Skip to content

Tráth na gCeist – Feachtas Quiz

Bhí bua nach beag ag Coláiste an Eachréidh i dTráth na gCeist ‘Feachtas’ le deireannas. Bhí suas le scór foireann ag galacadh páirte i rannóg Chonnachta den chomórtas agus iad ag teacht ó mheánscoileanna éagsúla fud fad na dúiche. Ar ndóigh, bhí Coláiste an Eachréidh breá sásta fáilte Uí Cheallaigh a chur roimh na foirne éagsúla agus neart daltaí dár gcuid féin rannpháirteach. Ar ndóigh, gabhamís comhghairdeas le Oisín, Seán, Tuán agus Conor agus iad anois cáilithe don chomórtas náisiúnta. Beirigí bua arís.

Congratulations to all who took part in the recent Feachtas quiz with a special comhghairdeas to the team from Coláiste an Eachréidh that has now qualified for the national competition. Bualadh bos mór !