Skip to content

Bodhráin Buailte

Bhí lá iontach ag scoláirí na hidirbhliana ag déanamh bodhrán le Micheál & Paul Vignoles. Bhain siad an-taitneamh as an taithí agus iad ag déanamh na mbodhrán ón tús. Bhí orthu an t-adhmad a ullmhú, na craicinn a chur orthu go teann, agus iad a mhaisiú lena rogha ealaíne féin. Cinnte, bhí deis ag gach duine acu rud éigin pearsanta a tharraingt agus a chruthú ar a bhodhrán féin.  Ar ndóigh, roimh dheireadh an lae, bhí ceacht foghlamtha acu conas na bodhráin a bhuaileadh i gceart.

The transition year students had a great day making bodhráns with Micheál & Paul Vignoles. They really enjoyed the experience of making the bodhráns from the raw materials and were also able to make them very personal to themselves. They also should be able to keep a rhythm and a beat together now.

Bhí gleadhradh agus tormáil na ndrumaí ar an lá