Author Archives: Admin

Díospóireachtaí na Scoile

Culann, Cianna agus Adam réidh le cúpla focal a rá

Bhí an-obair go deo déanta ag na foirne díospóireachta idir shóisearach agus shinsearach agus iad páirteach sa chéad bhabhta an chomórtais eagraithe ag Gael Linn Dé Chéadaoin 9/10/19.

Gan amhras, ní raibh drogall ar an fhoireann shóisearach (Culann, Cianna agus Adam) a gcuid pointí a léiriú don lucht éisteachta agus iad den tuairim gur cheart deireadh a chur le hócaidí Debs agus is cinnte go ndeachaigh a gcuid pointí i bhfeidhm go mór ar na moltóirí.

Mar aon leis sin, bhí tuairimí láidre nochtaithe ag an fhoireann shinsearach (Seán, Reitseal agus Tomás) agus iad ag cur a míshástacht in iúl fá chúrsaí timpeallachta.  Agus an t-ábhar go mór i mbéal an phobail i láthair na huaire, léirigh siad a dtuairimí go paiseanta nach bhfuil muintir na hÉireann i ndáiríre fá dhul i ngleic le hathrú aeráide ar chor ar bith.

Cé nár bhuaigh na foirne díospóireachta, caithfidh a rá go bhfuil Coláiste an Eachréidh thar a bheith bródúil astu uilig as a bheith páirteach agus is cinnte go bhfuair siad ar fad taithí nach beag as an eispéireas. Treislímís a ndíograis leo agus gabhtar buíochas speisialta do na múinteoirí, Nóra agus Máirín, a thug cabhair iontach, treoir soiléir agus tacaíocht den scoth dóibh.

Congratulations to Coláiste an Eachréidh’s  Junior and Senior debating teams that recently participated in Gael-Linn’s national debating competitionBeidh sibh ar ais arís!

Tuilleadh ar na díospóireachtaí / For previous debates cliceáil anseo

Petersburg Bliain 1-Video

Coláiste an Eachréidh is the first school of its kind to be established, not only in County Galway (outside Galway city) but in Connacht.


Bua sa Pheil!

Peileadóirí an Eachréidh ar cuairt ar Choláiste Colmcille agus a tháinig ar ais buacach!

Bhí bua nach beag ag foireann peile Choláiste an Eachréidh agus iad ag imirt i gcoinne Coláiste Colmcille, Indreabhán. Is iontach an bua seo don fhoireann seo ó Eachréidh na Gaillimhe agus iad díreach tagtha le chéile athuair i mbliana. Guímid gach rath orthu. Leanaigí ar aghaidh!

Coláiste an Eachréidh    5 – 12

Coláiste Colmcille          3 – 5

Even if you don’t understand Irish, it’s easy to read the football score.

Coláiste an Eachréidh Abú!

Spraoi Stairiúil

Gach duine gléasta don tSeó

Bhí lá iontach ag scoláirí ón chéad bhliain agus iad ar thuras chuig Ionad Oidhreachta Átha an Rí. Bhí deis acu a bheith i gcomórtas lena chéile ag rásaíocht trí lúbra agus i mbun saighdeoireachta. Ansin, d’fhoghlaim siad fá thionchar na Normannach in Éirinn trí dhrámaíocht is iad gléasta i bhfeistis meánaoise. Neart staire foghlamtha taobh amuigh den tseomra ranga.

First year students had a great time when they visited the Athenry Heritage Centre. They had the opportunity of competing with each other racing though a maze and in archery and then they dressed in costume in order to learn how the Normans changed life in Ireland. A great chance to learn history outside of the classroom.

Croíthe Móra

Iontach spion maith a fheiceáil ar chách

Bhí comóradh speisialta eagraithe i gColáiste an Eachréidh ceiliúradh a dhéanamh ar Lá Domhanda an Chroí agus gach uile duine i mbun iarrachta dearg a chaitheamh Luan 30 Meán Fómhair 2019.

Lá gan éide scoile a bhí ann agus bailíodh airgead don eagraíocht ‘Croí’. Bhí go leor croíthe beaga is móra daite ar leicne na ndaltaí is ar na múinteoirí i rith an lae agus bhí deis ag cuid de na scoláirí imeachtaí breise spórtúla a imirt le cuid de na daltaí bunscoile i nGaelscoil Riada. Cinnte, bhí croíthe móra ag cách agus iad ag ceiliúradh.

Coláiste an Eachréidh celebrated International Day of the Heart in style with a special effort to wear red, a collection for Croí, a range of sports events with Gaelscoil Riada students and face painting of hearts of all shapes and sizes.

D’ardódh sé do Chroí!

 

Oiliúint na nGael

Máistreas Bairbre i gcuideachta cuid de na hoifigigh ón Choiste Gaeilge; Tara – Rúnaí, Shruthy – O.C.P. agus Réitseal – Leas-Chathaoirleach

Tá an Coiste Gaeilge i mbun dianeagrúcháin le Gaelbhratach eile a ghnóthú don choláiste 2020. Is cinnte nach bhfuil siad ag déanamh talaimh sláin de go mbeidh an gradam bronnta orthu athuair gan obair a chur isteach.

Le linn lá oiliúna, glacadh grianghraf de na hoifigigh taobh le póstaer ‘Gaelbhratach’ ….ach má bhreathnaítear níos cruinne, is féidir daltaí ón choláiste a fheiceáil.

Gan amhras, tá obair cheannródaíochta déanta ag Coláiste an Eachréidh thar na blianta agus leis an scoilbhliain nua tosaithe tá Coiste Gaeilge úrnua spreagtha gabháil i mbun dianoibre agus iad i mbun oiliúna le deireannas. Na Gaeil Abú!

New Coiste Gaeilge recently completed their training to set to work for Gaelbhratach 2019/20. Interesting to note that students from the college are to be seen on poster!

Go n-éirí leo! Beirigí Bua!

Le breathnú siar / To look back on previous achievements cliceáil anseo

Ag breathnú ar an phóstaer níos cruinne – daltaí ón Choiste Gaeilge le feiceáil

Aisling – Laoch Peile!

Tá greim láimhe ag Aisling ar Chorn Chúige Chonnachta agus ar Chorn Uile-Éireann

Tá gach duine i gColáiste an Eachréidh thar a bheith bródúil as Aisling agus éacht iontach bainte amach aici ar leibhéal náisiúnta mar pheileadóir den scoth.

Mar a tharlaíonn, tá Aisling ar fhoireann na Gaillimhe do chailíní faoi 16 agus le deireannas d’éirigh le mná óga na Gaillimhe an lámh in uachtar a fháil ar Mhaigh Eo i gcraobh ceannais an Chúige.

Gaillimh     5: 18      Maigh Eo    1: 08

Ní amháin sin ach leanadar ar aghaidh go cluiche leath-cheannais na hÉireann agus ceacht peile a thabhairt do mhná óga as Corcaigh.

Gaillimh    3: 20      Corcaigh    1: 09

B’iontach an rud é gur éirigh leis na mná óga as Gaillimh cluiche ceannais na hÉireann a bhaint amach ach ba chosúil nach raibh stop leo. Thángadar ar ais buacach agus Craobh na hÉireann buaite acu.

Gaillimh    7: 16             An Mhí       3:10

 

Comhghairdeas leat Aisling! Beir Bua go deo!

 

A special word of congratulations goes out to Aisling who seems to be showing her talents as an upcoming All-Star footballer. Being part of the Galway (under 16) ladies team, she recently arrived back victorious to Coláiste an Eachréidh as an all-Ireland champion. We are all very proud of her achievements and wish her all the best in her sporting career. Lean ort Aisling!

Tóraíocht Taisce ’19

Buaiteoirí sa Tóraíocht Taisce 2019

Cuireadh fáilte Uí Cheallaigh roimh dhaltaí sa chéad bhliain i gColáiste an Eachréidh Dé Máirt 27 Lúnasa 2019. Faraor, 55 dalta ag cur tús lena saolta ar an mheánscoil agus guímís gach rath orthu ag súil go mbeidh tréimhse den scoth acu uile linn.

Ní raibh siad i bhfad anseo ach gach uile duine acu idir mhúinteoirí agus daltaí rannpháirteach i dTóraíocht Taisce thart ar Bhaile Átha an Rí. Caithfidh a rá gur éirigh le cách rud éigin a fhoghlaim fá stair, suíomhanna agus fá mhuintir na háite agus is cosúil go raibh an t-am ag cuid acu uachtar reoite a bheith acu ar a mbealach.

D’éirigh go hiontach leis na foirne ar fad ach b’iad an fhoireann a bhí faoi stiúir Mháistir Donncha na buaiteoirí ag deireadh an lae. Sin ráite, bhí buanna beaga is móra ag gach duine a ghlac páirt.

Ceisteanna / Questions Cliceáil anseo

This years intake of first year students were greeted to Coláiste an Eachréidh Tuesday 27th August 2019. During that first week, they had the opportunity of getting to know each other, their school, their teachers and the town of Athenry as they took part in their very own ‘Tóraíocht Taisce/ Treasure Hunt’.

Caisleán Átha an Rí

Daltaí ó Choláiste an Eachréidh ar cuairt ar Chaisleán Átha an Rí

Bhí turas ag cuid de na daltaí ón chéad bhliain chuig Caisleán Átha an Rí le deireannas. Cinnte, níl ach siúlóid cúpla nóiméad ón choláiste féin i gceist. Go leor foghlamtha fá Normannaigh tagtha i dtír agus neart spraoi.

Some of the first year students had the opportunity of visiting Athenry Castle recently. Of course, it’s only a short walk from the college. They learnt quite a bit about the Normans in Ireland and also had a bit of fun.

Maith iad …dream eile agus iad uile breá múinte!

Tag Rugby – Rugbaí Leaiste

Ghlac foireann rugbaí leaiste páirt i mblitzchomórtas le deireannas agus bhaineadar uile an-spraoi agus sult as. Cinnte, laochra spóirt ina measc na gcailíní.

Recently a tag rugby team from Coláiste an Eachréidh took part i a blitz competition. They competed well and had great fun. These girls are surely sporting stars.