Ar na Rothair

Gabhamid comhghairdeas le Ella agus le Katelyn a bhí mar ambassadóirí an choláiste agus iad i mBaile Átha Luain leis an rothaíocht a spreagadh i measc cailíní.

Cinnte, nach iontach go bhfuil a leithéid de cheannaireacht léirithe ag cailíní óga agus iad gníomhach san fheachtas seo le Scoileanna Glasa. Ar ndóigh, tá sé thar a bheith tábhachtach dúinn uile a bheith ar ár rothair ach caithfimid a bheith bródúil as na mná óga seo atá ag tabhairt dea-shampla ceannródaíochta do chách ar bhun náisiúnta.

We would like to congratulate Ella and Katelyn for their involvement in a days workshop in Athlone as part of the national campaign with the Green Schools initiative #andshecycles. We are certainly very proud of the leadership given by our very own cycling ambassadors in the coláiste.

Buailigí ar bhur rothair anois!