TY DÚCHAS na Gaillimhe

Bhí neart oibre déanta ag daltaí na hidirbhliana 2018/19. I measc thograí na bliana, thug grúpa acu faoi thionscadail a dhéanamh ar a n-Oidhreacht Ceilteach i gCúige Connachta agus iad ag díriú ar a cheantar féin. Bhí comhoibriú tras-curaclam idir lámha agus daltaí i mbun taighde sna ranganna staire, ag ceartú a gcuid Gaeilge, i mbun obair ealaíne agus ag tabhairt faoi léarscáileanna, mionsamhail crannóige a thógáil agus seastán Oghaim i ranganna adhmadóireachta. Gabhadh buíochas ar leith le máistir Turlough a bhí thar a bheith tiomanta leis an togra seo a chur chun cinn.
Mar chuid den togra, bhí póstaeir deartha ag na daltaí ar thopaicí éagsúla bainte leis na Ceiltigh agus a n-oidhreacht fós feiceáileach sa chomharsanacht: Áiteanna Cónaithe, Siamsaíocht, Ealaín, Reiligiún, Rialú, Dochtúirí agus Leigheasanna.

Bhí an togra aitheanta ag searmanas speisialta ag Dúchas na Gaillimhe le deireanas agus teastas bronnta ar an scoil da bharr a gcuid oibre. Comhghairdeas leo.

2018/19 TY heritage project on the Celtic Heritage of Connaught was recently recognized by Galway Civic Trust. Comhghairdeas leo ar fad!

Posted on April 4, 2019, in News. Bookmark the permalink. Comments Off on TY DÚCHAS na Gaillimhe.

Comments are closed.

%d bloggers like this: