TY Spikeball Coaching

After 6 weeks coaching with 2 local primary schools, TY students organised a very enjoyable and successful day for 5th & 6th class pupils from Gaelscoil Riada and Scoil Chroí Naofa.

Arís i mbliana, ghlac cailíní na hidirbhliana páirt sa chlár cóitseála ‘VAI TY Girls Spikeball Leaders Award Programme’ ar feadh 6 seachtaine i mí Dheireadh Fómhair agus Mí na Samhna. Chuile Dhéardaoin, d’fhreastail na cailíní ar dhá scoil áitiúil, Gaelscoil Riada agus Scoil Chroí Naofa, agus chóitseáil siad Spikeball do dhaltaí rang a cúig agus rang a sé. Bhain gach duine, idir chóitseálaithe agus dhaltaí an-spraoi agus tairbhe as an gclár. Ag deireadh an chláir, phleanáil na cailíní Blitz spraiúil, agus cuireadh ar siúl é i halla na Gairmscoile go luath i mí na Nollag. Bhí an-eagar ar an ócáid, agus bhí gach duine an-sásta leis an lá. Ba chóir go mbeadh na cailíní thar a bheith bródúil astu féin agus as an obair mhór a rinne siad leis na daltaí le cúpla mí anuas. Maith sibh Ailbhe, Deirdre, Eileen, Emily, Eve, Hannah, Hermione, Jenny, Jessica, Molly agus Sadhbh. Nár lagaí Dia sibh!

Posted on December 11, 2017, in News. Bookmark the permalink. Comments Off on TY Spikeball Coaching.

Comments are closed.

%d bloggers like this: