Search Results for díospóireacht

Díospóireachtaí

Bhí an-obair go deo déanta ag na foirne díospóireachta idir shóisearach agus shinsearach agus iad páirteach sa chéad bhabhta an chomórtais eagraithe ag Gael Linn Déardaoin 21/10/21.

Gan amhras, ní raibh drogall ar an fhoireann shóisearach (Grace, Aoibhinn & Clíodhna) a gcuid pointí a léiriú don lucht éisteachta agus iad den tuairim gur cheart deireadh a chur le hobair bhaile do dhaltaí bunscoile agus is cinnte go ndeachaigh a gcuid pointí i bhfeidhm go mór ar na moltóirí agus iad buacach sa chomórtas.

Mar aon leis sin, bhí tuairimí láidre nochtaithe ag an fhoireann shinsearach (Adam, Bláithín & Tuán) agus iad ag léiriú a dtuairimí fá na meáin shóisialta, iad den bharúil nach bhfuil drochthionchar acu ar dhaoine ach droch -úsáid bainte astu.

Caithfidh a rá go bhfuil Coláiste an Eachréidh thar a bheith bródúil astu uilig as a bheith páirteach agus is cinnte go bhfuair siad ar fad taithí nach beag as an eispéireas. Treislímís a ndíograis leo agus gabhtar buíochas speisialta leis na múinteoirí, Nóra agus Máirín, a thug cabhair iontach, treoir soiléir agus tacaíocht den scoth do na scoláirí uile.

Comhghairdeas speisialta le gabháil leis an fhoireann shóisearach (Grace, Aoibhinn & Clíodhna) agus iad anois cáilithe le dul ar aghaidh sa chomórtas. Go n-éirí libh.

Congratulations to Coláiste an Eachréidh’s  Junior and Senior debating teams that recently participated in Gael-Linn’s national debating competitionA special word of thanks to múinteoirí Nóra & Máirín for all their hard work in preparing the debating teams. Best of luck to (Grace, Aoibhinn & Clíodhna) that have qualified to go ahead in the debating competition. Beirigí Bua

Plé Polaitíochta

Cuid den lucht eagraithe i gcuideacht le Éamon Ó Cuív T.D.

Agus 2020 buailte linn, tá Gaillimh tosaithe i mbun ceiliúrtha mar áit chultúrtha ar bhun idirnáisiúnta. Ní hamháin sin ach cuimhnítear go bhfuilimid ag comóradh ‘Cogadh na Saoirse’ 100 bliain ó shin. Chuige sin, ba é an téama a roghnaíodh don fhóram pholaitíochta ná:

‘Gaillimh 2020 – Ról na Gaeilge agus ár Saoirse.’

Níl amhras ar bith ach gur éirigh leis na daltaí an deis a thapú topaicí éagsúla a iniúchadh agus ceisteanna tábhachtacha a phlé. Scoláirí idirbhliana a bhí i gceannas an Fóram Pholaitíochta a eagrú, iad ag cur ceisteanna is ag stiúradh an plé ar fad. Caithfidh a rá go raibh díospóireacht cheart eagraithe i measc na ndaltaí idirbhliana agus Éamon Ó Cuív, T.D.  i láthair.

Bhí plé forleathan maidir le teifigh, daoine gan dídean, cúrsaí timpeallacht agus Gaeilge.  Lena chois sin, bhí tuairimíocht á lorg fán mhéid atá i ndán dúinn mar thír agus daltaí ag machnamh ar fhís d’ Éire Aontaithe amach romhainn. Faraor, bhí an plé chomh maith sin nach raibh an t-am ann tabhairt faoi gach uile topaic ar an chlár. (Ceisteanna anseo)

Dúirt urlabhra ón idirbhliain:

“Is iontach go raibh an deis againn ár dtuairimí féin a nochtadh agus a phlé i ndíospóireacht oscailte agus gur thug Teachta Dála an t-am cluas a thabhairt le héisteacht dúinn.”

 

Tuilleadh eolais ar Fhóraim eile cliceáil anseo

 

Our annual, TY focused, Political Forum, was well organized by the students as they presented topics of concern on a wide range of issues including refugees, homelessness, climate change and provision for Gaeilge. They also inspired those gathered to think of their vision for a United Ireland.  It was a great success and the students of Coláiste an Eachréidh were pleased that Éamon Ó Cuív, T.D. a senior politician the took time to engage with them in current affairs matters.

 

Gaeil go smior!

Seo daltaí aitheanta go speisialta as ucht a ndíogras ar son na Gaeilge sa Choláiste

Mar chuid de Cheiliúradh Ghaisce na Nollag ’19, tugadh aitheantas speisialta dóibh siúd gníomhach i gcur chun cinn na Gaeilge sa choláiste agus sa chomharsanacht mórthimpeall. Bronnadh Gradaim na Gaeilge ar dhaltaí a léirigh meon dearfach comhoibríoch i leith na teanga agus a rinne a gcion chun an Ghaeilge a chur chun cinn sa gColáiste.

 

Ghlac Máistreas Bairbre leis an deis comhghairdeas ó chroí a ghabháil leo siúd atá ag obair go díograiseach le Gaelbhratach a bhuachan athuair don Ghaelcholaiste. Níl siad ag glacadh leis go mbeidh an gradam bronnta orthu gan obair a chur isteach. Cinnte, tá obair cheannródaíochta déanta ag Coláiste an Eachréidh thar na blianta agus é ar intinn ag an Coiste Gaeilge go leanfar leis an obair eiseamláireach. Tugadh aitheantas dóibh siúd páirteach trí chlár ‘Comhrá’ a eagrú ar líne.

Ní amháin sin ach tugadh aitheantas speisialta go poiblí do na foirne díospóireachta idir shóisear agus sinsear a rinne éacht i mbliana agus iad páirteach i mbabhtaí Chúige Chonnachta. Cinnte, bhí an-obair go deo déanta acu i mbun ullmhúcháin le Máistreas Nóra agus Máirín agus iad páirteach i gcomórtas náisiúnta eagraithe ag Gael Linn. Tá Coláiste an Eachreidh thar a bheith bródúil astu.

Lena chois sin, bhí daltaí eile a rinne éacht i gcomórtas ‘Tráth na gCeist’ eagraithe ag an eagraíocht náisiúnta Feachtas. Bhí go leor daltaí páirteach i bhfoirne éagsúla ach d’éirigh go hiontach le dhá fhoireann ar leith agus iad anois cáilithe don bhabhta ceannais. Ní fios an mbeidh siad ábalta craobh na hÉireann a bhaint? Gabhaimid buíochas speisialta leis na múinteoirí Nóra agus Máirín arís, agus iad ag spreagadh na ndaltaí a bheith rannpháirteach.

Beatha teanga í a labhairt …ach buanú teanga í a scríobh!

Bhí bua na scríbhneoireachta aitheanta ag cuid dár scoláirí aitheanta ar bhun náisiúnta agus iad foilsithe san iris Comhar Óg. Tá súil againn go leanfaidh siad orthu i mbun pinn.

 

Gradaim Gaeilge awards presented to representatives from each class, to the Coiste Gaeilge for award winning work for Gaelbhratach, to the Junior and Senior debating teams, those involved in the quiz teams and winners going onto the finals and to the published gaelic scholars.

Comhghairdeas leo ar fad!

 

Díospóireachtaí na Scoile

Culann, Cianna agus Adam réidh le cúpla focal a rá

Bhí an-obair go deo déanta ag na foirne díospóireachta idir shóisearach agus shinsearach agus iad páirteach sa chéad bhabhta an chomórtais eagraithe ag Gael Linn Dé Chéadaoin 9/10/19.

Gan amhras, ní raibh drogall ar an fhoireann shóisearach (Culann, Cianna agus Adam) a gcuid pointí a léiriú don lucht éisteachta agus iad den tuairim gur cheart deireadh a chur le hócaidí Debs agus is cinnte go ndeachaigh a gcuid pointí i bhfeidhm go mór ar na moltóirí.

Mar aon leis sin, bhí tuairimí láidre nochtaithe ag an fhoireann shinsearach (Seán, Reitseal agus Tomás) agus iad ag cur a míshástacht in iúl fá chúrsaí timpeallachta.  Agus an t-ábhar go mór i mbéal an phobail i láthair na huaire, léirigh siad a dtuairimí go paiseanta nach bhfuil muintir na hÉireann i ndáiríre fá dhul i ngleic le hathrú aeráide ar chor ar bith.

Cé nár bhuaigh na foirne díospóireachta, caithfidh a rá go bhfuil Coláiste an Eachréidh thar a bheith bródúil astu uilig as a bheith páirteach agus is cinnte go bhfuair siad ar fad taithí nach beag as an eispéireas. Treislímís a ndíograis leo agus gabhtar buíochas speisialta do na múinteoirí, Nóra agus Máirín, a thug cabhair iontach, treoir soiléir agus tacaíocht den scoth dóibh.

Congratulations to Coláiste an Eachréidh’s  Junior and Senior debating teams that recently participated in Gael-Linn’s national debating competitionBeidh sibh ar ais arís!

Tuilleadh ar na díospóireachtaí / For previous debates cliceáil anseo

Gradaim na Gaeilge

Gradaim Gaeilge bronnta ar Danielle, Sarah, Éilis, Kate, Eva, Raphi, Seanie, Réitseal, Seán, Mollaí, Mairidh agus Eibhlín.

Mar chuid de Cheiliúradh Ghaisce na Nollag, tugadh aitheantas speisialta dóibh siúd gníomhach i gcur chun cinn na Gaeilge sa choláiste agus sa chomharsanacht mórthimpeall. Bronnadh Gradaim na Gaeilge ar dhaltaí a léirigh meon dearfach comhoibríoch i leith na teanga agus a rinne a gcion chun an Ghaeilge a chur chun cinn sa gColáiste. Comhghairdeas le Danielle, Sarah, Éilis, Kate, Eva, Raphi, Seanie, Réitseal, Seán, Mollaí, Mairidh agus Eibhlín. Tuilleadh eolais fá ghradaim eile cliceáil anseo

 

Máistreas Bairbre leis na hOifigigh atá ag an gCoiste Gaeilge; Conchúr, Mollaí, Eibhlín, Leah, Mairidh is Emily.

 

Ghlac Máistreas Bairbre leis an deis comhghairdeas ó chroí a ghabháil leo siúd atá ag obair go díograiseach le Gaelbhratach a bhuachan athuair don Ghaelcholaiste. Níl siad ag glacadh leis go mbeidh an gradam bronnta orthu gan obair a chur isteach. Cinnte, tá obair cheannródaíochta déanta ag Coláiste an Eachréidh thar na blianta agus é ar intinn ag an Coiste Gaeilge go leanfar leis an obair eiseamláireach. Tuilleadh eolais fán Ghaelbhratach cliceáil anseo.

 

 

 

Máistir Brian & Máistreas Nóra leis an dá fhoireann díospóireachta. Sóisear: Liam, Niamh, Lauren & Madison; Sinsear: Leah, Eibhlín & Mairidh (Seán as láthair)

Ní amháin sin ach tugadh aitheantas speisialta go poiblí do na foirne díospóireachta idir shóisear agus sinsear a rinne éacht i mbliana agus an dá fhoireann cáilithe do bhabhtaí ceannais Chúige Chonnachta. Cinnte, bhí an-obair go deo déanta acu i mbun ullmhúcháin le Máistreas Nóra agus iad páirteach i gcomórtas náisiúnta eagraithe ag Gael Linn. Tá Coláiste an Eachreidh thar a bheith bródúil astu ar fad. Tuilleadh eolais faoi na díospóireachtaí cliceáil anseo.

 

 

 

 

 

Gradaim Gaeilge awards presented to representatives from each class, to the Coiste Gaeilge for award winning work for Gaelbhratach and to the Junior and Senior debating teams. Comhghairdeas leo ar fad!

Díospóireacht Sinsearach den Scoth

 

Bhí an-obair go deo déanta ag dream sinsearach na scoile mar fhoireann díospóireachta, (Seán, Leah, Eibhlín agus Máiridh) agus iad ag teacht ar ais buacach sa chéad bhabhta díospóireachta eagraithe ag Gael Linn i gContae na Gaillimhe Dé Luain 8/10/18.

Gan amhras, chuaigh siad go mór i bhfeidhm ar an lucht éisteachta agus iad den tuairim nach bhfuil ról tábhachtach ag Uachtarán na hÉireann inniu agus is cinnte go ndeachaigh a gcuid pointí i bhfeidhm go mór ar na moltóirí.

Caithfidh a rá go bhfuil Coláiste an Eachréidh thar a bheith bródúil as an fhoireann agus treislímís a mbua leo. Gabhtar buíochas speisialta do mhúinteoir Nóra a thug treoir agus tacaíocht dóibh.

Congratulations to Coláiste an Eachréidh’s Senior debating team that recently succeeded in the first round of Gael-Linn’s national debating competition. Leanaigí oraibh Seán, Leah, Eibhlín agus Máiridh.

Díospóireacht Sóisearach Buaite

 

Ba mhaith le Coláiste an Eachréidh comhghairdeas ó chroí a ghabháil le Liam, Lauren agus Madison a tháinig ar ais buacach sa chéad bhabhta díospóireachta eagraithe ag Gael Linn i gContae na Gaillimhe Dé Luain 8/10/18.

Is cinnte go ndeachaigh siad go mór i bhfeidhm ar lucht éisteachta uile agus iad ag léiriú go bhfuil daoine óga an lae inniu millte ag a dtuismitheoirí. Ar ndóigh beidh siad anois ag ullmhú don chéad bhabhta eile. Go n-éirí leo!

Congratulations to Coláiste an Eachréidh’s Young debating team that recently succeeded in coming through the first round of Gael-Linn’s national debating competition. Here’s hoping they can argue their way through the Connaught finals. Beirigí Bua Liam, Lauren agus Madison.

Fóram Polaitíochta 2018

Tús maith….  Bliain na Gaeilge

Ós rud é go bhfuil 2018 aitheanta mar ‘Bliain na Gaeilge’, ba mhór an ónóir do Choláiste an Eachréidh go raibh an deis acu cúrsaí a phlé i gcuideachta ionadaíocht tras-pháirtí agus ó Chonradh na Gaeilge i mBaile Átha an Rí Dé hAoine 13ú Eanáir.   I measc na n-ionadaithe i láthair ar an lá, bhí:

  • Sean Kyne, Aire Stáit, Fine Gael
  • Éamon Ó Cuív, T.D. Fianna Fáil
  • Trevor Ó Clochartaigh, Seanadóir.
  • Peadar Mac Fhlannchadha, Leas-Rúnaí Ginearálta, Conradh na Gaeilge

Rinneadh plé forleathan maidir le postanna agus seirbhísí Gaeilge atá curtha ar fáil ag rannóga stáit, an tacaíocht atá curtha ar fáil don Ghaeloideachas  ‘Plean 20 bliana’ agus cosaint don Ghaeltacht.

Caithfidh a rá go raibh díospóireacht agus plé sláintiúil ann agus b’iontach leis na daltaí an deis a thapú ceisteanna a chur ar cheannairí na tíre agus ní raibh drogall orthu a dtuairimí féin a nochtadh.

B’iad na scoláirí idirbhliana a bhí i gceannas ar an Fhóram Pholaitíochta a eagrú, ag cur ceisteanna is ag stiúradh an plé iad féin. Dúirt urlabhra ón idirbhliain:

“Tá súil againn gur fhágamar ábhar machnaimh ag na polaiteoirí agus go dtuigeann siad go bhfuil daoine óga breá sásta ceisteanna a chur.”

Grianghraf faoi iamh:

Fóram ‘18

Sean Kyne (Aire Stáit, Fine Gael), Peadar Mac Fhlannchadha (Conradh na Gaeilge), Éamon Ó Cuív (T.D., Fianna Fáil) agus Trevor Ó Clochartaigh (Seanadóir) i gcuideachta cuid de na daltaí idirbhliana ó Choláiste an Eachréidh a d’eagraigh Fóram polaitíochta le deireannas.