Category Archives: News

Remote T&L – Teagasc & Foghlaim

Due to school closure arising from Government restriction we move to remote teaching and learning for the next few weeks. Click on the HERE for additional information.

De bharr na srianta a bhaineann le Covid agus treoir ón Rialtas is ar líne a bheidh Teagasc agus foghlaim go ceann cúpla  seachtain. Tuilleadh eolais le fáil anseo

 

 

 

Beannachtaí na Féile

Muid iontach buíoch do McD’s a bhronn Crann Nollag ar an scoil

Guíonn Coláiste an Eachréidh gach sonas ar mhúinteoirí, ar dhaltaí agus ar phobal uile na scoile ag an tráth seo den bhliain.

Creidimid go raibh éacht mhór curtha i gcrích againn ar fad le linn 2020. Bainigí sult as an sos, tuillte go maith ag cách!

Cinnte, táimid ag tnúth go mór le leanúint leis an obair mhaith le dóchas agus fuinneamh sa bhliain úr! 

Margadh na Nollag

Sióg ag tacú le feachtas poiblíochta ar son mhargadh na Nollag

Bhí lucht na hIdirbhliana thar a bheith gnóthach agus iad ag ullmhú i dtreo na Nollag. Is cosúil go raibh siad ar fad ag cuidiú le Daidí na Nollag ar a mbealach féin mar fhiontraithe óga.

Léirigh siad go raibh samhlaíocht iontach acu agus réimse leathan tairgí ar fáil. I measc na dtáirgí éagsúla a bhí forbartha mar chuid de thogra fiontraíochta agus mionghnónnna bunaithe acu bhí:

  • Cóstaeirí
  • Maisiúcháin Nollag
  • Snas Béil
  • Greamáin
  • Smidiú
  • Slabhraí

Le fírinne, is mór an creidiúint atá ag gabháil leo uilig óir bhí formhór na dtairgí seo go hiomlán lámhdhéanta agus is cinnte go raibh siad ‘déanta in Éirinn’. Mar aon leis an mhéid sin, ghlac cuid acu leis an deis poiblíocht a dhéanamh ar a gcuid iarrachtaí airgead a bhailiú ar son an charthannacht áitiúil a thacaíonn leo siúd le hailse i gcomharsanacht Bhaile Átha an Rí. Caithfidh a rá ach go raibh éacht curtha i gcrích acu agus € 1,419 bailithe acu ar son na cúise.

Congratulations to all of Daidí na Nollag‘s little helpers from Coláiste an Eachréidh‘s transition year. The young entrepreneurs had a wide range of product on sale ‘déanta in Éirinn’. A number of the group also took time to promote their efforts on behalf of ‘Athenry Cancer Care’ which eventually reached a total of € 1,419. Bualadh bos all round!

 

Idirbhliain (TY) – Athenry Cancer Care

Maith sibh a dhaltaí  – TY fundraise €1,419 for Athenry Cancer Care- go raibh maith agaibh ar fad a thug go flaithiúil ar an Go-Fund Me agus Margadh na Nollag

Tá ‘Twinkle Toes’ fós le feiceáil timpeall an Choláiste!!!

Elf na Nollag

Twinkle Toes tours the Coláiste and watches TY RAP Video

Bhí ‘TWINKLE TOES’ gnóthach ag dul ar fud na háite agus é ag caitheamh súil ar gach a bhí ag tarlú sa gColaiste le cúpla lá anuas – bhí sé ag féachaint freisin ar fhíseán RAP de chuid na hIdirbhliana- Lean an nasc seo thíos.

Bí Cineálta

Mar chuid de Sheachtain Chairdis sa choláiste 30 Samhain – 4 Nollaig 2020, bhí daltaí na hidirbliana i mbun amhráin nua-cumtha a chur le chéile is a thaifeadadh.

Bhí slua mór ón idirbhliain rannpháirteach sa togra seo ó thús go deireadh, feictear cuid de na ceoltóirí thuas

Caithfidh a rá go raibh neart oibre déanta sula raibh caighdeán sásúil bainte amach acu. Bhí ceardlanna ar an stíl Rap eagraithe ag Máistir Seán Ó Briain le Oisín Mac (tuilleadh eolais)  agus is iomaí cleas agus treoir a bhí tugtha aige don dream óg maidir le stíl agus cumadadóireacht sa tséanré ceoil.

D’éirigh leis na daltaí idirbhliana amhrán nua a chumadh faoi stiúir na múinteoirí Bairbre agus Nóra. Caithfidh a admháil go raibh obair ceannródaíochta glactha ag Adam, Culann, Sadhbh Ann, Gráinne agus Elis agus iad i mbun amhránaíochta agus ag cur ceoil leis. Ar ndóigh, choinnigh Máistreas Anne-Marie iad ar bhóthar a leasa agus iad a choinneáil i dtiúin. (Lírící anseo)

Caithfidh a rá go raibh an taifead déanta ag na daltaí iad féin agus is iadsan a bhí i mbun eagarthóireachta chomh maith. Bhí Larry ar fáil chomh maith le comhairle a chur ar fáil dóibh le linn an phroiséas seo ach is léir go raibh go leor scileanna foghlamtha agus forbartha ó thús go deireadh agus an tionscadal seo idir lámha acu. Creidimid go bhfuil amhrán den scoth eisithe acu go speisialta ní hamháin do Sheachtain Chairdis ach gach seans go mbeidh sé mar Uimhir a hAon ar an Eachréidh don Nollaig. Tugaigí bhur gcluasa le héisteacht anseo agus is féidir bhur mbreithiúnas féin a thabhairt.

Aird náisiúnta bainte amach ag an amhrán nua-cumtha seo agus agallamh déanta le Máistreas Bairbre ar an chlár Bladhaire RTÉ RnaG agus í ag trácht ar an obair uile déanta ag na daltaí le ceann scríbe a bhaint amach agus ansin an t-amhrán craolta fud fad na cruinne. Is féidir breathnú agus éisteacht anseo

It was a real team effort from the transition year rappers that came together in a special project for Seachtain Chairdis 30 Samhain – 4 Nollaig 2020 . Having learnt the skills of the genre from Oisín Mac in workshops organized by Seán Ó Briain, they got to work in composing lyrics with Bairbre and Nóra. Anne-Marie kept the group in tune as they composed the music and when it came to editing the final cut, Larry was available for further advice. In all, a wide range of skills were developed and put to use in this production. Éistigí anseo, listen here … Anois, Bualaigí Bos

Planet Youth

A message from Planet Youth:- Dear parents, we encourage you to attend a webinar next Thursday 19th, called Fristund.is! – the amazing Icelandic Leisurecard scheme. This is about a scheme in Iceland that we, Planet Youth, are hoping may be coming to our region soon. The Leisurecard there is an annual grant of €350 for every child 6-18 years old to spend solely on hobbies and sports, extracurricular.  There have been amazing outcomes for their young population because of it and it’s all administered through one website called www.fristund.is. Hundreds and hundreds of activities; sports, arts, music, hobbies, all of which are professionally-led because it’s funded by the income generated from the scheme. You can find some more information on the registration page.

The webinar link is https://event.webinarjam.com/register/15/7qk60tv

www.facebook.com/planetyouthireland

Techspásairí

Ceannródaithe i gcúrsaí teicneolaíochta i gColáiste an Eachréidh

28 Deireadh Fómhair agus sos lár-théarma ar siúl, bhí 14 dalta ó Choláiste an Eachréidh rannpháirteach in ESB Tech Fest 2020 go fíorúil.

Craoladh an ócáid bheo agus bhí teacht uirthi ar fud na tíre ar an lá. Mar chuid den ócáid bhí agallamh iontach déanta le Adam Ó Cuinneagáin fá na buanna uile bainte amach aige mar techspásaire thar na blianta. Éist anseo

Tobar an eolais i mbun cainte

Caithfidh a rá go raibh neart imeachtaí cruthaitheacha curtha ar fáil do techspásairí an Eachréidh. Ghlac cuid de na daltaí idirbhliana páirt i dtaispeántas grianghrafadóireachta ina raibh breis agus 150 tionscadal sa teicneolaíocht chruthaitheach ar taispeáint i nGailéaraí náisiúnta Réaltachta Fíorúla TechSpace. Ní hamháin sin ach ghlac na daltaí uile páirt i dTóraíocht Taisce Réaltachta Fíorúla ina raibh spotduaiseanna ag gabháil leis. Caithfidh a rá gur bhain siad uilig an-sult as a bheith ag déanamh a slí timpeall an ghailearaí agus ag aimsiú rudaí saoithiúla agus seomraí rúnda. As ucht a bheith páirteach, bhí bronntanais speisialta bronnta ar na daltaí uilig agus pacáistí iontacha curtha ar fáil dóibh ar fad.

Níl aon amhras ach go bhfuil Techspásóirí i gColáiste an Eachréidh ag léiriú ceannródaíochta go náisiúnta in earnáil na teicneolaíochta agus muid thar a bheith bródúil astu ar fad. Cinnte, faoi stiúir Mháistreas Bairbre, ní bheidh na Gaeil óga seo fágtha in áit na leathphingne agus iad ag deimhniú go mbeidh an Ghaeilge i lár an aonaigh sna blianta amach romhainn. Is fiú éisteacht fán mhéid a bhí le rá ag urlabhraí ón scoil, Adam Ó Cuinneagáin agus Máistreas Bairbre agus iad faoi agallamh ar chlár speisialta ar raidió Newstalk. ( éist idir 16.20 – 31.00 anseo )

Coláiste an Eachréidh Techspacers took part in the ESB Creative Tech Fest on the 28th of October. The coláiste students participated in over 150 creative technology project’s from TechSpacers across Ireland that were showcased in a national TechSpace Virtual Reality Gallery. They also had the opportunity of taking part in a Virtual Reality Scavenger Hunt having to navigate their way around the gallery and find various objects and secret rooms. For taking part, each student received a special Techspacer kit.

Coiste Glas

Cóiste glas ag cabhrú le Athenry Tidy Towns.

Green schools committee helping out Athenry tidy towns. #athenrytidytowns #greenschools #cleancoasts #coláisteaneachréidh

Comhrá ’20

‘Beatha teanga í a labhairt’ a deirtear agus is cinnte gur thug scoláirí ón Choiste Gaeilge leis an mhana a chur i bhfeidhm go tréan ar na mallaibh agus iad i gceannas ar chlár bhríomhar mar chuid den chraoladh domhanda #Comhrá20.

Cinnte, is iomaí ábhar cainte a bhí le scagadh agus le cíoradh acu agus iad ag craobhscaoileadh a gcuid scéalta fud fad na cruinne ar feadh uair a chloig. B’iontach na tuairimí a bhí le nochtadh acu fá chúrsaí reatha i dtaobh an Choróinvíris agus nach breá go raibh sé ina gcumas acu gabháil i ngleic leis na dúshláin éagsúla a bhí ardaithe dá bharr. Bhí deis acu cur síos a dhéanamh ar bhuaicphointí na hidirbhliana mar a bhí acu anuraidh agus iad ag cur síos ar imeachtaí éagsúla na bliana. I measc an phlé bhí léargas tugtha ar chomhlachtaí mhionghnónna, ar iarrachtaí cúrsaí timpeallachta a fheabhsú, ar cheoldráma a léiríodh ar stáitse agus ar imeachtaí móra ar son na Gaeilge (Rith Glas, Lá Croí agus Margadh na Nollag). Cuireadh agallamh ar dhuine dá múinteoirí (Máistir Pádraig) agus bronnadh speisialta tugtha dó ( é náirithe go maith acu). Ní hamháin sin ach gabhadh comhghairdeas ar leith le Raphi agus í tar éis dearthóireacht a dhéanamh ar leabhar nua-fhoilsithe – nach maith í.

Caithfidh a rá go raibh éacht curtha i gcrích ag daltaí Bliain 5 le Comhrá ’20 a chur i láthair i mbliana (Rhianna, Eoin, Madison, Caroline, Raphi, Conor, Oisín, Tuán, Eva, Liadán, Iseult, Caoimhe agus Bláithín). Níl aon amhras ach go bhfuil buíochas ar leith le gabháil le Máistreas Bairbre a chur gach uile rud in ord agus in eagar go mbeadh na daltaí ábalta tabhairt faoin dúshlán áirithe seo le deireannas.  

Coiste Gaeilge recently presented an hour long show that was broadcast live online to an audience and spectactors tuning in from all over the globe #Comhrá20. Comhghairdeas leo ar fad!