Category Archives: News

National Award for Tech Group

Comhghairdeas le daltaí TechSpace an Choláiste agus Múinteoir Bairbre as an nGradam Náisiúnta a bhaint amach.

Coláiste students win ‘Best Organisiation’ at the TechSpace National Awards Ceremony, pictured with Jack Chambers, Minister of State Tourism-Culture-Arts-Gaeltacht-Sports-Media.

Inniu, in Ionad ADAPT in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath sheol Aire Stáit na Gaeltachta agus Spóirt, Jack Chambers T.D., Gradaim TechFéile 2021 chomh maith le Dialann Scoile 2021.

Is ócáid bhliantúil í TechFéile atá ar an mbóthar le roinnt blianta anois agus atá mar chuid lárnach den Chlár TechSpace. Is í an ócáid theicneolaíocht Gaeilge is mó in Éirinn a thugann deis don aois óg a bheith cruthaitheach agus ealaíonta. I mbliana den chéad uair riamh, tugadh an ócáid ar líne. Rinne an tAire Stáit Chambers comhghairdeas inniu le gach duine ar éirí leo gradaim a bhaint amach i gcomórtas 2021 ach go mór mór leis na príomhghradaim do Tech Féile 2021:-

 • Teagascóir na Bliana – Emer Ní Éafa – Coláiste Ghlór na Mara, Baile Átha Cliath
 • TechSpácóir na Bliana – Sibéal Ní Ógáin – Pobalscoil Chorca Dhuibhne, Ciarraí
 • Eagraíocht na Bliana – Coláiste an Eachréidh, Gaillimh

Ag labhairt dó ag an seoladh inniu, dúirt an tAire Stáit Chambers:

“Ba mhaith liom mo bhuíochas a ghlacadh le gach aon duine a ghlac páirt i Tech Féile na bliana seo, 2021. Ócáid a bhí dúshlánach agus í á tabhairt ar line den chéad uair. Tréaslaím leis na buaiteoirí go léir, a thug gradaim leo. Tugann na duaiseanna seo aitheantas don sárobair atá ar bun ag an aos óg agus ag an eagraíocht i saol digiteach na Gaeilge, ag cur chun cinn na teanga sa teicneolaíocht digiteach nua-aoise. Léiríonn sé seo an tuiscint shoiléir atá acu siúd a ghlac páirt sa bhFéile ar an luach a bhaineann lenár dteanga dhúchais féin.”

Tuilleadh eolais ag an nasc seo

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gov.ie%2Fga%2Fpreasraitis%2F779a6-gradaim-techfeile-2021-agus-dialann-scoile-2021-a-sheoladh-ag-an-taire-stait-jack-chambers-td%2F&data=04%7C01%7Cbrian.omaoilchiarain%40gretb.ie%7C0ade798a784a4aa16b3508d98b5b4869%7C541b45936a794d138b417b161468f8b7%7C0%7C0%7C637694046438708709%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=x%2BVCxT1KDLQVDfjFL33lB8ImDkYQvy3y7SwERymIEJo%3D&reserved=0

Clódóir Fíor-Speisialta mar dhuais

Comhghairdeas Danielle -Tailteann Games

Danielle Fitzpatrick justified her selection on the Connacht Schools Team for the historic Tailteann Games Interprovincial Schools match in Santry last month. She followed up her top 4 finish in the All Ireland U16 2km walk with a top 5 finish in Santry over the longer distance of 3km in 17.14.31, a new Tuam AC club record & a big PB. Danielle showed her versatility with a 10th place finish in the discus.

Danielle sa rás siúl

Oíche Eolais 2021 OPEN NIGHT

REGISTER YOUR INTEREST AT THIS LINK: https://forms.office.com/r/YL6vuvTK8x

Excellent Results again!

Congratulations to the Leaving Cert class of 2021, half of whom attained in excess of 500 CAO points, pictured are Eoin, Sorcha and Darragh who each received maximum points 625! We wish all the class the very best in the years ahead.

Comhghairdeas le daltaí na hArdteiste as a gcuid torthaí iontacha!! Guím chuile ádh orthu sna blainta amach rompu agus gabhaim buíochas leo as a gcuid comhoibrithe le 6 bliana anuas.

Gaelbhratach arís!

Bronnadh Gaelbhratach ar Choláiste an Eachréidh ar na mallaibh as ucht an obair ceannródaíochta ar son na Gaeilge. Anois agus scoilbhliain nua tosaithe tá Coiste Gaeilge úrnua spreagtha gabháil i mbun oibre ar son na teangan agus ag díriú ar Ghaelbhratach eile a bhaint amach i mbliana. Na Gaeil Abú!

The Coiste Gaeilge was recently presented with Gaelbhratach award 20/21 and have already set plans to work for Gaelbhratach 2021/22. Beirigí Bua arís!

Spraoi san Uisce

Níl léamh ná scríobh ná inse béil ar an spraoi uile agus craic a bhí ag scoláirí ón chéad bliain agus iad mar Lochlannaigh óga ar Loch Rí agus ar an tSionainn i mBaile Átha Luain ar na mallaibh.

Na Gaeil Abú

Ná déanaimís dearmad choíche ach go bhfuil an Ghaeilge i gcroílar an choláiste agus déanaimid gach iarracht tearmann teangan a chothú mórthimpeall orainn. Cinnte, is iomaí Gael Óg atá i gColáiste an Eachréidh agus mar chuid de Cheiliúradh Ghaisce ‘21, tugadh aitheantas ar leith dóibh siúd a bhfuil meon dearfach eiseamláireach acu i dtaobh na Gaeilge. Bronnadh Gradaim na Gaeilge ar dhaltaí a léirigh cur chuige comhoibríoch i leith na teanga agus a rinne a gcion chun an Ghaeilge a chur chun cinn. Le fírinne, níl ach cuid de na Gaeil Óga aitheanta anseo againn. Dorn san aer do na Gaeil! 

Seo cuid de na Gaeil Óga aitheanta:

Ardteist 20/21           Sorcha & Réitseal  

Ardteist         Raphi & Seán. 

Bl.5     Jean & Jack  

I.B       Rosemary & Freddie  

Bl.3     Kevin & Orla 

Bl.2     Emmeline & Stephen  

Ceannairí na linne seo

Tá tréithe ceannaireachta ag go leor daltaí agus neart ceannairí againn i gColáiste an Eachréidh. Bíonn obair cheannródaíochta idir lámha ag ár scoláirí i rith an ama ach is iontach linn aitheantas a thabhairt do roinnt ceannairí. Chuige sin, bronnadh gradaim agus tugadh aitheantas do dhaltaí eiseamláireacha i dtaobh na ceannaireachta mar chuid de Cheiliúradh Ghaisce ’21Táimid iontach bródúil astu.  

 Leadership Awards were presented to a number students at Ceiliúradh Gaisce 2021. These, of course, are just some of our students that demonstrate leadership qualities in their dealings with staff and fellow pupils. Comhghairdeas libh.

 

 I measc na ceannairí aitheanta bhí:

Bl.2      Alyssa & Aisling 

Bl.3      Grace & Eoin 

I.B.       Éadaoin & Ultan 

Bl.5      Culann & Kian 

Ardteist           Conor & Aisling 

Ardteist 20/21            Ben & Miz 

I mbun oibre

Cinnte, is iomaí dalta a bhíonns i mbun oibre sa choláiste i rith na scoilbhliana. Obair eiseamláireach á dhéanamh ag go leor acu gan amhras. Bronnadh gradaim orthu siúd a bhain barr feabhais amach ina gcuid obair scoile agus iad aitheanta ag Ceiliúradh Ghaisce an tSamhraidh ’21 ar son a gcuid oibre. Le fírinne, is sampla iad seo de na daltaí iontacha uile a bhíonns ag obair lá i ndiaidh lae i scoil s’againne:

 • Bliain 2 –  Emily  &  Jonathan
  • Bliain 3 –  Luíseach  &  Eve
  • Idirbhliain –  Theo  &  Danielle
  • Bliain 5 –  Amy  &  Cianna
  • Ardteist – Iseult  &  Rhianna
  • Ardteist 20/21 – Oisín & Eoin  

Awards were presented to students at Ceilúradh Gaisce 2021 to those who excelled in their classwork and whose application to their studies was particularly commendable. Of course, the college is full of great students who put in tremendous work throughout the school year and these awards serve as an example to all. We are proud of all of their achievements. Leanaigí oraibh leis an dea-obair!

Laethanta Scoile Ceiliúrtha

Gabhtar comhghairdeas leis na daltaí uile as ucht tinreamh den scoth sa cholaiste 2020/21. Cinnte, bhí deis againn aitheantas a thabhairt do slua mór daltaí mar chuid de Cheiliúradh Gaisce ag deireadh na scoilbhliana 2021. Is iontach go deo go bhfuil tinreamh scoile chomh maith sin ag an oiread sin sa choláiste.

Léiríonn a leithéid go bhfuil siad tiomanta, díograiseach agus iad réidh chun foghlaim i gcónaí. Guímís gach rath ar na daltaí ar fad i mbliana 2021/22 is go mbeidh sé i dtólamh ina gcumas acu freastal ar scoil is ar shaol na hoibre amach anseo.

Congratulations to the students that were recognized for their excellent attendance as part of the end of year Ceiliúradh Gaisce award ceremony 2021. We wish all our students the best of health and hope they are able to strive for great attendance over the coming years at the coláiste. Leanaigí oraibh uilig!

I measc na ndaltaí a tugadh aitheantas dóibh, bhí:

Ardteist: Jack, Tuán, Iseult, Robert, Conor, Oisín, Eva, Ruairí, Aisling Evan, Rhianna.

Idirbhliain: Kiera

Bl. 3: Sarah, Orla, Grace, Eve, Aisling, Eoin, Clíodhna

Bl.2 Gregory, Éamon, Stephen Alannah