Skip to content

Clabhsúr na Scoilbhliana – Bliain 1 & Bliain 2

Bhí an lá deireannach ‘scoile‘ 22/23 ag daltaí (Bl.1 & Bl.2) agus iad ar thuras go ‘Emerald Park‘. Cinnte, bhí a leithéid tuillte go maith acu agus bliain na hoibre is scrúduithe an tsamhraidh curtha i gcrích acu. Is dócha go gcuimhneoidh siad go deo ar an spraoi uile a bhí acu ar an lá agus ceithre uair a chloig caite acu i mbun marcaíochtaí siamsaíochta. Tá súil againn go mbainfidh cách an-taitneamh as laethanta saoire an tsamhraidh agus cuirfimid fáilte mhór rompu ar fad don scoilbhliain 23/24.

Is mór an cúnamh lá breá!