Skip to content

Coláiste an Eachréidh

Child Protection

CÚRAM LEANAÍ / Child Protection

Duine Idirchaidrimh Ainmnithe DIA / Designated Liaison Person, DLP

Sinéad Nic Stiofáin (091-874590)

Leas-Duine Idirchaidrimh Ainmnithe DIA / Deputy Designated Liaison Person, DDLP

Seán Ó Mainnín

TUSLA: 091-546372 (Galway); 091-546329 (Loughrea)

GARDA: 086-8578065 (Athenry); 091-844016 (Galway)

Polasaí Cosaint Leanaí & Measúnacht Riosca maidir le Caomhnú Leanaí

Child Protection Policy & Risk Assessment – reviewed by the Board of Management 14/02/2022  click here for a copy.

(Faofa ag Bord Bainistíochta Choláiste an Eachréidh ar an 14/02/2022 , cóip ar fáil ach é a iarraidh ó oifig an Choláiste nó cliceáil anseo)