Skip to content

Bhur dTuairim de dhíth/ Your Opinion needed

Tá dhá bhealach gur féidir bhur dtuairimí a roinnt …

  1. Suirbhé (16/1/23)
  2. Grúpa Fócais (7/12/22)

There are two ways in which opinions can be shared:

  1. Survey (16/1/23)
  2. Focus Group (7/12/22)

(English translation follows)

  1. Tá an Roinn Oideachais ag iarraidh ar aon duine a bhfuil spéis acu san oideachas lán-Ghaeilge – tuismitheoirí, mic léinn, múinteoirí agus páirtithe leasmhara eile – páirt a ghlacadh sa chomhairliúchán oscailte ar pholasaí nua don oideachas lán-Ghaeilge (lasmuigh de na ceantair Ghaeltachta).

An chéad chéim sa chomhairliúchán seo ná suirbhé ar líne agus glao ar aighneachtaí scríofa. Roimh an spriocdháta 16 Eanáir dóibh seo, ba mhaith le Gaeloideachas cloisteáil ó thuismitheoirí faoi na rudaí is tábhachtaí daoibhse sa pholasaí nua seo.

https://dessurveys.education.gov.ie/surveys/polg

  1. Chun clárú, líon isteach an fhoirm atá sa nasc seo le do thoil agus seolfar an nasc chugat le bheith linn.

https://gaeloideachas.ie/grupa-focais-do-thuismitheoiri/?lang=ga

 

1 The Department of Education are asking anyone with an interest in Irish-medium education – parents, students, teachers and other stakeholders – to take part in the open consultation on a new policy for Irish-medium education (outside Gaeltacht areas).

The first step in this consultation is an online survey and a call for written submissions. Ahead of the January 16th deadline for these, Gaeloideachas wants to hear from parents about what matters most to you in this new policy.

https://dessurveys.education.gov.ie/surveys/polg

  1. The focus group will be held online, in English and Irish, to make it as accessible as possible for parents across all three levels – naíonra, primary and post-primary.

https://gaeloideachas.ie/focus-group-for-parents/