POLASAITHE

LOGO Colaiste Eachreidh JPEG - web

POLASAITHE / Policies

Polasaí IONTRÁLA / Admission Policy (Currently under Review Term 1 2016-17)

Polasaí Gaeilge 2015 – Irish Language

Polasaí Freagartha Geárchéimeanna-Critical Incidents / Crisis Response Policy 2013

Cod Iompair leasaithe 2017 / Behaviour Code

Polasaí um Riachtanais Speisialta 2014 / Special Education Needs Policy 2014

Polasaí Chúram Tréadach / Pastoral Care Policy 2013

Polasaí um Treoir 2014 / Guidance Policy

Polasaí_Bulaiocht 2014 / Anti-Bullying Policy 

Polasaí Turais Scoile /  School Excursions

Polasaí Cosaint Leanaí / Child Protection Policy 2013

Polasaí Obair Bhaile 2016 – Homework Policy

Polasaí um Mhí-Úsáid Substaintí 2017 / Substance Misuse

 **Tugtar aird ar na liostaí seo thíos nuair a léitear na polasaithe thuas / Refer to the following lists whilst reading the above policies

Bainistíocht sa Choláiste / Coláiste Management 

Príomhoide: Brian Ó Maoilchiaráin

Príomhoide Tánaisteach: Seán Ó Mainnín

Príomhoide Cúnta: Bairbre Ní Choisdealbha

Múinteoir le Dualgas Speisialta: Gearóidín De Búrca

Ceann Bliana / Year Heads 

Ranganna Sinsearacha / Senior Classes –  Bairbre Ní Choisdealbha

Ranganna Sóisearacha / Junior classes –  Seán Ó Mainnín

Oidí Ranga / Class Tutors

Bliain 1: Siobhán Uí Chuinneagáin (A1) & Deirdre Ní Neachtain (A2)

Bliain 2: Donncha Furlong (B1) & Mary Ní Mhathúna (B2)

Bliain 3:  Caroline Ní Cheallaigh (C1) & Pádraig Ó Baoill (C2)

Idirbhliain: Aine Ni Fhlanncha (D1) & Gearóidín de Búrca (D2)

Bliain 5: Turlough Ó Cuidithe & Marie Uí Dhufaigh

Bliain 6: Seán Ó Briain

 

Bord Bainistíochta 2015-2018

Ionadaithe an Phátrúin / GRETB

Tom Costello; Mary O’Reilly-Murray; Conrad Byrnes; Máire Ní Chéidigh

Rúnaí an Bhoird – Brian Ó Maoilchiaráin

Ionadaithe na Foirne – Marie Uí Dhufaigh; Padraig Ó Baoill

Ionadaithe na dTuismitheoirí– Étaín Ó Corcoran; Eoghan Mac Cormaic

Baill Comhthofa: – Sinéad Ní Ghiolla Chionnaigh & Tomás Breathnach

%d bloggers like this: