Author Archives: Admin

Bródúil is ildaite!

Bhí seachtain imeachtaí thar a bheith spéisiúil i gColáiste an Eachréidh ar mhaithe le ceiliúradh a dhéanamh ar éagsúlacht an duine agus aitheantas a thabhairt don phobal Leispiach, Aerach, Déghnéasach agus Trasinscneach (LADT).

Tháinig cainteoirí le cúrsaí LADT a phlé leis na scoláirí, bhí díolacháin cistí, cruinnithe eagraithe, aghaidheanna péinteáilte agus lá gan éide scoile ina raibh idir scoláirí agus múinteoirí gléasta ildaite.

Coláiste an Eachréidh recently held a week full of activities in celebration of the Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) community. Nach iontach an éagsúlacht!

Eolaithe Óga / Young Scientists

 

Bhí Seachtain Eolaíochta ar siúl i gColáiste an Eachréidh le deireannas agus réimse leathan imeachtaí eagraithe le díriú ar chúrsaí eolaíochta go háirithe. Bhí sé mar aidhm ag na múinteoirí eolaíochta suim a mhúscailt i bpobal na scoile ar fad maidir le réimsí eolaíochta trí eachtraí idirghníomhacha, suimiúla agus grinn.

Le linn na seachtaine tháinig Dochtúir na bPéisteanna ar cuairt agus créatúir éagsúla ina chuideachta a chur cáithíní ar chraiceann na scoláirí.

Tháinig Liam Brennan, aoichainteoir speisialta ó NCBES, Ollscoil na Gaillimhe, agus thug sé léargas iontach do dhaltaí Ardteiste agus i mBliain 5  maidir leis na forbairtí is nua-aimseartha atá ag tarlú i gcúrsaí innealtóireachta agus i mbithleighleas ach go háirithe.

Mar aon leis an mhéid sin, bhí deis ag daltaí sa chéad bhliain ‘The First Man’ a fheiceáil sa phictiúrlann agus seans ag na daltaí sóisearacha Sláthach Oilimpeach a chruthú agus súgradh leis sna ranganna eolaíochta.

Cinnte, d’éirigh go hiontach leis na himeachtaí uile agus neart i dtaobh chúrsaí eolaíochta foghlamtha!

The latest scientific technological advances from NUIG, a Doctor of Bugs and Pests, the first man on the moon and Olympic Slime were some of the highlights of the recent Seachtain Eolaíochta (Science Week) organized by the science teachers of Coláiste an Eachréidh. Certainly very entertaining way to learn about the world of Science. Gach duine i bhfad níos eolaí dá bharr!

Scléip Iontach

Comhghairdeas leis na hiomaitheoirí uile ó Choláiste an Eachréidh a ghlac páirt sa chomórtas ‘Scléip’ i dTaibhdhearc na Gaillimhe 20/11/18. Táimid thar a bheith bródúil astu ar fad, idir ghrúpaí agus ceoltóirí aonair.

Chuir siad a gcroíthe sna taispeántais ar stáitse agus is cosúil gur bhain gach uile duine ard-sult as na léiriúcháin éagsúla. Cinnte, bhí na moltóirí an-tógtha leis na hiomaitheoirí uilig a chur siamsaíocht den scoth ar fáil don tslua mhór a bhí i láthair.

Tá áthas orainn a fhógairt go mbeidh an banna ceoil ‘Fraoch’ agus Ríoghna ag gabháil ar aghaidh le páirt a ghlacadh sa bhabhta náisiúnta i Mí Eanáir. Caithfidh a rá go raibh éacht bainte amach ag gach iomaitheoir agus iad rannpháirteach! Táimid ag súil go mbeidh cuid de na hiomaitheoirí seo le cloisteáíl arís gan mhoill.

 

Congratulations to all of the participants of Scléip 20/11/18 and a special word of good luck to Ríoghna and to the band ‘Fraoch’ who have qualified for the national competition in January. Beirigí Bua

 

Tuilleadh eolais ar Scléip/ Further information cliceáil anseo

‘Disco Inferno’ – Abú!

Disco Inferno – Abú!

Comhghairdeas ó chroí le gach uile duine a bhí páirteach le ceoldráma eile den scoth a chur ar stáitse. Is cosúil gur bhain idir óg is aosta taitneamh iontach as gach uile léiriú a bhí ag ‘Disco Inferno’ in Halla Bhaile Átha an Rí le deireannas.

Níl amhras ar bith ann ach go raibh an-obair curtha isteach le roinnt seachtaine ag daltaí, múinteoirí, stiúrthóirí agus iad ag ullmhú don seó mór. Bhí uaireanta an chloig caite ag cleachtadh, ag dearadh seite, ag réitiú feistis, ag foghlaim línte, i mbun amhránaíochta agus go leor leor eile.

Gabhaimid buíochas le cách a thacaigh go mór le taispeántas d’ardchaighdeán a chur os comhair phobal Eachréidh na Gaillimhe, comhlachtaí beaga is móra a thug urraíocht agus a bhronn spot-duaiseanna, do phobal uile na scoile agus do thuismitheoirí ach go háirithe.

Ar ndóigh, is cúis áthais agus bróid dúinn go léir go raibh luach a saothair chomh sultmhar agus curtha i láthair ar mhodh thar a bheith gairmiúil. Cinnte, bhain rannpháirtithe agus lucht féachána tairbhe luachmhar as a bheith ag a leithéid. Ná déanaimis dearmad ar ‘Disco Inferno’ go deo!

 

Congratulations to all involved in the production of ‘Disco Inferno’ that was staged for three shows in Athenry hall recently.

All the hard work of the entire school community was behind this special bilingual musical that was produced to such a high professional standard. Pupils, teachers, parents and the business community are all very proud of their efforts in this show which proved to be such an enjoyable success.

Maith sibh! Disco Inferno abú!

Tuilleadh eolais fá cheoldrámaí / Further information on musicals cliceáil anseo

Ag Googláil leo!

 

Le linn sos lár-théarma le deireannas, d’fhreastail an Club Ríomhaireachta ar ócáid fíor-speisialta “ESB Creative TechFest” i Google.  D’fhreastail na daltaí ar cheardlanna éagsúla i rith an lae agus iad imithe ar chamchuairt ar fud príomhláithreán Google in Éirinn.

Ní amháin sin ach d’éirigh le Adam Príomhdhuais Cruthaitheachta a bhuachan as ucht clár a chruthú le haghaidh cluiche ríomhaireachta. Nach maith é! Comhghairdeas leis agus súil againn go leanfaidh sé ag cruthú a thuilleadh cláracha sna blianta amach roimhe.

Cinnte, is dócha go bhfuil sé i gcumas gach uile dalta sa chlub ríomhaireachta rudaí den scoth a chruthú agus is mór an spreagadh atá tugtha ag Adam dá chomhghleacaithe lena ghradam. Anois leanaigí ar aghaidh ag googláil libh!

We would like to congratulate Coláiste an Eachréidh’s computer club who took time out during their mid-term break to visit Google at which they attended ‘ESB Creative Techfest‘.

A special word of congrats to Adam who was awarded the main prize for the computer game programme he created. Indeed an inspiration to all our young Googlers!

Tráth na gCeist – Feachtas Quiz

Bhí bua nach beag ag Coláiste an Eachréidh i dTráth na gCeist ‘Feachtas’ le deireannas. Bhí suas le scór foireann ag galacadh páirte i rannóg Chonnachta den chomórtas agus iad ag teacht ó mheánscoileanna éagsúla fud fad na dúiche. Ar ndóigh, bhí Coláiste an Eachréidh breá sásta fáilte Uí Cheallaigh a chur roimh na foirne éagsúla agus neart daltaí dár gcuid féin rannpháirteach. Ar ndóigh, gabhamís comhghairdeas le Oisín, Seán, Tuán agus Conor agus iad anois cáilithe don chomórtas náisiúnta. Beirigí bua arís.

Congratulations to all who took part in the recent Feachtas quiz with a special comhghairdeas to the team from Coláiste an Eachréidh that has now qualified for the national competition. Bualadh bos mór !

Darragh – Barr an Ranga

(English version follows)

Cé go bhfuilimid iontach bródúil dár scoláirí uile i gColáiste an Eachréidh, is fiú aitheantas ar leith a thabhairt do Darragh agus éacht nach beag curtha i gcrích aige. Le deireannas aithníodh go raibh Darragh tar éis marc an-ard a fháil i Mata agus Eolaíocht le linn dó tabhairt faoin Teastas Sóisearach níos luaithe i mbliana. Le fírinne, bhí na marcanna seo aitheanta ar bhun náisiúnta agus cuireadh tugtha dó a bheith i gcomórtas in ‘Olympiad’ Eolaíochta na hÉireann in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath. Má éiríonn le Darragh, seans go mbeidh sé páirteach i gcomórtas Olympiad Eolaíochta Idirnáisiúnta. Go maire tú do nuacht Darragh!

Coláiste an Eachréidh are very proud of all their students but Darragh is worth a particular mention as he was recently recognized as one of the top achievers in his marks in Maths and Science at a national level in the recent Junior Cert. exams. He has been invited to take part in the Irish Science Olympiad in Dublin City University. If Darragh succeeds, he could be representing his country in the International Junior Science Olympiad. Go n-éirí leat Darragh!

 

NUIG Excellence Scholarships

Comhghairdeas le Seán Ó Conaill a bhí i láthair ag Ceiliúradh Scoláireachtaí Sármhaitheasa in Ollscoil na Gaillimhe. Seán Ó Conaill (589 points) was among the recipients at a Celebration of Excellence ceremony at which NUIG President, Prof. Ciarán Ó hÓgartaigh presented the top 2% of NUIG new entrants (all of whom attained a minimum of 560 CAO points), with Excellence Scholarships. In all, the achievements of 76 recipients from 17 Counties were acknowledged.

Grád ‘A’ -business students

Comhghairdeas le Darragh agus Oisín- bronnadh gradam orthu ag searmanas in Ollscoil na Gaillimhe mar gur ghnóthaigh siad grád ‘A’ i GNÓ ard-leibhéal sa Teastas Sóisearach. Well done Oisín and Darragh, they were both awarded certificates at a ceremony in NUIG in recognition of those students who attained Grade ‘A’ in the higher level Junior Cert BUSINESS exam.

Díospóireacht Sinsearach den Scoth

 

Bhí an-obair go deo déanta ag dream sinsearach na scoile mar fhoireann díospóireachta, (Seán, Leah, Eibhlín agus Máiridh) agus iad ag teacht ar ais buacach sa chéad bhabhta díospóireachta eagraithe ag Gael Linn i gContae na Gaillimhe Dé Luain 8/10/18.

Gan amhras, chuaigh siad go mór i bhfeidhm ar an lucht éisteachta agus iad den tuairim nach bhfuil ról tábhachtach ag Uachtarán na hÉireann inniu agus is cinnte go ndeachaigh a gcuid pointí i bhfeidhm go mór ar na moltóirí.

Caithfidh a rá go bhfuil Coláiste an Eachréidh thar a bheith bródúil as an fhoireann agus treislímís a mbua leo. Gabhtar buíochas speisialta do mhúinteoir Nóra a thug treoir agus tacaíocht dóibh.

Congratulations to Coláiste an Eachréidh’s Senior debating team that recently succeeded in the first round of Gael-Linn’s national debating competition. Leanaigí oraibh Seán, Leah, Eibhlín agus Máiridh.