Author Archives: Admin

I mBun Pinn

Níl aon amhras ach go mbeidh bua a saothair le léamh gan mhoill.

Thosaigh sraith ceardlanna scríbhneoireachta le deireannas agus deis ag cuid de dhaltaí an choláiste tabhairt faoi dhúshlán dul i mbun pinn.

Tá na ceardlanna scríbhneoireachta seo faoi stiúir Jackie Mac Donncha, file, gearrscéalaí agus úrscéalaí. Tá an scéim seo urraithe ag Éigse Éireann mar chuid de thogra Gaillimh 2020 agus guímid gach rath ar na scríbhneoirí óga agus muid ag súil go mór le toradh a saothair foilsithe amach anseo.

 

A number of our students recently took up the challenge of participating in a series of writing workshops under the guidence of Jackie Mac Donncha. This is a Galway 2020 project sponsored by Poetry Ireland.

 Beirigí Bua i mbun pinn!

 

Ceannairí aitheanta

Cuid de na daltaí aitheanta as ucht obair cheannródaíochta sa choláiste.

Is féidir a rá go bhfuil tréithe ceannaireachta ag go leor daltaí agus gur iomaí ceannaire atá againn i gColáiste an Eachréidh. Caithfidh muid a admháil go mbíonn obair cheannródaíochta idir lámha ag go leor daltaí ach tugadh aitheantas speisialta dóibh siúd aitheanta ag na múinteoirí uile. Dá bhrí sin, mar chuid de Cheiliúradh Ghaisce na Nollag ’19, bronnadh gradaim agus tugadh aitheantas do dhaltaí eiseamláireacha i dtaobh na ceannaireachta. Leanaigí oraibh ag treabh libh agus Comhghairdeas leo.

 

 Leadership Awards were presented to a number students who excelled in demonstrating leadership qualities in their dealings with staff and fellow pupils. Maith iad!

Bua an Cheoil

Neart daltaí rannpháirteach i gcomórtas ‘Scléip’ i mbliana

Caithfidh a rá go raibh ról nach beag ag ceoltóirí, amhránaithe agus lucht siamsaíochta le linn Cheiliúradh Gaisce Nollaig 2019. Níl aon amhras ach go raibh réimse leathan stíleanna ceoil curtha i láthair mar chuid de shiamsaíochta na hócáide ina raibh taispeántais den scoth léirithe do mhúinteoirí agus daltaí uile an choláiste. Cinnte, bhain beagnach trí chéad duine sult as siamsaíocht na hócáide agus léiríodh arís go bhfuil bua an cheoil go smior i measc ár ndaltaí.

Tugadh aitheantas ar leith a ghlac acu páirt i gcomórtas Scléip i mbliana. Bhí deis ag amhránaithe aonair, cór na scoile, buíon ceoil traidisiúnta agus ag bannaí ceoil úrnua a gcuid talainne uile a léiriú don tslua. Cinnte, bhí idir shúgradh agus dáiríre sna amhráin agus táimid thar a bheith bródúil astu ar fad.

Guímíd gach rath go speisialta ar Rosemary agus ar Shorcha agus iad ag gabháil ar aghaidh chun páirt a ghlacadh i gcraobhchomórtas ‘Scléip’.

Gan amhras, bhí go leor oibre curtha i gcrích ag amhránaithe agus ag ceoltóirí an Eachréidh agus iad faoi stiúir Mhúinteoir Annemarie agus gabhtar buíochas léi as ucht a díogras.

 

Wide range of musical talent came to the fore as part of the end of Ceiliúradh Gaisce Nollaig 2019. A special thanks goes out to Múinteoir Annemarie for all her help and guidance throughout the year.

 

Tuilleadh – Seanscéalta cliceáil anseo.

Obair den Scoth

Deacair daltaí a roghnú óir an oiread sin oibre idir lámha ag cách ach seo roinnt daltaí aitheanta Nollaig ’19

Caithfidh Coláiste an Eachréidh obair na ndaltaí a mholadh go hard is iad i mbun oibre go dian lá i ndiaidh lae, seachtain i ndiaidh seachtaine i rith na scoilbhliana. Sin ráite, bhí deis ag an scoil roinnt daltaí a aithint go speisialta ag Ceiliúradh Ghaisce na Nollag 2019 as ucht a gcur chuige i dtreo na hoibre is iad ag tabhairt fuithi go díograiseach. Obair eiseamláireach á dhéanamh acu gan amhras. Bronnadh gradaim orthu siúd a bhain barr feabhais amach ina gcuid obair scoile.

Mar aon leis sin, tugadh aitheantas ar leith do dhaltaí a bhain Gradaim Gaisce an Uachtaráin amach 2018/19 agus iad san idirbhliain. Cinnte, cur chuige agus tiomantas pearsanta i gceist anseo agus an togra seo comhordaithe ag máistir Seán Ó Cadhain.

Obair Ranga awards were presented to students who excelled in their classwork and whose application to their studies was particularly commendable. A special recognition was given to students who achieved the President’s award of Gaisce during their transition year. Leanaigí oraibh leis an dea-obair!

D’éirigh leis na daltaí seo Gradaim Gaisce an Uachtaráin a bhaint amach agus iad san Idirbhliain.

 

Gaeil go smior!

Seo daltaí aitheanta go speisialta as ucht a ndíogras ar son na Gaeilge sa Choláiste

Mar chuid de Cheiliúradh Ghaisce na Nollag ’19, tugadh aitheantas speisialta dóibh siúd gníomhach i gcur chun cinn na Gaeilge sa choláiste agus sa chomharsanacht mórthimpeall. Bronnadh Gradaim na Gaeilge ar dhaltaí a léirigh meon dearfach comhoibríoch i leith na teanga agus a rinne a gcion chun an Ghaeilge a chur chun cinn sa gColáiste.

 

Ghlac Máistreas Bairbre leis an deis comhghairdeas ó chroí a ghabháil leo siúd atá ag obair go díograiseach le Gaelbhratach a bhuachan athuair don Ghaelcholaiste. Níl siad ag glacadh leis go mbeidh an gradam bronnta orthu gan obair a chur isteach. Cinnte, tá obair cheannródaíochta déanta ag Coláiste an Eachréidh thar na blianta agus é ar intinn ag an Coiste Gaeilge go leanfar leis an obair eiseamláireach. Tugadh aitheantas dóibh siúd páirteach trí chlár ‘Comhrá’ a eagrú ar líne.

Ní amháin sin ach tugadh aitheantas speisialta go poiblí do na foirne díospóireachta idir shóisear agus sinsear a rinne éacht i mbliana agus iad páirteach i mbabhtaí Chúige Chonnachta. Cinnte, bhí an-obair go deo déanta acu i mbun ullmhúcháin le Máistreas Nóra agus Máirín agus iad páirteach i gcomórtas náisiúnta eagraithe ag Gael Linn. Tá Coláiste an Eachreidh thar a bheith bródúil astu.

Lena chois sin, bhí daltaí eile a rinne éacht i gcomórtas ‘Tráth na gCeist’ eagraithe ag an eagraíocht náisiúnta Feachtas. Bhí go leor daltaí páirteach i bhfoirne éagsúla ach d’éirigh go hiontach le dhá fhoireann ar leith agus iad anois cáilithe don bhabhta ceannais. Ní fios an mbeidh siad ábalta craobh na hÉireann a bhaint? Gabhaimid buíochas speisialta leis na múinteoirí Nóra agus Máirín arís, agus iad ag spreagadh na ndaltaí a bheith rannpháirteach.

Beatha teanga í a labhairt …ach buanú teanga í a scríobh!

Bhí bua na scríbhneoireachta aitheanta ag cuid dár scoláirí aitheanta ar bhun náisiúnta agus iad foilsithe san iris Comhar Óg. Tá súil againn go leanfaidh siad orthu i mbun pinn.

 

Gradaim Gaeilge awards presented to representatives from each class, to the Coiste Gaeilge for award winning work for Gaelbhratach, to the Junior and Senior debating teams, those involved in the quiz teams and winners going onto the finals and to the published gaelic scholars.

Comhghairdeas leo ar fad!

 

Tinreamh Iontach

Daltaí Sóisearacha ag a raibh tinreamh iontach acu go Nollaig 2019

Gabhadh comhghairdeas leis na daltaí uilig a d’fhreastail ar scoil chuile lá le linn na bliana ó Mheán Fómhair go Nollaig mar chuid de Cheiliúradh Gaisce. Is iontach go deo go bhfuil tinreamh scoile foirfe ag an oiread sin daltaí sa choláiste i mbliana.

Léiríonn a leithéid go bhfuil siad tiomanta, díograiseach agus iad réidh chun foghlaim i gcónaí. Guímís gach rath orthu is go mbeidh sé i dtólamh ina gcumas freastal ar scoil is ar shaol na hoibre amach anseo.

As part of the Christmas Ceiliúradh Gaisce award ceremony 2019, a special word of congratulations went out to the all the students who attended school every day from September to December the school year. Comhghairdeas leo uilig!

Daltaí sinsearacha a fuair aitheantas as ucht tinreamh iontach Nollaig 2019

Aonach na Nollag

Ná bacaigí leis an ‘Aonach Amárach i gCo. an Chláir’ – bígí ag ‘Margadh na Nollag 18/12/19

Beidh Aonach na Nollag ar siúl i gColáiste an Eachréidh an Chéadaoin bheag seo ag teacht 18/12/19.

Má tá deis ag éinne le linn an lae buaileadh isteach idir 9.00 r.n. agus 4.00 i.n., is fiú go mór dul ann. Beidh idir bhronntanais mhóra is bheaga ar fáil agus seastáin éagsúla ag mic léinn mar aon le lucht gnó áitiúil.

Tá an margadh eagraithe go speisialta ag lucht na hIdirbhliana le cabhair óna múinteoirí James & Máiréad agus bheadh siad thar a bheith sásta as bhur dtacaíocht.

Coláiste an Eachréidh would like to invite parents, relatives, friends and the whole local community to come along to their Margadh na Nollag/ Christmas market taking place this coming Wednesday 18/12/19 between 9.00 a.m. to 4.00 p.m. Please come along, your support is very much appreciated. Bígí ann!

Seaimpíní Uile-Éireann 2019 All-Ireland Volleyball

Comhghairdeas le foireann eitpheile an Choláiste as a mbua iontach i UCD ar scór-líne 25-20, 15-25, 26-22 in aghaidh Phobal Scoil Grange BÁC. Seo an dara uair a bhuaigh an Coláiste an craobh, ba i 2016 a thug siad leo é don chéad uair. Buíochas le chuile dhuine a thacaigh- lucht tacaíochta, múinteoirí agus tuismitheoirí.

Scéalta eile eitpheile brúigh anseo

 

 

 

 

 

 

 

 

Spraoi ag ‘Scléip’

Níl aon amhras ach go raibh sult is spraoi acu ag Scléip

Arís i mbliana, bhí talann ceoil agus damhsa na ndaltaí le feiceáil ar stáitse mar chuid de ‘Scléip’. Bhí réimse leathan ceoltóirí, damhsóirí agus amhránaithe rannpháirteach ón Choláiste ón chéad bhliain thuas.

Caithfidh a rá go bhfuilimid beannaithe leis an oiread sin daltaí sa choláiste ag a bhfuil bua an cheoil acu agus léirigh go leor grúpaí éagsúla agus amhránaithe aonair spéis iontach sa chomórtas seo eagraithe ag Gael-Linn. I measc na grúpaí is ceoltóirí páirteach ar son Choláiste an Eachréidh bhí Aisling, Eimear agus grúpa nua-bhunaithe ‘Síoraí Spraoi’.

Ar ndóigh, ba cheart ár mbuíochas a ghabháil go speisialta leis na múinteoirí a bhí ag tacú agus ag cuidiú leis na ceoltóirí – Anne Marie agus Deirdre.

Ní amháin go raibh spraoi ag na rannpháirtithe uilig ach bhí bua iontach ag Rosemary agus ag Sorcha agus iad anois cáilithe don bhabhta ceannais 2020. Guímid gach rath orthu beirt agus iad ag gabháil ar aghaidh le bheith i gcomórtas do ghradaim náisiúnta.

 

Congratulations to all the participants of the regional talent competition of Scléip (Gael-Linn). We are all very proud of the wide range of musical talent in Coláiste an Eachréidh. A special word of thanks to the teachers that helped and encouraged our local talent to prosper. We wish Rosemary and Sorcha all the best as they were successful in qualifying for the national competition 2020. Beirigí Bua le ceol! 

Blitz Spóirt

Tuigeann an fhoireann óg ….ní neart go cur le chéile!

Bhí deis ag foirne ó Choláiste an Eachréidh a bheith páirteach i sraith comórtais ar na mallaibh. Cuid acu páirteach i gcluichí sacair, cuid eile i mbun eitpheile.

Ghlac buachaillí Bliain 1 páirt i mblitzchomórtas eitpheile i gCill Chainnigh le déanaí. Caithfidh a admháil gur seo an chéad uair go raibh siad in iomaíocht i ndáiríre cé go raibheadar ag traenáil ó thús na scoilbhliana.

Cé gur chailleadar cuid de na cluichí ag tús an lae, ba léir go raibheadar ag foghlaim ó na botúin déanta agus iad ag cur a gcuid laigeachtaí i gceart. Ba chinnte gur chreid siad iontu féin agus tháinig feabhas mór ar a gcaighdeán imeartha. D’fheabhsaigh siad le scil, le croí agus iad ag comhoibriú níos fearr mar fhoireann. Léirigh siad a neart agus iad buacach roimh dheireadh an lae.

Tiocfaidh feabhas breise uathu amach anseo. Maith sibh a bhuachaillí, an-imirt!!

 

Mar a deirtear …De réir a chéile a thógtar na caisleáin!

Bhí buachaillí Bliain 1 & 2 páirteach i mblitzchomórtas sacair i gcathair na Gaillimhe tamaillín ó shin chomh maith. Bhí ardspraoi acu ag imirt in aghaidh Choláiste an Chláirín agus Choláiste Mheirline. Bhí rith an ráis linn sa chluiche i gcoinne Mheirline ach sa dara cluiche bhí ár gcomharsana béal dorais ró-láidir dúinn ar an lá áirithe seo. Tá foireann mhaith shóisear ag traenáil le chéile ó thús na bliana agus is cinnte tá todhchaí gheal rompu.

First and second year boys were busy lately in a number of blitz competitions. Building on their strengths and learning from their mistakes…they’re proving to be very promising for the future. Leanaigí ar aghaidh leaids! 

Cá bhfuil an liathróid ag dul anois?