Skip to content

Lucht Gnó ar líne

Lucht na hIdirbhliana agus iad ag foghlaim ar líne ó shaineolaithe éagsúla

‘Múineann gá seift’ agus is cinnte go raibh gá tabhairt faoi sheifteanna éagsúla i mbliana faoi shrianta Covid. Caithfidh a admháil go mbíonn lucht gnó thar a bheith cruthaitheach i gcónaí chun tabhairt faoi na dúshláin úrnua a thagann os a gcomhair agus nach iontach gur éirigh le lucht na hidirbhliana sraith ceardlanna a eagrú ar líne ar na mallaibh.

A bhuí le Máistreas Máirín, thapaigh Coláiste an Eachréidh an deis tabhairt faoi cheardlanna a reáchtáil i gcomhar le Niamh Grealish & Junior Achievement Ireland. Tugadh deis do na fiontraithe óga a bheith ag obair le aoi-chainteoirí gairmiúla ar thograí ar leith agus iad ag plé cúrsaí scoile, cúrsaí ollscoile, taithí oibre agus go leor eile. Cinnte, is iomaí bua agus ceacht a d’fhoghlaim na scoláirí faoi réimsí éagsúla gnó agus léargas tugtha dóibh ar fhéidireachtaí os a gcomhair mar ghairmthreoir freisin. Ba iad Sean O Donohoe le MathWorks, Gaillimh & Yana Andreychikova le Microsoft a bhí mar aíonna acu. 

As part of career guidance, the young TY entrepreneurs had the opportunity of tuning into workshops with Sean O Donohoe of MathWorks & Yana Andreychikova of Microsoft. A special word of thanks to Máistreas Máirín who organized this series of workshops in conjunction with Niamh Grealish & Junior Achievement Ireland.

Idirbhiain rannpháirteach le Sean O Donohoe, MathWorks, Gaillimh

Idirbhliain rannpháirteach le Yana Andreychikova, Microsoft