POLASAITHE

LOGO Colaiste Eachreidh JPEG - web

POLASAITHE / Policies

GRETB Privacy Statement

GRETB Data Protection

Plean Freagartha Covid-19 

Polasaí Iontrála (Leagan GAE) / Admission Policy (English Version) 

Polasaí Gaeilge  – Irish Language

Polasaí OSPS  / SPHE & RSE Policy 23/06/20

Polasaí Úsáide Inghlactha  / IT Policy/23/06/20

Polasaí Freagartha Geárchéimeanna-Critical Incidents / Crisis Response Policy

Cód Iompair / Behaviour Code 300920

Polasaí um Riachtanais Speisialta  / Special Education Needs Policy (currently under review)

Polasaí Chúram Tréadach / Pastoral Care Policy

Polasaí um Treoir  / Guidance Policy

Polasaí_Bulaiocht  / Anti-Bullying Policy 

Polasaí Turais Scoile /  School Excursions

Polasaí Cosaint Leanaí 300920 Child Protection Policy

Polasaí Measúnaithe Obair Bhaile  – Homework & Assessment Policy (currently under review)

Polasaí um Mhí-Úsáid Substaintí  / Substance Misuse

 **Tugtar aird ar na liostaí seo thíos nuair a léitear na polasaithe thuas / Refer to the following lists whilst reading the above policies

Bainistíocht sa Choláiste / Coláiste Management 

Príomhoide: Brian Ó Maoilchiaráin

Príomhoide Tánaisteach: Gearóidín De Búrca

Príomhoide Cúnta 1: Bairbre Ní Choisdealbha, Pádraig Ó Baoill, Seán Ó Briain

Príomhoide Cúnta 2:  Turlough Ó Cuidithe, Donncha Furlong, Mairéad Ní Ghríofa, James Beirne, Máirín Ní Mhainnín.

Comhordaitheoir Cláir (Idirbhliain) Áine Ní Fhlanncha

 

Ceann Bliana / Year Heads  &  Oidí Ranga / Class Tutors

Bliain 1:              Bairbre Ní Choisdealbha – Marina Keating  (A1) & Lisa ní Ghrianra (A2)

Bliain 2:              Pádraig Ó Baoill – James Beirne (B1) & Mairéad Ní Ghríofa (B2)

Bliain 3:              Pádraig Ó Baoill – Donncha Furlong (C1) & Mary Ní Mhathúna (C2)

Idirbhliain:         Áine Nic Fhlannacha –Siobhán Uí Chuinneagáin (D1)& Turlough Ó Cuidithe(D2)

Bliain 5:              Seán Ó Briain – Máirín Ní Mhainnín (E1) & Seán Ó Cadhain (E2)

Bliain 6:              Seán Ó Briain – Deirdre Ní Neachtain (F1) & Aifric Ní Riagáin (F2)

 

Bord Bainistíochta 2020

Ionadaithe an Phátrúin / GRETB

Tom Costello; Máire Ní Chéidigh

Rúnaí an Bhoird – Brian Ó Maoilchiaráin

Ionadaithe na Foirne – Mairéad Ní Ghríofa; Seán Ó Briain

Ionadaithe na dTuismitheoirí– Lorraine Uí Bhroinn & Ali MacAindreasa

Baill Comhthofa: – Sinéad Ní Ghiolla Chionnaigh; Étaín Ó Corcora

Leas-Rúnaí an Bhoird – Gearóidín De Búrca

%d bloggers like this: