Category Archives: Uncategorized

‘Disco Inferno’ – Abú!

Disco Inferno – Abú!

Comhghairdeas ó chroí le gach uile duine a bhí páirteach le ceoldráma eile den scoth a chur ar stáitse. Is cosúil gur bhain idir óg is aosta taitneamh iontach as gach uile léiriú a bhí ag ‘Disco Inferno’ in Halla Bhaile Átha an Rí le deireannas.

Níl amhras ar bith ann ach go raibh an-obair curtha isteach le roinnt seachtaine ag daltaí, múinteoirí, stiúrthóirí agus iad ag ullmhú don seó mór. Bhí uaireanta an chloig caite ag cleachtadh, ag dearadh seite, ag réitiú feistis, ag foghlaim línte, i mbun amhránaíochta agus go leor leor eile.

Gabhaimid buíochas le cách a thacaigh go mór le taispeántas d’ardchaighdeán a chur os comhair phobal Eachréidh na Gaillimhe, comhlachtaí beaga is móra a thug urraíocht agus a bhronn spot-duaiseanna, do phobal uile na scoile agus do thuismitheoirí ach go háirithe.

Ar ndóigh, is cúis áthais agus bróid dúinn go léir go raibh luach a saothair chomh sultmhar agus curtha i láthair ar mhodh thar a bheith gairmiúil. Cinnte, bhain rannpháirtithe agus lucht féachána tairbhe luachmhar as a bheith ag a leithéid. Ná déanaimis dearmad ar ‘Disco Inferno’ go deo!

 

Congratulations to all involved in the production of ‘Disco Inferno’ that was staged for three shows in Athenry hall recently.

All the hard work of the entire school community was behind this special bilingual musical that was produced to such a high professional standard. Pupils, teachers, parents and the business community are all very proud of their efforts in this show which proved to be such an enjoyable success.

Maith sibh! Disco Inferno abú!

Tuilleadh eolais fá cheoldrámaí / Further information on musicals cliceáil anseo

Ag Googláil leo!

 

Le linn sos lár-théarma le deireannas, d’fhreastail an Club Ríomhaireachta ar ócáid fíor-speisialta “ESB Creative TechFest” i Google.  D’fhreastail na daltaí ar cheardlanna éagsúla i rith an lae agus iad imithe ar chamchuairt ar fud príomhláithreán Google in Éirinn.

Ní amháin sin ach d’éirigh le Adam Príomhdhuais Cruthaitheachta a bhuachan as ucht clár a chruthú le haghaidh cluiche ríomhaireachta. Nach maith é! Comhghairdeas leis agus súil againn go leanfaidh sé ag cruthú a thuilleadh cláracha sna blianta amach roimhe.

Cinnte, is dócha go bhfuil sé i gcumas gach uile dalta sa chlub ríomhaireachta rudaí den scoth a chruthú agus is mór an spreagadh atá tugtha ag Adam dá chomhghleacaithe lena ghradam. Anois leanaigí ar aghaidh ag googláil libh!

We would like to congratulate Coláiste an Eachréidh’s computer club who took time out during their mid-term break to visit Google at which they attended ‘ESB Creative Techfest‘.

A special word of congrats to Adam who was awarded the main prize for the computer game programme he created. Indeed an inspiration to all our young Googlers!

Tráth na gCeist – Feachtas Quiz

Bhí bua nach beag ag Coláiste an Eachréidh i dTráth na gCeist ‘Feachtas’ le deireannas. Bhí suas le scór foireann ag galacadh páirte i rannóg Chonnachta den chomórtas agus iad ag teacht ó mheánscoileanna éagsúla fud fad na dúiche. Ar ndóigh, bhí Coláiste an Eachréidh breá sásta fáilte Uí Cheallaigh a chur roimh na foirne éagsúla agus neart daltaí dár gcuid féin rannpháirteach. Ar ndóigh, gabhamís comhghairdeas le Oisín, Seán, Tuán agus Conor agus iad anois cáilithe don chomórtas náisiúnta. Beirigí bua arís.

Congratulations to all who took part in the recent Feachtas quiz with a special comhghairdeas to the team from Coláiste an Eachréidh that has now qualified for the national competition. Bualadh bos mór !

Darragh – Barr an Ranga

(English version follows)

Cé go bhfuilimid iontach bródúil dár scoláirí uile i gColáiste an Eachréidh, is fiú aitheantas ar leith a thabhairt do Darragh agus éacht nach beag curtha i gcrích aige. Le deireannas aithníodh go raibh Darragh tar éis marc an-ard a fháil i Mata agus Eolaíocht le linn dó tabhairt faoin Teastas Sóisearach níos luaithe i mbliana. Le fírinne, bhí na marcanna seo aitheanta ar bhun náisiúnta agus cuireadh tugtha dó a bheith i gcomórtas in ‘Olympiad’ Eolaíochta na hÉireann in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath. Má éiríonn le Darragh, seans go mbeidh sé páirteach i gcomórtas Olympiad Eolaíochta Idirnáisiúnta. Go maire tú do nuacht Darragh!

Coláiste an Eachréidh are very proud of all their students but Darragh is worth a particular mention as he was recently recognized as one of the top achievers in his marks in Maths and Science at a national level in the recent Junior Cert. exams. He has been invited to take part in the Irish Science Olympiad in Dublin City University. If Darragh succeeds, he could be representing his country in the International Junior Science Olympiad. Go n-éirí leat Darragh!

 

NUIG Excellence Scholarships

Comhghairdeas le Seán Ó Conaill a bhí i láthair ag Ceiliúradh Scoláireachtaí Sármhaitheasa in Ollscoil na Gaillimhe. Seán Ó Conaill (589 points) was among the recipients at a Celebration of Excellence ceremony at which NUIG President, Prof. Ciarán Ó hÓgartaigh presented the top 2% of NUIG new entrants (all of whom attained a minimum of 560 CAO points), with Excellence Scholarships. In all, the achievements of 76 recipients from 17 Counties were acknowledged.

Grád ‘A’ -business students

Comhghairdeas le Darragh agus Oisín- bronnadh gradam orthu ag searmanas in Ollscoil na Gaillimhe mar gur ghnóthaigh siad grád ‘A’ i GNÓ ard-leibhéal sa Teastas Sóisearach. Well done Oisín and Darragh, they were both awarded certificates at a ceremony in NUIG in recognition of those students who attained Grade ‘A’ in the higher level Junior Cert BUSINESS exam.

Díospóireacht Sinsearach den Scoth

 

Bhí an-obair go deo déanta ag dream sinsearach na scoile mar fhoireann díospóireachta, (Seán, Leah, Eibhlín agus Máiridh) agus iad ag teacht ar ais buacach sa chéad bhabhta díospóireachta eagraithe ag Gael Linn i gContae na Gaillimhe Dé Luain 8/10/18.

Gan amhras, chuaigh siad go mór i bhfeidhm ar an lucht éisteachta agus iad den tuairim nach bhfuil ról tábhachtach ag Uachtarán na hÉireann inniu agus is cinnte go ndeachaigh a gcuid pointí i bhfeidhm go mór ar na moltóirí.

Caithfidh a rá go bhfuil Coláiste an Eachréidh thar a bheith bródúil as an fhoireann agus treislímís a mbua leo. Gabhtar buíochas speisialta do mhúinteoir Nóra a thug treoir agus tacaíocht dóibh.

Congratulations to Coláiste an Eachréidh’s Senior debating team that recently succeeded in the first round of Gael-Linn’s national debating competition. Leanaigí oraibh Seán, Leah, Eibhlín agus Máiridh.

Díospóireacht Sóisearach Buaite

 

Ba mhaith le Coláiste an Eachréidh comhghairdeas ó chroí a ghabháil le Liam, Lauren agus Madison a tháinig ar ais buacach sa chéad bhabhta díospóireachta eagraithe ag Gael Linn i gContae na Gaillimhe Dé Luain 8/10/18.

Is cinnte go ndeachaigh siad go mór i bhfeidhm ar lucht éisteachta uile agus iad ag léiriú go bhfuil daoine óga an lae inniu millte ag a dtuismitheoirí. Ar ndóigh beidh siad anois ag ullmhú don chéad bhabhta eile. Go n-éirí leo!

Congratulations to Coláiste an Eachréidh’s Young debating team that recently succeeded in coming through the first round of Gael-Linn’s national debating competition. Here’s hoping they can argue their way through the Connaught finals. Beirigí Bua Liam, Lauren agus Madison.

First Year Trip to Ceapach na gCapall

Bhí neart spraoi agus rúille búille ag daltaí na Chéad bliana ó Choláiste an Eachréidh agus iad i mbun gach saghas eachtraíochta le deireannas le linn dóibh a bheith ag stopadh i gCeapach na gCapall i gConamara ar an Déardaoin agus Aoine seo caite. B’iontach an craic a bhí acu gan amhras ach b’iontach fós gur tháinig gach uile duine acu ar ais slán sábháilte. Cinnte, tá cuid acu ag smaointiú fá dhul ar ais arís!

Last Thursday and Friday, First year students from Coláiste an Eachréidh really had a great time and got up to all sorts of adventures while staying at Petersburg adventure Centre in Conamara recently.  They had amazing fun and what was better still was that they all returned safe and well. Some are even talking about going back again.

Bua Stairiúil – Rounders

Comhghairdeas le Kateyln agus Caroline a bhuaigh Craobh Mionúir agus Craobh fé 16 na hÉireann sa gcluiche Rounders

On the 12th August in Tymon Park, Dublin at Limekiln Rounders Club. Athenry played the host club Limekiln in a match based on the best of 3 games, 5 innings per game. The first game ended with a score of 18 – 13 to Athenry when Caroline Joyce tagged out the last Limekiln player in the 5th innning. The second game had some outstanding batting from the girls including Katelyn MacCullagh and the final score 34 – 17 to Athenry. This put Athenry as over all winners making history for both Club & County becoming the first Galway Club to win an All-Ireland GAA Minor title in Rounders.
On the minor team of 11 – one girl was 17yr, 1 was 16yr & the remaining 9 girls where aged 14 – 15yrs old meaning 9 of the girls can defend their title for the next 2 yrs. The Limekiln ladies where all aged 17 – 18yr.
On the 25th August in University of Limerick, Athenry Rounders Club played in the U15’s All-Ireland. Making history again to become the first Galway Club to be crowned U15 Champions. With a score line of 12 – 5 against Ballybrown (Limerick), 25 – 4 against Skryne (Meath), 15 – 4 against The Heath (Laois) & 21 – 2 against Breaffy (Meath) in the group stages. The final was tough battle against Emo (Laois) with Athenry eventually wining 10 – 4.
Both Katelyn & Caroline now have 4 All-Ireland Rounders medals – U13’s in 2016, U14’s in 2017 & U15’s & Minors in 2018.