recently presented a scholarship. Melanie, who attained 589 CAO points in her Leaving Certificate, 2017,  was recognised among the cohort of students who got 550 points or more.  Melanie is currently studying 1st Year Mathematics and Physics. Comhghairdeas ó chroí le Melanie ar a bronnadh scoláireacht le déanaí in Ollscoil na hÉireann Má Nuad as ucht feabhais a cuid torthaí Ardteiste. Ghnóthaigh sí 589 pointe CAO agus tá sí anois ag tabhairt faoi chéim sa Mhatamaitic agus Fisic.

Big Brother Big Sister on Ice!!

A wonderful day was had by students of Coláiste an Eachreidh on Tuesday 19th December.  As a Christmas treat the hardworking Transition Years and the 1st and 5th Years involved in the Big Brother Big Sister Foroige programme hit the ice in Galways’s Leisureland to show their skills. After an unsteady start with much white-knuckled clutching  to the barriers it wasn’t long before they were sailing around the ice like pros.  A fun-filled day was enjoyed by both teachers and students.

TY Spikeball Coaching

After 6 weeks coaching with 2 local primary schools, TY students organised a very enjoyable and successful day for 5th & 6th class pupils from Gaelscoil Riada and Scoil Chroí Naofa.

Arís i mbliana, ghlac cailíní na hidirbhliana páirt sa chlár cóitseála ‘VAI TY Girls Spikeball Leaders Award Programme’ ar feadh 6 seachtaine i mí Dheireadh Fómhair agus Mí na Samhna. Chuile Dhéardaoin, d’fhreastail na cailíní ar dhá scoil áitiúil, Gaelscoil Riada agus Scoil Chroí Naofa, agus chóitseáil siad Spikeball do dhaltaí rang a cúig agus rang a sé. Bhain gach duine, idir chóitseálaithe agus dhaltaí an-spraoi agus tairbhe as an gclár. Ag deireadh an chláir, phleanáil na cailíní Blitz spraiúil, agus cuireadh ar siúl é i halla na Gairmscoile go luath i mí na Nollag. Bhí an-eagar ar an ócáid, agus bhí gach duine an-sásta leis an lá. Ba chóir go mbeadh na cailíní thar a bheith bródúil astu féin agus as an obair mhór a rinne siad leis na daltaí le cúpla mí anuas. Maith sibh Ailbhe, Deirdre, Eileen, Emily, Eve, Hannah, Hermione, Jenny, Jessica, Molly agus Sadhbh. Nár lagaí Dia sibh!

SCLÉIP – Ceol & Damhsa!!!

Scléip 2017

Coláiste students excel again!

Arís i mbliana tá talann ceoil agus damhsa na ndaltaí le feiceáil ar stáitse, an tseachtain seo caite bhí an ceoldráma, Back to the 80s, á léiriú i Halla an Phobail, Baile Átha an Rí. Inniu ba sa ‘Town Hall’ a thug na daltaí taispeáintais den scoth arís – cuid mhaith acu cáilithe do na babhtaí naisiúnta.

Buíochas mór le múinteoir Úna as iad a ullmhú. Cliceáil thíos le féachaint ar na daltaí / click below to view performances

Féach fhíseáin/ View Performances

Táimid an-bhródúil as 10 iomaitheoir, idir grúpaí agus ceoltóirí aonair, ó Choláiste an Eachréidh a ghlac páirt sa réamhbabhta den chomórtas ’Scléip’ ar an 21/11/2017. Chuir siad a chroí agus a anam isteach sna comórtais, idir damhsa, amhránaíocht, agus cumadóireacht ceoil agus amhrán. Na daltaí a ghlac páirt ná:
Racghrúpa ó Bl. 3 ag canadh ‘An Paisinéir’ le Iggy Pop
Dalta ón Bl. 3 a chum agus a chas a amhrán féin, ‘An Fear Grinn’ https://www.youtube.com/watch?v=_6x32siqRdY
Daltaí Bl. 2 ag canadh ‘Pompeii’ https://www.youtube.com/watch?v=_6x32siqRdY
Popghrúpa ó Bl. 2 ag canadh ‘Imithe Bharr Tonn’ https://www.youtube.com/watch?v=Uulua7t5UoE
Popghrúpa ó Bl. 2 ag canadh ‘Fan Taobh Liom’ https://www.youtube.com/watch?v=4l-wi2HrxXs
Dalta ón Idirbhliain a chum agus a sheinn a phíosa féin, ‘Deireadh An Ré’ https://www.youtube.com/watch?v=4l-wi2HrxXs
Dalta ón Idirbhliain a chas Sliocht as ‘The Corpse Bride’ https://www.youtube.com/watch?v=4l-wi2HrxXs
Idirbhliain an Eachréidh ag damhsa go ‘Geronimo’ https://youtu.be/jAknJ6NlRQE
Idirbhliain an Eachréidh agus Bl. 1 Ceol ag canadh ‘Léim Suas’ https://www.youtube.com/watch?v=ij6iZBn_vMs
Popghrúpa ó Bl. 5 ag canadh ‘Fuair Mé’ https://www.youtube.com/watch?v=wNz-VQZZKGI
Bhí na moltóirí, Mícheál Ó Ciaraidh agus Méabh Ní Thuathaláin, an-tógtha leis na ceoltóirí, amhránaithe, aisteoirí agus rinceoirí uilig a chur taispeántais ilchineálacha os comhair an tslua mhóir a bhí i láthair. Mhol an múinteoir ceol Úna daltaí an Eachréidh as ucht an spiorad dearfach agus deá-bhéasach a bhí acu i dtreo na n-iomaitheoirí eile a bhí sa chomórtas. Tá áthas orainn fógairt go mbeidh 4 iomaitheoir ó CAE ag dul tríd go dtí an craobh náisiúnta ins an Amharclann Clasac, Baile Átha Cliath, i mi Feabhra 2018: An banna ceoil ‘Fraoch’, Sorcha Ní Choncarraige, an banna ‘Idir’, agus Oisín Dilger. Ba chóir go mbeadh gach dalta a ghlac páírt iontach bródúil astú féin as ucht dul ar stáitse ós chomhair slua 200 duine!! Tá éacht bainte amach acu! Beidh na iomaitheoirí seo le cloisteáíl ag an scoil féin ag Ceiliúradh Gaisce na Nollaig.

See previous SCLÉIP reports