Skip to content

Coláiste an Eachréidh

Ár Scoil / Our School

Ár Scoil / Our School

Bainistíocht sa Choláiste / Coláiste Management

Príomhoide: Sinéad Nic Stiofáin

Príomhoide Tánaisteach: Seán Ó Mainnín

Príomhoide Cúnta 1: Bairbre Ní Choisdealbha, Pádraig Ó Baoill, Seán Ó Briain

Príomhoide Cúnta 2:  Turlough Ó Cuidithe, Donncha Furlong, Mairéad Ní Ghríofa, James Beirne, Gearóidín De Búrca.

Comhordaitheoir Cláir (Idirbhliain) Áine Ní Fhlanncha

Ceann Bliana / Year Heads & Oidí Ranga / Class Tutors

Bliain 1:              Bairbre Ní Choisdealbha – __ (A1) & ___ (A2)

Bliain 2:              Pádraig Ó Baoill – ____ (B1) & _______ (B2)

Bliain 3:              Pádraig Ó Baoill – ____ (C1) & ____(C2)

Idirbhliain:         Áine Nic Fhlannacha – ___ (D1) & ___ (D2)

Bliain 5:              Seán Ó Briain – ____ (E1) & ______ (E2)

Bliain 6:              Seán Ó Briain –  ____ (F1) & _______(F2)

Bord Bainistíochta 2022-2023

Ionadaithe an Phátrúin / GRETB

Tom Costello; Máire Ní Chéidigh

Rúnaí an Bhoird – Sinéad Nic Stiofáin

Ionadaithe na Foirne – Mairéad Ní Ghríofa; Seán Ó Briain

Ionadaithe na dTuismitheoirí– Lorraine Uí Bhroinn & Ali MacAindreasa

Baill Comhthofa: – Sinéad Ní Ghiolla Chionnaigh; Étaín Ó Corcora

Leas-Rúnaí an Bhoird – Seán Ó Mainnín