Skip to content

Darragh – Barr an Ranga

(English version follows)

Cé go bhfuilimid iontach bródúil dár scoláirí uile i gColáiste an Eachréidh, is fiú aitheantas ar leith a thabhairt do Darragh agus éacht nach beag curtha i gcrích aige. Le deireannas aithníodh go raibh Darragh tar éis marc an-ard a fháil i Mata agus Eolaíocht le linn dó tabhairt faoin Teastas Sóisearach níos luaithe i mbliana. Le fírinne, bhí na marcanna seo aitheanta ar bhun náisiúnta agus cuireadh tugtha dó a bheith i gcomórtas in ‘Olympiad’ Eolaíochta na hÉireann in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath. Má éiríonn le Darragh, seans go mbeidh sé páirteach i gcomórtas Olympiad Eolaíochta Idirnáisiúnta. Go maire tú do nuacht Darragh!

Coláiste an Eachréidh are very proud of all their students but Darragh is worth a particular mention as he was recently recognized as one of the top achievers in his marks in Maths and Science at a national level in the recent Junior Cert. exams. He has been invited to take part in the Irish Science Olympiad in Dublin City University. If Darragh succeeds, he could be representing his country in the International Junior Science Olympiad. Go n-éirí leat Darragh!