Author Archives: Admin

Campa Samhraidh 12-16 August

Campa Samhraidh

Again this year expect a most entertaining Campa Gaeilge which will be held at our new premises (former Pres Athenry). Book early as places are limited.

Email: colaiste.aneachreidh@gretb.ie or call 091-874590

Campa Samhraidh 12ú-16ú Lúnasa / Summer Camp 12th-16th August

Foirm Iarratais / Summer Camp Application Form

 

Gradaim BOOGR 2019

Cúigear bronnta le duaiseanna speisialta BOOGR

Cúigear aitheanta go Speisialta le Gradaim BOOGR

Darragh a bhain barr feabhais amach i Mata & Eolaíocht. – Aithníodh Darragh tar éis marc an-ard a fháil i Mata agus Eolaíocht i scrúdú an Teastais Shóisearaigh i mbliana. Le fírinne, bhí na marcanna seo aitheanta ar bhun náisiúnta agus cuireadh tugtha dó a bheith i gcomórtas in ‘Olympiad’ Eolaíochta.

Hannah a d’fhreastail ar scoil gach lá le 6 bliana.  Bhí Hannah rannphairtreach i réimse gníomhaiochta agus í ar scoil gach lá le 6 bhliain i gColáiste an Eachréidh. Tinreamh foirfe aici agus chuir sí go mór leis an choláiste agus í ann gach uile lá.

MARK – Ceoltóir den scoth – Le deireanas, aithníodh talann Mharc mar dhrumadóir agus é ainmnithe do ghradam speisialta UK Trinity. Agus é san idirbhliain, thosaigh sé ag bualadh drumaí don chéad uair. Ó Shin, bhuaigh a bhanna ceoil ’60 Watt Girl’ Gradam Cheoltóirí Óga na hÉireann 2018.

Mollaí -Lúthchleasaí den scoth – Comghairdeas ó chroí Mollaí as na héachta uile a bhain sí amach mar lúthchleasaí ar leibhéil éagsúla. Tá duaiseanna scoile, sa chúige agus go naisiúnta bainte amach aici agus ghlac sí páirt ar son na tíre bliain i ndiaidh bliana.

Saoirse– Bean óg inspioráideach – Cé go mbíonn Saoirse ag dul faoi scian go minic aguis neart abráidí aici le linn a saoil, ní ligeann sí don fhulaingt cur isteach ar a meon dearfach. Tá dul chun cinn iontach déanta aici mar scoláire i gColáiste an Eachreidh agus í aitheanta mar laoch i measc na ndaltaí uile.  

Five Special GRETB Awards Presented

Darragh was recognized by the State Examinations Commission as one of the top achievers in Ireland in Maths and Science in the Junior Certificate exams. He was invited to take part in the Irish Science Olympiad in Dublin City University.

Hannah is a Leaving Certificate student at Coláiste an Eachréidh. During her 6 years at the Coláiste she has been the recipient of numerous attendance awards and has participated fully in school life. This award recognises and acknowledges the fact that Hannah has be present every single day for 6 years – 100% perfect attendance.

Mark’s excellence as a musician and drummer has seen him nominated for a UK Trinity Talent Award. Only 2 years ago during Transition Year he picked up a drum stick for the first time and remarkably is now studying Trinity Grade 7. His band ’60 Watt Girl’ won the Irish Youth Music Award 2018.

Coláiste an Eachréidh are very proud of Molly and in what she has achieved as a young woman in Triathlon at various levels. In 2017, she won Gold at the Connaught ‘Regional Post-Primary Schools Triathlon Championships’ qualifying her for the All-Ireland Competition where she claimed Bronze. She was picked to represent her country at the ‘European Mixed Relay Championships 2017’ in Spain and was selected again for the 2018 Championships.

Following numerous major childhood surgeries, Saoirse needs ongoing treatment. She has to use a walking stick to help her balance and mobility. Her positive attitude will not allow her disability to deter her and she continues to overcome challenges as they present. She is duly recognized as a hero among students.

Tuilleadh i dtaobh Gradaim BOOGR / Previous GRETB awards cliceáil/ click anseo/here

Coláiste Newstalk

Mobile phone detox hits local and national media. The ‘Live without your phone for a week’ initiative with our 2nd Year students has attracted local and national attention. Click here or on the pictures below to hear Deputy Principal, Sean Ó Mainnín, explain the initiative to Ivan Yeats on Newstalk.

Tinreamh Foirfe 2019

Tinreamh foirfe ó na ranganna sóisearacha 2018/19

Gabhadh comhghairdeas leis na daltaí uilig a d’fhreastail ar scoil chuile lá le linn na bliana 2018/19 mar chuid de Cheiliúradh Gaisce an tSamhraidh. Is iontach go deo go bhfuil tinreamh scoile foirfe ag an oiread sin daltaí sa choláiste. Léiríonn a leithéid go bhfuil siad tiomanta, díograiseach agus réidh chun foghlaim i gcónaí. Guímís gach rath orthu is go mbeidh sé i dtólamh ina gcumas freastal ar scoil is ar shaol na hoibre amach anseo.

Tinreamh Foirfe ag Hannah – 6 Bhliain

Caithfidh a rá go raibh aitheantas speisialta tugtha do Hannah sa rang Ardteiste agus tinreamh foirfe aici le linn di a bheith ar Choláiste an Eachréidh thar sé bhliain. Éacht nach beag agus neart foghlamtha go cinnte.

I measc na daltaí uile aitheanta le tinreamh foirfe don bhliain 2018/19, bhí:

 • Bliain 1:    Caoimhe, Cian, Ailbhe, Natasha & Caoimhín
 • Bliain 2:    Adam, Conor & Aoibhe
 • Bliain 3:    Éva, Conor, Robert, Conor & Jack
 • Idirbhliain:    Darragh & Adam
 • Bliain 5:   Seán
 • Rang Ardteiste:    Oisín & Hannah

As part of the summer Ceiliúradh Gaisce award ceremony 2018/19, a special word of congratulations went out to the all the students who attended school every day throughout the school year. They were all rewarded for their perfect attendance with particular mention given to Leaving Cert. student Hannah having perfect attendance over 6 years in Coláiste an Eachréidh 2013/19. Comhghairdeas leo uilig!

Tinreamh Sinsearach 18/19

Tinreamh Foirfe ó na Ranganna Sinsearacha 2018/19

Gradaim Ceoil 2018/19

Buaiteoirí – Seó Talainne 2019

Caithfidh a rá go raibh réimse leathan ceoil curtha ar fáil le linn Cheiliúradh Gaisce 2018. Bhí réimse leathan stíleanna ceoil curtha i láthair mar chuid de shiamsaíochta na hócáide ina raibh idir cheoltóirí, amhránaithe agus damhsa léirithe do mhúinteoirí agus daltaí uile an choláiste. Cinnte, bhain beagnach trí chéad duine sult as siamsaíocht na hócáide. Ar ndóigh, tá bua an cheoil go smior sa choláiste.

Gan amhras, bhí bliain mhaith curtha i gcrích ag ceoltóirí an choláiste agus iad faoi stiúir Mhúinteoir Annemarie. Ghlac go leor acu páirt i gcomórtas Scléip 2019 agus bhí Seó Talainne inmheánach eagraithe ag Comhairle na nDaltaí. Tugadh aitheantas i rannóga sóisearacha is sinsearacha mar dhuaiseanna. Bronnadh gradaim ar cheoltóirí traidisiúnta, ar Theo, ar Aisling a chur halla na scoile faoina draíocht cumhachtach agus ar Ríoghna is Hazel – iad aitheanta mar Réalta an Eachréidh.

Wide range of musical talent came to the fore as part of the end of year award ceremony. A special thanks goes out to Múinteoir Annemarie for all her help and guidance throughout the year. For more Ceol cliceáil anseo.

Mol an obair…

Obair Ranga aitheanta

Caithfidh Coláiste an Eachréidh obair na ndaltaí a mholadh go hard is iad i mbun oibre go dian lá i ndiaidh lae, seachtain i ndiaidh seachtaine i rith na scoilbhliana. Chuige sin, bhí deis ag an scoil roinnt daltaí a aithint go speisialta ag Ceiliúradh Ghaisce an tSamhraidh as ucht a gcur chuige i dtreo na hoibre is iad ag tabhairt fuithi go díograiseach. Obair eiseamláireach á dhéanamh acu gan amhras. Bronnadh gradaim orthu siúd a bhain barr feabhais amach ina gcuid obair scoile.

I measc na daltaí aitheanta ag Ceiliúradh Ghaisce an tSamhraidh ar son a gcuid oibre bhí:

  • Bliain 1 –  Ultan  &  Theo
  • Bliain 2 –  Dion  &  Amy
  • Bliain 3 –  Seán &  Iseult
  • Idirbhliain –  Eoin  &  Darragh
  • Bliain 5 –  Deirdre  &  Hannah
  • Ardteist –  Saoirse  &  Alana  

Mar aon leis an mhéid sin, tugadh aitheantas ar leith do dhaltaí ar leith i gcuid de na hábhair praiticiúla agus iad i mbun tionscadail éagsúla: Ealaín (Mairidh & Raphi), Miotalóireacht (Robert), Innealtóireacht (Marc), Adhmadóireacht (Jack) agus Eacnamaíocht Bhaile (Oisín). Comhghairdeas leo uile:

Obair Ranga awards were presented to students who excelled in their classwork and whose application to their studies was particularly commendable. Ceiliúradh Gaisce awards were also given to those who had excelled in the practical projects of artwork, metalwork, engineering, woodwork and home economics.  Leanaigí oraibh leis an dea-obair!

Gaiscí Gaelacha

Obair Cheannródaíochta déanta ag Coláiste an Eachréidh le Gaelbhratach eile a bhuachan

Mar chuid de Cheiliúradh Ghaisce an tSamhraidh 2018/19, tugadh aitheantas speisialta dóibh siúd gníomhach i gcur chun cinn na Gaeilge sa choláiste agus sa chomharsanacht mórthimpeall. Bronnadh Gradaim na Gaeilge ar dhaltaí a léirigh meon dearfach comhoibríoch i leith na teanga agus a rinne a gcion chun an Ghaeilge a chur chun cinn sa gColáiste.

Ghlac Máistreas Bairbre leis an deis comhghairdeas ó chroí a ghabháil leo siúd a d’oibrigh go díograiseach le Gaelbhratach a bhuachan athuair don Ghaelcholaiste. Faraor, seo an séú bliain atá a leithéid bainte amach ag Coláiste an Eachréidh. Cinnte, tá obair cheannródaíochta déanta ag Coláiste an Eachréidh thar na blianta agus é ar intinn ag an Coiste Gaeilge go leanfar leis an obair eiseamláireach 2019/20.

Mar aon leis an mhéid thuasluaite gabhadh comhghairdeas speisialta le Leigha agus le Ross a fuair aitheantas speisialta agus iad ainmnithe i measc bhuaiteoirí náisiúnta Sheachtain na Gaeilge as ucht a gcuid scríbhneoireachta. Maith iad!

I measc na Gaeil aitheanta ag Ceiliúradh Ghaisce an tSamhraidh bhí:

 • Bliain 1 – Éadaoin & Maura
 • Bliain 2 – Jack & Rian
 • Bliain 3 – Éva & Rhianna
 • Idirbhliain – Seanie & Réitseal
 • Bliain 5 – Sadhbh & Mollaí
 • Ardteist – Eibhlín & Mairidh

As part of end of year Gradaim Gaisce awards Gradaim Gaeilge awards were presented to representatives from each class, to the Coiste Gaeilge for award winning work for Gaelbhratach and to the Leigha and Ross for their national recognition from Seachtain na Gaeilge. Comhghairdeas leo ar fad!

Gradaim Speisialta

Laoch na Scoile – Saoirse

Ag Ceiliúradh Gaisce 2019, bhí deis gradaim speisialta a bhronnadh ar dhaltaí as ucht gníomhartha gaiscíochta iontacha curtha i gcrích acu.

Maidir le cúrsaí ríomhaireachta tugadh aitheantas do thriúr: Eoin, Elliot agus Seanie. Bhí siad roghnaithe mar cheannródaithe ag TechFéile Náisiúnta le bheith mar dhearthóirí agus mar éascaitheoirí ar Ceardlann Great Escape Rooms. Mar aon leis sin, gabhadh comhghairdeas le Eoin Bl.4 as ucht a bheith i measc an 20 dalta is fearr sa tír i scrúdú mar shaineolaí ríomhaireachta – Word 2016 Microsoft Office Specialist.

Lena chois sin, tugadh aitheantas speisialta do Shorcha agus Oisín a bhain éacht amach in iarrachtaí teangeolaíochta AILO (All Ireland Linguistics Olympiad)

Ní dhearna Coláiste an Eachréidh dearmad ar na buanna iontacha a bhí ag foirne ‘Tráth na gCeist’ a cheiliúradh ach oiread. Bhí buanna nach beag bainte amach go háitiúil is go naisiúnta idir fhoirne sóisearacha agus sinsearacha ag comórtas eagraitrhe ag Conradh na Gaeilge agus ag Feachtas. Nach iad atá cliste!

Thar aon rud eile, bhí aitheantas ar leith bronnta ar Shaoirse – Rang Ardteiste. Cailín ciúin díograiseach a thug lena cúraimí is na dúshlain roimpi go dearfach i rith na blianta agus í ar scoil. Ní mór an t-ionadh é gur sheas an slua agus thug na gártha molta di mar ‘Laoch na Scoile’. Bualadh bos ollmhór go deo!

Féach siar ar Ceiliúradh Gaisce eile cliceáil anseo.

A number of special awards were presented to various pupils for a range of outstanding awards including computer programming designing, linguistics Olympiad, school Quiz teams and a standing ovation was given to Saoirse asLaoch na Scoile’. Tuillte go maith acu ar fad!

 

Códóir na Bliana

Adam buacach

Códóir na Bliana – Aitheanta ag TechFéile Náisiúnta

Níos luaithe i mbliana, d’éirigh le dalta dár gcuid i gColáiste an Eachréidh aitheantas náisiúnta a bhaint amach agus an teideal ‘códóir na bliana’ bronnta air.

Gan amhras, is iontach an t-aitheantas a bheith tugtha do dhalta agus is léir dúinn ar fad go bhfuil obair cheannródaíochta ar siúl ag Adam leis an club ríomhaireachta amanta lóin.

Cheana féin, tá an scoláire seo aitheanta ag Éire Ildánach mar ambasadóir ar Chódú. Tá dhá phríomhduais náisiúnta bainte amach i mbliana aige: Príomhdhuais Cruthaitheachta a bhuachan as ucht clár a chruthú le haghaidh cluiche ríomhaireachta i Google i mí na Samhna agus ‘Códóir na Bliana” ag TechFéile Náisiúnta na Gaeilge i mí Mhárta.

Tugadh aitheantas speisialta don scoláire iontach seo le linn Cheiliúradh Gaisce an tSamhraidh ach bhí deifir air agus é ainmnithe mar cheannaire óg chun cruinniú a bheith aige le Leo Varadkar, Taoiseach Dháil Éireann, chun cúrsaí teicneolaíochta a phlé leis. Féach anseo.

Beidh Adam mar ionadaí ag Cruinniú na nÓg 15 Meitheamh i mbliana, áit ina mbeidh sé ag roinnt a chuid scileanna le pobal óg na tíre. Tuilleadh eolais cliceáil anseo.

Mar aon leis an mhéid sin, tháinig Adam sa dara áit i gcatagóir na gCluichí Sinsearacha i Coolest Projects International 2019 (féach anseo), a bhí ar siúl ar an 5ú Bealtaine 2019 san RDS i mBaile Átha Cliath. Chruthaigh sé cluiche i JavaScript darbh ainm ‘MegaMaker‘ mar iarratas don chomórtas. Bhí breis agus 700 tionscadal sa chomórtas ó 22 tír, iad ag teacht ó fud fad na cruinne. Éacht curtha i gcrích gan amhras.

Mar chuid de na duaiseanna eile buaite aige, beidh deis ag Adam gabháil ar cuairt chuig ionad eitlíochta sa tSionna. Beidh seans aige buaileadh le mic léinn ollscoile i mbun staidéir ar chúrsaí eitlíochta. Tabharfar cur i láthair dó ar eitleáin ag eitilt agus é ag casadh ar rialtóirí aerthráchta. Mar aon leis sin ar fad, beidh sé i gcuideachta phíolóta aerárthaigh agus ag tabhairt faoi ionsamhlóir eitilte a thriail. Creidtear go mbeidh neart duaiseanna beaga abhaile leis chomh maith. Comhghairdeas leis agus bualadh bos ollmhór!

Le deireannas, rinneadh agallamh le Adam ar RTÉ Raidió na Gaeltachta. Is fiú cluas a thabhairt le héisteacht dá scéal. Éist anseo.

A special word of congratulations was paid to Adam at the annual award ceremony of Ceiliúradh Gaisce 2019. However, this was a hurried affair as this student had to rush off to an important meeting that afternoon with Leo Varadkar, Taoiseach. Adam has received two national awards this year being recognized by Creative Ireland and TechFéile. He’ll be heading off as ambassador to Cruinniú na n-Óg and also off to Shannon shortly to take part in flight simulation and other activities. Tuilleadh eolais anseo. Comhghairdeas ó chroí leis!

 

Spórt is Spraoi

Níl aon amhras ach go mbíonn neart spraoi is spórt ar scoil againn i gColáiste an Eachréidh. Tá an t-ádh dearg ar dhaltaí an choláiste agus réimse leathan imeachtaí spóirt ar siúl i rith na bliana. Tá go leor foirne ag an scoil agus is iomaí gradam atá buaite ag daltaí aonaracha is mar ghrúpaí ag leibhéal scoile, áitiúil, go náisiúnta is go hidirnáisiúnta fiú.

Chuige sin, ní mar an t-ionadh é go raibh go leor gradam le bronnadh ag Ceiliúradh Gaisce an tSamhraidh 2019 ar mhaithe leis na tréithe spóirt ildánacha go léir a aithint. I measc na gradaim a bronnadh le deireanas bhí gradaim le buanna réimse spóirt éagsúla a cheiliúradh: Liathróid Láimhe, Tag- Rugbaí, Rugbaí, Cispheil, Eitpheil, Spikeball, Ficheall, Taekwon-do, Iomáint Camógaíocht, Sacar, Peil, Lúthchleasaíocht, Gleacaíocht agus cluiche corr. Cinnte, is iomaí teastas a bhí le bronnadh le linn an tsearmanais agus aitheantas tugtha don éagsúlacht i ngníomhaíochtaí spóirt a bhíonn ar siúl ag daltaí i gColáiste an Eachréidh. Fógraíodh buaiteoirí Lá Spóirt ar an Eachréidh – Foireann ‘A‘ agus tugadh aitheantas speisialta do theaghlach aclaí an Eachréidh chomh maith. Mar chlabhsúr, bronnadh gradam ar leith ar Oisín mar ‘Imreoir Spóirt’ na bliana agus an gradam tuillte go maith aige. Ar ndóigh, ní bheadh réimse spóirt chomh leathan sin ach ab é go gcuireann múinteoirí an oiread sin ama ar fáil dó – míle buíochas a mhúinteoirí!

A wide range of sporting activities and achievements was given special note of approval during the end of school-year Ceiliúradh Gaisce awards. It really is amazing the sporting talent that Coláiste an Eachréidh holds and the school only had the chance to show off some of the sporting highlights of the year. A special thanks goes out to all of the múinteoirí that promote various games throughout the year. Míle Buíochas agus Comhghairdeas do chách!

Tuilleadh spórt cliceáil anseo.