CÚRAM LEANAÍ / Child Protection

 

 

Duine Idirchaidrimh Ainmnithe DIA / Designated Liaison Person, DLP:-

                    BRIAN Ó MAOILCHIARÁIN   (091-874590)

 

Leas-Duine Idirchaidrimh Ainmnithe DIA / Deputy Designated Liaison Person, DDLP:-

Seán Ó Mainnín

 

TUSLA: 091-546372 (Galway); 091-546329 (Loughrea)

GARDA: 086-8578065 (Athenry); 091-844016 (Galway)

 

Polasaí Cosaint Leanaí Measúnacht Riosca maidir le Caomhnú Leanaí 

Child Protection Policy & Risk Assessment – reviewed by the Board of Management 19/10/2021 click here for a copy.

(Faofa ag Bord Bainistíochta Choláiste an Eachréidh ar an 19/10/2021, cóip ar fáil ach é a iarraidh ó oifig an Choláiste nó cliceáil anseo)

 

TUSLA (click here)

Túsla Athenry FS Leaflet 2014

TÚSLA Athenry

TÚSLA Tuam FS Leaflet Word Version

%d bloggers like this: