Author Archives: Admin

Spraoi ag ‘Scléip’

Níl aon amhras ach go raibh sult is spraoi acu ag Scléip

Arís i mbliana, bhí talann ceoil agus damhsa na ndaltaí le feiceáil ar stáitse mar chuid de ‘Scléip’. Bhí réimse leathan ceoltóirí, damhsóirí agus amhránaithe rannpháirteach ón Choláiste ón chéad bhliain thuas.

Caithfidh a rá go bhfuilimid beannaithe leis an oiread sin daltaí sa choláiste ag a bhfuil bua an cheoil acu agus léirigh go leor grúpaí éagsúla agus amhránaithe aonair spéis iontach sa chomórtas seo eagraithe ag Gael-Linn. I measc na grúpaí is ceoltóirí páirteach ar son Choláiste an Eachréidh bhí Aisling, Eimear agus grúpa nua-bhunaithe ‘Síoraí Spraoi’.

Ar ndóigh, ba cheart ár mbuíochas a ghabháil go speisialta leis na múinteoirí a bhí ag tacú agus ag cuidiú leis na ceoltóirí – Anne Marie agus Deirdre.

Ní amháin go raibh spraoi ag na rannpháirtithe uilig ach bhí bua iontach ag Rosemary agus ag Sorcha agus iad anois cáilithe don bhabhta ceannais 2020. Guímid gach rath orthu beirt agus iad ag gabháil ar aghaidh le bheith i gcomórtas do ghradaim náisiúnta.

 

Congratulations to all the participants of the regional talent competition of Scléip (Gael-Linn). We are all very proud of the wide range of musical talent in Coláiste an Eachréidh. A special word of thanks to the teachers that helped and encouraged our local talent to prosper. We wish Rosemary and Sorcha all the best as they were successful in qualifying for the national competition 2020. Beirigí Bua le ceol! 

Blitz Spóirt

Tuigeann an fhoireann óg ….ní neart go cur le chéile!

Bhí deis ag foirne ó Choláiste an Eachréidh a bheith páirteach i sraith comórtais ar na mallaibh. Cuid acu páirteach i gcluichí sacair, cuid eile i mbun eitpheile.

Ghlac buachaillí Bliain 1 páirt i mblitzchomórtas eitpheile i gCill Chainnigh le déanaí. Caithfidh a admháil gur seo an chéad uair go raibh siad in iomaíocht i ndáiríre cé go raibheadar ag traenáil ó thús na scoilbhliana.

Cé gur chailleadar cuid de na cluichí ag tús an lae, ba léir go raibheadar ag foghlaim ó na botúin déanta agus iad ag cur a gcuid laigeachtaí i gceart. Ba chinnte gur chreid siad iontu féin agus tháinig feabhas mór ar a gcaighdeán imeartha. D’fheabhsaigh siad le scil, le croí agus iad ag comhoibriú níos fearr mar fhoireann. Léirigh siad a neart agus iad buacach roimh dheireadh an lae.

Tiocfaidh feabhas breise uathu amach anseo. Maith sibh a bhuachaillí, an-imirt!!

 

Mar a deirtear …De réir a chéile a thógtar na caisleáin!

Bhí buachaillí Bliain 1 & 2 páirteach i mblitzchomórtas sacair i gcathair na Gaillimhe tamaillín ó shin chomh maith. Bhí ardspraoi acu ag imirt in aghaidh Choláiste an Chláirín agus Choláiste Mheirline. Bhí rith an ráis linn sa chluiche i gcoinne Mheirline ach sa dara cluiche bhí ár gcomharsana béal dorais ró-láidir dúinn ar an lá áirithe seo. Tá foireann mhaith shóisear ag traenáil le chéile ó thús na bliana agus is cinnte tá todhchaí gheal rompu.

First and second year boys were busy lately in a number of blitz competitions. Building on their strengths and learning from their mistakes…they’re proving to be very promising for the future. Leanaigí ar aghaidh leaids! 

Cá bhfuil an liathróid ag dul anois?

All Shook Up – ar fheabhas ar fad!!!

Friday night saw the curtain come down on yet another brilliant TY musical production – All Shook Up – TY group were astonishingly successful!! Thanks to all who helped, contributed or supported in any way. Especially, a huge congratulation to our TY Coordinator, Múinteoir AINE without whose motivation and enthusiasm it would not have been possible.

Ceoldráma den chéad scoth arís i mbliana, comhghairdeas le cách, chuile dhuine a chuidigh nó a thacaigh ar bhealach ar bith ach go háirithe Múinteoir AINE, comhordaitheoir na hIdirbhliana, dá huireasa ní bheadh a leithéid indéanta.

Cistí Beaga!

Cuma thar a bheith sásta ar Maura agus an príomhduais cócaireachta buaite aici

Bhí daltaí an choláiste thar a bheith gnóthach is gníomhach agus iad ag bácáil do Chomórtas Cócaireachta an Eachréidh le déanaí. Níl aon amhras ach go raibh caighdeán an-ard le feiceáil, le boladh agus le blaiseadh as na hiarrachtaí cruthaithe ag na hiomaitheoirí ar fad. Le fírinne, bhí sé thar a bheith deacair ar na moltóirí cinneadh a dhéanamh idir na roghanna éagsúla curtha os a gcomhair agus tá moladh ollmhór tuillte ag gach uile duine a ghlac páirt.

Cé go gcreidimid go raibh buanna cócaireachta iontacha léirithe ag gach uile duine, bhí ar na moltóirí buaiteoirí a roghnú sa deireadh. Comhghairdeas le Maura, Rian agus Grace . Maith sibh- tá suil againn go mbainfidh sibh sult as na duaiseanna deasa ar fad a bhí urraithe ag Odlums. Maith sibh agus leanaigí oraibh leis na milseoga blasta is eile a chruthú!

 

Congratulations to all of the participants and the winners of the latest cooking competition of Coláiste an Eachréidh (sponsored by Odlums) – Comórtas Cócaireachta an Eachréidh. A special word of congrats goes out to the overall winners Maura, Rian and Grace. Bíonn blas ar an bheagán!

Techspás Arís

Adam : “Tá an-áthas orm an gradam seo a ghlacadh ar son….”

Bhí lá den scoth ag Coláiste an Eachréidh agus iad ag tonnmharcaíocht ar líonraí éagsúla cibearspáis ag Techspás in Ionad na Comhdhála, Baile Átha Cliath 30 Deireadh Fómhair 2019.

Rinneadh saothar daoine óga a chur ar taispeáint le linn na hócáide seo. Cinnte, ghlac oibrithe óige agus múinteoirí páirt i gclár TechSpace agus deis acu a gcruthaitheacht dhigiteach is a gcumadóireacht innealtóireachta a cheiliúradh. Níl aon amhras ach go mbeidh na buanna seo mar inspioráid eolaíochta do na glúnta atá le teacht.

Caithfidh a admháil, áfach, ach gur iomaí bua atá le ceiliúradh agus le comóradh againn mar Choláiste an Eachréidh:

  • Ainmníodh Máistreas Bairbre i measc Oideachasóirí Techspace na Bliana.
  • Bhí iar-dhalta dár gcuid mar aoi-chainteoir speisialta ionspioráideach ar an lá.
  • Ach caithfidh an bualadh bos is mó a thabhairt d’Adam agus é aitheanta go náisiúnta mar TechSpásóir na Bliana.

Aithníodh Adam don phríomhduais seo mar cheannródaí ar leith i gcúrsaí ríomhaireachta – é chun tosaigh agus ag treabhadh ghort na ríomhaireachta ar a bhealach féin. Ní léamh ná scríobh ná inse béil ar na buanna teicneolaíochta atá aige agus i réimse na gcluichí ríomhaireachta a chruthú ach go háirithe. Ar ndóigh, ní hé seo an chéad uair go bhfuil a leithéid de ghradam buaite ag Adam (féach anseo). Is cinnte go bhfuilimid ar fad iontach bródúil as agus muid den tuairim go mbeidh a thuilleadh le buachaint ag an fhear óg seo sna blianta atá le teacht.

Féach – Tuairisc.ie

An-spéis ag na meáin áitiúla sa scéal

Congratulations to the delegation of Coláiste an Eachréidh that recently travelled to take part in ESB Techspace exhibition. Of course, they did not return empty handed. One past pupil was one of the main speakers at the national event. Máistreas Bairbre was recognized as one of the leading educators for Techspace in the country and our very own Adam was crowned Techspacer of the Year. Maith sibh ar fad!

Tuilleadh eolas/ Further information anseo

Freagraí acu!

Tháinig an fhoireann seo sa chéad áit – Comhghairdeas le Brian, Conall, Leon agus Seán

Díreach roimh bhriseadh lár-théarma bhí dian-iomaíocht ar siúl sa choláiste idir 15 foireann agus iad rannpháirteach i dtráth na gceist a bhí á reachtáil ag an eagraíocht náisiúnta Feachtas.

Tháinig scoláirí ó mheánscoileanna eile an iarthair le bheith páirteach i gcomórtas Chúige Chonnachta. Cinnte, bhí an lá le scoláirí an Eachréidh agus is cosúil go raibh formhór na bhfreagraí ar bharr a ngobanna óir d’éirigh le dá fhoireann a bheith buacach faoi dheireadh na hoíche.

Comhghairdeas leo agus iad anois le bheith san iomaíocht sa chraobh náisiúnta 2020. Súil againn go mbeidh na freagraí acu don bhabhta ceannais.

Congratulations to the Connaught Champs of the Feachtas Quiz competition that took place recently. Coláiste an Eachréidh have now two teams taking part in the national final 2020. Freagraigí gach ceist anois!

Gairmthreoir – Anois?

Is fearr slí a iarraidh ná dul ar iarraidh.

Bhí an deis ag lucht na hArdteiste freastal ar réimse leathan ceardlanna i dtaobh gairmeacha beatha in Óstán Bhá na Gaillimhe roimh an sos lár-théarma. Cé gur déagóirí iad go fóill, is léir go bhfuil siad uilig ag smaointiú fán chéad chéim eile amach rompu.

Is deacair rogha mar seo a dhéanamh ach is cinnte gur thug an lá seo eagraithe ag Máistreas Máirín go leor ábhar machnaimh dóibh. Bhí rogha gach post agus togha gach ceardlann curtha os a gcomhair ag an ócáid seo.

 

Aithníodh an lá speisialta seo  mar an taispeántas is mó i ngairmeacha beatha in Iarthar na hÉireann i mbliana.

Dar le Confusious, má aimsíonn duine jab a dtaitníonn leis/léi, mothóidh sé/sí nach mbeidh obair i gceist ar chor ar bith. Go n-éirí leo!

Leaving Cert. students had the opportunity of attending the greatest careers exhibition in the west this year in the Galway Bay Hotel just before the mid-term break. Let’s hope that this excursion organized by Máistreas Máirín will help them all in choosing their next step in their upcoming careers. Ádh Mór oraibh!

Lucht na hArdteiste réidh machnamh a dhéanamh ar na postanna a bheas acu .

Lúthchleasaí den Scoth!

Lúthchleasaí uimhir 1 i gCúige Chonnachta

Caithfimid comhghairdeas ó chroí a ghabháil le Seán as éacht lúthchleasaíochta a chur i gcrích le deireannas. Chuaigh an dalta seo ón chéad bhliain ina aonar le bheith rannpháirteach i gcomórtas Chúige Chonnachta i mBaile Átha Luain. Ghlac sé páirt i gceithre chomórtas ar fad; rás 800m, cliathrás, léim fhada agus i gcaitheamh meáchain. Agus an méid sin curtha i gcrích ag Seán, bhí le feiceáil gurbh eisean a tháinig sa chéad áit i gCúige Chonnachta. Treislímid a bhua go mór leis agus guímid gach rath air i gcomórtais eile a bheas le teacht. Beir Bua a Sheáin!

 

Congratulations to Seán for his excellent win in Athletics. Now recognized as the Connacht Athletic Champion after competing in a competition in Athlone and coming home with the Gold Medal. Uimhir a hAon abú!

Seán ag seasamh i lár agus an chéad áit i gCúige Chonnachta bronnta air. Comhghairdeas!

Comhrá ’19

An bhfuil an t-amhrán seo ar eolas agaibh?

Bhí Daltaí Coláiste an Eachréidh beo ar líne ó 13.00 – 14.00 i.n.  15/10/2019 agus iad rannpháirteach i gComhrá ‘19 ar mhaithe le curiarracht dhomhanda a bhaint amach.

Thosaigh an comhrá sa Nua-Shéalainn agus thaisteal fud fad an domhain agus plé ag teacht óna leithéid de Cheanada, S.A.M., Seapán, Rúis agus ó neart áiteanna eile ó na ceithre airde in Éirinn leis.

Le fírinne, bhí na céadta daoine ag glacadh páirte i gComhrá ’19, agus ábhar cainte ag taisteal breis agus 50,000km ar fud an domhain beo ar www.snag.ie idir 15 agus 17 Deireadh Fómhair. Mar chuid den fheachtas idirnáisiúnta, bhí idir ghrúpaí Gaeilge agus Gaeltachta, chumainn tríú leibhéal, scoileanna, chlubanna CLG, chiorcail chomhrá, stáisiúin raidió, chraobhacha Chonradh na Gaeilge, agus go leor grúpaí pobail eile ar fud na cruinne ag glacadh páirte. Ar ndóigh, bhí ról nach beag ag scoláirí Choláiste an Eachréidh.

Coláiste an Eachréidh students recently participated in Comhrá ’19 – an Irish language conversation that travelled around the globe. A truly international event that succeeded as another World record ‘as Gaeilge’ and we are proud of the students of Coláiste an Eachréidh that played their part in making this possible.

Mata Milis

Mar chuid d’imeachtaí Sheachtain Mata, bhí cuid dár scoláirí i mbun bácála. Caithfidh a rá go raibh rogha gach bia curtha ar fáil acu siúd a bhí ag bácáil agus bhí cuma thar a bheith blasta agus milis ar na cístí beaga is móra a bhí curtha ar taispeáint. Faraor, níor mhair siad i bhfad agus is cosúil nach raibh baol ar bith ann go mbíodh cáca ar bith imithe as dáta.

Maths Week recently inspired a number of students to go baking.