Skip to content

Idirbhliain 2018

Idirbhliain iontach sa Choláiste

Le fírinne, bheadh sé fíor-dheacair cur síos ar gach uile rud atá curtha i gcrích ag lucht na hidirbhliana 2017/18 -is leor a rá nach raibh nóimead le spáráil acu. Idir thurais agus thógraí éagsúla bhí clár iomlán curtha ar fáil dóibh. Thaistil siad go hInis Oírr, Baile Athá Cliath, agus go Barcelona agus cúpla duine go Shanghai fiú, sin ráite bhí go leor eile idir eatarthu. Chuir siad ceol-dráma den scoth ar stáitse BACK TO THE 80’S. Anuas ar sin, bhí taithí oibre, eagrú ar an Lá Spóirt agus Tráth na gCeist Boird, imeachtaí pobail agus go leor eile. Ag ócáid cheiliúradh ag deireadh na bliana bronnadh teastais agus gradaim éagsúla ar na daltaí, chuir na daltaí síos ar chuid de na rudaí a rinne agus a d’fhoghlaim siad agus cuireadh clabhsúr leis an ócáid ceiliúrtha agus amhrán casta mar ghrúpa acu. Bliain den chéad scoth agus ní dhéanfar dearmad ar a leithéid!! Bronnaidh eile- cliceáil anseo.

Honestly, it would be very difficult to describe everything that was completed by the transition years 2017/18 – suffice to say that they hadn’t a minute to spare. Between trips and various projects they had a full programme provided for them. They traveled to Inis Oírr, Dublin, Barcelona and a few

to Shanghai and having said that, there were many other trips. They performed an excellent musical BACK TO THE 80’S. As well as all that they had work experience, organized sport days, quisses, community events and more. At the closing ceremony for the years events, students were presented with certificates and awards achieved, students described some of the things they did and learnt over the year and the evening came to a close as they sang a song as a group. A brilliant year and the likes will not be forgot! Other Presentations – click here.

More TY News