Category Archives: Uncategorized

Scileanna do Scoláirí

Bhí réimse leathan ceardlanna eagraithe le deireannas ar mhaithe le scileanna éagsúla a fheabhsú do scoláirí i gColáiste an Eachréidh.

Bhí an deis ag scolairí sinsearacha cur lena scileanna cruthaíochta mar scríbhneoirí scripte agus Darach Mac an Iomaire ar cuairt. Is cosúil gur tugadh léargas don ghrúpa conas tabhairt faoi script gearrscannáin a scríobh agus ní fios, seans go mbeidh cuid dá saothar le feiceáil amach anseo.

Chaith comhlacht ghairmiúil lá iomlán i gcuideachta le scoláirí Bliain 2 & Bliain 5 agus iad ag tabhairt faoi mholtaí ar leith conas tabhairt faoi staidéar i gceart. Cinnte, beidh scileanna staidéir fíor-riachtanach agus daltaí ag tabhairt faoi scrúdaithe stáit!

Mar aon leis an mhéid sin, tugadh léargas do gach uile dalta sa scoil ar chúrsaí sábháilteachta ar líne. Ar ndóigh, caithfidh cách a bheith ar an eolas maidir leis na contúirtí gur féidir a bheith ann dúinn ar fad agus muid ag tonnmharcaíocht ar líne. Ní amháin go raibh deis ag scoláirí foghlaim fá na contúirtí atá i gceist anseo leis na meáin sóisialta is eile ach bhí oíche speisialta eagraithe do thuismitheoirí ar an topaic chomh maith.

Coláiste an Eachréidh recently organized a series of various workshops for students and parents dealing with improving students’ creative writing skills, study techniques and safety issues on-line.

 

Eitpheil na hÉireann

Foireann uile-Éireann: Marc, Culann, Evan, Daithí, Cianna, Emily, Leah, Kate & Amy

Caithfidh comhghairdeas ó chroí a ghabháil le foireann buacach ó Choláiste an Eachréidh a chuaigh ar aghaidh le páirt a ghlacadh sa chomórtas náisiúnta i gCill Chainnigh le deireannas.

Éacht nach beag a bhí ann don scoil foireann a chur le chéile le bheith in iomaíocht ar leibhéal náisiúnta go cinnte.  Is faoi stiúir Mhúinteoir Donncha agus Múinteoir Mary go ndeachaigh an fhoireann go Cill Chainnigh is gur ghlac siad páirt sa bhabhta ceannais ansin.

Foireann measctha idir bhuachaillí agus cailíní ó Bhliain 2 a bhí gníomhach san fhoireann bhuacach seo i mbliana. D’éirigh go hiontach leo óir bhain siad amach an cluiche ceannais ach faraor, níor éirigh leo craobh uile- Éireann a bhaint amach. Sin ráite, an dara áit in Éirinn agus boinn airgid tugtha abhaile leo. (Tuilleadh eipheil, cliceáil anseo.)

Congratulations to 2nd Year Volleyball team who arrived home all-Ireland silver medalists. Comhghairdeas libh ar fad!

Is mór an Spórt é!

Gradaim Spóirt, Nollaig ’18, Bliain 1 & 2

Caithfidh a rá go bhfuil an t-ádh dearg ar dhaltaí an choláiste agus réimse leathan imeachtaí spóirt ar siúl i rith an ama. Tá go leor foirne ag an scoil agus is iomaí gradam atá buaite ag daltaí aonaracha is mar ghrúpaí ag leibhéal scoile, áitiúil, go náisiúnta is go hidirnáisiúnta fiú.

Mar chuid de na tréithe spóirt ildánacha go léir a aithint, bronnadh teastais ‘Dalta Corpoideachais na Míosa’ ar dhaltaí ar leith mar gheall ar a n-

Gradaim Spóirt, Nollaig ’18, Idirbhliain, Bliain 5 & 6

iarrachtaí leanúnacha le linn na ngníomhaíochtaí sna ranganna corpoideachais i rith na scoilbhliana.

 

 

 

 

 

I measc na ndaltaí aitheanta Nollaig 2018, bhí:

Bliain 1:  Theo, Sarah, Caoimhe, Danielle, Ciarán, Jason, Leah & Jack.

Bliain 2: Amy, Leah, Eilis, Jack, Éanna, Aoibhe, Lúc & Cianna.

Bliain 3: Éva, Ruairí, Oisin, Raphi, Eoin, Seán, Kialynn & Conor.

Idirbhliain: Máirtín, Ruairí, Ailbhe & Miz.

Bliain 5: Jenny, John, Deirdre, & Máirtín.

Rang Ardteiste: Mollaí, Jack, Orla & Ciarán.

 

Special recognition was awarded Nollaig ’18 to all those students making special effort in sport who achieved the status of  ‘PE Student of the month‘. Beirigí Bua i gcónaí!

Ceannairí sa Choláiste

Ceannairí sa Choláiste ó Bhliain 1 go rang Ardteiste, iad aitheanta ag Ceiliúradh Ghaisce na Nollag ’18

Is iomaí ceannaire atá againn i gColáiste an Eachréidh ach caithfidh muid a admháil go mbíonn obair cheannródaíochta idir lámha ag cuid de na daltaí ach go háirithe. Mar chuid de Cheiliúradh Ghaisce na Nollag ’18, bronnadh gradaim agus tugadh aitheantas ar leith do dhaltaí eiseamláireach i dtaobh na ceannaireachta. Leanaigí oraibh ag treabh libh agus comhghairdeas libh.  [Tuilleadh eolais ar ghradaim cheannaireachta cliceáil anseo.]

I measc na daltaí aitheanta do ghradaim cheannaireachta, tá:

Éadaoin, Jack, Emily, Culann, Oisín, Ruairí, Ailbhe, Eoin, Hannah, Conor, Leah agus Oisín

 Leadership Awards were presented to students who excelled in demonstrating leadership qualities in their dealings with staff and fellow pupils. Maith sibh!

I mBun Oibre

Gradaim bronnta ar dhaltaí as ucht a gcuid oibre ó Bhliain 1 go Rang Ardteiste. Nollaig ’18

‘Molann an obair an duine’ a deir an seanfhocal agus caithfidh Coláiste an Eachréidh obair na ndaltaí a mholadh go hard is iad i mbun oibre go dian lá i ndiaidh lae, seachtain i ndiaidh seachtaine i rith na scoilbhliana. Sin ráite, bhí roinnt daltaí aitheanta go speisialta ag Ceiliúradh Ghaisce na Nollag as ucht a gcur chuige i dtreo na hoibre is iad ag tabhairt fuithi go díograiseach. Obair eiseamláireach á dhéanamh acu gan amhras. Bronnadh gradaim orthu siúd a bhain barr feabhais amach ina gcuid obair scoile. Comhghairdeas leo uile:

Theo, Caoimhe, Adam, Lúc, Eibhlín, Rhianna, Robin, Jack, Jenny, Deirdre, Órla, Alana

Obair Ranga awards were presented to students who excelled in their classwork and whose application to their studies was particularly commendable. Leanaigí oraibh leis an dea-obair!

Ar Scoil Gach Lá!

Ar Scoil Gach Lá: Bliain 1 

Ar Scoil Gach Lá: Bliain 2 & 3

Gabhadh comhghairdeas leis na daltaí uilig a d’fhreastail ar scoil chuile lá le linn na bliana go dtí an Nollaig mar chuid de Cheiliúradh Gaisce na Nollag. Is iontach go deo go bhfuil tinreamh scoile foirfe ag an oiread sin daltaí sa choláiste. Léiríonn a leithéid go bhfuil siad tiomanta, díograiseach agus réidh chun foghlaim i gcónaí. Guímís gach rath orthu is go mbeidh sé i dtólamh ina gcumas freastal ar scoil is ar shaol na hoibre amach anseo. (Tuilleadh Gradaim; cliceáil anseo.)

 

 

 

 

 

 

 

I measc na scoláirí le tinreamh foirfe ó Mheán Fómhair go Nollaig 2018, tá:

  • Bliain 1: Keira, Ellie, Éadaoin, Cian x 2, Ella, Natasha, Caoimhín, Caoimhe, Ultan & Ailbhe
  • Bliain 2: Brogan, Cianna, Rian, Amy, Kate, Adam, Conor, Aoibhe, Sadhbh Ann & Ruairí
  • Bliain 3: Eva, Conor, Béibhinn, Oisín, Jamie, Robert, Hannah, Aisling, Tuán & Jack Ó N
  • Idirbhliain: Tomás agus Darragh
  • Bliain 5: Harry, John, Hannah, Conor, Seán & Emily.
  • Rang Ardteiste: Oisín, Alana, Karen & Hannah.

Ar Scoil Gach Lá: Idirbhliain, Bliain 5 & 6

Congratulations to the all the students who attended school every day until Christmas. They were all rewarded for their perfect attendance as part of the Ceiliúradh Gaisce ceremony held just before Christmas. Comhghairdeas leo uilig!

Gradaim na Gaeilge

Gradaim Gaeilge bronnta ar Danielle, Sarah, Éilis, Kate, Eva, Raphi, Seanie, Réitseal, Seán, Mollaí, Mairidh agus Eibhlín.

Mar chuid de Cheiliúradh Ghaisce na Nollag, tugadh aitheantas speisialta dóibh siúd gníomhach i gcur chun cinn na Gaeilge sa choláiste agus sa chomharsanacht mórthimpeall. Bronnadh Gradaim na Gaeilge ar dhaltaí a léirigh meon dearfach comhoibríoch i leith na teanga agus a rinne a gcion chun an Ghaeilge a chur chun cinn sa gColáiste. Comhghairdeas le Danielle, Sarah, Éilis, Kate, Eva, Raphi, Seanie, Réitseal, Seán, Mollaí, Mairidh agus Eibhlín. Tuilleadh eolais fá ghradaim eile cliceáil anseo

 

Máistreas Bairbre leis na hOifigigh atá ag an gCoiste Gaeilge; Conchúr, Mollaí, Eibhlín, Leah, Mairidh is Emily.

 

Ghlac Máistreas Bairbre leis an deis comhghairdeas ó chroí a ghabháil leo siúd atá ag obair go díograiseach le Gaelbhratach a bhuachan athuair don Ghaelcholaiste. Níl siad ag glacadh leis go mbeidh an gradam bronnta orthu gan obair a chur isteach. Cinnte, tá obair cheannródaíochta déanta ag Coláiste an Eachréidh thar na blianta agus é ar intinn ag an Coiste Gaeilge go leanfar leis an obair eiseamláireach. Tuilleadh eolais fán Ghaelbhratach cliceáil anseo.

 

 

 

Máistir Brian & Máistreas Nóra leis an dá fhoireann díospóireachta. Sóisear: Liam, Niamh, Lauren & Madison; Sinsear: Leah, Eibhlín & Mairidh (Seán as láthair)

Ní amháin sin ach tugadh aitheantas speisialta go poiblí do na foirne díospóireachta idir shóisear agus sinsear a rinne éacht i mbliana agus an dá fhoireann cáilithe do bhabhtaí ceannais Chúige Chonnachta. Cinnte, bhí an-obair go deo déanta acu i mbun ullmhúcháin le Máistreas Nóra agus iad páirteach i gcomórtas náisiúnta eagraithe ag Gael Linn. Tá Coláiste an Eachreidh thar a bheith bródúil astu ar fad. Tuilleadh eolais faoi na díospóireachtaí cliceáil anseo.

 

 

 

 

 

Gradaim Gaeilge awards presented to representatives from each class, to the Coiste Gaeilge for award winning work for Gaelbhratach and to the Junior and Senior debating teams. Comhghairdeas leo ar fad!

Fóram 2019 agus Dáil 100!

Sean Kyne (Aire Stáit, Fine Gael), Aengus Ó Snodaigh (T.D. Sinn Féin) agus Éamon Ó Cuív (T.D., Fianna Fáil) i gcuideachta Alíona agus Réitseal a stiuraigh an plé.

Ós rud é go raibh an chéad chruinniú ag Dáil Éireann Eanáir 1919, roghnaigh Coláiste an Eachréidh go raibh an deis acu comóradh a dhéanamh ar an ócáid agus Fóram Polaitíochta eagraithe acu. Agus an gnó uile ag an chéad chruinniú den Dáil 21/1/1919 déanta trí mheán na Gaeilge, ní mór an t-ionadh gur i nGaeilge a cuireadh béim ins sa phlé.

I measc na hionadaithe i láthair ar an lá, bhí:

  • Sean Kyne, Aire Stáit, Fine Gael
  • Éamon Ó Cuív, T.D. Fianna Fáil
  • Aengus Ó Snodaigh, T.D. Sinn Féin.

Cuireadh neart ceisteanna agus bhí plé forleathan maidir le cúrsaí oideachais is gaelscoileanna go háirithe ach tugadh aird faoi leith ar chúram do shaoránaigh uile na hÉireann i gcomhthéacs ‘Forógra na Saoirse’. Lena chois sin, bhí tuairimíocht á lorg fán mhéid atá i ndán dúinn maidir le Stormont, Breatimeacht, ár gcaidreamh le S.A.M. agus don domhan féin. (Ceisteanna anseo)

Bhí plé sláintiúil ann agus b’iontach leis na daltaí an deis a thapú ceisteanna a chur ar cheannairí na tíre. Scoláirí idirbhliana a bhí i gceannas an Fóram Pholaitíochta a eagrú, iad ag cur ceisteanna is ag stiúradh an plé ar fad. Dúirt urlabhra ón idirbhliain:

“Is cúis áthais dúinn gur thug na polaiteoirí an t-am cluas a thabhairt le héisteacht dúinn.”

Tuilleadh eolais ar Fhóraim eile cliceáil anseo

Our annual, TY organised, Political Forum, was well attended by the public representatives of Fine Gael, Fianna Fáil and Sinn Féin.  It was a great success and the students of Coláiste an Eachréidh were pleased that the politicians took time to engage with them in current affairs matters.

 

Ceol Ghradaim Gaisce

Caithfidh a rá go raibh réimse leathan ceoil curtha ar fáil le linn Ghradaim Gaisce um Nollaig 2018. Bhí réimse leathan stíleanna ceoil curtha i láthair mar chuid de shiamsaíochta na hócáide ina raibh idir cheoltóirí agus amhránaithe óga an choláiste sásta a gcuid talainne a léiriu do mhúinteoirí agus daltaí uile an choláiste ar a raibh an t-ádh orthu a bheith i láthair. Cinnte, caithfidh a rá gur bhain breis agus dhá chéad duine ard-sult as siamsaíocht na hócáide, rud a léiríonn go bhfuil bua an cheoil go smior ag daltaí an choláiste.

Wide range of musical talent came to the fore as part of the Christmas award ceremony.

Hó, Hó, Hó ar an Eachréidh

 

Bhí Daidithe agus Mamaithe na Nollag ag rith, ag siúl agus ag deifriú leo thart ar Bhaile Átha an Rí le deireannas agus saoire na Nollag ag teacht.

Cinnte, bhí an deis ag daltaí na hIdirbhliana dinnéar na Nollag a réiteach dóibh féin sa dóigh is go mbeadh an fuinneamh iontu tabhairt faoi ‘Rith na Nollag‘.

Creideann muintir an Eachréidh nach raibh an oiread sin gléasta mar Dhaidithe & Mamaithe na Nollag sa chomharsanacht riamh cheana agus go bhfuil curiarracht de shaghas éigin curtha i gcrích idir mhúinteoirí agus daltaí ó Choláiste an Eachréidh.

Bhí go leor ‘Hó, Hó, Hó‘ agus ‘Hee, Hee, Hee‘ timpeall an bhaile agus pobal gaelach dearg na Nollag ag déanamh a mbealach thart ar Bhaile Átha an Rí. Cinnte, bhain gach uile duine ard-sult as an éacht a chur i gcrích, iad ag guí ‘Nollaig Shona’ ar chách ar a mbealach. Ní amháin sin ach bhí go leor airgid bailithe i gcomhair Simon na Gaillimhe chomh maith.

Staff and students recently set a record for Athenry for the greatest ‘Santa Dash’ to be seen in the town. Some were well fed and ready after their own Christmas dinner and it was all done for a good cause as money was also donated to Galway Simon as part of their efforts. Beannachtaí na Nollag!