Author Archives: colaisteaneachreidh2006

Tráth na gCeist ar an Eachréidh

Tráth na gCeist 2018

Arís i mbliana bhí ócáid iontach againn in Óstán Raithín, Baile Átha an Rí. B’é múinteoir Seán Ó Brian agus daltaí na hIdirbhliana a d’eagraigh imeachtaí an lae. Bhí breis is 200 dalta ó na Gaelscoileanna áitiúla mar aon le ceithre scór dalta ón gColáiste bailithe do ócáid mhór. Chomh maith leis an Tráth na gCeist bhí rince, amhránaíocht agus imeachtaí spraíoúla eile. Gabhtar buíochas le Tomás Breathnach agus an BOOGR (GRETB) as ucht a gcuid urraíochta. Buíochas le gach duine a chuidigh ar bhealach ar bith leis an ócáid bhreá seo.

 

3ú áit i gConnacht!

Comhghairdeas le Brian Ó Curnáin  a tháinig sa 3ú áit i gcomórtas Chúige Connachta sa rásaíocht thras-tíre idir scoileanna, Rith Brian rás iontach agus tar éis go raibh sé sa cúigiú áit le linn an ráis, léirigh sé misneach agus láidreacht sa 1000 méadar deireanach chun é féin a chur chun cinn go dtí an 3ú áit i rás na mbuachaillí Idirmhéanacha.

No Uniform Day for Marie Keating Foundation

Maith sibh a chailíní agus a bhuachaillí as ucht bhur n-iarrachtaí ar mhaithe le Marie Keating.

On Wednesday 27th The students had a no-uniform day, wear pink was the theme of the day, on behalf of the Marie Keating Foundation 

Thanks to all who supported- a cheque for just under €400 has be forwarded to the foundation.

Connaught Champ

Comhghairdeas le Jack a bhuaigh craobh Chonnachta na Scoileanna sa liathróid láimhe. Bhí an bua ag Jack in aghaidh Mhaigh Eo sa mbabhta leath-cheannais, sár chluiche a bhí ann agus an toradh idir dhá cheann na meá go dtí an deireadh. B’é Jack a cháiligh don chluiche ceannais. Bhí sé ró-láidir ag fear Shligigh agus thug sé leis an craobh gan stró sa deireadh.

Ficheall – CHESS Champs

Ben, Eoin, Oisín , Seán, Seanie agus Seán

Seaimpíní Chonnachta!! D’eirigh thar cinn le foireann fichille an Choláiste nuair a bhuaigh siad craobh Chonnachta sóisear. Seisear a bhí ar an fhoireann agus tháinig siad chun tosaigh ar St. Gerald’s Caisleán an Bharraigh, An Bish Gaillimh, St.Nathy’s Bealach an Doirín, An Pres Baile Átha an Rí, Calasanctus Uarán Mór agus scoileanna eile nach iad chun an comórtas a bhuachan. Maith sibh a bhuachaillí.

CHESS Round Scores – click here

Previous Chess News -click here


County Handball Champs

Comhghairdeas le Jack, Eoin agus Robert a bhuaigh craobhacha an Chondae inniu. Bhí Jack sa gcomórtas sóisear singil agus bhí Eoin agus Robert sa gcomórtas dúbailte. Bhí an bua ag an triúr agus tá siad cáilithe anois do chluichí ceannais Chúige Chonnachta a imreofar an Domhnach beag seo.

Oileán-Cnuasach Filíochta

Students poetry published

Read the beautiful poems written by Coláiste Students and published in OILEÁN – what wonderful insights on the theme of Immigration.

Click HERE or on the images to read the poems

Previous post – click HERE

 

Students poetry published

Fóram Polaitíochta 2018

Tús maith….  Bliain na Gaeilge

Ós rud é go bhfuil 2018 aitheanta mar ‘Bliain na Gaeilge’, ba mhór an ónóir do Choláiste an Eachréidh go raibh an deis acu cúrsaí a phlé i gcuideachta ionadaíocht tras-pháirtí agus ó Chonradh na Gaeilge i mBaile Átha an Rí Dé hAoine 13ú Eanáir.   I measc na n-ionadaithe i láthair ar an lá, bhí:

  • Sean Kyne, Aire Stáit, Fine Gael
  • Éamon Ó Cuív, T.D. Fianna Fáil
  • Trevor Ó Clochartaigh, Seanadóir.
  • Peadar Mac Fhlannchadha, Leas-Rúnaí Ginearálta, Conradh na Gaeilge

Rinneadh plé forleathan maidir le postanna agus seirbhísí Gaeilge atá curtha ar fáil ag rannóga stáit, an tacaíocht atá curtha ar fáil don Ghaeloideachas  ‘Plean 20 bliana’ agus cosaint don Ghaeltacht.

Caithfidh a rá go raibh díospóireacht agus plé sláintiúil ann agus b’iontach leis na daltaí an deis a thapú ceisteanna a chur ar cheannairí na tíre agus ní raibh drogall orthu a dtuairimí féin a nochtadh.

B’iad na scoláirí idirbhliana a bhí i gceannas ar an Fhóram Pholaitíochta a eagrú, ag cur ceisteanna is ag stiúradh an plé iad féin. Dúirt urlabhra ón idirbhliain:

“Tá súil againn gur fhágamar ábhar machnaimh ag na polaiteoirí agus go dtuigeann siad go bhfuil daoine óga breá sásta ceisteanna a chur.”

Grianghraf faoi iamh:

Fóram ‘18

Sean Kyne (Aire Stáit, Fine Gael), Peadar Mac Fhlannchadha (Conradh na Gaeilge), Éamon Ó Cuív (T.D., Fianna Fáil) agus Trevor Ó Clochartaigh (Seanadóir) i gcuideachta cuid de na daltaí idirbhliana ó Choláiste an Eachréidh a d’eagraigh Fóram polaitíochta le deireannas.

Digital School Champion

D’fhreastal Adam, Oisín Harry agus Matej ar Lá Traenála -Digital School Champion” in éineacht le Múinteoir Bairbre i Luimneach ar 12/01/2017.

The students have setup a computer club which runs every Tuesday at lunch time. They welcome anyone who with computer related questions and also anyone who is interested in computer programming Makey Makey and Raspberry Pi.

Tá fáilte roimh chách ag an gclub ríomhaireachta.

TY Bubble Soccer

 

D’fhreastail daltaí na hidirbhliana ar an ionad eachtraíochta ‘Astrobay’ i nGaillimh ar an 11ú Eanáir. Ba mhór an chraic agus spórt a bhí acu. Bhain siad an-sult as an saighdeoireacht (Tag Archery) cinnte, ach mar a fheictear sna grianghraif ceangailte, ba é an Bubble Soccer buaicphointe an lae gan aon dabht!!