Gold Medallists

Boinn Óir

Gach bliain bronntar bonn óir ar na daltaí leis an obair thionscadail is fearr le haghaidh na Scrúdaithe Stáit ins na hábhair phraicticiúla. Buaiteoirí 2018 anseo thíos.

Adhmadóireacht TS 2018  Miz Dobell, Foirgníocht AT 2018 Seán Ó Conaill

Eacnamaíocht Bhaile TS 2018 Aisling Ní Chuinn, Ealaín TS 2018 Réitseal Nic Dhonnchadha, Ealaín AT 2018 Amy Nic an Chrosáin, Miotalóireacht TS 2018 – Darragh Ó Cluanáin, Grafaic Dhearaidh & Chumarsáide AT 2018 Ali Layton

Buaiteoirí roimhe – cliceáil anseo.

Each year students with the best project work in the practical subjects are acknowledged. 2018 winners listed below: Previous winners – click here.

 

 

 

Credit Union Bursary Recipients 2018

Sparántachtaí ó Chomhar Creidmheasa Bhaile Átha an Rí

Gabhann Coláiste an Eachréidh ár mbuíochas le Comhar Creidmheasa Bhaile Átha an Rí as ucht aitheantas a thabhairt do dhaltaí a ghnóthaigh marcanna arda sna Scrúdaithe Stáit 2017. Comhghairdeas le Melanie Ní Ghormáin Dálaigh a ghnóthaigh 589 pointe CAO san Ardteist, le Ailbhe Ní Chonnachain agus le Seán Mac Giollarnáith a ghnóthaigh na gráid is fearr sa Teastas Sóisearach. Sparántachtaí eile – cliceáil anseo.

Conrad Byrnes, Athenry Credit Union, presents bursary awards to 2017 Leaving Certificate student, Melanie Ní Ghormáin Dálaigh, who succeeded in getting 589 CAO points in the Leaving Certificate. Melanie’s excellent results were also recognised by Maynooth University, where she currently studies Maths and Physics, when she was given a €1,000 scholarships for her Leaving Cert performance. Also 2017 Junior Certificate students –  Ailbhe Ní Chonnacháin and Seán Mac Giollarnáith in recognition of their excellent results in the State Examinations in their Junior Certificate. Previous Bursaries – click here.