Skip to content

Na Gaeil Abú

Ná déanaimís dearmad choíche ach go bhfuil an Ghaeilge i gcroílar an choláiste agus déanaimid gach iarracht tearmann teangan a chothú mórthimpeall orainn. Cinnte, is iomaí Gael Óg atá i gColáiste an Eachréidh agus mar chuid de Cheiliúradh Ghaisce ‘21, tugadh aitheantas ar leith dóibh siúd a bhfuil meon dearfach eiseamláireach acu i dtaobh na Gaeilge. Bronnadh Gradaim na Gaeilge ar dhaltaí a léirigh cur chuige comhoibríoch i leith na teanga agus a rinne a gcion chun an Ghaeilge a chur chun cinn. Le fírinne, níl ach cuid de na Gaeil Óga aitheanta anseo againn. Dorn san aer do na Gaeil! 

Seo cuid de na Gaeil Óga aitheanta:

Ardteist 20/21           Sorcha & Réitseal  

Ardteist         Raphi & Seán. 

Bl.5     Jean & Jack  

I.B       Rosemary & Freddie  

Bl.3     Kevin & Orla 

Bl.2     Emmeline & Stephen