Category Archives: News

Cóiste Glas

Cóiste glas ag cabhrú le Athenry Tidy Towns. Green schools committee helping out Athenry tidy towns. #athenrytidytowns #greenschools #cleancoasts #coláisteaneachréidh

Comhrá ’20

‘Beatha teanga í a labhairt’ a deirtear agus is cinnte gur thug scoláirí ón Choiste Gaeilge leis an mhana a chur i bhfeidhm go tréan ar na mallaibh agus iad i gceannas ar chlár bhríomhar mar chuid den chraoladh domhanda #Comhrá20.

Cinnte, is iomaí ábhar cainte a bhí le scagadh agus le cíoradh acu agus iad ag craobhscaoileadh a gcuid scéalta fud fad na cruinne ar feadh uair a chloig. B’iontach na tuairimí a bhí le nochtadh acu fá chúrsaí reatha i dtaobh an Choróinvíris agus nach breá go raibh sé ina gcumas acu gabháil i ngleic leis na dúshláin éagsúla a bhí ardaithe dá bharr. Bhí deis acu cur síos a dhéanamh ar bhuaicphointí na hidirbhliana mar a bhí acu anuraidh agus iad ag cur síos ar imeachtaí éagsúla na bliana. I measc an phlé bhí léargas tugtha ar chomhlachtaí mhionghnónna, ar iarrachtaí cúrsaí timpeallachta a fheabhsú, ar cheoldráma a léiríodh ar stáitse agus ar imeachtaí móra ar son na Gaeilge (Rith Glas, Lá Croí agus Margadh na Nollag). Cuireadh agallamh ar dhuine dá múinteoirí (Máistir Pádraig) agus bronnadh speisialta tugtha dó ( é náirithe go maith acu). Ní hamháin sin ach gabhadh comhghairdeas ar leith le Raphi agus í tar éis dearthóireacht a dhéanamh ar leabhar nua-fhoilsithe – nach maith í.

Caithfidh a rá go raibh éacht curtha i gcrích ag daltaí Bliain 5 le Comhrá ’20 a chur i láthair i mbliana (Rhianna, Eoin, Madison, Caroline, Raphi, Conor, Oisín, Tuán, Eva, Liadán, Iseult, Caoimhe agus Bláithín). Níl aon amhras ach go bhfuil buíochas ar leith le gabháil le Máistreas Bairbre a chur gach uile rud in ord agus in eagar go mbeadh na daltaí ábalta tabhairt faoin dúshlán áirithe seo le deireannas.  

Coiste Gaeilge recently presented an hour long show that was broadcast live online to an audience and spectactors tuning in from all over the globe #Comhrá20. Comhghairdeas leo ar fad!

OPEN NIGHT INFORMATION SESSION

 

Enrollment Information Session

Broisiúr Scoile/School Brochure

Foirm Iarratais/Application Form

Click to access claru-fogra-2020.pdf

 

Clárú 2021 Enrollment

Foirm iarratais/ Application Form Cliceáil anseo-

 

Bróisiúr Scoile / School Brochure Cliceáil anseo

Click to access fogra-iarratais-051020-051120.pdf

Turas go Maigh Cuilinn

Bhí an t-ádh ar dhaltaí i mBliain 1 go raibh an deis acu gabháil ar thuras go Maigh Cuilinn i rith na seachtaine.

Cé go raibh srianta Covid fós i bhfeidhm le linn an turais, is cosúil gur éirigh go breá leo sult is tairbhe a bhaint as imeachtaí an lae, iad thuas seal is thíos seal agus ag luascadh thart ar línte. Ba léir nár chuir sé isteach ná amach orthu a bheith ceangailte le rópaí ach oiread. Ní hamháin gur bhain siad uilig taitneamh iontach as an lá ach tháinig gach uile duine acu ar ais slán sábháilte chomh maith. Nach deas go raibh siad ag iarraidh pilleadh abhaile!

First year students recently had an exciting outing to an adventure park in Maigh Cuilinn. It seems they all enjoyed themselves.

Athoscailt na Scoile

A thuismitheoirí agus a dhaltaí,

treochlár leagtha amach ag an Aire Oideachais le treoracha chun na scoileanna a athoscailt ar shlí shábháilte.  Mar chuid de na treoracha, beidh treanáil ag foireann na scoile ar an 31ú Lúnasa ionas go mbeidh oiliúint chuí déanta acu.

The roadmap for the reopening of schools published by the The Minister for Education has provided the guidance and steps to safely re-open schools. As part of that plan, teachers will be receiving the required training on Monday 31st of August. 

Tá pleananna go leor idir láimhe anois againn chun an scoil a oscailt ar bhealach a bheidh chomh sábháilte is gur féidir do phobal iomlán na scoile. Cuirfear tuilleadh eolais ar fáil de réir mar is gá agus is cuí.

Seo thíos na dátaí fillte do na ranganna éagsúla.

The following are the return dates for the various Year Groups. Note that Tuesday 1st is a half-day, all other days are full days and Transition Years will return on Monday the 7th. Students’ phased return is to allow for appropriate induction (for each year group) for the necessary changed practices and routines which will have to be implemented in our collective efforts to keep the Coláiste Covid-19 free.

 

Máirt 1ú / Tuesday 1st – Bliain 1 (First Years only, half-day 9:00-13:20)

Céadaoin  2ú / Wednesday 2nd – Blianta 1,3 & 6

Déardaoin 3ú / Thursday 3rd – Blianta 1,3,6 & 5

Aoine 4ú / Friday 4th  – Blianta 1,3,6,5 & 2

Luan 7ú / Monday 7th – Idirbhliain

 • Daltaí Ardriosca: Má tá tuistí ansin le buairt faoina mhac/íníon mar dhaltaí a bheadh i mbaol/ardriosca agus go gceaptar go mbeadh dúshlan ag an dalta filleadh ar an scoil, an féidir leat dul i dteagmhail liom ag brian.omaoilchiarain@gretb.ie agus is féidir linn plean tacaíochta a chur le chéile.
 • Masc Aghaidhe agus Scáthlán aghaidhe:
  – Caithfidh bailiúcháin masc aghaidhe a bheith ag gach dalta (Earra aon uair nó in-nite). Beidh éileamh ar na mascanna seo agus molaimid díobh iad a cheannach go luath. Ba cheart go mbeadh an masc gan phatrún/íomha nó scríobhneoireacht air.
  – Tá scáthlán aghaidhe molta ach níl sé riachtanach. B’fhéidir go mbeidh duine níos compórdaí ag caitheamh scáthlán aghaidhe in ionad maisc. Tá sampla anseo https://jps.ie/product/anti-spitting-face-shield-with-glasses-frame/
  NÓTA: Sa treoir is déanaí ón Roinn, tá caitheamh na clúdaigh/mascanna aghaidhe éigeantach, más mian le duine Scáthlán a chaitheamh freisin (le masc) – is fúthu féin sin.
 • Díghalrán Lámh: Ba cheart go mbeidh buidéal díghalrán lámh ag gach dalta. Beidh sé ar fáil ar na pasáistí agus i ngach seomra freisin.
 • Éidí Scoile:
  Tá an éide scoile éigeantach.
 • At Risk Students: Can I ask parents that have a son/daughter that they feel would fall into a high risk category, and think that it may not be possible for them to return to school safely, to contact me brian.omaoilchiarain@gretb.ie so that we can make arrangements to support the student.
 • Face Masks and Visors:
  – Students must have a supply of face masks (disposable or washable). We would advise that these are purchased soon and should be plain without patterns/writing/images etc.
  – Face visors are advised but not essential. A student may wear a visor instead of a mask if they feel it to be more comfortable. A typical face visor is attached here. https://jps.ie/product/anti-spitting-face-shield-with-glasses-frame/ 

  (*NOTE subsequent guidance from the DES stipulates that the wearing of facemasks is now mandatory and that a Visor can also bee worn with the facemask but NOT instead of a mask)

 • Hand Sanitiser:
  – All students should carry a small hand sanitiser. All corridors, entry/exit points and classrooms will have sanitising stations.
 • School Uniform:
  The school uniform is compulsory.

 

Department’s plans to reopen safely

Treorchlár chun filleadh ar scoil, Roadmap for reopening schools. Nasc go dtí an preasráiteas maidir le hathoscailt scoileanna – leagan Gaeilge agus leagan Béarla

Féach thíos litir chuig tuismitheoirí ón Aire Oideachais, Norma Foley. English version follows below.

Click to access 5.-litir-do-thuismitheoirc3ad.pdf

 

 

Click to access 5.-to-parents-letter-from-minister-foley.pdf

Students’ Portal – Calculated Grades 2020

Dear Principal

Thank you for your continued assistance in supporting Leaving Certificate students this year to get Calculated Grades so that they can  progress to further education and employment.

We are aware that schools are closed at this time but we would appreciate your further assistance in alerting  students,  if this is feasible, that the Calculated Grades  Students Portal will open at 12am on Monday 20 July and close at 4pm Monday 27 July to allow LC and LCA (Year 1 & 2) students to opt-in  to receive Calculated Grades.

You should note that as we have captured the student contact details previously,  all students will receive direct contact by text and email about the portal re-opening so the school contact would serve to further remind them.

The Department is also publishing some further information about calculated grades as follows;

https://www.gov.ie/en/publication/a4aa0-getting-my-calculated-grades-a-guide-for-students/

https://www.gov.ie/en/publication/2fc71-a-short-guide-to-the-calculated-grades-data-collection-national-standardisation-and-quality-assurance-processes/

Last week’s announcement by Minister Foley regarding the re-opening of the Portal, and information regarding the date of release of the Calculated Grades results, can be found here;

https://www.education.ie/en/Press-Events/Press-Releases/2020-press-releases/PR20-07-16a.html

 

Yours sincerely

 

Ann Leonard

Higher Executive Officer

Calculated Grades Section

Department of Education

Athlone

Co Westmeath

 

A Phríomhoide, a chara,

 

Go raibh maith agat as do chúnamh leanúnach i leith tacú le scoláirí Ardteistiméireachta na bliana seo chun Gráid Ríofa a fháil ionas gur féidir leo leanúint ar aghaidh chuig breis oideachais agus fostaíocht.

Tuigtear dúinn go bhfuil na scoileanna dúnta faoi láthair ach tá do chuid cabhrach ag teastáil uainn maidir leis na scoláirí a chur ar an eolas go mbeidh Tairseach na nGrád Ríofa do Scoláirí ag oscailt ar an Luan 20 Iúil ag meánlae, 12.00 a.m. agus ag dúnadh ar an Luan 27 Iúil ag a 4. p.m. chun deis a thabhairt do scoláirí Ardteistiméireachta agus scoláirí Ardteistiméireachta Feidhmí (Bliain 1 & 2) glacadh leis an rogha Gráid Ríofa a fháil.

Ba cheart a thabhairt do do aire go bhfuil sonraí teagmhála scoláirí bailithe againn cheana féin agus gheobhaidh na scoláirí go léir teagmháil dhíreach trí théacs agus trí ríomhphost maidir le hathoscailt an tairsigh agus mar sin chabhródh teagmháil bhreise ón scoil leis an athoscailt a chur i gcuimhne dóibh.

Tá an Roinn ag foilsiú eolas breise maidir leis na Gráid Ríofa mar seo a leanas:

https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/9e98b-treoir-ghairid-do-na-proisis-a-bhaineann-le-bailiu-sonrai-caighdeanu-naisiunta-agus-dearbhu-cailiochta-na-ngrad-riofa/

https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/9e98b-treoir-ghairid-do-na-proisis-a-bhaineann-le-bailiu-sonrai-caighdeanu-naisiunta-agus-dearbhu-cailiochta-na-ngrad-riofa/

Is féidir an fógra ón Aire Foley an tseachtain seo caite maidir le hathoscailt scoileanna agus eolas maidir leis an dáta a fhoilsítear torthaí na nGrád Ríofa, a fháil;

https://www.education.ie/ga/Preas-agus-Imeachta%C3%AD/Preasr%C3%A1itis/preasraitis-2020/PR20-07-19.html

 

Le meas,

 

Ann Leonard

Ardoifigeach Feidhmiúcháin

Oifig Feidhmiúcháin na nGrád Ríofa

An Roinn Oideachais

Áth Luain

Co. na hIarmhí

Bronnadh 2020 Graduation

Buíochas ó chroí le gach duine a bhí i láthair, ach go háirithe Rang 2020, ag ocáid bhronnadh na hArteiste ar an gCéadaoin 24ú Meitheamh. Ag cloí leis na treoracha sláinte agus an scaradh sóisialta a bhaineann le Covid-19 bronaadh teastas agus pictiúir ranga ar na daltaí. Labhair Brian, an tAth. Benny agus thar ceann an ranga, thug John agus Emily óráidí bréatha uathu. Bhí na hóráidí ar fad le cloisteail ar an raidio, 98.1FM. Tar éis na cainte d’fhill na daltaí ar a gcaranna áit a raibh a dtuistí/caomhnóirí ag fanacht. Chaith siad @10 nóiméad ag féachaint ar fhíseán, ina dhiaidh sin agus iad ag tiomáint amach sheas na múinteoirí ar dhá thaobh an bhóthair chun slán a fhagáil leo.  See video here