Author Archives: colaisteaneachreidh2006

Junior Cert. Iontach

Tá Coláiste an Eachréidh thar a bheith bródúil as na daltaí a rinne an Teastas Sóisearach i mbliana. Níl aon amhras ach go bhfuil údar ag an scoil a bheith bródúil óir is cosúil gur éirigh le gach dalta a chumas a léiriú i gceart sna torthaí a fógraíodh 12 Meán Fómhair 2018.

Mar a tharlaíonn sé, glacadh le naoi as deich páipéar ag ardleibheál sna hábhair sa Teastas Sóisearach sa choláiste, rud atá go mór ar an mheán náisiúnta. Ní amháin sin ach, ag breathnú ar na torthaí seo, feictear go raibh sé as gach deich Grád ‘A’ nó ‘B’. Sin ráite, bhí Grád ‘A’ amháin i ngach cúigear. Torthaí den scoth gan dabht.

Is iomaí dalta a fuair meascán de grádanna ‘A’ & ‘B’ agus dalta amháin ina measc a fuair naoi ngrád ‘A’ agus grád ‘B’ amháin. Comhghairdeas leo ar fad!

Ar an ábhar go raibh cúis cheiliúrtha acu, ghlac cuid acu páirt i malartú cuairte ar thuras scoile chun na Gearmáine agus chuaigh an dream ar fad eile ar thuras scoile 13 Meán Fómhair go Tigh Neatha ag lámhach millíní péinte is ag cairtíneacht. Ba mhór an spraoi is spórt a bhí acu is é tuillte go maith ag gach uile duine acu. Is cosúil go mbeidh idirbhliain iontach os a gcomhair.

 

Coláiste an Eachréidh are very proud of their students that completed their Junior Cert. this year. Of course, they have reason to be proud as it seems that each pupil really showed their potential in the results that were announced 12th Sept.2018.

As it happens, nine in ten papers were taken at higher level at Junior Cert. in the coláiste, which is well above the national average. Not only that, but six in ten results were ‘A’ or ‘B’ grade. In fact, one in five resulted in an ‘A’ grade. Excellent results without doubt.

Many a pupil received a multiple of ‘A’ and ‘B’ grades and one pupil received nine grade ‘A’s  and a ‘B’ in his results. Congratulations to all.

Since the pupils all had reason to be celebrating, some headed off on a school exchange with a group on a excursion to Germany while all the others headed off on a school trip 13/9/18 to Tynagh paint-balling and karting. They had great fun and it was well deserved for each and every one of them. It seems they have a promising transition year ahead of them.

Emma – Ar Bharr na dTonnta!

Ba mhaith le Coláiste an Eachréidh comhghairdeas ó chroí a ghabháil le Emma as ucht a cuid éachtanna snámha le linn an tsamhraidh agus aitheantas náisiúnta bainte amach aici faoi thrí Mí Iúil seo chaite.

  • I snámh brollaigh 200m na mban, d’éirigh léi bonn óir náisiúnta a bhuachan in Ollscoil Luimhnigh.
  • I snámh brollaigh 100m na mban, bhain sí amach 5ú áit go náisiúnta sna babhtaí ceannais.
  • I snámh brollaigh 50m na mban, bronnadh bonn cré-umha náisiúnta uirthi.

Is iomaí duais atá buaite ag Emma thar na blianta ó 2013 ar aghaidh agus guímís gach rath uirthi sna blianta amach roimpi agus muid ag súil go gcuirfidh sí go mór leis na gradaim.

Coláiste an Eachréidh would like to take the opportunity to congratulate Emma on achieving national status for swimming achievements during the past summer …a list of achievements to be proud of….

200 Breast Stroke

Won a Gold National Medal in UL July

Silver at the Connaught Schools

Gold medal at Connaught Munsters

Gold at Connaught qualifying gala

100 Breast Stroke

Made the Finals in July for the Nationals(Finished 5/10 finalists in the country)

Gold medal at the Connaught Munsters

Silver medal at the Connaught qualifying gala

50 Breast Stroke

Won a  Bronze National Medal in UL in July

 

Emma is the only girl from her club to be chosen for the Connaught Development squad 2018 and trained in the NAC Blancherdstown with other chosen athletes from different clubs in Connaught.

This shows a list of high achievements to date including 1 x gold  National medal (2018), 2 silver National medals (2013/2017) and 1 bronze National medal (2018).  She also has numerous Connaught and Munster medals to date from other years.

Here’s hoping she keeps up her swimming and builds on these achievements in the coming years. Beir Bua Emma!

Tóraíocht Taisce – An Chéad Lá sa Choláiste

Cuireadh fáilte Uí Cheallaigh roimh dhaltaí sa chéad bhliain i gColáiste an Eachréidh Dé Máirt 28 Lúnasa 2018. Faraor, breis agus dhá scór daltaí ag cur tús lena saolta ar an mheánscoil agus guímís gach rath orthu ag súil go mbeidh tréimhse den scoth acu uile linn.

Níorbh é go ndeachaigh na daltaí nua i mbun na hoibre go díograiseach ar an chéad lá seo ach iad ag cur aithne ar a chéile, ar na múinteoirí, ar shuíomh na scoile agus ar Bhaile Átha an Rí féin.

Mar chuid de na himeachtaí seo, bhí gach uile duine idir mhúinteoirí agus daltaí rannpháirteach i dTóraíocht Taisce thart ar Bhaile Átha an Rí. Tógadh 20 ceist do gach foireann agus bhí ar na foirne gabháil ar chamchuairt thart ar an mbaile lena gcuid freagraí a aimsiú. Caithfidh a rá gur éirigh le cách rud éigin a fhoghlaim fá stair, suíomhanna agus fá mhuintir na háite agus is cosúil go raibh an t-am acu uachtar reoite a bheith acu ar a mbealach.

D’éirigh go hiontach leis na foirne ar fad ach b’iad an fhoireann a bhí faoi stiúir Mháistreas Aifric na buaiteoirí ag deireadh an lae. Sin ráite, bhí buanna beaga is móra ag gach duine a ghlac páirt.

This years intake of first year students were greeted to Coláiste an Eachréidh Tuesday 28th August 2018.

During their first day, students had the opportunity of getting to know each other, their school, their teachers and the town of Athenry as they took part in their very own ‘Tóraíocht Taisce/ Treasure Hunt’.

The classrooms certainly weren’t big enough for their first day at school and it proved to be a very enjoyable and memorable exercise for all.

Ceisteanna Tóraíochta Cliceáil anseo

 

 

 

 

 

 

Excellent Results

Comhghairdeas ó chroí leis na daltaí uilig a fuair a gcuid torthaí inniu. Guimid chuile ádh orthu don Luan tráth a eiseofar tairiscintí an CAO. Again this year the Coláiste students excelled in the Leaving Certificate examinations, today’s results show 40% of our students attaining 500 CAO points or more (national average @11%), nationally @35% exceed 400 CAO points and the Coláiste’s figure is twice that at 70%!, a reflection of their own hard work guided by their dedicated teachers. Congratulations to all.

Gradaim Scoile 2018

Gradaim Scoile 2018

Mar is nós linn i gColáiste an Eachréidh, déanaimís buanna ár scoláirí a cheiliúradh um Nollaig agus sa Samhradh. Is mór linn aitheantas a thabhairt dár scoláirí in obair ranga, ceannaireacht, tinreamh agus i gcur chun cinn na Gaeilge. Comhghairdeas leo ar fad, tá na gradaim tuillte go maith agaibh. Maith sibh! Gradaim eile anseo.

Traditionally student achievement is acknowledged Nollaig and Samhradh every year:- in classwork OBAIR RANGA, in the area of leadership CEANNAIREACHT, in school attendence TINREAMH and in recognition of their efforts and use of GAEILGE. Congratulations to all who received recognition in these categories. Your awards are well deserved. Maith sibh! Previous awards here.

 

 

Gradaim Spóirt 2018

Brian Ó Curnáin IMREOIR SPÓIRT NA BLIANA

Imreoirí Spóirt na Bliana 2018

LA SPÓIRT – Buaiteoirí 2018

Imreoirí Spóirt na Bliana 2018

Gradaim Spóirt 2018

Bliain iontach arís i mbliana a bhuíochas leis na daltaí ar fad a ghlac páirt i réimse leathan spóirt -peil, cispheil, eitpheil, liathróid láimhe, ficheall, sacar, iománaíocht, camógaíocht, rugbaí, lúthchleasaíocht agus spikeball.  Comhghairdeas leis na himreoirí ar fad agus míle buíochas leis na múinteoirí a bhí mar bhainisteoirí is ag tacú leo. Thíosluaite iad siúd a bhuaigh gradaim spóirt 2017/18. Buaiteoirí cheana anseo.

Gabhtar comhghairdeas speisialta le Brian Ó Curnáin IMREOIR SPÓIRT NA BLIANA (A special congratulations to Brian Ó Curnáin Sports Star of the Year). Beir Beannacht is Bua

We’ve had another great sporting year in Coláiste an Eachréidh and a word of thanks to all those that took part in a wide range of sporting activities throughout the year: football, basketball, volleyball, handball, chess, soccer, hurling, camogie, rugby, athletics and spikeball. Congratulations to all of the players and thanks to the teachers who took on the role of managers and supported the players. Below is a list of those that achieved sporting awards 2017/18. Previous Winners here.

Spikeball: Emily Ní Dhroigneáin

Spikeball: Evan McCrossan

Eitpheil Sinsear: Seán Ó Conaill

Eitpheil Sóisear: Brian Ó Curnáin

Eitpheil Sinsear: Alana Ní Chinnéide

Eitpheil Sóisear: Aisling Ní Chuinn

Cispheil Sinsear: Máirtín Ó Flatharta

Cispheil Sóisear: Culann Stevens

Cispheil: Emily Ní Dhroigneáin

Rugbaí: Nathan Gearbhas

Lúthchleasaíocht: Brian Ó Curnáin

Sacar Sinsear: John Gray

Sacar Sóisear: Nathan Gearbhas

Sacar Bliain 1+2: Conor Mac Giollarnáth

Peil Sinsear: Seán Ó Conaill

Peil Sóisear: Túan Ó Baoill

Peil Bliain 1+2: Conor Mac Giollarnáth

Iománaíocht: Brogan Cloonan

Camógaíocht: Ailbhe Ní Eochaidh

Liathróid Láimhe: Jack Ó Gloinn

Ficheall: Seán Ó Laigheann

Déantar comhghairdeas leis na buaiteoirí uilig agus go deimhin le gach duine a ghlac páirt in imeachtaí éagsúla le linn na bliana. Freisin, tugtar aitheantas agus gabhtar buíochas leis na múinteoirí ar fad a thug, go deonach, dá gcuid ama – gan iad ní bheadh imeachtaí seach-churaclaim indhéanta. Maith sibh agus Coláiste an Eachréidh abú!!

Congratulations to all of the winners and indeed to everyone who took part in various events throughout the year. Also, the Coláiste is very grateful for the role that the teachers played in giving up their free time and volunteering to promote extra-curricular activities, indeed they made these events possible.

 

CAMPA SAMHRAIDH -Irish Summer Camp

Daltaí ‘paintballing’ ar thuras lae le linn Campa Samhraidh 2017.

Irish Summer Camp for 9-13 year olds will take place again this year at Coláiste an Eachréidh from MONDAY 13th to FRIDAY 17th August. Daily classes and recreation through Irish from 9:30-2:00pm.

Beidh CAMPA SAMHRAIDH 2018 ar siúl ó LUAN 13 -AOINE 17 Lúnasa, is ar an aois ghrúpa 9-13 bliana a beidh sé dírithe ón a 9:30 – 2:00 gach lá. Cliceáil thíos le haghaidh foirm iarratais.

 

 

CLICK HERE to download Application forms which can be returned to Coláiste an Eachreidh, Summer Camp 2018, Athenry, Co. Galway.

Inquiries to sean.omainnin@gretb or call 091-874590

Laochra na Scoile

Laochra na Scoile / Student of the Year

Bronntar gradaim speisialta go bliantúil a thugann aitheantas do ghaiscí eisceachtúla. I mbliana bhí an gradaim seo tuillte go maith ag Micheál agus Mollaí. Caithfear a rá go raibh éacht nach beag curtha i gcrích ag Micheál Ó Gríofa agus tinreamh 100% aige agus é ag freastal ar Choláiste an Eachréidh le 6 bliana. Is lúthcleasaí eiseamláireach í Mollaí Ní Fhoghlú agus í tar éis 1ú áit i gCúige Chonnachta a bhaint amach sa Trí-atlan agus ansin an tríú áit ins na babhtaí náisiúnta. Cinnte, tá Mollaí anois aitheanta ar dhuine de na lúthcleasaithe is fearr sa tír. Táimid thar a bheith bródúil astu beirt. Laochra ó bhlianta eile – cliceáil anseo.

Annually, special awards are presented to those that have had outstanding achievements. This year these awards were well earned by Micheál and Mollaí. It must be admitted that Micheál Ó Gríofa’s perfect 100% attendance over six years was beyond commendable and it was no wonder that he had been acknowledged earlier in May at the GRETB awards for this rare achievement. Mollaí Ní Fhoghlú is awarded as an exemplary athlete as she recently came 1st in Connaught Triathlon (click for more)and went on to claim bronze at the All-Ireland Schools’ championships. Of course, Mollaí is now recognized as one of the best athletes in the country. We are very proud of them both. Previous Laochra click here.

GRETB Awards 2018

At the annual GRETB awards night several Coláiste students were among the recipients who were recognised for their achievements throughout the year. Galway and Roscommon Education and Training Board (GRETB), in association with Bank of Ireland, hosted the 2nd Annual Awards presentation in the Raheen Woods Hotel, Athenry last April.

Michael Ó Gríofa – 100% perfect attendance

Michael is a Leaving Certificate student at Coláiste an Eachréidh. During his 6 years at the Coláiste he has been an outstanding student, chairperson of the Coiste Gaeilge, Student council member, captain of All-Ireland winning  volleyball team and the recipient of numerous school-based awards. This award recognises and acknowledges the fact that Michael has be present every single day for 6 years – 100% perfect attendance

 

CIARA NÍ GHRÍOFA

Kathleen Shanagher, Chairperson GRETB Board presents an award to Leaving Certificate student and 2017 BT Young Scientist Award winner, Ciara-Beth Griffin who, on the strength of the App she developed for young people with autism, was selected as one of 33 global teens taking global issues in their own hands. The group convened in New York City for a week in March, on an all expenses paid forum by Three Dot Dash.  (http://www.threedotdash.org/2018-global-teen-leaders)

 

OISÍN DILGER

Damien Gardiner, Community Banking Leader, BOI Galway City makes a presentation to Oisín a TY student who qualified among the top 100 pupils in Ireland  for the National AILO finals. Oisín was also a member of the Coláiste CHESS team which won the Connaught U19 Shield earlier this year. He also had a major part in the TY musical BACK TO THE 80’s

 

 

 

Sadhbh Goodwin accepts the award from GRETB’s Director of Schools, Tomás Mac Pháidín, on behalf of the OILEÁN GROUP (Seán de Faoite, Leah Ní Mhuirgheasa, Mollaí Ní Fhoghlú, Oengus Ó Corcora, Sadhbh Goodwin, Eileen-Roisín Cloonan, Deirdre Nic Amhaill & Hazel Ní Bhroin) Indeed, last it was a honor to see 8 of our pupils at Poetry Ireland’s offices in Dublin in February. They, and pupils from one other school, were greeted by the former Irish-American ambassador Anne Anderson and had the opportunity to recite their poems at a wonderful event sponsored by Poetry Ireland.To their delight, the pupils were presented with a bound copy of their very own published works by the former Ambassador, who had commissioned the work through the Oileán Programme.

GRETB Chief Executive, David Leahy is pictured with Coláiste students, also in the picture is Príomhoide Brian; Damien Gardiner, Community Banking Leader, BOI Galway City and Kathleen Shanagher, Chairperson GRETB Board.

 

 

Idirbhliain 2018

Idirbhliain iontach sa Choláiste

Le fírinne, bheadh sé fíor-dheacair cur síos ar gach uile rud atá curtha i gcrích ag lucht na hidirbhliana 2017/18 -is leor a rá nach raibh nóimead le spáráil acu. Idir thurais agus thógraí éagsúla bhí clár iomlán curtha ar fáil dóibh. Thaistil siad go hInis Oírr, Baile Athá Cliath, agus go Barcelona agus cúpla duine go Shanghai fiú, sin ráite bhí go leor eile idir eatarthu. Chuir siad ceol-dráma den scoth ar stáitse BACK TO THE 80’S. Anuas ar sin, bhí taithí oibre, eagrú ar an Lá Spóirt agus Tráth na gCeist Boird, imeachtaí pobail agus go leor eile. Ag ócáid cheiliúradh ag deireadh na bliana bronnadh teastais agus gradaim éagsúla ar na daltaí, chuir na daltaí síos ar chuid de na rudaí a rinne agus a d’fhoghlaim siad agus cuireadh clabhsúr leis an ócáid ceiliúrtha agus amhrán casta mar ghrúpa acu. Bliain den chéad scoth agus ní dhéanfar dearmad ar a leithéid!! Bronnaidh eile- cliceáil anseo.

Honestly, it would be very difficult to describe everything that was completed by the transition years 2017/18 – suffice to say that they hadn’t a minute to spare. Between trips and various projects they had a full programme provided for them. They traveled to Inis Oírr, Dublin, Barcelona and a few

to Shanghai and having said that, there were many other trips. They performed an excellent musical BACK TO THE 80’S. As well as all that they had work experience, organized sport days, quisses, community events and more. At the closing ceremony for the years events, students were presented with certificates and awards achieved, students described some of the things they did and learnt over the year and the evening came to a close as they sang a song as a group. A brilliant year and the likes will not be forgot! Other Presentations – click here.

More TY News