Skip to content

Príosún Luimnigh

Chuaigh daltaí na hidirbliana go Príosún Luimnigh ar thuras scoile i rith na bliana. D’fhoghlaim siad go leor faoin obair a bhíonn ar siúl ag gardaí an phríosúin. Chonaic siad cillíní difriúla. Ag deireadh an turais, bhí seans acu bualadh le beirt phríosúnaigh agus iad in ann ceisteanna a chur orthu faoina saol atá acu istigh sa phríosún. Bhí roinnt scoláirí den tuairim – (seans,) go mbeidh siad ag iarraidh a bheith ag obair ann ach nach mbeadh siad choíche ag iarraidh bheith mar phríosúnaigh ann!

Idirbhliain students went for a tour of Limerick Prison earlier in the year. They learnt about the job of the of the prison guard and had the opportunity to talk to two prisoners about their experience inside.

Filleann an feall ar an bhfeallaire!