Category Archives: Uncategorized

I mBun Oibre

Gradaim bronnta ar dhaltaí as ucht a gcuid oibre ó Bhliain 1 go Rang Ardteiste. Nollaig ’18

‘Molann an obair an duine’ a deir an seanfhocal agus caithfidh Coláiste an Eachréidh obair na ndaltaí a mholadh go hard is iad i mbun oibre go dian lá i ndiaidh lae, seachtain i ndiaidh seachtaine i rith na scoilbhliana. Sin ráite, bhí roinnt daltaí aitheanta go speisialta ag Ceiliúradh Ghaisce na Nollag as ucht a gcur chuige i dtreo na hoibre is iad ag tabhairt fuithi go díograiseach. Obair eiseamláireach á dhéanamh acu gan amhras. Bronnadh gradaim orthu siúd a bhain barr feabhais amach ina gcuid obair scoile. Comhghairdeas leo uile:

Theo, Caoimhe, Adam, Lúc, Eibhlín, Rhianna, Robin, Jack, Jenny, Deirdre, Órla, Alana

Obair Ranga awards were presented to students who excelled in their classwork and whose application to their studies was particularly commendable. Leanaigí oraibh leis an dea-obair!

Ar Scoil Gach Lá!

Ar Scoil Gach Lá: Bliain 1 

Ar Scoil Gach Lá: Bliain 2 & 3

Gabhadh comhghairdeas leis na daltaí uilig a d’fhreastail ar scoil chuile lá le linn na bliana go dtí an Nollaig mar chuid de Cheiliúradh Gaisce na Nollag. Is iontach go deo go bhfuil tinreamh scoile foirfe ag an oiread sin daltaí sa choláiste. Léiríonn a leithéid go bhfuil siad tiomanta, díograiseach agus réidh chun foghlaim i gcónaí. Guímís gach rath orthu is go mbeidh sé i dtólamh ina gcumas freastal ar scoil is ar shaol na hoibre amach anseo. (Tuilleadh Gradaim; cliceáil anseo.)

 

 

 

 

 

 

 

I measc na scoláirí le tinreamh foirfe ó Mheán Fómhair go Nollaig 2018, tá:

  • Bliain 1: Keira, Ellie, Éadaoin, Cian x 2, Ella, Natasha, Caoimhín, Caoimhe, Ultan & Ailbhe
  • Bliain 2: Brogan, Cianna, Rian, Amy, Kate, Adam, Conor, Aoibhe, Sadhbh Ann & Ruairí
  • Bliain 3: Eva, Conor, Béibhinn, Oisín, Jamie, Robert, Hannah, Aisling, Tuán & Jack Ó N
  • Idirbhliain: Tomás agus Darragh
  • Bliain 5: Harry, John, Hannah, Conor, Seán & Emily.
  • Rang Ardteiste: Oisín, Alana, Karen & Hannah.

Ar Scoil Gach Lá: Idirbhliain, Bliain 5 & 6

Congratulations to the all the students who attended school every day until Christmas. They were all rewarded for their perfect attendance as part of the Ceiliúradh Gaisce ceremony held just before Christmas. Comhghairdeas leo uilig!

Gradaim na Gaeilge

Gradaim Gaeilge bronnta ar Danielle, Sarah, Éilis, Kate, Eva, Raphi, Seanie, Réitseal, Seán, Mollaí, Mairidh agus Eibhlín.

Mar chuid de Cheiliúradh Ghaisce na Nollag, tugadh aitheantas speisialta dóibh siúd gníomhach i gcur chun cinn na Gaeilge sa choláiste agus sa chomharsanacht mórthimpeall. Bronnadh Gradaim na Gaeilge ar dhaltaí a léirigh meon dearfach comhoibríoch i leith na teanga agus a rinne a gcion chun an Ghaeilge a chur chun cinn sa gColáiste. Comhghairdeas le Danielle, Sarah, Éilis, Kate, Eva, Raphi, Seanie, Réitseal, Seán, Mollaí, Mairidh agus Eibhlín. Tuilleadh eolais fá ghradaim eile cliceáil anseo

 

Máistreas Bairbre leis na hOifigigh atá ag an gCoiste Gaeilge; Conchúr, Mollaí, Eibhlín, Leah, Mairidh is Emily.

 

Ghlac Máistreas Bairbre leis an deis comhghairdeas ó chroí a ghabháil leo siúd atá ag obair go díograiseach le Gaelbhratach a bhuachan athuair don Ghaelcholaiste. Níl siad ag glacadh leis go mbeidh an gradam bronnta orthu gan obair a chur isteach. Cinnte, tá obair cheannródaíochta déanta ag Coláiste an Eachréidh thar na blianta agus é ar intinn ag an Coiste Gaeilge go leanfar leis an obair eiseamláireach. Tuilleadh eolais fán Ghaelbhratach cliceáil anseo.

 

 

 

Máistir Brian & Máistreas Nóra leis an dá fhoireann díospóireachta. Sóisear: Liam, Niamh, Lauren & Madison; Sinsear: Leah, Eibhlín & Mairidh (Seán as láthair)

Ní amháin sin ach tugadh aitheantas speisialta go poiblí do na foirne díospóireachta idir shóisear agus sinsear a rinne éacht i mbliana agus an dá fhoireann cáilithe do bhabhtaí ceannais Chúige Chonnachta. Cinnte, bhí an-obair go deo déanta acu i mbun ullmhúcháin le Máistreas Nóra agus iad páirteach i gcomórtas náisiúnta eagraithe ag Gael Linn. Tá Coláiste an Eachreidh thar a bheith bródúil astu ar fad. Tuilleadh eolais faoi na díospóireachtaí cliceáil anseo.

 

 

 

 

 

Gradaim Gaeilge awards presented to representatives from each class, to the Coiste Gaeilge for award winning work for Gaelbhratach and to the Junior and Senior debating teams. Comhghairdeas leo ar fad!

Fóram 2019 agus Dáil 100!

Sean Kyne (Aire Stáit, Fine Gael), Aengus Ó Snodaigh (T.D. Sinn Féin) agus Éamon Ó Cuív (T.D., Fianna Fáil) i gcuideachta Alíona agus Réitseal a stiuraigh an plé.

Ós rud é go raibh an chéad chruinniú ag Dáil Éireann Eanáir 1919, roghnaigh Coláiste an Eachréidh go raibh an deis acu comóradh a dhéanamh ar an ócáid agus Fóram Polaitíochta eagraithe acu. Agus an gnó uile ag an chéad chruinniú den Dáil 21/1/1919 déanta trí mheán na Gaeilge, ní mór an t-ionadh gur i nGaeilge a cuireadh béim ins sa phlé.

I measc na hionadaithe i láthair ar an lá, bhí:

  • Sean Kyne, Aire Stáit, Fine Gael
  • Éamon Ó Cuív, T.D. Fianna Fáil
  • Aengus Ó Snodaigh, T.D. Sinn Féin.

Cuireadh neart ceisteanna agus bhí plé forleathan maidir le cúrsaí oideachais is gaelscoileanna go háirithe ach tugadh aird faoi leith ar chúram do shaoránaigh uile na hÉireann i gcomhthéacs ‘Forógra na Saoirse’. Lena chois sin, bhí tuairimíocht á lorg fán mhéid atá i ndán dúinn maidir le Stormont, Breatimeacht, ár gcaidreamh le S.A.M. agus don domhan féin. (Ceisteanna anseo)

Bhí plé sláintiúil ann agus b’iontach leis na daltaí an deis a thapú ceisteanna a chur ar cheannairí na tíre. Scoláirí idirbhliana a bhí i gceannas an Fóram Pholaitíochta a eagrú, iad ag cur ceisteanna is ag stiúradh an plé ar fad. Dúirt urlabhra ón idirbhliain:

“Is cúis áthais dúinn gur thug na polaiteoirí an t-am cluas a thabhairt le héisteacht dúinn.”

Tuilleadh eolais ar Fhóraim eile cliceáil anseo

Our annual, TY organised, Political Forum, was well attended by the public representatives of Fine Gael, Fianna Fáil and Sinn Féin.  It was a great success and the students of Coláiste an Eachréidh were pleased that the politicians took time to engage with them in current affairs matters.

 

Ceol Ghradaim Gaisce

Caithfidh a rá go raibh réimse leathan ceoil curtha ar fáil le linn Ghradaim Gaisce um Nollaig 2018. Bhí réimse leathan stíleanna ceoil curtha i láthair mar chuid de shiamsaíochta na hócáide ina raibh idir cheoltóirí agus amhránaithe óga an choláiste sásta a gcuid talainne a léiriu do mhúinteoirí agus daltaí uile an choláiste ar a raibh an t-ádh orthu a bheith i láthair. Cinnte, caithfidh a rá gur bhain breis agus dhá chéad duine ard-sult as siamsaíocht na hócáide, rud a léiríonn go bhfuil bua an cheoil go smior ag daltaí an choláiste.

Wide range of musical talent came to the fore as part of the Christmas award ceremony.

Hó, Hó, Hó ar an Eachréidh

 

Bhí Daidithe agus Mamaithe na Nollag ag rith, ag siúl agus ag deifriú leo thart ar Bhaile Átha an Rí le deireannas agus saoire na Nollag ag teacht.

Cinnte, bhí an deis ag daltaí na hIdirbhliana dinnéar na Nollag a réiteach dóibh féin sa dóigh is go mbeadh an fuinneamh iontu tabhairt faoi ‘Rith na Nollag‘.

Creideann muintir an Eachréidh nach raibh an oiread sin gléasta mar Dhaidithe & Mamaithe na Nollag sa chomharsanacht riamh cheana agus go bhfuil curiarracht de shaghas éigin curtha i gcrích idir mhúinteoirí agus daltaí ó Choláiste an Eachréidh.

Bhí go leor ‘Hó, Hó, Hó‘ agus ‘Hee, Hee, Hee‘ timpeall an bhaile agus pobal gaelach dearg na Nollag ag déanamh a mbealach thart ar Bhaile Átha an Rí. Cinnte, bhain gach uile duine ard-sult as an éacht a chur i gcrích, iad ag guí ‘Nollaig Shona’ ar chách ar a mbealach. Ní amháin sin ach bhí go leor airgid bailithe i gcomhair Simon na Gaillimhe chomh maith.

Staff and students recently set a record for Athenry for the greatest ‘Santa Dash’ to be seen in the town. Some were well fed and ready after their own Christmas dinner and it was all done for a good cause as money was also donated to Galway Simon as part of their efforts. Beannachtaí na Nollag!

Bródúil is ildaite!

Bhí seachtain imeachtaí thar a bheith spéisiúil i gColáiste an Eachréidh ar mhaithe le ceiliúradh a dhéanamh ar éagsúlacht an duine agus aitheantas a thabhairt don phobal Leispiach, Aerach, Déghnéasach agus Trasinscneach (LADT).

Tháinig cainteoirí le cúrsaí LADT a phlé leis na scoláirí, bhí díolacháin cistí, cruinnithe eagraithe, aghaidheanna péinteáilte agus lá gan éide scoile ina raibh idir scoláirí agus múinteoirí gléasta ildaite.

Coláiste an Eachréidh recently held a week full of activities in celebration of the Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) community. Nach iontach an éagsúlacht!

Eolaithe Óga / Young Scientists

 

Bhí Seachtain Eolaíochta ar siúl i gColáiste an Eachréidh le deireannas agus réimse leathan imeachtaí eagraithe le díriú ar chúrsaí eolaíochta go háirithe. Bhí sé mar aidhm ag na múinteoirí eolaíochta suim a mhúscailt i bpobal na scoile ar fad maidir le réimsí eolaíochta trí eachtraí idirghníomhacha, suimiúla agus grinn.

Le linn na seachtaine tháinig Dochtúir na bPéisteanna ar cuairt agus créatúir éagsúla ina chuideachta a chur cáithíní ar chraiceann na scoláirí.

Tháinig Liam Brennan, aoichainteoir speisialta ó NCBES, Ollscoil na Gaillimhe, agus thug sé léargas iontach do dhaltaí Ardteiste agus i mBliain 5  maidir leis na forbairtí is nua-aimseartha atá ag tarlú i gcúrsaí innealtóireachta agus i mbithleighleas ach go háirithe.

Mar aon leis an mhéid sin, bhí deis ag daltaí sa chéad bhliain ‘The First Man’ a fheiceáil sa phictiúrlann agus seans ag na daltaí sóisearacha Sláthach Oilimpeach a chruthú agus súgradh leis sna ranganna eolaíochta.

Cinnte, d’éirigh go hiontach leis na himeachtaí uile agus neart i dtaobh chúrsaí eolaíochta foghlamtha!

The latest scientific technological advances from NUIG, a Doctor of Bugs and Pests, the first man on the moon and Olympic Slime were some of the highlights of the recent Seachtain Eolaíochta (Science Week) organized by the science teachers of Coláiste an Eachréidh. Certainly very entertaining way to learn about the world of Science. Gach duine i bhfad níos eolaí dá bharr!

Scléip Iontach

Comhghairdeas leis na hiomaitheoirí uile ó Choláiste an Eachréidh a ghlac páirt sa chomórtas ‘Scléip’ i dTaibhdhearc na Gaillimhe 20/11/18. Táimid thar a bheith bródúil astu ar fad, idir ghrúpaí agus ceoltóirí aonair.

Chuir siad a gcroíthe sna taispeántais ar stáitse agus is cosúil gur bhain gach uile duine ard-sult as na léiriúcháin éagsúla. Cinnte, bhí na moltóirí an-tógtha leis na hiomaitheoirí uilig a chur siamsaíocht den scoth ar fáil don tslua mhór a bhí i láthair.

Tá áthas orainn a fhógairt go mbeidh an banna ceoil ‘Fraoch’ agus Ríoghna ag gabháil ar aghaidh le páirt a ghlacadh sa bhabhta náisiúnta i Mí Eanáir. Caithfidh a rá go raibh éacht bainte amach ag gach iomaitheoir agus iad rannpháirteach! Táimid ag súil go mbeidh cuid de na hiomaitheoirí seo le cloisteáíl arís gan mhoill.

 

Congratulations to all of the participants of Scléip 20/11/18 and a special word of good luck to Ríoghna and to the band ‘Fraoch’ who have qualified for the national competition in January. Beirigí Bua

 

Tuilleadh eolais ar Scléip/ Further information cliceáil anseo

‘Disco Inferno’ – Abú!

Disco Inferno – Abú!

Comhghairdeas ó chroí le gach uile duine a bhí páirteach le ceoldráma eile den scoth a chur ar stáitse. Is cosúil gur bhain idir óg is aosta taitneamh iontach as gach uile léiriú a bhí ag ‘Disco Inferno’ in Halla Bhaile Átha an Rí le deireannas.

Níl amhras ar bith ann ach go raibh an-obair curtha isteach le roinnt seachtaine ag daltaí, múinteoirí, stiúrthóirí agus iad ag ullmhú don seó mór. Bhí uaireanta an chloig caite ag cleachtadh, ag dearadh seite, ag réitiú feistis, ag foghlaim línte, i mbun amhránaíochta agus go leor leor eile.

Gabhaimid buíochas le cách a thacaigh go mór le taispeántas d’ardchaighdeán a chur os comhair phobal Eachréidh na Gaillimhe, comhlachtaí beaga is móra a thug urraíocht agus a bhronn spot-duaiseanna, do phobal uile na scoile agus do thuismitheoirí ach go háirithe.

Ar ndóigh, is cúis áthais agus bróid dúinn go léir go raibh luach a saothair chomh sultmhar agus curtha i láthair ar mhodh thar a bheith gairmiúil. Cinnte, bhain rannpháirtithe agus lucht féachána tairbhe luachmhar as a bheith ag a leithéid. Ná déanaimis dearmad ar ‘Disco Inferno’ go deo!

 

Congratulations to all involved in the production of ‘Disco Inferno’ that was staged for three shows in Athenry hall recently.

All the hard work of the entire school community was behind this special bilingual musical that was produced to such a high professional standard. Pupils, teachers, parents and the business community are all very proud of their efforts in this show which proved to be such an enjoyable success.

Maith sibh! Disco Inferno abú!

Tuilleadh eolais fá cheoldrámaí / Further information on musicals cliceáil anseo