Skip to content

Back to the 80’s – Sliocht/Preview

Ó thús Mheán Fómhair, Bhí daltaí na hIdirbhliana ag obair go dian dícheallach chun an ceoldráma seo a chur ar ardán ó thús Mheán Fómhair. Níl ach cúpla uair a chloig anois ann go dtí go mbeidh siad ar stáitse! Bhí scileanna ealaíne is adhmadóireachta, obair fhoirne agus neart curtha le chéile ar mhaithe a bheith réidh ar stáitse anocht agus oíche amárach 15ú & 16ú Samhain.

 Is féidir réamhamharc a fháil anseo.

Is cinnte go bhfuil na sluaite ag siúl go mór leis an cheoldráma agus lucht féachána ag teacht ó na ceithre hairde le bheith ar an láthair.

The Transition Year students have been working hard on their musical Mamma Mia. They have enjoyed the whole experience– singing, dancing, acting, and behind the scenes work. The sets, outfits, and props are all ready to go, lines and dances rehearsed, all that’s left to do now is put on the show. The show will be on the 17th and 18th of November.

A quick preview available   Here

Cuid de na carachtair:

Emmeline ag glacadh ról mar ‘Cyndi‘. Tá gean mór ar Cyndi ar scoil. Is cúlchainteoir amach is amach í (an duine is mó ar scoil). Is dlúthchairde iad Cyndi agus Tiffany, cé nach bhfuil siad cosúil lena chéile ar chor ar bith! Is duine muiníneach agus ábharaíoch í Cyndi. Tá na buachaillí ar fad faoi gheasa ag Cyndi, ach níl suim dá laghad aici iontu ar chor ar bith. Úsáideann sí na buachaillí le bronntanais a fháil uathu agus ionas go ndéanann siad garanna faoi leith ar a son. Tá sí baothghalánta agus gafa ar chúrsaí airgid, ach fós féin tá a lán daoine a bhfuil meas acu uirthi agus cairde maithe dílse aici.

Glacann Alyssa ról Tiffany. Tá Tiffany gafa leis an leaid is “cool” ar scoil  i. Michael Feldman ach gan fhios di féin, tá Corey i ngrá léi le blianta fada. Ceapann Corey gur cailín deas gleoite béal dorais í. Is dlúthchairde iad Tiffany agus Cyndi, agus iad aitheanta i measc na gcailíní “cool” eile. Cé gur cailín lách, cneasta í,  uaireanta is féidir léi a bheith místiúrtha…

Finn ag tabhairt faoin ról mar Corey Jr.. Tá Corey mar iarrthóir sa toghchán scoile in éineacht lena bheirt cara Alf agus Kirk (iadsan le bheidh ina leas-uachtaránaí aige). Tá sé dúnta i ngrá le Tiffany, agus is minic go mbíonn troideanna agus achrann aige le Michael Feldmans.

Glacann Jamie páirt Michael Feldman. Laoch na scoile atá ann! Tá na cailíní uile splanctha ina dhiaidh, go háirithe Tiffany (an cailín lena bhfuil Corey i ngrá!). Tá Michael thar a bheith gealgháireach os chomhair slua ach de réir dealraimh is duine mailíseach gránna é a bhíonn ag piocadh ar pháistí bheaga! Ach, ní fheiceann na cailíní a leithéid. Ina dtuairim- is breá an staic é!

Emmeline plays the character Cyndi. Cyndi is one of the popular girls and is the biggest gossiper in the school. She is best friends with Tiffany Houston, although they could not be more different. Cyndi is sassy and materialistic. Despite being very popular amongst the boys, she has no genuine interest in boys and simply uses them for presents and favours. She is money oriented and shallow, yet still has many friends and admirers.

Alyssa takes the role of Tiffany. Tiffany is the girl next door, and Corey has been in love with her for years. Unfortunately, Tiffany is only interested in the coolest guy in the school, Michael Feldman. Tiffany is friends with the cool girls at school and her best friend is Cyndi Gibson. While Tiffany is a nice girl, she can be misguided!

Finn takes the role of Corey Jr.. Corey is a candidate for the school election and has Kirk and Alf (his best friends) as candidates for vice presidents. He has a crush on Tiffany and constantly butts heads with Michael Feldman.

Michael Feldman played by Jamie, is the coolest guy in the school. He has the romantic attention of all the girls, but particularly Tiffany (who Corey just happens to be in love with.) Michael is very suave in the presence of any females. However, when they are not around he shows his true colours – he is a mean, manipulative oaf who picks on smaller kids. The girls never seem to see this side of him though. To them, he is a God.