Skip to content

Macnas sa Choláiste

Chuir lucht na hidirbhliana tús le sraith ceardlanna le Macnas ar na mallaibh.

Le linn na seisiún seo, tá neart le foghlaim ag na scoláirí fúthu féin, conas a gcuid mothúchán a láimhseáil agus conas tógáil orthu féin mar fhoireann is a dtréithe comhoibrithe a neartú.

Is maith an scáthán súil charad!