Skip to content

Gairmeacha Éagsúla

Bhí Múinteoir Máirín  gnóthach ar na mallaibh agus réimse ceardlanna eagraithe aici i dtaobh chúrsaí gairmtreoracha do dhaltaí sinsearacha na scoile. Ní hamháin sin ach bhí ’Lá Gairme’ speisialta eagraithe ar a son chomh maith. Cinnte, bhí turas lae ag na daltaí ina raibh lá iomlán tugtha do ghairmeacha éagsúla agus réimse leathan eolais curtha ar fáil ó ollscoileanna, institiúidí teicneolaíochta, ionaid oiliúna agus ó go leor eile.

Bhí ionadaí ó Ollscoil Teicneolaíochta an Atlantaigh ag cur síos ar na féidireachtaí éagsúla ar fáil ansin. Bhí Caoileann Ní Dhonnchadha, Institiúid Oideachais Marino ar cuairt chomh maith le labhairt le daltaí i mbliain 5 & 6 maidir leis na roghanna atá ar fáil acusan agus i dtaobh na deiseanna fostaíochta ó thaobh an earnáil oideachais de.

Tuigimid gur tréimhse cinniúnach atá ann dár scoláirí uile. Dá bhrí sin, táimid thar a bheith buíoch do mhúinteoir Máirín as gach uile rud atá eagraithe aici ag díriú ar ghairmthreoir

We would like to thank Múinteoir Mairín for organizing a series of events helping students in their career options. Senior students have benefited from a number of talks from representatives from 3rd level colleges, workshops and a careers’ day. We hope it all helps the students in choosing their next steps.

Is fearr slí a iarraidh ná dul ar iarraidh