Skip to content

Gráid Ríofa / Calculated Grades

ONLINE PORTAL

TÁBHACHTACH / IMPORTANT

Níor mhór do gach dalta Ardteiste aird a thabhairt ar an bhfógra seo thíos

ALL students need to Register on the Department’s Portal, link below, which will Open tomorrow,

Tuesday 26th at 10am and will close this Thursday, 28th, at 10pm

 www.gov.ie/leavingcertificate

 

Tuilleadh eolais ach cliceáil ar na nascanna thíos / Follow the links below for more information

Calculated Grades Student Portal – Before You Start Guide

Letter to Students re Calculated Grades Student Portal

Circular 0037/2020 – Calculated Grades for Leaving Certificate 2020 – Guide for Schools on Providing Estimated Percentage Marks and Class Rank Orderings

Ciorclán 0037/2020 – Gráid Ríofa don Ardteistiméireacht 2020 – Treoir do Scoileanna maidir le Meastachán ar an marc céatadáin agus Rangú Ranga a chur ar fáil

 

Please see link to circular 0037/2020 (Calculated Grades for Leaving Certificate 2020 – Guide for Schools on Providing Estimated Percentage Marks and Class Rank Orderings). Further information is outlined in the circular below.

https://www.gov.ie/en/circular/85700c-calculated-grades-for-leaving-certificate-2020/

Seo chugaibh an nasc chuig ciorclán 0037/2020 (Gráid Ríofa don Ardteistiméireacht 2020 – Treoir do Scoileanna maidir le Meastachán ar an marc céatadáin agus Rangú Ranga a chuir ar fáil). Tá breis eolas ar fáil sa chiorclán thíos.

https://www.gov.ie/ga/circular/85700c-calculated-grades-for-leaving-certificate-2020/