Category Archives: News

Webinar for Parents

A chara, I hope you are all keeping safe and well during these uncertain times. Galway Education Centre is hosting a webinar The Learning Journey’ – Monday 1st February 2021 @ 7.00 p.m for Parents of Junior Cycle and Senior Cycle pupils which may be useful to you in supporting your child’s learning journey. The focus of this particular talk will deal with the following aspects of learning:

1. How to simply get started and the importance of systems

2. The science behind motivation and how to apply it

3. The importance of clarity – how to get it and maintain it.

4. Noise – minimising distraction and building protected time

5. Changing our approach to “time at the desk” – what the science tells us about optimising study and homework time

6. How you can encourage a learning environment (without the stress!)

Click to REGISTER 

You will be guided to a Log In area and can log in as ‘OTHER‘.

https://galwayec.ie/private-courses/private-courses/private-post-primary/787-the-learning-journey-webinar-for-parents-of-junior-and-senior-cycle-students.html

 

Gradaim do Ghaeil Óga

Cinnte … is iomaí Gael Óg atá againn ar an Eachréidh!

Níl amhras ar bith ann ach gur iomaí Gael Óg atá i gColáiste an Eachréidh ach ní i gcónaí go bhfuil a mbuanna aitheanta. Ar an drochuair, ní raibh sé inár gcumas gradaim a bhronnadh ar gach uile Gael Óg sa choláiste ach, mar chuid de Cheiliúradh Ghaisce na Nollag, tugadh aitheantas ar leith dóibh siúd a bhfuil meon dearfach eiseamláireach acu i dtaobh na Gaeilge. Bronnadh Gradaim na Gaeilge ar dhaltaí a léirigh cur chuige comhoibríoch i leith na teanga agus a rinne a gcion chun an Ghaeilge a chur chun cinn sa Choláiste. Le fírinne, níl aitheanta againn ach cuid de na Gaeil Óga is fearr ar an Eachréidh. Beirigí Bua!

Rógairí na hIdirbhliana

Na torthaí fógaithe agus Coláiste an Eachréidh Buacach

Tá áthas orainn torthaí an chomórtais Rógairí an Rap a roinnt anseo.
De réir mar a thuigimid, bhí cinneadh dúshlánach ag na moltóirí ach sa deireadh tháinig siad ar chomhaontú.
Ar ndóigh, táimid thar a bheith bródúil as na múinteoirí taobh thiar den togra seo agus as daltaí na hIdirbhliana ar fad ón Choláiste a bhí páirteach sa Rap seo … agus iad buacach. Comhghairdeas leo!

Coláiste an Eachréidh breá sásta a bheith rannpháirteach in imeachtaí ‘Bliain na Gaeilge’

Tinreamh den Scoth

Tinreamh foirfe ag na daltaí seo ó Bhliain 2: Stephen, Eoin, Kevin, Aisling, Eve, Sarah, Grace, Eleanor, Clíodhna & Órla

Caithfidh a rá go raibh tinreamh den scoth ag daltaí an cholaiste Meán Fómhair go Nollaig 2020. Cinnte, bhí beagnach dhá scór dalta nár chaill ach lá amháin agus suas le dhá scór eile nár chaill ach cuid de lá ach tá comhghairdeas ar leith le breis agus triocha scoláire nár chaill oiread is rang amháin le linn an tréimhse chéanna. Gabhadh comhghairdeas speisialta leis na daltaí seo a d’fhreastail ar scoil gan rang ar bith a chailleadh ó Mheán Fómhair go Nollaig mar chuid de Cheiliúradh Gaisce. Is iontach go deo go bhfuil tinreamh scoile foirfe ag an oiread sin daltaí sa choláiste i mbliana.

Léiríonn a leithéid go bhfuil siad tiomanta, díograiseach agus iad réidh chun foghlaim i gcónaí. Guímís gach rath orthu is go mbeidh sé i dtólamh ina gcumas acu freastal ar scoil is ar shaol na hoibre amach anseo.

As part of the Christmas Ceiliúradh Gaisce award ceremony 2020, a special word of congratulations went out to the all the students who attended school every day without missing as much as one class from September to December the school year. Comhghairdeas leo uilig!

Litir ón Aire – Minister’s Letter to Parents

Minister’s Letter to Parents – féach thíos litir ón Aire Oideachais chuig tuismitheoirí – read below or click Leagan GaeilgeEnglish Version

Click to access litir-on-aire.pdf

Click to access letter-to-parents.pdf

 

Remote T&L – Teagasc & Foghlaim

Due to school closure arising from Government restriction we move to remote teaching and learning for the next few weeks. Click on the HERE for additional information.

De bharr na srianta a bhaineann le Covid agus treoir ón Rialtas is ar líne a bheidh Teagasc agus foghlaim go ceann cúpla  seachtain. Tuilleadh eolais le fáil anseo

 

 

 

Beannachtaí na Féile

Muid iontach buíoch do McD’s a bhronn Crann Nollag ar an scoil

Guíonn Coláiste an Eachréidh gach sonas ar mhúinteoirí, ar dhaltaí agus ar phobal uile na scoile ag an tráth seo den bhliain.

Creidimid go raibh éacht mhór curtha i gcrích againn ar fad le linn 2020. Bainigí sult as an sos, tuillte go maith ag cách!

Cinnte, táimid ag tnúth go mór le leanúint leis an obair mhaith le dóchas agus fuinneamh sa bhliain úr! 

Margadh na Nollag

Sióg ag tacú le feachtas poiblíochta ar son mhargadh na Nollag

Bhí lucht na hIdirbhliana thar a bheith gnóthach agus iad ag ullmhú i dtreo na Nollag. Is cosúil go raibh siad ar fad ag cuidiú le Daidí na Nollag ar a mbealach féin mar fhiontraithe óga.

Léirigh siad go raibh samhlaíocht iontach acu agus réimse leathan tairgí ar fáil. I measc na dtáirgí éagsúla a bhí forbartha mar chuid de thogra fiontraíochta agus mionghnónnna bunaithe acu bhí:

  • Cóstaeirí
  • Maisiúcháin Nollag
  • Snas Béil
  • Greamáin
  • Smidiú
  • Slabhraí

Le fírinne, is mór an creidiúint atá ag gabháil leo uilig óir bhí formhór na dtairgí seo go hiomlán lámhdhéanta agus is cinnte go raibh siad ‘déanta in Éirinn’. Mar aon leis an mhéid sin, ghlac cuid acu leis an deis poiblíocht a dhéanamh ar a gcuid iarrachtaí airgead a bhailiú ar son an charthannacht áitiúil a thacaíonn leo siúd le hailse i gcomharsanacht Bhaile Átha an Rí. Caithfidh a rá ach go raibh éacht curtha i gcrích acu agus € 1,419 bailithe acu ar son na cúise.

Congratulations to all of Daidí na Nollag‘s little helpers from Coláiste an Eachréidh‘s transition year. The young entrepreneurs had a wide range of product on sale ‘déanta in Éirinn’. A number of the group also took time to promote their efforts on behalf of ‘Athenry Cancer Care’ which eventually reached a total of € 1,419. Bualadh bos all round!

 

Idirbhliain (TY) – Athenry Cancer Care

Maith sibh a dhaltaí  – TY fundraise €1,419 for Athenry Cancer Care- go raibh maith agaibh ar fad a thug go flaithiúil ar an Go-Fund Me agus Margadh na Nollag

Tá ‘Twinkle Toes’ fós le feiceáil timpeall an Choláiste!!!

Elf na Nollag

Twinkle Toes tours the Coláiste and watches TY RAP Video

Bhí ‘TWINKLE TOES’ gnóthach ag dul ar fud na háite agus é ag caitheamh súil ar gach a bhí ag tarlú sa gColaiste le cúpla lá anuas – bhí sé ag féachaint freisin ar fhíseán RAP de chuid na hIdirbhliana- Lean an nasc seo thíos.