POLASAITHE

LOGO Colaiste Eachreidh JPEG - web

POLASAITHE / Policies

GRETB Privacy Statement

GRETB Data Protection

Polasaí Iontrála / Admission Policy 

Polasaí Gaeilge  – Irish Language

Polasaí OSPS  / SPHE & RSE Policy

Polasaí Freagartha Geárchéimeanna-Critical Incidents / Crisis Response Policy

Cód Iompair / Behaviour Code

Polasaí um Riachtanais Speisialta  / Special Education Needs Policy

Polasaí Chúram Tréadach / Pastoral Care Policy

Polasaí um Treoir  / Guidance Policy

Polasaí_Bulaiocht  / Anti-Bullying Policy 

Polasaí Turais Scoile /  School Excursions

Polasaí Cosaint Leanaí 14/05/19/ Child Protection Policy 

Polasaí Measúnaithe Obair Bhaile  – Homework & Assessment Policy

Polasaí um Mhí-Úsáid Substaintí  / Substance Misuse

 **Tugtar aird ar na liostaí seo thíos nuair a léitear na polasaithe thuas / Refer to the following lists whilst reading the above policies

Bainistíocht sa Choláiste / Coláiste Management 

Príomhoide: Brian Ó Maoilchiaráin

Príomhoide Tánaisteach: Gearóidín De Búrca

Príomhoide Cúnta 1: Bairbre Ní Choisdealbha, Pádraig Ó Baoill, Seán Ó Briain

Príomhoide Cúnta 2:  Turlough Ó Cuidithe, Donncha Furlong, Mairéad Ní Ghríofa

Comhordaitheoir Cláir (Idirbhliain) Áine Ní Fhlanncha

 

Ceann Bliana / Year Heads  &  Oidí Ranga / Class Tutors

Bliain 1:              Bairbre Ní Choisdealbha – Aifric Ní Riagáin (A1) & Mairéad Ní Ghríofa (A2)

Bliain 2:              Pádraig Ó Baoill – Donncha Furlong (B1) & Mary Ní Mhathúna (B2)

Bliain 3:              Pádraig Ó Baoill –  Siobhán Uí Chuinneagáin (C1) & James Ó Beirne (C2)

Idirbhliain:         Áine Nic Fhlannacha – Emma De Paor (D1) & Seán Ó Cadhain (D2)

Bliain 5:              Seán Ó Briain – Deirdre Ní Neachtain (E1) & Déaglán Ó Gréasáin (E2)

Bliain 6:              Seán Ó Briain – Turlough Ó Cuidithe (F1) & Marie Uí Dhufaigh (F2)

 

Bord Bainistíochta 2015/16 – 2018/19

Ionadaithe an Phátrúin / GRETB

Tom Costello; Conrad Byrnes; Máire Ní Chéidigh

Rúnaí an Bhoird – Brian Ó Maoilchiaráin

Ionadaithe na Foirne – Marie Uí Dhufaigh; Padraig Ó Baoill

Ionadaithe na dTuismitheoirí– Étaín Ó Corcoran; Eoghan Mac Cormaic

Baill Comhthofa: – Sinéad Ní Ghiolla Chionnaigh

Leas-Rúnaí an Bhoird – Gearóidín De Búrca

%d bloggers like this: