Leabharliosta

Bliain 5 2022-2023

 

Textbooks for 5th Years are listed below.

Ní bheidh gach leabhar ar an liosta thíos ag teastáil.

Your son/daughter will  not need all the listed Textbooks

Ábhar Breise / Additional Material:  Seiceáil le do mac/iníon

sula gceannaítear leabhair / Please check with your son/daughter

before purchasing as they possibly may have some of the material from  previous years.

Ábhar

Subject

Leabhar

Textbook

Comhlacht

Publisher

Gaeilge Fiúntas Nua 2016 Edco
Béarla Beidh fios i Meán Fómhair
Mata (Ard)

 

Mata (Gnáth)

 

Mata (Ard + Gnáth)

 

Téacs & Trialacha 4,5,6,& 7

 

Téacs & Trialacha 3

 

Áireamhán (Casio (fx-83GT Plus) Maths set.

Leabhair táblaí ( Maths Formulae & Log

Tables

Leabhair Mata ar fáil saor in aisce ar COGG.ie

An Gúm

 

An Gúm

Fraincis 

 

Á la une (téacsleabhar + Hors-Série)

Exprimez-vous

Educate.ie

Educate.ie

Gearmáinis Deutsch Komplett (Folens) Folens
Bitheolaíocht Leaving Certificate Biology Revised Edition

By Michael O’Callaghan (ceann glas)

Edco
Ceimic Chemistry Live

By Declan Kennedy

Folens
Eac Bhaile Cursaí an t-Saoil

Revise Wise LC Home Economics

Edco

Edco

Gnó 21st Century Business (CJ Fallon) 3rd edition

Refill pad A4

Fillteán A4 le haghaidh notaí

CJ Fallon
Tíreolas No Book Required
Foirgníocht Get Constructive: A modern Approach to Construction Studies Educate.ie
Innealtóireacht Leaving Cert Engineering, Brighter Minds Brighter Minds
Ealaín Tuiscint Don Ealaine

(leagan Gaeilge le fáil ar line amháin)

Faighte tríd an múinteoir ealaine ag tús na bliana

An Gúm
Corpoideachas Barr Feabhais (Irish Version) Folens