Skip to content

Gold Medallists

Boinn Óir

Gach bliain bronntar bonn óir ar na daltaí leis an obair thionscadail is fearr le haghaidh na Scrúdaithe Stáit ins na hábhair phraicticiúla. Buaiteoirí 2018 anseo thíos.

Adhmadóireacht TS 2018  Miz Dobell, Foirgníocht AT 2018 Seán Ó Conaill

Eacnamaíocht Bhaile TS 2018 Aisling Ní Chuinn, Ealaín TS 2018 Réitseal Nic Dhonnchadha, Ealaín AT 2018 Amy Nic an Chrosáin, Miotalóireacht TS 2018 – Darragh Ó Cluanáin, Grafaic Dhearaidh & Chumarsáide AT 2018 Ali Layton

Buaiteoirí roimhe – cliceáil anseo.

Each year students with the best project work in the practical subjects are acknowledged. 2018 winners listed below: Previous winners – click here.