Category Archives: Uncategorized

Excellent Results

Comhghairdeas ó chroí leis na daltaí uilig a fuair a gcuid torthaí inniu. Guimid chuile ádh orthu don Luan tráth a eiseofar tairiscintí an CAO. Again this year the Coláiste students excelled in the Leaving Certificate examinations, today’s results show 40% of our students attaining 500 CAO points or more (national average @9%) a reflection of their own hard work guided by their dedicated teachers. Congratulations to all.

Gradaim Scoile 2018

Gradaim Scoile 2018

Mar is nós linn i gColáiste an Eachréidh, déanaimís buanna ár scoláirí a cheiliúradh um Nollaig agus sa Samhradh. Is mór linn aitheantas a thabhairt dár scoláirí in obair ranga, ceannaireacht, tinreamh agus i gcur chun cinn na Gaeilge. Comhghairdeas leo ar fad, tá na gradaim tuillte go maith agaibh. Maith sibh! Gradaim eile anseo.

Traditionally student achievement is acknowledged Nollaig and Samhradh every year:- in classwork OBAIR RANGA, in the area of leadership CEANNAIREACHT, in school attendence TINREAMH and in recognition of their efforts and use of GAEILGE. Congratulations to all who received recognition in these categories. Your awards are well deserved. Maith sibh! Previous awards here.

 

 

Gradaim Spóirt 2018

Brian Ó Curnáin IMREOIR SPÓIRT NA BLIANA

Imreoirí Spóirt na Bliana 2018

LA SPÓIRT – Buaiteoirí 2018

Imreoirí Spóirt na Bliana 2018

Gradaim Spóirt 2018

Bliain iontach arís i mbliana a bhuíochas leis na daltaí ar fad a ghlac páirt i réimse leathan spóirt -peil, cispheil, eitpheil, liathróid láimhe, ficheall, sacar, iománaíocht, camógaíocht, rugbaí, lúthchleasaíocht agus spikeball.  Comhghairdeas leis na himreoirí ar fad agus míle buíochas leis na múinteoirí a bhí mar bhainisteoirí is ag tacú leo. Thíosluaite iad siúd a bhuaigh gradaim spóirt 2017/18. Buaiteoirí cheana anseo.

Gabhtar comhghairdeas speisialta le Brian Ó Curnáin IMREOIR SPÓIRT NA BLIANA (A special congratulations to Brian Ó Curnáin Sports Star of the Year). Beir Beannacht is Bua

We’ve had another great sporting year in Coláiste an Eachréidh and a word of thanks to all those that took part in a wide range of sporting activities throughout the year: football, basketball, volleyball, handball, chess, soccer, hurling, camogie, rugby, athletics and spikeball. Congratulations to all of the players and thanks to the teachers who took on the role of managers and supported the players. Below is a list of those that achieved sporting awards 2017/18. Previous Winners here.

Spikeball: Emily Ní Dhroigneáin

Spikeball: Evan McCrossan

Eitpheil Sinsear: Seán Ó Conaill

Eitpheil Sóisear: Brian Ó Curnáin

Eitpheil Sinsear: Alana Ní Chinnéide

Eitpheil Sóisear: Aisling Ní Chuinn

Cispheil Sinsear: Máirtín Ó Flatharta

Cispheil Sóisear: Culann Stevens

Cispheil: Emily Ní Dhroigneáin

Rugbaí: Nathan Gearbhas

Lúthchleasaíocht: Brian Ó Curnáin

Sacar Sinsear: John Gray

Sacar Sóisear: Nathan Gearbhas

Sacar Bliain 1+2: Conor Mac Giollarnáth

Peil Sinsear: Seán Ó Conaill

Peil Sóisear: Túan Ó Baoill

Peil Bliain 1+2: Conor Mac Giollarnáth

Iománaíocht: Brogan Cloonan

Camógaíocht: Ailbhe Ní Eochaidh

Liathróid Láimhe: Jack Ó Gloinn

Ficheall: Seán Ó Laigheann

Déantar comhghairdeas leis na buaiteoirí uilig agus go deimhin le gach duine a ghlac páirt in imeachtaí éagsúla le linn na bliana. Freisin, tugtar aitheantas agus gabhtar buíochas leis na múinteoirí ar fad a thug, go deonach, dá gcuid ama – gan iad ní bheadh imeachtaí seach-churaclaim indhéanta. Maith sibh agus Coláiste an Eachréidh abú!!

Congratulations to all of the winners and indeed to everyone who took part in various events throughout the year. Also, the Coláiste is very grateful for the role that the teachers played in giving up their free time and volunteering to promote extra-curricular activities, indeed they made these events possible.

 

CAMPA SAMHRAIDH -Irish Summer Camp

Daltaí ‘paintballing’ ar thuras lae le linn Campa Samhraidh 2017.

Irish Summer Camp for 9-13 year olds will take place again this year at Coláiste an Eachréidh from MONDAY 13th to FRIDAY 17th August. Daily classes and recreation through Irish from 9:30-2:00pm.

Beidh CAMPA SAMHRAIDH 2018 ar siúl ó LUAN 13 -AOINE 17 Lúnasa, is ar an aois ghrúpa 9-13 bliana a beidh sé dírithe ón a 9:30 – 2:00 gach lá. Cliceáil thíos le haghaidh foirm iarratais.

 

 

CLICK HERE to download Application forms which can be returned to Coláiste an Eachreidh, Summer Camp 2018, Athenry, Co. Galway.

Inquiries to sean.omainnin@gretb or call 091-874590

Laochra na Scoile

Laochra na Scoile / Student of the Year

Bronntar gradaim speisialta go bliantúil a thugann aitheantas do ghaiscí eisceachtúla. I mbliana bhí an gradaim seo tuillte go maith ag Micheál agus Mollaí. Caithfear a rá go raibh éacht nach beag curtha i gcrích ag Micheál Ó Gríofa agus tinreamh 100% aige agus é ag freastal ar Choláiste an Eachréidh le 6 bliana. Is lúthcleasaí eiseamláireach í Mollaí Ní Fhoghlú agus í tar éis 1ú áit i gCúige Chonnachta a bhaint amach sa Trí-atlan agus ansin an tríú áit ins na babhtaí náisiúnta. Cinnte, tá Mollaí anois aitheanta ar dhuine de na lúthcleasaithe is fearr sa tír. Táimid thar a bheith bródúil astu beirt. Laochra ó bhlianta eile – cliceáil anseo.

Annually, special awards are presented to those that have had outstanding achievements. This year these awards were well earned by Micheál and Mollaí. It must be admitted that Micheál Ó Gríofa’s perfect 100% attendance over six years was beyond commendable and it was no wonder that he had been acknowledged earlier in May at the GRETB awards for this rare achievement. Mollaí Ní Fhoghlú is awarded as an exemplary athlete as she recently came 1st in Connaught Triathlon (click for more)and went on to claim bronze at the All-Ireland Schools’ championships. Of course, Mollaí is now recognized as one of the best athletes in the country. We are very proud of them both. Previous Laochra click here.

GRETB Awards 2018

At the annual GRETB awards night several Coláiste students were among the recipients who were recognised for their achievements throughout the year. Galway and Roscommon Education and Training Board (GRETB), in association with Bank of Ireland, hosted the 2nd Annual Awards presentation in the Raheen Woods Hotel, Athenry last April.

Michael Ó Gríofa – 100% perfect attendance

Michael is a Leaving Certificate student at Coláiste an Eachréidh. During his 6 years at the Coláiste he has been an outstanding student, chairperson of the Coiste Gaeilge, Student council member, captain of All-Ireland winning  volleyball team and the recipient of numerous school-based awards. This award recognises and acknowledges the fact that Michael has be present every single day for 6 years – 100% perfect attendance

 

CIARA NÍ GHRÍOFA

Kathleen Shanagher, Chairperson GRETB Board presents an award to Leaving Certificate student and 2017 BT Young Scientist Award winner, Ciara-Beth Griffin who, on the strength of the App she developed for young people with autism, was selected as one of 33 global teens taking global issues in their own hands. The group convened in New York City for a week in March, on an all expenses paid forum by Three Dot Dash.  (http://www.threedotdash.org/2018-global-teen-leaders)

 

OISÍN DILGER

Damien Gardiner, Community Banking Leader, BOI Galway City makes a presentation to Oisín a TY student who qualified among the top 100 pupils in Ireland  for the National AILO finals. Oisín was also a member of the Coláiste CHESS team which won the Connaught U19 Shield earlier this year. He also had a major part in the TY musical BACK TO THE 80’s

 

 

 

Sadhbh Goodwin accepts the award from GRETB’s Director of Schools, Tomás Mac Pháidín, on behalf of the OILEÁN GROUP (Seán de Faoite, Leah Ní Mhuirgheasa, Mollaí Ní Fhoghlú, Oengus Ó Corcora, Sadhbh Goodwin, Eileen-Roisín Cloonan, Deirdre Nic Amhaill & Hazel Ní Bhroin) Indeed, last it was a honor to see 8 of our pupils at Poetry Ireland’s offices in Dublin in February. They, and pupils from one other school, were greeted by the former Irish-American ambassador Anne Anderson and had the opportunity to recite their poems at a wonderful event sponsored by Poetry Ireland.To their delight, the pupils were presented with a bound copy of their very own published works by the former Ambassador, who had commissioned the work through the Oileán Programme.

GRETB Chief Executive, David Leahy is pictured with Coláiste students, also in the picture is Príomhoide Brian; Damien Gardiner, Community Banking Leader, BOI Galway City and Kathleen Shanagher, Chairperson GRETB Board.

 

 

Idirbhliain 2018

Idirbhliain iontach sa Choláiste

Le fírinne, bheadh sé fíor-dheacair cur síos ar gach uile rud atá curtha i gcrích ag lucht na hidirbhliana 2017/18 -is leor a rá nach raibh nóimead le spáráil acu. Idir thurais agus thógraí éagsúla bhí clár iomlán curtha ar fáil dóibh. Thaistil siad go hInis Oírr, Baile Athá Cliath, agus go Barcelona agus cúpla duine go Shanghai fiú, sin ráite bhí go leor eile idir eatarthu. Chuir siad ceol-dráma den scoth ar stáitse BACK TO THE 80’S. Anuas ar sin, bhí taithí oibre, eagrú ar an Lá Spóirt agus Tráth na gCeist Boird, imeachtaí pobail agus go leor eile. Ag ócáid cheiliúradh ag deireadh na bliana bronnadh teastais agus gradaim éagsúla ar na daltaí, chuir na daltaí síos ar chuid de na rudaí a rinne agus a d’fhoghlaim siad agus cuireadh clabhsúr leis an ócáid ceiliúrtha agus amhrán casta mar ghrúpa acu. Bliain den chéad scoth agus ní dhéanfar dearmad ar a leithéid!! Bronnaidh eile- cliceáil anseo.

Honestly, it would be very difficult to describe everything that was completed by the transition years 2017/18 – suffice to say that they hadn’t a minute to spare. Between trips and various projects they had a full programme provided for them. They traveled to Inis Oírr, Dublin, Barcelona and a few

to Shanghai and having said that, there were many other trips. They performed an excellent musical BACK TO THE 80’S. As well as all that they had work experience, organized sport days, quisses, community events and more. At the closing ceremony for the years events, students were presented with certificates and awards achieved, students described some of the things they did and learnt over the year and the evening came to a close as they sang a song as a group. A brilliant year and the likes will not be forgot! Other Presentations – click here.

More TY News

Gold Medallists

Boinn Óir

Gach bliain bronntar bonn óir ar na daltaí leis an obair thionscadail is fearr le haghaidh na Scrúdaithe Stáit ins na hábhair phraicticiúla. Buaiteoirí 2018 anseo thíos.

Adhmadóireacht TS 2018  Miz Dobell, Foirgníocht AT 2018 Seán Ó Conaill

Eacnamaíocht Bhaile TS 2018 Aisling Ní Chuinn, Ealaín TS 2018 Réitseal Nic Dhonnchadha, Ealaín AT 2018 Amy Nic an Chrosáin, Miotalóireacht TS 2018 – Darragh Ó Cluanáin, Grafaic Dhearaidh & Chumarsáide AT 2018 Ali Layton

Buaiteoirí roimhe – cliceáil anseo.

Each year students with the best project work in the practical subjects are acknowledged. 2018 winners listed below: Previous winners – click here.

 

 

 

Credit Union Bursary Recipients 2018

Sparántachtaí ó Chomhar Creidmheasa Bhaile Átha an Rí

Gabhann Coláiste an Eachréidh ár mbuíochas le Comhar Creidmheasa Bhaile Átha an Rí as ucht aitheantas a thabhairt do dhaltaí a ghnóthaigh marcanna arda sna Scrúdaithe Stáit 2017. Comhghairdeas le Melanie Ní Ghormáin Dálaigh a ghnóthaigh 589 pointe CAO san Ardteist, le Ailbhe Ní Chonnachain agus le Seán Mac Giollarnáith a ghnóthaigh na gráid is fearr sa Teastas Sóisearach. Sparántachtaí eile – cliceáil anseo.

Conrad Byrnes, Athenry Credit Union, presents bursary awards to 2017 Leaving Certificate student, Melanie Ní Ghormáin Dálaigh, who succeeded in getting 589 CAO points in the Leaving Certificate. Melanie’s excellent results were also recognised by Maynooth University, where she currently studies Maths and Physics, when she was given a €1,000 scholarships for her Leaving Cert performance. Also 2017 Junior Certificate students –  Ailbhe Ní Chonnacháin and Seán Mac Giollarnáith in recognition of their excellent results in the State Examinations in their Junior Certificate. Previous Bursaries – click here.

Gaelbhratach ’18

 

Gaelbhratach arís!

Comhghairdeas arís don Choiste Gaeilge atá faoi stiúir Múinteoir Bairbre as ucht a gcuid iarrachtaí chun an Ghaeilge a chur chun cinn ar mhaithe le Gaelbhratach a bhuachan arís. Níl amhras ar bith ach go bhfuil ceannródaíocht léirithe ag Coláiste an Eachréidh agus í ar an gcéad scoil i gCúige Chonnachta leis an ngradam seo a fháil agus í buaite acu anois cúig bliana i ndiaidh a chéile. Chruthaigh an coiste gur éirigh go hiontach leo an Ghaeilge a chur chun cinn i measc phobal uile na scoile agus sa chomharsanacht mórthimpeall. D’fhreastail breis agus 700 scoláire ar ócáid mhór i mí na Bealtaine agus gaelbhratach bronnta ar 80 scoil i Ráschúrsa Bhaile na Lobhar, Baile Átha Cliath Dé Máirt 22 Bealtaine. Tháinig siad ó na ceithre hairde le freastal ar an ócáid agus ceol iontach curtha ar fáil ag Seo Linn. Gaelbhratach Roimhe seo, cliceáil anseo

Nascanna breise le pictiúirí agus físeáin ó bhronnadh Gaelbhratach 2018

https://drive.google.com/drive/folders/1cM1Tu5occRNB5VFsRBgJ6dZNAsxk19nH?usp=sharing

https://www.facebook.com/MOLSCEAL/videos/1667212166688144/

https://www.youtube.com/watch?v=ksILGRRtMjI

https://www.youtube.com/watch?v=RLEgtyJ7vUY

https://www.youtube.com/watch?v=jPRC8zxRZDc

Congratulations once again to the Coiste Gaeilge under the guidance of Múinteoir Bairbre for their promotion of Gaeilge and being awarded the Gaelbhratach yet again. Coláiste an Eachréidh have been seen as one of the pioneering schools in this work, being the first school in Connaught to have been awarded the Gaelbhratach and now having been awarded five times in this achievement. Not only were the commitee successful in their promotion of Gaeilge among the school body but also throughout the local community. More than 700 students attended the award winning ceremony in Dublin 22 May as 80 schools from all over Ireland were presented with their Gaelbhratach. A great day was had by all as the band Seo Linn provided the entertainment. Click here- Previous Recipients