SCRÚDAITHE dátaí & táillí – EXAMINATIONS – dates & fees

 

LOGO Colaiste Eachreidh JPEG - web

SCRÚDAITHE STÁIT / State Examinations 2019

Cliceáil thíos /click below

 

ARDTEIST / Leaving Certificate 

TBC  Scrúdú Cainte FRAINCÍS – Oral Exam

TBC Scrúdú Cainte GAEILGE- Oral Exam

TBC  Scrúdú Cainte GEARMÁINISE – Oral Exam

TBC/05/19  FOIRGNÍOCHT – Practical Exam

TBC/05/19 EALAÍN – Practical Exam

TBC/05/19 EALAÍN – Practical Exam

TBC/05/19  Innealtóireacht – Practical Exam

 

 

TEASTAS SÓISEARACH / Junior Certificate

TBC/19 Eacnamaíocht Bhaile   

TBC/19 Eacnamaíocht Bhaile   

TBC/19 Eacnamaíocht Bhaile   

TBC/2019 Scrúdú CEOIL – Music Practical 

TBC/05/19 Ealáin    

TBC/05/19 Miotal 

 

Táillí Scrúdaithe – Examination Fees

Click above for more information – Due April 26th 2019 (Junior Cert. €109; Leaving Cert. €116)

%d bloggers like this: