Skip to content

Eagraíocht is Fearr!

Fógraithe ar líne – Coláiste an Eachréidh – Eagraíocht na Bliana ag Techspace

Fógraíodh le déanaí go raibh Coláiste an Eachréidh aitheanta mar Eagraíocht na Bliana 2021 ag Techspace. Tugann seo aitheantas don dea-obair atá déanta ag an choláiste thar na blianta agus ceannródaíocht léirithe i gcúrsaí cumarsáide agus ríomhaireachta.

Le fírinne, ní chóir go gcuirfear a leithéid an oiread sin iontas orainn óir tá obair den scoth déanta ag daltaí lena múinteoirí i réimse na teicneolaíochta le roinnt blianta anuas agus sraith duaiseanna náisiúnta buaite ag daltaí ó 2016. I mbliana amháin, bhí na daltaí idirbliana rannpháirteach i dtogra ‘Teicniúil agus Folláin‘, bhí Adam ainmnithe ar ghearrliosta i gcomórtas STEAM agus cluiche úrnua cruthaithe aige le microbit agus bhí bua ollmhór i léiriú físe ag na daltaí idirbhliana as ucht gearrfhíseán a chruthú leis an amhrán ‘Chuile Rud i gCeart’ atá le feiceáil anseo.

Caithfidh a rá go bhfuil éacht déanta agus is iontach an t-aitheantas go raibh Eagraíocht na Bliana bronnta ar Choláiste an Eachréidh. Mar chuid den duais tá Printéir 3T le bheith bronnta ar an scoil agus is cinnte go mbainfear an leas is fearr as. Le léargas a fháil ar an obair iontach atá déanta ag an choláiste i gcúrsaí na teicneolaíochta, is fiú breathnú ar an ghearrfhíseán anseo.

Coláiste an Eachréidh was recently announced as the best organisation for 2021 and awarded a 3D Printer by Techspace. This is on account of the continual work and participation that the school has been involved in since 2016 (learn more). TY students were also announced as winners in their production of ‘Chuile Rud i gCeart’ that was produced earlier in the year (see here). A special mention goes out to TY students also for their participation of their project ‘ Teicniúil agus Folláin’ and to Adam who was shortlisted for his game disigned using microbit. We wish them all the best and hope that they build on their successes ‘Leanaigí ar aghaidh’