Skip to content

I mbun oibre

Cinnte, is iomaí dalta a bhíonns i mbun oibre sa choláiste i rith na scoilbhliana. Obair eiseamláireach á dhéanamh ag go leor acu gan amhras. Bronnadh gradaim orthu siúd a bhain barr feabhais amach ina gcuid obair scoile agus iad aitheanta ag Ceiliúradh Ghaisce an tSamhraidh ’21 ar son a gcuid oibre. Le fírinne, is sampla iad seo de na daltaí iontacha uile a bhíonns ag obair lá i ndiaidh lae i scoil s’againne:

 • Bliain 2 –  Emily  &  Jonathan
  • Bliain 3 –  Luíseach  &  Eve
  • Idirbhliain –  Theo  &  Danielle
  • Bliain 5 –  Amy  &  Cianna
  • Ardteist – Iseult  &  Rhianna
  • Ardteist 20/21 – Oisín & Eoin  

Awards were presented to students at Ceilúradh Gaisce 2021 to those who excelled in their classwork and whose application to their studies was particularly commendable. Of course, the college is full of great students who put in tremendous work throughout the school year and these awards serve as an example to all. We are proud of all of their achievements. Leanaigí oraibh leis an dea-obair!