Contact


An Coiléar Bán,
Baile Átha an Rí,
Co. na Gaillimhe, H65 WD54
Fón – (091) 874590 / 874589
Ríomhphost – colaiste.aneachreidh@gretb.ie
idirlíon – http://www.colaisteaneachreidh.com

%d bloggers like this: