Fóram Polaitíochta 2016

Fóram Polaitíochta 2016

Don 5ú Bhliain as a chéile, d’eagraigh daltaí na hidirbhliana i gColáiste an Eachréidh, Baile Átha an Rí, Fóram Polaitíochta trí mheán na Gaeilge Dé hAoine 8 Eanáir ar na mallaibh.

Bhí an Fóram faoi stiúir na ndaltaí féin, smacht acu ar chúrsaí ama is an plé á láimhseáil acu, iad ag cur ceisteanna ar na polaiteoirí os a gcomhair. I measc na hábhair a d’ardaigh siad leis na polaiteoirí (ceisteanna thíosluaite) bhí cúrsaí oideachais pléite agus cuid daltaí ag fiosrú cá háit a raibh an scoil nua a bhí luaite leo agus iad sa chéad bhliain agus cuid eile ag ceistiú an easpa dul chun cinn chun maidir le leasaithe a thabhairt i bhfeidhm le rás na bpointí sa chúrsa Ardteiste. Mar aon leis sin, cuireadh ceisteanna maidir le fís d’úsáid na Gaeilge sa todhchaí, iad ag díriú ar fhís don teanga le haghaidh 2116. Pléadh cúrsaí timpeallachta agus na deacrachtaí atá sa tír na tuilte a bhainistiú, daoine gan dídean in Éirinn sa lá inniu, cúrsaí idirnáisiúnta agus bagairtí ó ISIS ar Éirinn freisin. Ós rud é go bhfuil béim faoi leith ar chomóradh 1916 i mbliana, cuireadh ceist áirithe maidir le Poblacht na hÉireann mar a bhí leagtha amach i bhForógra na Cásca …cinnte cuireadh spéis sna tuairimí éagsúla mar a bhí nochtaithe ag na polaiteoirí ó na páirtithe difriúla ar an topaic áirithe seo.

Caithfidh a rá go raibh daltaí an choláiste an-bhródúil agus buíoch gur éirigh leo ionadaíocht ó na páirtithe polaitiúla áitiúla seo a leanas a fháil:

Fine Gael: Seán Kyne, T. D.

Fianna Fáil: Éamonn Ó Cuív, T.D.

Sinn Féin: Trevor Ó Clochtartaigh, Seanadóir.

Comhaontas Glas: Caoimhín Ó Maolallaigh

Arsa Seán Ó Conaill, urlabhra ar son na ndaltaí: “Is mór an deis a bhí againn polaiteoirí a chur faoi cheist ar thopaicí éagsúla trí mheán na Gaeilge …. táimid sásta gur ghlac na polaiteoirí an t-am a bheith linn agus seal a chaitheamh ag freagairt ár gceisteanna. Tá súil againn go dtuigeann daoine óga go bhfuil ról againn féin i gcúrsaí na tíre…”

Grianghraf faoi iamh:

Fóram 2016… Polaiteoirí i gColáiste an Eachréidh

Sean Kyne T.D. Fine Gael, Éamonn Ó Cuív T.D. Fianna Fáil, Trevor Ó Clochartaigh, Seanadóir Sinn Féin agus Caoimhín Ó Maolallaigh ón Chomhaontas Ghlas i gcuideachta cuid de na mic léinn ón idirbhliain a d’eagraigh an Fhóram Pholaitíochta ar na mallaibh.

Ceisteanna ó na Daltaí

1. Cén fath go bhfuil leasaithe ag teacht isteach leis an Teastas Sóisearach ach níl a dhath le tarlú san Ardteist? ….[Clíona]

2. Cén fáth nach bhfuil go leor déanta maidir le fadhb na dtuilte in Éirinn a láimhseáil agus cad ba cheart a dhéanamh le bheith ullmhaithe don todhchaí? …[Dara]

3. Fuair Jonathan Corry bás taobh amuigh den Dáil Mí na Nollag 2014 …. cén fáth go bhfuil méadú tagtha orthu siúd gan dídean ó shin? …[Deirbhile]

4. Tá an tír seo faoi bhagairt ag ISIS anois …cad ba cheart a dhéanamh le dul i ngleic leis an bhagart seo? …[Amy]

5. Ó thosaíomar sa chéad bhliain, siar i 2011, bhí caint ann fá scoil nua le bheith againn …cá bhfuil sí? …[Liam]

6. An gceapann sibh go bhfuil Poblacht na hÉireann, mar a bhí leagtha amach i bhForógra na Cásca, bainte amach againn inniu? …[Micheál]

7. Cá mbeidh úsáid na Gaeilge i gceann céad bliana i. 2116…agus cad a dhéanfá leis an fhís sin a chomhlíonadh dá mbeadh an cumhacht sin agat?…[Kevin]

%d bloggers like this: