Skip to content

Gradaim BOOGR 2019

Cúigear bronnta le duaiseanna speisialta BOOGR

Cúigear aitheanta go Speisialta le Gradaim BOOGR

Darragh a bhain barr feabhais amach i Mata & Eolaíocht. – Aithníodh Darragh tar éis marc an-ard a fháil i Mata agus Eolaíocht i scrúdú an Teastais Shóisearaigh i mbliana. Le fírinne, bhí na marcanna seo aitheanta ar bhun náisiúnta agus cuireadh tugtha dó a bheith i gcomórtas in ‘Olympiad’ Eolaíochta.

Hannah a d’fhreastail ar scoil gach lá le 6 bliana.  Bhí Hannah rannphairtreach i réimse gníomhaiochta agus í ar scoil gach lá le 6 bhliain i gColáiste an Eachréidh. Tinreamh foirfe aici agus chuir sí go mór leis an choláiste agus í ann gach uile lá.

MARK – Ceoltóir den scoth – Le deireanas, aithníodh talann Mharc mar dhrumadóir agus é ainmnithe do ghradam speisialta UK Trinity. Agus é san idirbhliain, thosaigh sé ag bualadh drumaí don chéad uair. Ó Shin, bhuaigh a bhanna ceoil ’60 Watt Girl’ Gradam Cheoltóirí Óga na hÉireann 2018.

Mollaí -Lúthchleasaí den scoth – Comghairdeas ó chroí Mollaí as na héachta uile a bhain sí amach mar lúthchleasaí ar leibhéil éagsúla. Tá duaiseanna scoile, sa chúige agus go naisiúnta bainte amach aici agus ghlac sí páirt ar son na tíre bliain i ndiaidh bliana.

Saoirse– Bean óg inspioráideach – Cé go mbíonn Saoirse ag dul faoi scian go minic aguis neart abráidí aici le linn a saoil, ní ligeann sí don fhulaingt cur isteach ar a meon dearfach. Tá dul chun cinn iontach déanta aici mar scoláire i gColáiste an Eachreidh agus í aitheanta mar laoch i measc na ndaltaí uile.  

Five Special GRETB Awards Presented

Darragh was recognized by the State Examinations Commission as one of the top achievers in Ireland in Maths and Science in the Junior Certificate exams. He was invited to take part in the Irish Science Olympiad in Dublin City University.

Hannah is a Leaving Certificate student at Coláiste an Eachréidh. During her 6 years at the Coláiste she has been the recipient of numerous attendance awards and has participated fully in school life. This award recognises and acknowledges the fact that Hannah has be present every single day for 6 years – 100% perfect attendance.

Mark’s excellence as a musician and drummer has seen him nominated for a UK Trinity Talent Award. Only 2 years ago during Transition Year he picked up a drum stick for the first time and remarkably is now studying Trinity Grade 7. His band ’60 Watt Girl’ won the Irish Youth Music Award 2018.

Coláiste an Eachréidh are very proud of Molly and in what she has achieved as a young woman in Triathlon at various levels. In 2017, she won Gold at the Connaught ‘Regional Post-Primary Schools Triathlon Championships’ qualifying her for the All-Ireland Competition where she claimed Bronze. She was picked to represent her country at the ‘European Mixed Relay Championships 2017’ in Spain and was selected again for the 2018 Championships.

Following numerous major childhood surgeries, Saoirse needs ongoing treatment. She has to use a walking stick to help her balance and mobility. Her positive attitude will not allow her disability to deter her and she continues to overcome challenges as they present. She is duly recognized as a hero among students.

Tuilleadh i dtaobh Gradaim BOOGR / Previous GRETB awards cliceáil/ click anseo/here