Go n-éirí libh sna Triailscrúduithe

Ba mhaith linn an deis seo a ghlacadh beannachtaí a ghuí ar gach uile scoláire sa choláiste atá ag tabhairt faoi na triailscrúduithe. Cuimhnítear go bhfuil neart oibre déanta agaibh, níl ins sna scrúduithe seo ach slat tomhais. Ná bígí faoi bhrú, déanaigí cinnte go bhfaigheann sibh neart codlata agus go n-itheann sibh go sláintiúil. Go simplí, tugaigí aire daoibh féin agus dá chéile. Ní féidir ach bhur ndícheall a dhéanamh ag an phointe seo.

Wishing all our students taking Mock Exams the best of luck. Take care of yourselves and each other.

Go n-éirí libh!