Search Results for GRETB Awards

GRETB Awards 2018

At the annual GRETB awards night several Coláiste students were among the recipients who were recognised for their achievements throughout the year. Galway and Roscommon Education and Training Board (GRETB), in association with Bank of Ireland, hosted the 2nd Annual Awards presentation in the Raheen Woods Hotel, Athenry last April.

Michael Ó Gríofa – 100% perfect attendance

Michael is a Leaving Certificate student at Coláiste an Eachréidh. During his 6 years at the Coláiste he has been an outstanding student, chairperson of the Coiste Gaeilge, Student council member, captain of All-Ireland winning  volleyball team and the recipient of numerous school-based awards. This award recognises and acknowledges the fact that Michael has be present every single day for 6 years – 100% perfect attendance

 

CIARA NÍ GHRÍOFA

Kathleen Shanagher, Chairperson GRETB Board presents an award to Leaving Certificate student and 2017 BT Young Scientist Award winner, Ciara-Beth Griffin who, on the strength of the App she developed for young people with autism, was selected as one of 33 global teens taking global issues in their own hands. The group convened in New York City for a week in March, on an all expenses paid forum by Three Dot Dash.  (http://www.threedotdash.org/2018-global-teen-leaders)

 

OISÍN DILGER

Damien Gardiner, Community Banking Leader, BOI Galway City makes a presentation to Oisín a TY student who qualified among the top 100 pupils in Ireland  for the National AILO finals. Oisín was also a member of the Coláiste CHESS team which won the Connaught U19 Shield earlier this year. He also had a major part in the TY musical BACK TO THE 80’s

 

 

 

Sadhbh Goodwin accepts the award from GRETB’s Director of Schools, Tomás Mac Pháidín, on behalf of the OILEÁN GROUP (Seán de Faoite, Leah Ní Mhuirgheasa, Mollaí Ní Fhoghlú, Oengus Ó Corcora, Sadhbh Goodwin, Eileen-Roisín Cloonan, Deirdre Nic Amhaill & Hazel Ní Bhroin) Indeed, last it was a honor to see 8 of our pupils at Poetry Ireland’s offices in Dublin in February. They, and pupils from one other school, were greeted by the former Irish-American ambassador Anne Anderson and had the opportunity to recite their poems at a wonderful event sponsored by Poetry Ireland.To their delight, the pupils were presented with a bound copy of their very own published works by the former Ambassador, who had commissioned the work through the Oileán Programme.

GRETB Chief Executive, David Leahy is pictured with Coláiste students, also in the picture is Príomhoide Brian; Damien Gardiner, Community Banking Leader, BOI Galway City and Kathleen Shanagher, Chairperson GRETB Board.

 

 

GRETB Awards

Arís i mbliana d’eirigh thar cinn le daltaí an Choláiste i gcúrsaí acadúla, spóirt agus imeachtaí seach-churaclaim. Tugadh aitheantas dá gcuid iarrachtaí ag ócáid bhronnta gradaim Bhord Oideachais agus Oiliúna Gaillimh Ros Comáin (BOOGR nó GRETB). Táimid thar a bheith bródúil asaibh!!

Yet again this year the Coláiste students excelled in all aspects of school life and their achievements in academics, sports and extra curricular activities were acknowledged and recognised at the annual GRETB (Galway Roscommon Education and Training Board).

 

 

 

Credit Union Bursary Awards 2017

Academic Achievement 

Dalta den chéad scoth í Leah Ní Mhuirgheasa a léirigh cumas thar na bearta ón gcéad lá aici sa gColáiste agus ní haon ionadh é gur ghnóthaigh sí torthaí iontacha i scrúdú an Teastais Shóisearaigh – 9A ag Ard léibhéal. Ní i gcursaí acadúla amháin a dhíríonn Leah a haird ach i ngach gné de shaol an Choláiste an spóirt, cur chun na teangan, imeachtaí eis-curaclaim san áireamh. Go deimhin, b’í an príomh-aisteoir sa gceoldráma scoil MAMMA MIA i mbliana.

(Leah’s TY school tour to Madrid clashed with the Award Ceremony)

 

 

GRETB Awards 2017 – Mícheál, Captain Of All-Ireland Winning Volleyball Team Senior ‘ B’ Boys

All-Ireland Spikeball

Comhghairdeas le múinteoir Seán Ó Briain agus na buachaillí ar an mbua iontach a bhí acu – buaiteoirí Uile-Éireann Eitpheile. Tá ard-mholadh tuillte acu uilig ach go háirithe Múinteoir Seán mar b’é a thraenáil iad, a spreag iad agus thar aon rud eile, b’é a chur ar chumas na mbuachaillí a bheith muiníneach astu féin. Gan dabht ba éacht é do scoil bheag an chéim seo a bhaint amach. Click for more

 

 

 

 

GRETB Awards 2017 – Ciara BT Young Scientist

BT young Scientist 

Ainmnítear Ciara do ghradam seo ar a fheabhas is a chruthaigh sí i gcomórtas EOLAÍ ÓG BT i mbliana. Bíonn an iomaíocht an-ghéar sa gcomórtas seo acgus ní hamháin gur bhuaigh Ciara an príomhdhuais ina catagóir féin, RTÉ Best Social and Behavioural Science Project  ach sciob sí léi duais an urraitheora- The Abbott “Life to the Fullest Award” chomh maith. Anuas ar sin buaigh sí duais eile BT Boot Camp mar aon le sparántacht olscoile. Tugadh an t-aitheantas sin uilig di as an aip a d’fhorbraigh sí chun cuidiú le páistí óga le huathachas (autism).   Click for More

 

GRETB Awards 2017 – Seán, TY All-Ireland Winning SCLÉIP Dance Troupe

SCLÉIP – All-Ireland Winners

Guided by Múinteoir Una our TY dance troupe won national honours at the SCLÉIP talent contest. Click for more

This slideshow requires JavaScript.

GRETB Awards Ceremony

GRETB AWARDS 2016

GCP-0151_renamed_14746Congratulations to our recipients of GRETB awards. The ceremony took place at the Raheen Woods Hotel on Thursday May 5th. In total 78 pupils representing 20 GRETB (Galway Roscommon Education Training Board) Schools were presented with awards in acknowledgement of their achievements across various categories. The Coláiste students were Sinead Pokall, Muireann Ní Bhaoill, Leigha Ní Chearra, Seán Ó Conaill, Ciara Ní Chonaill and the TY Class.

 

 

GCP-0144_renamed_18014MUIR-SIN-É

Níl insint béil ar a bhfuil déanta ag an mbeirt bhan óg seo le 6 bliana anuas i saol an Choláiste. Ghlac an bheirt acu páirt in imeachtaí eagsúla ceoil aonaracha agus níorbh fhada gur bhunaigh siad a ngrúpa féin ‘Muir Sin É’. Go gairid ina dhiaidh sin bhuaigh siad croabh naisiúnta SCLÉIP agus tá a gcuid ceoil le cloisteáil ar YouTube. Tar éis aitheantas a fháil ag an Oireachtas le cupla bliain anuas ba é buaicphointe rannpháirtíocht na gcailíní an gradaim BEO agus duaischiste €2,000 a thabhairt leo ó Oireachtas na bliana seo.  Tá cuireadh faighte acu amhráin a chasadh ag an gceolchoirm náisiúnta RAVELÓID ,(tuilleadh eolais).

 

GCP-0124_renamed_15713SEÁN Ó CONAILL

Scoláire agus fear óg den scoth é Seán atá sa rang idirbhliana faoi láthair. Go deimhin, tá gaiscí go leor déanta aige agus bhí ról nach beag aige in imeachtaí éagsúla – drámaíochta, craoladh beo raidio agus go leor eile nach iad. Ainmníodh é roimhe seo mar phearsan spóirt an Choláiste, go deimhin is imreoir gailf de ard chaighdeán é ach anocht aithnítear a chumas acadúil, a thiomantas chun oibre, díogras agus comhoibriú ón gcéad lá. Cén iontas gurb é a bhain amach na torthaí ab fhearr i scrúdú an Teastais Shóisearaigh. Ghnóthaigh se an 2ú ait in Éirinn lena thionscadail adhmadóireachta.

Tuilleadh Eolais

GCP-0033_renamed_4710

LEIGHA NÍ CHEARRA 

Dalta 3ú bliana í Leigha a dhéanann a cuid oibre go ciúin, dícheallach. Eiseamláir iontach í a léiríonn dearfacht, comhoibriú agus díogras i gcónaí. Sa bhreis ar a cuid obair scoile is minic a chuireann Leigh isteach ar chomórtais. Bhí sí i measc na mbuaiteoirí lena píosa ealaíne i gcomórtas bliantúil an ADVERTISER a thug aitheantas dá talann ealaíne. Ach is dalta ioll-chumasach í Leigh a bhfuil máistreacht an phinn freisin aici agus ba mhór an onóir é nuair a glacadh lena saothar, IMMORTALS, mar chuid de fhoilsiúchán náisiúnta scríobhnóirí óga FUTURE TENSE.

 

GCP-0039_renamed_7121CIARA NÍ GHRÍOFA

Níl deireadh le fuinneamh na mná óg seo. Is iomaí éacht atá déanta aici le bliain anuas, roghnaíodh í sa bpríomhpháirt don ceoldráma GREASE, tugadh aitheantas ar leith móide duais airgid dá tionscadail mionghnó ‘Untangleables’. Léiríonn Ciara ceannaireacht laethúil sa mhéid is go dtugann sí go dearfach, comhoibríoch faoi chuile dhúshlán, go deimhin b’í a bhunaigh TECHSPACE sa scoil- deis do dhaltaí a bheith ina saoránaigh gníomhacha. Anuas ar sin ar fad bhain sí gradam naisiúnta amach le FORÓIGE lena físeáin féin ‘Give Me a Chance’ a bhí urraithe ag ADOBE Youth Voices.

 

GCP-0136_renamed_19193RANG NA hIDIRBLIANA

Bliain thábhachtach stairiúil a bhí againn i mbliana agus muid, muintir na tíre, ag comóradh agus ag ceiliúradh saoirse, neamhspleáchais agus Eirí Amach 1916. Tugtar aitheantas ar leith d’iarrachtaí rang na hIdirbliana a léirigh dráma, a chraol clár raidio agus a dhear postaeir bunaithe ar laochra an Eirí Amach i gceantar Bhaile Átha an Rí.  Go deimhinn, mar thoradh ar fheabhas an Chlár Raidio bhí iarrachtaí na ndaltaí gearrliostáilte le 6 thionscadal eile mar chuid de chomórtas náisiúnta Raidio na Gaeltachta. Anuas ar sin ar fad, shiúil na daltaí SLÍ na n-ÓGLACH (tuilleadh eolais). Gan dabht ar bith d’eirigh thar cinn leis an rang scéal áitiúil an Eirí amach a insint.    Comóradh 1916

GCP-0056_renamed_31782

ciara 2       Aisteoirí 1916 na hIdirbliana

Gradaim BOOGR 2019

Cúigear bronnta le duaiseanna speisialta BOOGR

Cúigear aitheanta go Speisialta le Gradaim BOOGR

Darragh a bhain barr feabhais amach i Mata & Eolaíocht. – Aithníodh Darragh tar éis marc an-ard a fháil i Mata agus Eolaíocht i scrúdú an Teastais Shóisearaigh i mbliana. Le fírinne, bhí na marcanna seo aitheanta ar bhun náisiúnta agus cuireadh tugtha dó a bheith i gcomórtas in ‘Olympiad’ Eolaíochta.

Hannah a d’fhreastail ar scoil gach lá le 6 bliana.  Bhí Hannah rannphairtreach i réimse gníomhaiochta agus í ar scoil gach lá le 6 bhliain i gColáiste an Eachréidh. Tinreamh foirfe aici agus chuir sí go mór leis an choláiste agus í ann gach uile lá.

MARK – Ceoltóir den scoth – Le deireanas, aithníodh talann Mharc mar dhrumadóir agus é ainmnithe do ghradam speisialta UK Trinity. Agus é san idirbhliain, thosaigh sé ag bualadh drumaí don chéad uair. Ó Shin, bhuaigh a bhanna ceoil ’60 Watt Girl’ Gradam Cheoltóirí Óga na hÉireann 2018.

Mollaí -Lúthchleasaí den scoth – Comghairdeas ó chroí Mollaí as na héachta uile a bhain sí amach mar lúthchleasaí ar leibhéil éagsúla. Tá duaiseanna scoile, sa chúige agus go naisiúnta bainte amach aici agus ghlac sí páirt ar son na tíre bliain i ndiaidh bliana.

Saoirse– Bean óg inspioráideach – Cé go mbíonn Saoirse ag dul faoi scian go minic aguis neart abráidí aici le linn a saoil, ní ligeann sí don fhulaingt cur isteach ar a meon dearfach. Tá dul chun cinn iontach déanta aici mar scoláire i gColáiste an Eachreidh agus í aitheanta mar laoch i measc na ndaltaí uile.  

Five Special GRETB Awards Presented

Darragh was recognized by the State Examinations Commission as one of the top achievers in Ireland in Maths and Science in the Junior Certificate exams. He was invited to take part in the Irish Science Olympiad in Dublin City University.

Hannah is a Leaving Certificate student at Coláiste an Eachréidh. During her 6 years at the Coláiste she has been the recipient of numerous attendance awards and has participated fully in school life. This award recognises and acknowledges the fact that Hannah has be present every single day for 6 years – 100% perfect attendance.

Mark’s excellence as a musician and drummer has seen him nominated for a UK Trinity Talent Award. Only 2 years ago during Transition Year he picked up a drum stick for the first time and remarkably is now studying Trinity Grade 7. His band ’60 Watt Girl’ won the Irish Youth Music Award 2018.

Coláiste an Eachréidh are very proud of Molly and in what she has achieved as a young woman in Triathlon at various levels. In 2017, she won Gold at the Connaught ‘Regional Post-Primary Schools Triathlon Championships’ qualifying her for the All-Ireland Competition where she claimed Bronze. She was picked to represent her country at the ‘European Mixed Relay Championships 2017’ in Spain and was selected again for the 2018 Championships.

Following numerous major childhood surgeries, Saoirse needs ongoing treatment. She has to use a walking stick to help her balance and mobility. Her positive attitude will not allow her disability to deter her and she continues to overcome challenges as they present. She is duly recognized as a hero among students.

Tuilleadh i dtaobh Gradaim BOOGR / Previous GRETB awards cliceáil/ click anseo/here

Laochra na Scoile

Laochra na Scoile / Student of the Year

Bronntar gradaim speisialta go bliantúil a thugann aitheantas do ghaiscí eisceachtúla. I mbliana bhí an gradaim seo tuillte go maith ag Micheál agus Mollaí. Caithfear a rá go raibh éacht nach beag curtha i gcrích ag Micheál Ó Gríofa agus tinreamh 100% aige agus é ag freastal ar Choláiste an Eachréidh le 6 bliana. Is lúthcleasaí eiseamláireach í Mollaí Ní Fhoghlú agus í tar éis 1ú áit i gCúige Chonnachta a bhaint amach sa Trí-atlan agus ansin an tríú áit ins na babhtaí náisiúnta. Cinnte, tá Mollaí anois aitheanta ar dhuine de na lúthcleasaithe is fearr sa tír. Táimid thar a bheith bródúil astu beirt. Laochra ó bhlianta eile – cliceáil anseo.

Annually, special awards are presented to those that have had outstanding achievements. This year these awards were well earned by Micheál and Mollaí. It must be admitted that Micheál Ó Gríofa’s perfect 100% attendance over six years was beyond commendable and it was no wonder that he had been acknowledged earlier in May at the GRETB awards for this rare achievement. Mollaí Ní Fhoghlú is awarded as an exemplary athlete as she recently came 1st in Connaught Triathlon (click for more)and went on to claim bronze at the All-Ireland Schools’ championships. Of course, Mollaí is now recognized as one of the best athletes in the country. We are very proud of them both. Previous Laochra click here.

Previous News

CREDIT UNION BURSARY 2017

Credit Union Bursary Awards 2017

Conrad Byrnes, Athenry Credit Union, presents bursary awards to 2016 Leaving Certificate student, Emer Ní Laigheann, who is currently studying Medicine in NUIG. Also 2016 Junior Certificate students –  Leigha Ní Mhuirgheasa, Seán de Faoite, Oisín Ó Conaill agus Marc Ó Gormán Dálaigh,  in recognition of their excellent results in the State Examinations achieving no less than 28 Higher A  grades and 15 Higher B grades between them in their Junior Certificate.

GAELBHRATACH BRONNTA ARÍS

Comhghairdeas arís i mbliana le Múinteoir Bairbre agus an Coiste Gaeilge as ucht a gcuid iarrachtaí le linn na bliana chun an Ghaeilge a chur chun cinn. D’eirigh go geal leo agus ghnóthaigh siad an GAELBHRATACH a bronnadh orthu i mBaile Átha Cliath ar an 29ú Bealtaine. Bronnadh brat freisin ar Choláiste Mhuirlinne agus ar Choláiste an Chreagáin, go deimhin thaistil an trí scoil le chéile ar an mbus céanna, de réir dealraimh, bhí an-lá ag an ngrúpa uilig agus iad ag ceiliúradh le ceol ón mbanna  SEO LINN. Príomhoide Brian RnaG 2015. Click here for more and previous presentations

BT YOUNG SCIENTISTS WINNER

irish-college-winner-athenry-6940-259-x-172

5th Year student Ciara Ní Ghríofa has won Not 1, not 2 but 3 National Awards at the BT Young Scientist’s Exhibition for her project. Ciara developed an App to help children with autism. Her work so impressed the judges that she won:-
 • RTÉ Best Social and behavioural Science Project Overall.
 • The Abbott “Life to the Fullest award” award ( the sponsors have offered Ciara’s class a visit to Abbott’s medical devices lab in Longford)
 • First place in the senior individual social and behavioural sciences
 • Ciara’s project has been picked as one of thirty to be part of the BT Business Boot Camp. All at Coláiste an Eachréidh ar hugely proud of her achievements!!! Click below for more

https://colaisteaneachreidh.com/2017/01/14/young-scientist-winner/

SEAIMPÍNÍ UILE-ÉIREANN

eithpheil-2016-10x-8-copyComhghairdeas le múinteoir Seán agus na buachaillí ar an mbua iontach a bhí acu – buaiteoirí Uile-Éireann Eitpheile!!! Ba i gcoinne St. Louis’ Community School, Kiltimagh a bhí muid agus tar éis dúinn a chéad cluiche a bhuachan 25-17 bhí tús maith déanta. Click here for more

MAMMA MIA!

mamma-mia-1

Bhí Ceoldráma na hIdirbhliana ar fheabhas ar fad arís i mbliana. Comhghairdeas agus buíochas le gach duine a chuidigh ar aon bhealach – ‘ní neart go cur le chéile’ a deirtear agus is fíor sin. Click here for more pics

GOLD MEDALS -Project Work

2016-05-23 15.20.19

Bronntar bonn óir ar dhaltaí as feabhas a gcuid oibre thionscadail le haghaidh na scrúdaithe stáit – Teastas Sóisearach agus Ardteistméireacht.

Cliceáil anseo chun iar-bhuateoirí a fheiceáil

Click here for previous recipients

Each year students are presented with Gold Medals in recognition of their excellence in preparing project work which is submitted as part of the State Examinations – Junior Certificate and Leaving Certificate.

CREDIT UNION Bursary Recipients 2016, Ciarán Mac Choncarraige agus Seán Ó Conaill

CREDIT UNION Bursary Recipients 2016, Ciarán Mac Choncarraige agus Seán Ó Conaill

CREDIT UNION BURSARY 2016

Buíochas le Comhar Creidmheasa Bhaile Átha an Rí as ucht aitheantas a thabhairt do dhaltaí a ghnóthaigh marcanna arda ins na Scrúdaithe Stáit 2015. Comhghairdeas le Ciarán Mac Choncharraige(Ardteist) agus Seán Ó Conaill (Teastas Sóisearach).

Conrad Byrnes, Athenry Credit Union, presents bursary awards to 2015 Leaving Certificate student, Ciarán Mac Choncharraige, and 2015 Junior Certificate student –  Seán Ó Conaill,  in recognition of their excellent results in the State Examinations.

Click for previous recipients

GRETB Awards Ceremony

GRETB Awards 2016

GRETB Awards 2016

Congratulations to our recipients of GRETB awards. The ceremony took place at the Raheen Woods Hotel on Thursday May 5th. In total 78 pupils representing 20 GRETB (Galway Roscommon Education Training Board) Schools were presented with awards in acknowledgement of their achievements across various categories.
The Coláiste students were Sinead Pokall, Muireann Ní Bhaoill, Leigha Ní Chearra, Seán Ó Conaill, Ciara Ní Chonaill and the TY Class.
Cliceáil anseo le tuilleadh eolais

National Woodwork Award

2016-04-12 19.56.50

Second place out of @16,000 entries!

Congratulations to Seán Ó Conaill and Múinteoir Turlough on the great achievement of being awarded second place in Ireland for Seán’s Junior Certificate WOODWORK project. The Irish Technological Teachers Association shortlisted entries to 30 projects, the winner attends a school in Nenagh, Co. Tipperary and we are all delighted with this tremendous success. Nationally, in excess of 16,000 candidates sat the Materials Technology Wood Junior Certificate examinations which gives an appreciation and context to the significance of the award – comhghairdeas le Seán agus lena mhúinteoir, Turlough.

Cliceáil le haghaidh tuilleadh pictiúirí

Páirc an Chrócaigh 7ú Márta 2016

croke park group 2016 (259 x 146)

Bratach na hÉireann – Páirc an Chrócaigh 7ú Márta

Thaistil daltaí agus múinteoirí ón gColáiste go dtí Páirc an Chrócaigh ar an Luan 7ú Márta, áit ar bronnadh bratach na hÉireann agus Forógra 1916 ar chuile mheánscoil sa tír. Chuir an t-Uachtarán, Mícheal Ó hUigínn fáilte roimh chách ag míniú scéal chúlra an bhrataigh agus d’iarr ar an slua a bheith bródúil as bratach na tíre.

Click on the picture for more images

CAMPAS GAELSCOLAÍOCHTA

Minister Of Ed Jan 2016 - Copy

An t-Aire Oideachais Jan O’Sullivan le Brian agus Sinéad Ní Ghiolla Chionnaigh, príomhoide Ghaelscoil Riada

D’fhógair an Roinn Oideachais agus Scileanna le déanaí go dtógfar scoil úr nua do Choláiste an Eachréidh nuair a aistreofar muid go dtí láthair na gairmscoile. Is iontach go deo an scéal é seo agus anuas ar sin tógfar scoil nua, 12 seomra ranga, do Ghaelscoil Riada ar an suíomh céanna. Ba ócáid stairiúil go deimhin é nuair a osclaíodh an dá scoil ar an 29 Lúnasa 2006. Ón gcéad lá d’oibrigh muid i dtreo Champais Ghaelscolaíochta agus tar éis 10 mbliana ag fás is mór an chúis áthais an fógra seo do phobail an dá scoil.

Click on links below for more:-  Connaught Tribune   Tuam Herald   Raidio na Gaeltachta

Fóram Polaitíochta 2016

DSCF7887Don 5ú Bhliain as a chéile, d’eagraigh daltaí na hidirbhliana i gColáiste an Eachréidh, Baile Átha an Rí, Fóram Polaitíochta trí mheán na Gaeilge Dé hAoine 8 Eanáir ar na mallaibh. Fine Gael: Seán Kyne, T. D. Fianna Fáil: Éamonn Ó Cuív, T.D. Sinn Féin: Trevor Ó Clochtartaigh, Seanadóir.Comhaontas Glas: Caoimhín Ó Maolallaigh  Cliceáil Anseo le haghaidh na gCeisteanna

Cliceáil ar an bpictiúir le haghaidh tuilleadh

Ceilíuradh Gaisce – Christmas Awards Ceremony 2015

2015 SEÓ AN EACHRÉIDH winner- RÍOGHNA

2015 SEÓ AN EACHRÉIDH winner- RÍOGHNA

Arís i mbliana bhí ócáid mhór againn ar lá laethanta saoire na Nollag. Bronnadh gradaim agus teastais ar na daltaí as ucht a gcuid iarrachtaí le linn an téarma, tugadh aitheantas freisin dóibh siúd a léirigh ceannaireacht, tiomántas chun oibre agus iarracht mhaith an Ghaeilge a chur chun cinn. Ba í RÍOGHNA NÍ CHONCARRAIGHE a bhuaigh duais mhór an lae – SEÓ AN EACHRÉIDH.

Cliceáil anseo le haghaidh pictiúrí

Galway County Council Cathaoirleach’s Community Awards 2015

coco pic2

Bronnadh Gradam an Chathaoirligh, Comhairle Chontae na Gaillimhe, ar Chumann Óige Átha an Rí as ucht a gcuid iarrachtaí an Ghaeilge a chur chun cinn i gceantar Gaeltachta in Oirthear na Gaillimhe. D’éirigh leo an t-aitheantas seo a bhuachan de bharr réimse imeachtaí eagraithe trí mheán na Gaeilge do dhéagóirí sa chomharsanacht. I measc na dtograí comhlíonta acu, bhí físeáin, drámaí, ceoldhrámaí, podchraoltaí, tionscadail oidhreachta, aonaigh leabhar, ceolchoirmeacha, seónna talainne, suíomh idirlíne cruthaithe mar aon le go leor eile déanta i measc phobal Bhaile Átha an Rí. Tá Coláiste an Eachréidh thar a bheith bródúil as daltaí na scoile atá páirteach leis an chlub óige seo.

Cliceáil le haghaidh tuilleadh eolais

SCLÉIP

Clúdach 1 (1) - CopyGhlac ceithre ghrúpa ó Choláiste an Eachréidh páirt i gcomórtas Scléip 2015 Aoine 20 Samhain i dTaibhdhearc na Gaillimhe agus bhí lá iontach ag scoláirí na dara bhliana agus iad ina gcuideachta le tacaíocht a thabhairt dóibh. Chas ceoltóirí ó na grúpaí Na Glórtha Óga, Clúdach, Muir Sin Éal mar aon le Holly Nic an Róibín… comhghairdeas leo ar fad… tá an Coláiste iontach bródúil astu uile. Cliceáil anseo nó ar an bpictiúr le haghaidh tuilleadh pictiúirí 

GREASE 259x159GREASE

The TY class production of GREASE has certainly been the highlight of the year thus far. The bilingual musical enthralled the capacity audience on both Thursday and Friday night. A DVD of the performance will be available to buy for Christmas. Click on the picture for more information.

Business Studies Awards 2015 - CopyJunior Certificate Business Awards

Comhghairdeas le Ciara, Seán Clíona agus múinteoir Deirdre, being presented with their Certificates of Achievement at NUIG lately, in recognition of their ‘A’ grades in Higher Level Business Studies (top 9% nationally). See AWARDS on homepage for more. Click on the picture for previous winners.

 

First Year Annual Petersburg Trip

On the 1st October the First Year Pupils headed to Petersburg Outdoor Pursuits Centre for a 2 day treat on the shores of Lough Mask.A great time was had by all, helped by some of the best weather in recent weeks. Click below or on the picture for gallery Cliceáil Anseo le tuilleadh pictiúir a fheiceáil

CEILIÚRADH GAISCE – AWARDS 2015

Comhghairdeas le chuile dhuine a bhain gradam amach ag ócáid ‘Ceiliúradh Gaisce’ an tSamhraidh. Arís i mbliana d’eirigh thar cinn le daltaí an Choláiste ar na páirceanna agus cúirteanna imeartha- gan dabht b’é Craobh na hÉireann sa SPIKEBALL buaic phointe na bliana. Chomh maith le sin bhí na gaiscí acadúla, rannpháirtíocht dhearfach i saol an Choláiste agus tinreamh den scoth – sa 6 bliana a chaith Ashleigh linn bhí sí ar scoil gach lá cé is moite de lá amháin!

Again this year our students excelled and their achievements were recognised and acknowledged at the traditional end-of-year awards ceremony. Awards are presented in the following categories – attendance, leadership, classwork, Gaeilge, various sports (football, basketball, soccer, camogie, spikeball, athletics and other individual sports), academic projects’ gold medallists and Overall Sports’ Personality of the Year – Leah Ní Mhuirgheasa.

AN BRAT GLAS BRONNTA – GREEN FLAG

BRAT GLAS bronnta 2015

BRAT GLAS bronnta 2015

Tréaslaítear le chuile dhuine a bhí páirteach sa bhfeachtas chun an BRAT GLAS a bhaint amach ach go háirithe Múinteoir Breandán Ó Duill agus an Coiste Glas a bhí i mbun na hoibre. Dhírigh siad a n-aird ar athchúrsáil agus táthar ag súil le tógáil ar an ‘tús maith’ sna blianta amach romhainn.

Congratulations to the Coiste Glas pupils and their teacher Breandán Ó Duill on attaining the GREEN FLAG in recognition of their recycling initiatives. Expect more progress in the coming years. Comhghairdeas le cách!

IDIRBHLIANA – TY AWARDS CEREMONY 2015

Bhí ócáid dheas ag deireadh na bliana ag a bronnadh gradam éagsúla ar lucht na hIdirbhliana as a gcuid oibre le linn na bliana. B’é foilsiúchán an LEABHAR BLIANA an éacht ba mhó a déanadh mar gurbh é an chéad uair ag daltaí an Choláiste a leithéid a dhéanamh – buíochas le gach duine a chabhraigh ar aon bhealach ach go háirithe Seán Ó Mainnín agus Áine Uí Fhlannacha.

The TY end-of year awards ceremony was held in May – pupils were presented with FETAC level 3 & level 4 certificates in media studies and IT Skills respectively, SafeFoods certificates and other awards.

BHRONN AN TAOISEACH ‘GAELBHRATACH 2015’ AR NA DALTAÍ

Comhghairdeas leis an gCoiste Gaelach agus chuile dhuine a chuidigh leis an iarracht an Gaelbhratach a bhaint amach arís. Ag ócáid cheiliúrach i mBaile Átha Cliath, ar an 22 Aibreán, bhronn an Taoiseach, Éanna Ó Cionnaith, an Gaelbhratach ar Holly agus Noah.

Cliceáil ar chlé chun pictiúir a fheiceáil / Click on the picture to see gallery

Seán in the finals of Linguistics Olympiad

S52621-xlimage-R2847[1] (2)

Sean Ó Gaibhneáin of Coláiste an Eachréidh Athenry was among Ireland’s top 100 young problem solvers who pitted their wits against the languages of the world at the national final of the ADAPT All-Ireland Linguistics Olympiad at Dublin City University on 24 March 2015.

Sean beat off competition from more than 4,000 students from 161 schools in 29 counties to qualify for the national final of the Olympiad. He now eagerly awaits the announcement of the national final results this week. The top four performers will be selected to represent Ireland at the International Linguistics Olympiad in Bulgaria in July 2015. Read More/Tuilleadh Eolais

THOMAS F. MEAGHER – Flag Presentation

Ba le bród a ghlac daltaí an Choláiste le bratach na hÉireann ag ócáid speisialta i bPort Láirge ar an Déardaoin 12 Márta. Bhí @300 scoil i láthair ar an lá agus b’é Uachtarán na hÉireann a labhair leis an slua faoi thábhacht bhratach na hÉireann – bratach a cuireadh ar fholúin den chéad uair i bPort Láirge ar an 13 Márta 1848 – b’é Thomas F. Meagher, laoch náisiúnta, a thug leis an bratach ó Pháras na Fraince. Eagrófar imeachtaí ó cheann ceann na tíre mar chuid de cheiliúradh na bliana 2016. Tuilleadh Eolais:- Thomas F. Meagher

GAELBHRATACH – Bernard Dunne  9/01/2015

Ar an Aoine 9ú Eanáir cuireadh an GAELBHRATACH ar foluain i gColáiste an Eachréidh – an chéad scoil i gConnacht chun an gradam náisiúnta úd a bhaint amach. B’é Bernard Dunne príomh-aoi an lae agus labhair sé go hionspioráideach ar a mheas don Ghaeilge. Tugadh aitheantas ar leith don obair iontach atá déanta ag Coiste Gaelach an Choláiste chun an Gaelbhratach a bhaint amach.

Cliceáil le haghaidh ‘Leabhrán na hÓcáide’ – Ceiliúradh Gaelbhratach

“I’ve always wanted to be a fluent Irish speaker and two years ago when I retired from boxing I made a promise to myself that I would learn it,” said Dunne.

“I’m deeply proud of my Irishness and it’s vital to pass my passion for Irish on to my children. “It’s not about being fluent, it’s about taking pride in our language and using whatever Irish you have. You’ll be surprised what you know,” he said.

Click on picture to read more

Coláiste Students Scoop Top ART Prize

Congratulations to the Coláiste ART students and their teacher Múinteoir Marie on scooping the top prize – Advertiser cover page for Christmas edition – 5th year student Sinead Pokall’s picture was chosen in first place and featured on the front page of the Christmas edition of the Advertiser which has a circulation of 60,000 plus

Cliceáil ar an bpictiúr chun tuilleadh a fheiceáil.

Ceiliúradh Gaisce / Awards Ceremony Nollaig 2014

 Aonach na Nollag / Christmas Fair

 Junior Certificate Business Awards

1743611_10152782875988497_1311688223497610751_n

Tanya, agus múinteoir Deirdre, being presented with her Certificate of Achievement at NUIG lately, in recognition of her ‘A’ grade in Higher Level Business Studies (top 9% nationally). See AWARDS on homepage for more.

Coiste na dTuismitheoirí

LOGO Colaiste Eachreidh JPEG - web

COISTE na dTUISMITHEOIRÍ / Parents’ Committee

Coiste na dTuismitheoirí Meeting 15 November 2021

The Coiste has not had a physical meeting since 2019, huge disruption for students and teachers – current 2nd and 3rd Years were only 6/7 weeks ‘in school’ between December ’20,  and September ’21. Well done to students and teachers for getting on with things, mask-wearing etc. There have only been 2 Covid cases in school during the pandemic, the mild winter has helped so far.

Very good Leaving Cert results, although somewhat elevated across the country, annually 30% of our students attain 500+ points (national average of 9-11%) this year @40% were in that bracket. Important to note that not all students go to third level, it’s not the only measure of success, there’s something for all the students.- Junior Cert results were school-based, the pressure is lessened.

The Coiste recorded its sympathies to the family of Daniel Coyle, past-pupil LC 2016 on his sad and untimely death.

 • The Coláiste is advising students to wear multiple layers of t-shirts under their school uniform to stay warm in ventilated winter class rooms

 • The Transition Year musical is unfortunately postponed until (tentatively) 17/18 Feb 2022

 • There will not be in-person Parent-Teacher meetings before Christmas, they will be organised via the telephone

 • All parents are encouraged to download and use the VS Ware App to stay current on Coláiste affairs

 • The Gaelcampus project is continuing to move forward with regular meetings. Demolishing the existing buildings will mean it could be 3 years before the campus opens.

 • The Coláiste will be doing a review of policies like homework/assessment and anti-bullying, working with parents and student council. Any parent who wants to be on a working group should contact the Coláiste

 • Ex-curricular activities are back since September, which is helping to get the buzz back into Coláiste life. Sean O’Briain is running this, with something on in the gym every evening. The Coláiste has recorded success on the girls and boys football teams, the debating team and the table quiz teams.

 • The Coiste acknowledged the great work of Etain and Alistair, the Coláiste Board of Management representatives

 

Coiste na dTuismitheoirí Meeting 23 March 2021

– 3rd years: Guidelines for JC. Students will get 2 certificates 1) school report and 2) state report. State leaving it to the school. 70% of the overall mark is exam, 30% will be awarded based on other evidence of learning. Good for the students to get an exam of sorts, though not a state exam

– School is finishing one week early 28th May to facilitate the Accredited Grades Process

– 5th year options are still being worked on

– End of year exam for the other years as well (except TY and 6th year) will be 50% exam, 20% online attendance, 30% evidence of other work since November 2020

– Gaelcampus: Coady appointed as architects last week, forward momentum, Nolan are the QS, first meeting with Brian and Sinead. Some input on design  will permitted.

– Online parent-teacher meeting for 3rd years Wednesday 24th March

– Covid: Made some changes for the return for safety’s sake, new layouts, 5th and 6th years on separate lunch breaks, new floor markings and dispensers. There was 1 positive case among the school’s pupils, contracted at home, close contacts isolated and 2 tests were fine, an encouraging indication that the school procedures are working.

– Keeping TYs motivated as much as possible, been a tough year

– Brian suggested a meeting with the BoM

Coiste na dTuismitheoirí Meeting 30 November 2020

– Brían made the Council aware of 2 recent bereavements connected with the Coláiste

– Covid – nothing really has changed, there are no revised guidelines.

– VSware app – there is new mobile app available, see the text message from the school

– Remote teaching and learning – this is a big focus for all school self-evaluations. There has been positive parental feedback. 174 pupils responded and the student council is doing more work to analyse the feedback. A lot of students found it challenging to maintain focus during the live classes

– Gaelcampus – plans are progressing well for the only gaelcampus in Connacht and the school has secured approval for a 450-pupil, 6050 square metre facility, with a full-size gym, 3 external play areas and a 180 square metre library. There may be an opportunity to influence the design of the facade, possibly echoing the castle and/or or arch

– The school is looking to review and redesign its website and social media platforms and is looking to students, parents and the wider community for suggestions

– 12th Dec is deadline for new applications to the school for the 2021-2022 academic year

Coiste na dTuismitheoirí Meeting 13 October 2020

– Covid. Students doing really well since coming back. School divided into zones, expected behaviours etc, Gearoidín on point for the project as LWR. Dept of Ed really stepped up with additional cleaning resources, minor modifications and supervision requirements. Brian complemented the students on their cooperation and adaptation to the new routines necessitated by the Covid context.

Planning for the academic year and for end-of-year exams in school.

– New staff: Brendan Ellis, Eanna Corry, Mary Ryan (Emma’s maternity leave), Larry Morgan in a caretaker capacity.

PE added to the LC curriculum this year, we needed the gym for that application. 

– Campus Gaelscolaíochta: Pre-planning stages well advanced, Design Team to be appointed imminently  with construction phase to follow. No ‘planning permission’ hold-up foreseen. 2-year window from now, maybe demolish Q1 2021

– Calculated Grades: No-one looking to re-sit the exams, some disappointment with subjects downgrading but overall the students were very happy and have progressed to the next chapter of their education and training. JC results was all down to the teachers, huge commitment from the staff.

Parents commended the teachers on the effort with remote teaching, to get the learning onlines so soon after lockdown and to sustain that through to the summer.

-School Self-Evaluation: Brían is conducting a survey review on remote teaching and learning to get feedback, coming to us too.

– Open night: No physical open night this year, doing a short video, English first, Gaeilge later, released 7:30 Thursday 15th October (10/15 mins).

– After school study: After school study 27-30 students, been going 3 weeks, homework club is more of a come and go thing, officially starts Wed 14th, Wednesdays/Thursdays for an hour

– TY: TY musical postponed to the end of the year.

– School Bags: Trying to minimise the amount of physical text books, some of them have a code for a digital copy. Students have been advised by staff that one A4 refill will suffice for notes/classwork for all subjects – transfer the material to subject-folders which can be kept at home.

– Obair bhaile: Can still hand in work remotely as during lockdown, using the TEAMS assignments platform.

– Temperature: Classroom door and windows open, has been cold in October, students are wrapping up

– Next meeting:  the of week November 30th or so.

Coiste na dTuismitheoirí Meeting 25 November 2019

 • As part of the Coláiste’s School Improvement Plan, there’s a strong focus on the student experience in the school. The Coláiste is surveying both students and parents on homework to get feedback. The parents’ council was able to help fine-tune the survey, which is coming out very soon.

– Congratulations to our TY year on a fantastic show ‘All Shook Up‘. Great acting, singing and dancing, and in Irish too, go iontach!

 • Treat Cafe (who work with GRETB and already serve Claregalway and Lackagh), is to provide of healthy warn lunch options. They’re coming into the Coláiste canteen on Thursday 28th November for a trial, serving food as an outside catering function. Lunches cost between about €3 and €5. We look forward to the students’ feedback.

Next meeting Monday January 13th.

Coiste na dTuismitheoirí Meeting 21 October 2019

The main focus is on the educational side for the students, and less on the fund-raising side.

The meetings are in English, and last one hour, 5 or 6 meetings a year. We need more parents to attend these meetings because more opinions and insights improve the overall experience for the students. Please come along and see for yourself. Next meeting Monday 25th November, 7pm – 8pm.

Some main topics from our meeting:

 • It’s been historically difficult to get people onto the Council. Lorraine, some parent might be burnt out from primary schools.  At our next meeting, we will look at homework and assessment policy (part of the school improvement plan), and maybe design an online survey. People should try and bring a friend to the next meeting.
 • Étaín Ó Corcora agreed to rejoin as Chair of the Parents’ Committee. Brían thanked Etain for all her service and insights as outgoing Board of Management member. Lorraine Byrne agreed to join the Board of Management as the Irish-speaking female parent and Alastair Mac Aindreasa as the father representative.
 • The new junior cycle is more skills-based, away from exams and results, and starts with the first years doing the full cycle this year
 • What should we call the new Gaelcampus, if not Gaelcampus? Any suggestions? Building schedule: Clarin College end date is Feb/March 2020. The old Clarin College will then be demolished, then work will start on the Gaelcampus on the 7+ acre site
 • We had the largest enrollment to date, 55 pupils in first year, and forecasting the same next year
 • Exam results were very good again significantly ahead of national averages, Leaving Cert results continue to be @3 times the national rates.

Paul Dilger (Rúnaí)

Board of Management parents’ reps: Étaín Ó Corcora & Eoghan Mac Cormaic

Coiste na dTuismitheoirí Meeting 23 October 2018

We’re looking for parents to fill the following volunteer roles. The stronger our Council is, the more we can get done and the more we can do for students and the school:

 • Chairperson (Irish needed to represent parents at Board of Management meetings)- Public Relations Office- Treasurer:- These roles involve a very small time commitment.

Some main topics from our last meeting:

-We have 43 first year students for the 2018/2019 year, 2 forms-There are now 219 in the school. Transition Year – we now has a TY coordinator, múinteoir Áine- We were very pleased with the school inspectors’ report from the evaluation (which was done before the school was allocated additional management positions**), especially around well-being, . One recommendation was around the creation of a Student Council- We’ve taken on board some initiatives from the school self-evaluation- The TY Musical is coming up in mid-November!! Contact the school for tickets- Muinteoir Caroline and Muinteoir Oisín have moved on, we wish them all the best, while welcoming Muinteoirí Nóra, Sean and múinteoir Aifric who is returning from a career break.- The General Data Protection Regulation of 2018 (‘GDPR’) impacts the regular assessments and sharing results with parents during the year. When the student becomes 18, they become a different data protection entity, so the Coláiste has to get their consent to share their data with their parents- Fund-raising: We’re looking at an Irish version of The Cube with a celebrity host! Please contact us if you can help with the organsation of this important event- Do you have an interesting topic or speaker that would enrich the lives of our students and / or parents? Let us know

Coiste na dTuismitheoirí Meeting 16 April 2018

School evaluation- report yet to issue

 • New school: Committee officers will visit some similarly sized schools in the autumn 350-400 pupils is the target size
 • Committee Brian McG elected Treasurer replacing Mary, who has indicated she would like to step down since her youngest is in 6th year – many thanks to Mary for her support over the past 8 years.
 • Fund-raising: Looking at Brian’s sports events idea. Sean O’M mentioned the cube as Gaeilge.
 • Circulars: 12 of 18, Religious Education (students have the opt out of religious education). GRETB is part of ETBI (national body). The status quo still applies. Colaiste is multi-denominational, RE provision is about education and does not contain any instruction in any religion.
 • Circulars: 03 of 18, revised structures for middle management in schools. Moving to 3 Assistant Principal (AP) level 1, and 4 for AP level 2, and a program co-ordinator. Additional for the Colaiste is the co-ordinator, 2 more at level 1 and 3 more at level 2 (Currently we have Principal, Vice Principal, 1 AP1 and 1 AP2).

Coiste na dTuismitheoirí Meeting 18 September 2017

(Meetings generally last one hour maximum, are in English, and are a great way for you stay in touch and make suggestions for improvements. All welcome.)

– The Coláiste is 10 years old! We’re now at 206 pupils, 20 teachers
– There are 40 children in the new first year, with a healthy 50-50 split male/female
– Revised Junior cycle programme (starting with these 1st years) -students now take 9 subjects, with a short course in CSPE
– Leaving Cert results were very good, with 33% of students exceeding 510 points, this is against the national average of 9%. This year saw the introduction of a new CAO points system for Leaving Cert  Click for more info
– We welcome 2 new teachers on staff. Múinteoir Oisin is covering PE and Irish, Muinteoir James is covering Business and Geography. Best wishes to Múinteoir Caroline and Múinteoir Deirdre who will shortly be going on maternity leave.
-A new online Fee Payment facility, www.way2pay.ie has been launched – parents’ feedback to date is very positive
– Our 2 additional classrooms are very nearly complete!
– Many thanks to the parents and Transition Year parents, who raised €716 at Dunnes bag-packing on 16th Septembr
– Our new Coláiste rugby team has started up
We have a range of activities already lined up:
– Introduction to Jigsaw (a self-referral service for 16+ students) discussing mental health matters
– Study skills sessions for students and parents
– 1 period a week of pastoral support for students
– Sports activities after school every night, and other activities at lunchtimes (eg. chess, traditional Music session)
– Open night Wed 25th October 7:30pm for prospective first-year parents and students
– Coláiste Musical – Back to the 80s! Thursday and Friday 16th and 17th November. Mark your diaries!
 
Your ideas for external speakers and fund-raising are always welcome

Coiste na dTuismitheoirí Meeting 23 March 2017

NEW JUNIOR CYCLE
A ‘Wellbeing’ module is being introduced as part of new junior cycle reform, 2 periods a week. It will be compulsory, with no exam. The new cycle features 10% of the mark allocated to classroom-based assessment (‘CBA’). Also, exams will be 2 hours, and this approach will be phased in by subject. There’s more information for parents at http://www.jct.ie 
REVISED SCHOOL DAY
New school hours will be effective September 2017, where the Colaiste has to move to 40 minutes minimum per class period. Students must have 28 hours of class contact per week, so it’s likely the school will move to 9 periods a day Monday to Thursday and 6 periods on a Friday with an earlier finish, @1:20pm. Exact times will be decided to align with bus and train times.
SUBJECT OPTIONS
For those parents looking for more subject information (especially for students choosing subjects in 1st year and also in TY students choosing for the senior cycle), see https://colaisteaneachreidh.com/abhar-roghnacha-subject-information/
The Colaiste is already starting to look at the TY trip in 2018 and the Autumn musical, with auditions this academic year
The 5th years are going to RTE for a day soon, as a result of Ciara ní Ghríofa’s fantastic win at BT Young Scientists Exhibition
Date for your diary: Information night for 3rd year parents about the TY, Tuesday 25th April 7pm
Another date for your diary: Presentation on the new junior cycle, as part of the next Parents’ Council meeting, Wednesday 3rd May 7pm-8pm

Coiste na dTuismitheoirí Meeting 26 Jan 2017

The school is 10 years old! Many thanks to all the students, teachers and parents who made this first decade such a successful one.

Please remind your children to make full use of the lockers. They’re provided free to students, whereas it’s not unusual for there to be a charge for them in other schools.

The school will be setting up a stationery shop for student to get work essentials – details to follow.

Thanks to all parents who returned the summer survey. The results were very encouraging and the school plans to reach out to parents for their views across a number of areas.

It’s been a fantastic start to the academic year so far:

– Mamma Mia was a great success

– Senior Boys B won the All-Ireland Volleyball

– At the BT Young Scientist awards in Dublin, Ciara ní Ghríofa came 1st in her category – Social & Behavioural Sciences

– The 1st years boys won the  All Ireland Spike Ball

– We attended the music national finals

– At the quiz night, the Coláiste came 2nd and go forward to the All Irelands on 27/28th March

There’s also a lot going on over the coming weeks and months:

– 2 additional classrooms confirmed for August/September

– There’ll be around 40 students for the intake in ’17/’18

– The TY students have a plenty to fill out their time, with drivers’ education in the soccer car park, dancing lessons,the April trip to Madrid, a TY drama on an Irish author in March (in the Coláiste), and a quiz to organise for the 5 Gaelscoileanna.

– There’s a linguistics workshop w/c 30.1.17

– February is friendship / anti-bullying awareness month

– There are also talks planned on sexual hygiene and LGBT awareness, Internet/social media awareness and the laws around it, and drugs and alcohol awareness

The next Parents Council meeting is Thursday 23rd March 2017 at 7pm in the school staff room. It’s in English and lasts an hour, why not come along and let your voice be heard

Coiste na dTuismitheoirí Meeting 6th Oct 2016

The first meeting of the Coláiste Parents Council for 2016/2017 was held on Thursday 6th October 2016

We encourage all parents to attend Council meetings. We need your help! All meetings are in English, Here are some of the things happening:

– There are lots of activities for the students at lunchtimes, including, chess has started, music, a range of sports at lunchtime. Computer coding is also coming soon.

— There was some discussion on the weight of the bags, students to be encouraged to use the lockers more

– There is a new catering system at lunch time

– Music is new on the curriculum

– The Coláiste is 10 years old this year – as is Gaelscoil Riada, there’s a joint event in the planning – watch out for announcements this term

– The Big Brother Big Sister program starts on Monday 10th October 2016

– The Coláiste has organised, in partnership with the Western Region Drugs Task Force, a series of talks on drug awareness to help parents broach these subjects with their children. These sessions are free of charge to all parents. Watch out for details of the first session

– We’re joined this year by 48 new first year students, split alomst exactly 50-50 between boys and girls. They’re very welcome and we wish them well as they start the secondary school careers, with the new subject of music on the curriculum this year

– Junior Cert and Leaving Cert results were very good. Junior Cert, 9/10 papers taken at higher level, 82% were A/B/C. Leaving, 15 students sat, going onto a variety of things. 28% of students exceeded 510 points, 62% exceeded 410 points, four times & twice the national average respectively.

– Did you know that your child’s GRETB Microsoft Office license is good for 4 more downloads on other devices?

– The Transition Year musical for 2016 is Mamma Mia, on the 17th and 18th November in Athenry Community Hall. Look out for more details soon

– There’s an open night for prospective students of the Coláiste on the Wednesday 26th at 7:30pm. It would be great if you could volunteer to help and serve tea and biscuits etc

– The next Parents Council meeting will be after half term, details to follow

Coiste na dTuismitheoirí Meeting 11th May 2016

Matters discussed included:-

Devices – Netbooks/Laptops/ Tablets – Coláiste moving towards BYOD (bring your own device) subject to minimum specifications and Windows operating systems

GRETB Awards Ceremony     (click on links for more information)

Woodwork National AwardComóradh 1916 50-50 LOTTO

School Uniform – O’Neills School Crested Top to be included as an option along with the school crested jacket and plain (no logos, no markings) plain black or navy coat/jacket

The Coláiste has recently had 2 inspections, for SEN (Special Education Needs) and Maths

The seminar on IT security awareness was very well received. Look out for the presentation slides soon on the Coláiste website

Behaviour Code – At least one weeks notice for after-school detention

Dates for your diary: 

Leaving Certification graduation night Thursday 19th May

Coláiste Awards Ceremony Monday 23rd May

Coláiste Sports Day Tuesday 24th May

Transition Year presentation night, Thursday 26th May

Summer Examinations May 26th -June 2nd

Coiste na dTuismitheoirí Meeting 18th January 2016

The latest meeting of the Colaiste Parents Council was held on Monday 18th January. Some of the items discussed were:

– the weekly 50-50 lotto, where your odds of winning are very good indeed

– numbers for the new intake of 1st years in September

– watch out for a range of talks and shows aims at parents over the next few weeks, covering study skills, how to deal with signs of bullying, and safe Internet browsing for your children

We’re interested in your views and need your help! The next Parents Council Meeting meeting is on Tuesday 5th April at 7-8pm. Why not come along and suggest some speakers for future parents’ events, ways to raise funds for students, or lend a hand?

Coiste na dTuismitheoirí Meeting 16th November 2015
Agenda – items discussed:
– Study skills – scheduled for early 2016
– Keyboarding skills – Microsoft Academy could be suitable for that, get pupils to self-start on that, maybe termly prize on for progress or words per minute
– Colaiste 50-50 LOTTO will commence after the musical (this has now started after the superlative musical)
– Call for topics from parents for evening presentations
– Awards ceremony 22nd Dec 11am, parent committee members needed to give out awards
Coiste na dTuismitheoirí Meeting 14th October 2015
The latest meeting of the Coláiste parents council meeting was held on Wednesday 14th October at 7pm. 
 
We need your help! Please volunteer yourselves to attend council meetings, help with fund-raising or or suggest events and guest speakers for the school.
 

School Uniforms: Please contact the school with any questions about school uniforms.

Payments: Parents will have received payment requests from the school. These can now be done online via the VS system on the website. Please contact the school with any online payment issues.

Tablets: The School will be sending parents of their children’s use of their tablets on school premises, so that the school and parents can be informed accordingly.

Building: The new science lab is coming on well!

School musical: would like to advertise your company at the Colaiste musical? Or do you know a company that would? Contact the Colaiste office for more information.
Fund-raising: the Colaiste 50-50 lottery will start after mid-term break. Look out for other fund-raising events for the musical and beyond. Please send your items for discussion in advance of the next meeting on Monday 2nd November to the council secretary Paul via pjdilger@hotmail.com.

Coiste na dTuismitheoirí – Meeting 24th September 2015

School Uniforms: Please contact the school with any questions about school uniforms. The Coiste was pleased with the various options of plain Black or Navy school coats/jackets which range in price from €22 – €50.

Payments: Parents will have received payment requests from the school. These can now be done online via the VS system on the website or alternatively by cheque/postal order or bank draft. Please contact the school with any online payment issues.

After-school study – Monday- Thursday from 4pm to 6pm. Looking at 9am -1pm Saturdays for senior students. A 5 minute break at 5pm was agreed upon.

Study Skills Session – to be organised for new first years and fifth years,

Tablets: The School will be sending parents reports of their children’s use of their tablets on school premises, so that the school and parents can be informed accordingly.

Building: The new science lab is coming on site in the next fortnight.

School musical: the Community hall is booked for 2 matinees and 2 evening shows on the 19th and 20th November. Tickets are €10 for the evening shows, €5 for the matinees. Please support this important show and please volunteer to help at the various fund-raising events.

We need your help! Please volunteer yourselves to attend council meetings, help with fund-raising or suggest events and guest speakers for the school.

Please send your items for discussion in advance of the next meeting on 14th October to the council secretary Paul via pjdilger@hotmail.com.

Coiste na dTuismitheoirí –  30 Aibreán 2015

The latest meeting of the Coláiste parents council meeting was held on Thursday 30th April at 7pm. 
We need your help! Please volunteer yourselves to attend council meetings, help with our groups or suggest guest speakers for these important matters: 

Mental Health: A talk on bullying awareness is scheduled for the beginning of the new academic year

Dunnes Bag-packing 14/15 March: Well done everyone, we raised €611.20! Many thanks to Mary McCrossan and all the parents and students who were involved

Big Brother/Big Sister initiative: The Lough Kee event was a fantastic success! Thanks to Múinteoir Gearoidin for her work on this

Heavy school bags: Is your child complaining their bag is too heavy with hard-backed books? Remember only to buy hard backs if it’s specifically stated. Encourage your child to make use of their lockers and store the books they don’t need

Fund-raising: We’ll be doing more fund-raising to help raise money for the Transition Year school trip to mainland Europe next Easter

School musical: The school will be performing ‘Grease’ in November! Watch this space for more information and fund-raising efforts

Please send your items for discussion in advance of the meeting to the council secretary Paul via pjdilger@hotmail.com.

Coiste na dTuismitheoirí –   3ú Márta 2015

The latest meeting of the Coláiste parents council meeting was held on Tuesday 3rd March at 7pm. 
We need your help!  – –Please volunteer yourselves to attend council meetings, help with our groups or suggest guest speakers for these important matters: 

Healthy School Initiative: there are a range of projects underway and we need a parent to help out and suggestions for speakers for the pupils on healthy eating.

Mental Health Matters: There will be a friendship week for anti-bullying coming up and we need suggestions for who can give a talk on mental health subjects, and we need a parent to come in and help out too.

Bag-Packing March 14/15, Dunnes Briarhill: we need your help to raise much-needed funds at this annual event. Contact Mary McCrossan on 085 723 4135 after 7pm to help us out.

Big Brother/Big Sister initiative: this is going well and we’re looking at more activities.

We’re also looking at the weight of school bags for the pupils to carry, the longevity of the new uniforms, and the car parking situation in the evenings.

Finally, we wish Múinteior Seán a speedy and safe recovery.

Coiste na dTuismitheoirí 29ú Eanáir 2015
 The latest meeting of the Coláiste parents council meeting was held on Thursday 29th January at 7:30. A wide-ranging list of topics were discussed, including:- 6th years  allowed out at lunchtime- Bag-packing slot at Dunnes Stores Briarhill, to help raise funds. Details to follow.- Updates on teacher industrial action around proposed changes to the junior cycle- The Coláiste is putting together a book on literacy fundamentals, transactional language, to help the transition to secondary school. This is part of literacy strategy and school improvement plan- Homework policy is currently under review, including the monitoring of ‘Dialann’ up to 3rd year- The Coláiste organises a leaving certificate graduation ceremony for pupils and parents.- First aid training was delivered after the council meeting of 19th November.
The next meeting of the Parents Council is on Tuesday 3rd March, 7:00pm to 8:00pm, in the staff room next to the office. All are welcome. 
Please send your items for discussion, as well as your suggestions for guest speakers, courses, fund-raising etc in advance of the meeting to the Coiste Tuismitheoirí secretary, pjdilger@hotmail.com

2014 AGM – Coiste na dTuismitheoirí / Parents’ Council

Coiste na dTuismitheoirí – Election of Officers: The positions of Cathaoirleach(Chairperson) and Rúnaí (Secretary) were filled by Étaín Ó Corcora agus Paul Dilger respectively. Gabhadh buíochas le outgoing officers Maureen Berry agus Alison McCormaic for their contributions, interest and support during their time in office. Mary McCrossan was re-elected Treasurer.

The AGM was well attended and the following were among the matters discussed: – School Facilities & Future Developments; Coláiste Webpage – overview & suggestions; School Improvement Plan – Literacy & Numeracy; Coláiste – Pastoral Care; Examination Results; Extra-Curricular Activities; Behaviour Code – Polasaí Gaeilge; School Uniform – Parents’ Survey;  Board of Management Elections; Fund Raising – Bag Packing?; Future Information Sessions.

Next meeting is scheduled for Wednesday November 19th at 7:00pm9

Coiste na dTuismitheoirí / Parents’ Council Meeting 13/03/14

A meeting was held at the Colaiste – among the items discussed were –  Results of the Uniform survey; Breathe (see homepage); Revised Anti-Bullying policy; Proposed reforms to the Junior Certificate; School Self-Evaluation;

Coiste na dTuismitheoirí / Parents’ Council Meetings-1st Term

Included on the agenda – Update on the relocation of Coláiste an Eachréidh as part of the overall school accommodation plan for Athenry; Literacy and Numeracy Strategy; Brat Glas;  New administration software- VSWARE; Overview of the CAREERS PORTAL webpage; look at the revised COLÁISTE webpage; Principal’s report.

Bailiú Airgead / Fund Raising 2013

Buíochas le Coiste na dTuismitheoirí as ucht €1001 a bhailiú ‘bag-packing’ i Dunnes Briarhill. Well done to all involved! Úsáideadh an t-airgead chun maoiniú a dhéanamh ar dhuaiseanna le haghaidh Ceiliúradh Gaisce/ The monies raised went towards the end of year awards ceremony –  Ceiliúradh Gaisce.

National Award for Tech Group

Comhghairdeas le daltaí TechSpace an Choláiste agus Múinteoir Bairbre as an nGradam Náisiúnta a bhaint amach.

Coláiste students win ‘Best Organisiation’ at the TechSpace National Awards Ceremony, pictured with Jack Chambers, Minister of State Tourism-Culture-Arts-Gaeltacht-Sports-Media.

Inniu, in Ionad ADAPT in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath sheol Aire Stáit na Gaeltachta agus Spóirt, Jack Chambers T.D., Gradaim TechFéile 2021 chomh maith le Dialann Scoile 2021.

Is ócáid bhliantúil í TechFéile atá ar an mbóthar le roinnt blianta anois agus atá mar chuid lárnach den Chlár TechSpace. Is í an ócáid theicneolaíocht Gaeilge is mó in Éirinn a thugann deis don aois óg a bheith cruthaitheach agus ealaíonta. I mbliana den chéad uair riamh, tugadh an ócáid ar líne. Rinne an tAire Stáit Chambers comhghairdeas inniu le gach duine ar éirí leo gradaim a bhaint amach i gcomórtas 2021 ach go mór mór leis na príomhghradaim do Tech Féile 2021:-

 • Teagascóir na Bliana – Emer Ní Éafa – Coláiste Ghlór na Mara, Baile Átha Cliath
 • TechSpácóir na Bliana – Sibéal Ní Ógáin – Pobalscoil Chorca Dhuibhne, Ciarraí
 • Eagraíocht na Bliana – Coláiste an Eachréidh, Gaillimh

Ag labhairt dó ag an seoladh inniu, dúirt an tAire Stáit Chambers:

“Ba mhaith liom mo bhuíochas a ghlacadh le gach aon duine a ghlac páirt i Tech Féile na bliana seo, 2021. Ócáid a bhí dúshlánach agus í á tabhairt ar line den chéad uair. Tréaslaím leis na buaiteoirí go léir, a thug gradaim leo. Tugann na duaiseanna seo aitheantas don sárobair atá ar bun ag an aos óg agus ag an eagraíocht i saol digiteach na Gaeilge, ag cur chun cinn na teanga sa teicneolaíocht digiteach nua-aoise. Léiríonn sé seo an tuiscint shoiléir atá acu siúd a ghlac páirt sa bhFéile ar an luach a bhaineann lenár dteanga dhúchais féin.”

Tuilleadh eolais ag an nasc seo

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gov.ie%2Fga%2Fpreasraitis%2F779a6-gradaim-techfeile-2021-agus-dialann-scoile-2021-a-sheoladh-ag-an-taire-stait-jack-chambers-td%2F&data=04%7C01%7Cbrian.omaoilchiarain%40gretb.ie%7C0ade798a784a4aa16b3508d98b5b4869%7C541b45936a794d138b417b161468f8b7%7C0%7C0%7C637694046438708709%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=x%2BVCxT1KDLQVDfjFL33lB8ImDkYQvy3y7SwERymIEJo%3D&reserved=0

Clódóir Fíor-Speisialta mar dhuais