100% @ Coláiste an Eachréidh

Nach breá an nuacht é a bheith luaite i nuachtán náisiúnta (Irish Independent) agus 100% de dhaltaí Ardteiste 2023 anois ag freastal ar chúrsaí tríú leibhéal in ollscoileanna ar fud na tíre. Éacht nach beag atá ann óir ní raibh ach 6 scoil i gcontae na Gaillimhe a d’éirigh a leithéid a dhéanamh

Congratulations to Coláiste An Eachréidh, that had 30 students sitting the Leaving Cert and 100% of them went on to third level in 2023. Full Story – here

Nach aoibhinn beatha an scoláire!

Ceardlanna Scríbhneoireachta

D’éirigh go hiontach leis na ceardlanna scríbhneoireachta faoi stiúir Jackie Mac Donncha. Tuigtear go raibh neart ábhar nua-cumtha ag scoláirí Choláiste an Eachréidh, ina measc: amhráin, dánta, gearrscéalta agus drámaí. Tá sé i gceist ag an choláiste réimse a gcuid saothair a chur le chéile in iris/pdf amach anseo.

Seo an méid a bhí le rá ag cuid de na daltaí a ghlac páirt:

“Bhain mé an-taitneamh as. Chuir sé gach duine san áireamh agus bhí sé an-chabhrach nuair a tháinig sé chun gearrscéal a scríobh. Dá n-iarródh orm an mbeadh spéis agam a leithéid a dhéanamh arís  …. cinnte ba bhreá liom.”  – Karla

“Sílim gur thug na ceardlanna seans iontach dom níos mó filíochta a chumadh agus seans dom mo chuid Gaeilge a fheabhsú agus smaointiú níos doimhne mar fhile. Bhí Jackie an-chabhrach agus bhí sé iontach ag tabhairt comhairle agus aiseolas dom ar na dánta agus ar na hamhráin cumtha agam.”  – Max

“Bhí na ceardlann scríbhneoireachta le Jackaí Mac Donncha go hiontach. Bhí sé an-cabhrach, bhí neart eolais aige a bhí tairbheach dom agus mé ag cumadh filíochta. Mholfainn d’éinne a bhfuil spéis acu tabhairt faoi agus a scileanna scríbhneoireachta a fheabhsú.” – Oscair

“Cheap mise go raibh sé go hiontach, bhí Jackie Mac Donncha an-suimiúil is cabhrach – foclóir an-shaibhir aige “ – Lucy

“ Bhí am iontach agam agus d’fhoghlaim mé conas scéal a scríobh. Bhí Jackie an-chabhrach i rith na gceardlanna agus bhí mé an-bhródúil mo scéal féin a scríobh.” – Aoidín

“Bhí sé go hiontach! Tháinig féabhas ar mo chuid gaeilge agus bhí an-spraoi agam, spreag Jackie go mór mé!” Bláthín

“Molaim na ceardlanna seo go mór, Bhí sé iontach foghlaim conas an teanga a chur chun cinn sna hamhráin agus sna dánta” – Éimear

“Bhí ceardlanna Jackie an-úsáídeach chun am a chur ar fáil do dhaltaí díriú agus fócas ar an scríbhneoireacht. Bhí Jackie an-chabhrach le saibhreas, litriú agus inspioráideach ó thaobh na Gaeilge de.” – Áine