Author Archives: Admin

Spórt is Spraoi

Níl aon amhras ach go mbíonn neart spraoi is spórt ar scoil againn i gColáiste an Eachréidh. Tá an t-ádh dearg ar dhaltaí an choláiste agus réimse leathan imeachtaí spóirt ar siúl i rith na bliana. Tá go leor foirne ag an scoil agus is iomaí gradam atá buaite ag daltaí aonaracha is mar ghrúpaí ag leibhéal scoile, áitiúil, go náisiúnta is go hidirnáisiúnta fiú.

Chuige sin, ní mar an t-ionadh é go raibh go leor gradam le bronnadh ag Ceiliúradh Gaisce an tSamhraidh 2019 ar mhaithe leis na tréithe spóirt ildánacha go léir a aithint. I measc na gradaim a bronnadh le deireanas bhí gradaim le buanna réimse spóirt éagsúla a cheiliúradh: Liathróid Láimhe, Tag- Rugbaí, Rugbaí, Cispheil, Eitpheil, Spikeball, Ficheall, Taekwon-do, Iomáint Camógaíocht, Sacar, Peil, Lúthchleasaíocht, Gleacaíocht agus cluiche corr. Cinnte, is iomaí teastas a bhí le bronnadh le linn an tsearmanais agus aitheantas tugtha don éagsúlacht i ngníomhaíochtaí spóirt a bhíonn ar siúl ag daltaí i gColáiste an Eachréidh. Fógraíodh buaiteoirí Lá Spóirt ar an Eachréidh – Foireann ‘A‘ agus tugadh aitheantas speisialta do theaghlach aclaí an Eachréidh chomh maith. Mar chlabhsúr, bronnadh gradam ar leith ar Oisín mar ‘Imreoir Spóirt’ na bliana agus an gradam tuillte go maith aige. Ar ndóigh, ní bheadh réimse spóirt chomh leathan sin ach ab é go gcuireann múinteoirí an oiread sin ama ar fáil dó – míle buíochas a mhúinteoirí!

A wide range of sporting activities and achievements was given special note of approval during the end of school-year Ceiliúradh Gaisce awards. It really is amazing the sporting talent that Coláiste an Eachréidh holds and the school only had the chance to show off some of the sporting highlights of the year. A special thanks goes out to all of the múinteoirí that promote various games throughout the year. Míle Buíochas agus Comhghairdeas do chách!

Tuilleadh spórt cliceáil anseo.

Seachtain Ghníomhach ’19

Teaghlagh Aclaí

Teaghlaigh Aclaí an Eachréidh a bhí in iomáiocht lena chéile. Seán Ó Briain agus Seán Ó Curraoin ina gcuideachta.

Ba le spórt & spraoi a cuireadh críoch leis an téarma roimh an Cháisc. Bhí neart gníomhaíochtaí ar an gclár ama dár Seachtain Ghníomhach (Tuilleadh eolais cliceáil anseo). Bhí siúlóid cúpla maidin agus rinneadh SCRAB (Stop Chuile Rud agus Bog) le linn am ranga uair amháin go laethúil. Ghlac daltaí an Choláiste páirt i ngníomhaíochtaí éagsúla taobh istigh agus taobh amuigh go laethúil ag am lóin.

 

 

Bliain 1 Gníomhach

Daltaí ó Bhliain 1 a bhain an-tairbhe agus sult as Seachtain Ghníomhach i gColáiste an Eachréidh

Fuair go leor daltaí blas de ghníomhaíocht úrnua dóibh ar nós Taekwon-do agus tromáin chluasacha. Bhí iomaíocht ghéar le feiceáil sa tarraingt téada ar an bpáirc agus baineadh taitneamh as cluichí spraíúla ar nós rásaí greannmhara agus eitpheil suite.

I measc na ngníomhaíochtaí is mó a eagraíodh don tseachtain, rothaigh daltaí an Choláiste Spin-a-thon os comhair siopa Joyces ar an gCéadaoin ar son Pieta House agus The Donal Walsh Live Life Foundation. Ar pháirc Ráithín Déardaoin, ghlac daltaí agus tuistí ón gColáiste páirt sa chéad bhliain den chomórtas idir theaghlaigh, ‘Teaghlaigh Aclaí an Eachréidh’. Ba mhór an spraoi é a bhuí leis na teaghlaigh uile a ghlac páirt; Muintir Mhic an Ghearr, Muintir Uí Bhroin, Muintir Uí Chluanáin agus Muintir Uí Fhoghlú. Bhain chuile dhuine ardsult as an gcomórtas.

Ar an Aoine, labhair Mairéad Coyne (imreoir rugbaí idirnáisiúnta agus peileadóir na Gaillimhe) agus muintir Uí Fhloinn ó ‘Ireland’s Fittest Family 2018’ le daltaí an Choláiste ar an tábhacht a bhaineann le gníomhaíocht choirp agus bhí go leor le foghlaim uathu óna dtaithí féin. Bhí seachtain spraiúíl, ghníomhach, thaitneamhach againn sa Choláiste. Míle buíochas le daltaí agus múinteoirí an Choláiste, le tuismitheoirí, clubanna agus le gnóthaí áitiúla agus leis na haoi-chainteoirí a chabhraigh agus a chur go mór lenár Seachtain Ghníomhach.

 

Between Ireland’s fittest family, events every day, both inside and outside, before, during and after school, Coláiste an Eachréidh organized it’s best ever Seachtain Ghníomhach (Activity Week) to date. Highlights included SCRAB, Taekwon-do, Zumba, Yoga, tug-of-war, various walks, races and team games. Guest speakers Mairéad Coyne and representatives of the Flynn family spoke of the importance of well-being and a number of families battled it out for the grand title of Teaghlach Aclaí an Eachréidh. They also made the effort to raise money for Pieta House and The Donal Walsh Live Life Foundation organizing a Spin-a-thon. Activities was certainly top of the class and many valuable lessons were learnt by all. A great ‘Go raibh maith agaibh’ to all participants, organizers, students, teachers, parents, local business and the wider community.

Growing Up in Athenry

Parents are invited to attend a short presentation next WEDNESDAY 8th, Raheen Woods Hotel at 19:45. Last October every school in the County took part in the Planet Youth Survey- a comprehensive lifestyle survey of 15-16 year olds and it returns valuable information on how our young are growing up with a focus on Screen & Internet Use; Substance Use; Sport & Physical Activity; Bullying; Mental Health.

Growing Up in Athenry

 

TY DÚCHAS na Gaillimhe

Bhí neart oibre déanta ag daltaí na hidirbhliana 2018/19. I measc thograí na bliana, thug grúpa acu faoi thionscadail a dhéanamh ar a n-Oidhreacht Ceilteach i gCúige Connachta agus iad ag díriú ar a cheantar féin. Bhí comhoibriú tras-curaclam idir lámha agus daltaí i mbun taighde sna ranganna staire, ag ceartú a gcuid Gaeilge, i mbun obair ealaíne agus ag tabhairt faoi léarscáileanna, mionsamhail crannóige a thógáil agus seastán Oghaim i ranganna adhmadóireachta. Gabhadh buíochas ar leith le máistir Turlough a bhí thar a bheith tiomanta leis an togra seo a chur chun cinn.
Mar chuid den togra, bhí póstaeir deartha ag na daltaí ar thopaicí éagsúla bainte leis na Ceiltigh agus a n-oidhreacht fós feiceáileach sa chomharsanacht: Áiteanna Cónaithe, Siamsaíocht, Ealaín, Reiligiún, Rialú, Dochtúirí agus Leigheasanna.

Bhí an togra aitheanta ag searmanas speisialta ag Dúchas na Gaillimhe le deireanas agus teastas bronnta ar an scoil da bharr a gcuid oibre. Comhghairdeas leo.

2018/19 TY heritage project on the Celtic Heritage of Connaught was recently recognized by Galway Civic Trust. Comhghairdeas leo ar fad!

Tairbhe ‘Tech Féile’

Ionadaíocht iontach ó Choláiste an Eachréidh ag ‘Tech Féile’

D’fhreastail mic léinn ó fud fad na hÉireann ar ‘Tech Féile’ náisiúnta i nGaillimh ar na mallaibh. I measc an tslua, bhí ionadaíocht mhór ó Choláiste an Eachréidh.

Bhí deis ag daltaí an choláiste a bheith ag comhoibriú le daltaí ar chomhaois leo féin agus iad i mbun ceardlanna i gcódáil, i bpodchraoltaí, i gcluichí agus go leor eile. Cinnte, bhí deis acu uile tabhairt faoin teicneolaíocht ar bhealaí cruthaíochta. Caithfidh comhghairdeas ó chroí le Adam ach go háirithe agus é aitheanta mar ‘códóir na bliana’.

Ar mhaithe lena thuilleadh grianghrafanna agus físeán a fheiceáil is cluas a thabhairt le héisteacht le Máistreas Bairbre ag caint faoin ócáid, cliceáil anseo.

Coláiste an Eachréidh was well represented at the national Tech Féile that was held in Galway recently. Comhghairdeas leo ar fad!

Béal Feirste Abú!

Bhí rang Ardteiste ar cuairt ar Bhéal Feirste ar na mallaibh. I gceist acu níos mó eolais a fhoghlaim fá stair na Sé chontae ón dara chogadh domhanda go dtí cúrsaí reatha fá láthair. Bhí seans acu foghlaim fá mhuintir na háite, fá Ghluaiseacht na Gaeilge agus fá thimpeallacht na háite chomh maith.

Ar an bhealach, bhí seans ag na daltaí dul thart ar bhóithre an teorainn is cuairt a thabhairt ar leacht comórtha do Sheán Sabhat.

Nuair a bhain siad Béal Feirste amach, thug siad aghaidh ar phríosúin ‘Crumlin’. Tugadh ar camchuairt iad thart ar chillíní, ar oifigí, ar an chlós agus bhí idir mhaith is olc le feiceáil acu. Níor mhothaigh éinne ró-chompordach ar uairibh.

A luaithe is a d’éalaigh siad ón phríosún, thosaigh siad ar shiúlóid sléibhte agus iad ag foghlaim i dtaobh scéalta ó aimsir na gCeilteach go dtí aimsir an dara chogadh domhanda. Ba mhór an meas a bhí acu ar an nasc idir na hÉireannaigh Aontaithe is Dún Mhic Airt. An tráthnóna sin, bhuail siad isteach ar chumann óige i nGlór na Móna agus oifigeach óige na heagraíochta i mbun cainte leo.

Caithfidh a rá go raibh fáilte mhór tugtha dóibh i gColáiste Feirste ina bhfuil suas le 700 dalta agus áiseanna den scoth acu. Chuir siad aithne ar roinnt de na daltaí a bhí mar threoraithe acu.

Bhí fáilte speisialta curtha rompu arís ag ‘Raidió Fáilte’, áit ina raibh deis acu tabhairt faoi chlár raidió a thaifead. Tháinig críoch lena gcamchuairt sa ‘Cultúrlann’ atá fós aitheanta i gcroílár ghluaiseacht na Gaeilge ó thuaidh.

Staraithe agus Gaeil bródúla a tháinig abhaile!

5th Year History students had a great opportunity to live out some of the fascinating history of Belfast on a recent trip north. They also had the chance to meet up with many of those involved in the Irish language movement in the city. A short brief trip and an experience for all.

 

Scileanna do Scoláirí

Bhí réimse leathan ceardlanna eagraithe le deireannas ar mhaithe le scileanna éagsúla a fheabhsú do scoláirí i gColáiste an Eachréidh.

Bhí an deis ag scolairí sinsearacha cur lena scileanna cruthaíochta mar scríbhneoirí scripte agus Darach Mac an Iomaire ar cuairt. Is cosúil gur tugadh léargas don ghrúpa conas tabhairt faoi script gearrscannáin a scríobh agus ní fios, seans go mbeidh cuid dá saothar le feiceáil amach anseo.

Chaith comhlacht ghairmiúil lá iomlán i gcuideachta le scoláirí Bliain 2 & Bliain 5 agus iad ag tabhairt faoi mholtaí ar leith conas tabhairt faoi staidéar i gceart. Cinnte, beidh scileanna staidéir fíor-riachtanach agus daltaí ag tabhairt faoi scrúdaithe stáit!

Mar aon leis an mhéid sin, tugadh léargas do gach uile dalta sa scoil ar chúrsaí sábháilteachta ar líne. Ar ndóigh, caithfidh cách a bheith ar an eolas maidir leis na contúirtí gur féidir a bheith ann dúinn ar fad agus muid ag tonnmharcaíocht ar líne. Ní amháin go raibh deis ag scoláirí foghlaim fá na contúirtí atá i gceist anseo leis na meáin sóisialta is eile ach bhí oíche speisialta eagraithe do thuismitheoirí ar an topaic chomh maith.

Coláiste an Eachréidh recently organized a series of various workshops for students and parents dealing with improving students’ creative writing skills, study techniques and safety issues on-line.

 

Eitpheil na hÉireann

Foireann uile-Éireann: Marc, Culann, Evan, Daithí, Cianna, Emily, Leah, Kate & Amy

Caithfidh comhghairdeas ó chroí a ghabháil le foireann buacach ó Choláiste an Eachréidh a chuaigh ar aghaidh le páirt a ghlacadh sa chomórtas náisiúnta i gCill Chainnigh le deireannas.

Éacht nach beag a bhí ann don scoil foireann a chur le chéile le bheith in iomaíocht ar leibhéal náisiúnta go cinnte.  Is faoi stiúir Mhúinteoir Donncha agus Múinteoir Mary go ndeachaigh an fhoireann go Cill Chainnigh is gur ghlac siad páirt sa bhabhta ceannais ansin.

Foireann measctha idir bhuachaillí agus cailíní ó Bhliain 2 a bhí gníomhach san fhoireann bhuacach seo i mbliana. D’éirigh go hiontach leo óir bhain siad amach an cluiche ceannais ach faraor, níor éirigh leo craobh uile- Éireann a bhaint amach. Sin ráite, an dara áit in Éirinn agus boinn airgid tugtha abhaile leo. (Tuilleadh eipheil, cliceáil anseo.)

Congratulations to 2nd Year Volleyball team who arrived home all-Ireland silver medalists. Comhghairdeas libh ar fad!

Is mór an Spórt é!

Gradaim Spóirt, Nollaig ’18, Bliain 1 & 2

Caithfidh a rá go bhfuil an t-ádh dearg ar dhaltaí an choláiste agus réimse leathan imeachtaí spóirt ar siúl i rith an ama. Tá go leor foirne ag an scoil agus is iomaí gradam atá buaite ag daltaí aonaracha is mar ghrúpaí ag leibhéal scoile, áitiúil, go náisiúnta is go hidirnáisiúnta fiú.

Mar chuid de na tréithe spóirt ildánacha go léir a aithint, bronnadh teastais ‘Dalta Corpoideachais na Míosa’ ar dhaltaí ar leith mar gheall ar a n-

Gradaim Spóirt, Nollaig ’18, Idirbhliain, Bliain 5 & 6

iarrachtaí leanúnacha le linn na ngníomhaíochtaí sna ranganna corpoideachais i rith na scoilbhliana.

 

 

 

 

 

I measc na ndaltaí aitheanta Nollaig 2018, bhí:

Bliain 1:  Theo, Sarah, Caoimhe, Danielle, Ciarán, Jason, Leah & Jack.

Bliain 2: Amy, Leah, Eilis, Jack, Éanna, Aoibhe, Lúc & Cianna.

Bliain 3: Éva, Ruairí, Oisin, Raphi, Eoin, Seán, Kialynn & Conor.

Idirbhliain: Máirtín, Ruairí, Ailbhe & Miz.

Bliain 5: Jenny, John, Deirdre, & Máirtín.

Rang Ardteiste: Mollaí, Jack, Orla & Ciarán.

 

Special recognition was awarded Nollaig ’18 to all those students making special effort in sport who achieved the status of  ‘PE Student of the month‘. Beirigí Bua i gcónaí!

Ceannairí sa Choláiste

Ceannairí sa Choláiste ó Bhliain 1 go rang Ardteiste, iad aitheanta ag Ceiliúradh Ghaisce na Nollag ’18

Is iomaí ceannaire atá againn i gColáiste an Eachréidh ach caithfidh muid a admháil go mbíonn obair cheannródaíochta idir lámha ag cuid de na daltaí ach go háirithe. Mar chuid de Cheiliúradh Ghaisce na Nollag ’18, bronnadh gradaim agus tugadh aitheantas ar leith do dhaltaí eiseamláireach i dtaobh na ceannaireachta. Leanaigí oraibh ag treabh libh agus comhghairdeas libh.  [Tuilleadh eolais ar ghradaim cheannaireachta cliceáil anseo.]

I measc na daltaí aitheanta do ghradaim cheannaireachta, tá:

Éadaoin, Jack, Emily, Culann, Oisín, Ruairí, Ailbhe, Eoin, Hannah, Conor, Leah agus Oisín

 Leadership Awards were presented to students who excelled in demonstrating leadership qualities in their dealings with staff and fellow pupils. Maith sibh!