Slí na nÓglach 1916-2016

 

Slí na n-Óglach (27-28 Aibreán)

Slí na nÓglach

Slí na nÓglach

Mhair imeachtaí na Cásca in Oirthear na Gaillimhe ón Mháirt go Satharn, 25à 29 Aibreán 1916. Mar chuid d’imeachtaí comórtha an chéid, tá daltaí idirbhliana ó Choláiste an Eachréidh, Baile Átha an Rí ag tabhairt faoi chuid de choiscéimeanna na n-Óglach a leanstan agus iad ag siúl thar dhá lá ar Shlí na n-Óglach Céadaoin agus Déardaoin 27-28 Aibreán.

Tosófar amach ag siúl ó Stáisiún na traenach, Órán Mór ag 10.00 r.n. maidin Dé Chéadaoin 27 Aibreán. Beidh siad ag bualadh le Mait Ó Bradaigh, Príomhoide Ghaelscoil De hÍde, ag dealbh Sheosaimh Uí hAmhlaigh a bhéas ag inse stair na háite dóibh mar a thit amach in Órán Mór siar i 1916 agus faoin ról a bhí ag Seosamh Ó hAmhlaigh inti.

Ina dhiaidh sin, tá siad i gceist acu a mbealach a dhéanamh soir go Coláiste Uí Mhaoilíosa, áit ina mbeidh siad ag breathnú ar an suíomh ina raibh na hÓglaigh lonnaithe thar oíche fadó. Ba cheart go mbeidh deis acu am lóin a chaitheamh ansin chomh maith. Siúlfaidh siad ar aghaidh as sin a fhad leis an mhainistir in Eiscir, áit ina mbeidh siad ag stopadh thar oíche.

Ansin, maidin Déardaoin, tosóidh siad amach ag siúl ón mhainistir ag 10.00 r.n. agus rachaidh siad chomh fada le Maigh Fhóid, áit a mbuailfidh siad leis na staraithe áitiúla, Seosamh Ó Murchú agus Gerry Cloonan. Is ag Chaisleán Mhaigh Fhóid a d’fhan na hÓglaigh ar feadh dhá oíche 1916.

Siúlfaidh siad ar aghaidh as Maigh Fhóid chomh fada le Creachmhaoil agus ar ais arís go Baile Átha an Rí. Tá sé beartaithe go mbeidh aíonna eile ag bualadh leo nuair a bhainfidh siad reilig Átha an Rí amach le hinse dóibh fá chuid de na ceannairí curtha ansin. Cuirfear fáilte chroíúil ar ais chuig na daltaí agus iad ag filleadh ar Choláiste an Eachréidh le críoch a chur lena dturas.

Oilithreacht dhá lá atá beartaithe le Slí na n-Óglach seo a chomhlíonadh agus 35 km le siúl san iomlán acu, 19 km Dé Chéadaoin agus 16 km Déardaoin.

Cuirtear gach fáilte roimh an phobal a bheith rannpháirteach leis an tsiúlóid seo a dhéanamh, nó fiú cuid den bhealach a shiúl i gcuideachta leis na daltaí idirbhliana ach moltar teagmháil a dhéanamh le Coláiste an Eachréidh ag 091 874590 nó trí r-phost ag padraig.obaoill@gretb.ie

 

 

 

%d bloggers like this: