Author Archives: Admin

Díospóireachtaí

Bhí an-obair go deo déanta ag na foirne díospóireachta idir shóisearach agus shinsearach agus iad páirteach sa chéad bhabhta an chomórtais eagraithe ag Gael Linn Déardaoin 21/10/21.

Gan amhras, ní raibh drogall ar an fhoireann shóisearach (Grace, Aoibhinn & Clíodhna) a gcuid pointí a léiriú don lucht éisteachta agus iad den tuairim gur cheart deireadh a chur le hobair bhaile do dhaltaí bunscoile agus is cinnte go ndeachaigh a gcuid pointí i bhfeidhm go mór ar na moltóirí agus iad buacach sa chomórtas.

Mar aon leis sin, bhí tuairimí láidre nochtaithe ag an fhoireann shinsearach (Adam, Bláithín & Tuán) agus iad ag léiriú a dtuairimí fá na meáin shóisialta, iad den bharúil nach bhfuil drochthionchar acu ar dhaoine ach droch -úsáid bainte astu.

Caithfidh a rá go bhfuil Coláiste an Eachréidh thar a bheith bródúil astu uilig as a bheith páirteach agus is cinnte go bhfuair siad ar fad taithí nach beag as an eispéireas. Treislímís a ndíograis leo agus gabhtar buíochas speisialta leis na múinteoirí, Nóra agus Máirín, a thug cabhair iontach, treoir soiléir agus tacaíocht den scoth do na scoláirí uile.

Comhghairdeas speisialta le gabháil leis an fhoireann shóisearach (Grace, Aoibhinn & Clíodhna) agus iad anois cáilithe le dul ar aghaidh sa chomórtas. Go n-éirí libh.

Congratulations to Coláiste an Eachréidh’s  Junior and Senior debating teams that recently participated in Gael-Linn’s national debating competitionA special word of thanks to múinteoirí Nóra & Máirín for all their hard work in preparing the debating teams. Best of luck to (Grace, Aoibhinn & Clíodhna) that have qualified to go ahead in the debating competition. Beirigí Bua

Comhoibriú Cairdiúil

Bhí comhoibriú iontach idir lucht na hidirbhliana agus na scoláirí is óige sa choláiste agus iad tagtha le chéile le bheith páirteach in imeacht speisialta ina raibh Tráth na gCeist acu agus sólaistí milse curtha ar fáil dóibh. Is cosúil gur bhaineadar ar fad sult is taitneamh as.

Great cooperation between first years and transtion year students as they recently came together taking part in a friendly quiz.

National Award for Tech Group

Comhghairdeas le daltaí TechSpace an Choláiste agus Múinteoir Bairbre as an nGradam Náisiúnta a bhaint amach.

Coláiste students win ‘Best Organisiation’ at the TechSpace National Awards Ceremony, pictured with Jack Chambers, Minister of State Tourism-Culture-Arts-Gaeltacht-Sports-Media.

Inniu, in Ionad ADAPT in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath sheol Aire Stáit na Gaeltachta agus Spóirt, Jack Chambers T.D., Gradaim TechFéile 2021 chomh maith le Dialann Scoile 2021.

Is ócáid bhliantúil í TechFéile atá ar an mbóthar le roinnt blianta anois agus atá mar chuid lárnach den Chlár TechSpace. Is í an ócáid theicneolaíocht Gaeilge is mó in Éirinn a thugann deis don aois óg a bheith cruthaitheach agus ealaíonta. I mbliana den chéad uair riamh, tugadh an ócáid ar líne. Rinne an tAire Stáit Chambers comhghairdeas inniu le gach duine ar éirí leo gradaim a bhaint amach i gcomórtas 2021 ach go mór mór leis na príomhghradaim do Tech Féile 2021:-

  • Teagascóir na Bliana – Emer Ní Éafa – Coláiste Ghlór na Mara, Baile Átha Cliath
  • TechSpácóir na Bliana – Sibéal Ní Ógáin – Pobalscoil Chorca Dhuibhne, Ciarraí
  • Eagraíocht na Bliana – Coláiste an Eachréidh, Gaillimh

Ag labhairt dó ag an seoladh inniu, dúirt an tAire Stáit Chambers:

“Ba mhaith liom mo bhuíochas a ghlacadh le gach aon duine a ghlac páirt i Tech Féile na bliana seo, 2021. Ócáid a bhí dúshlánach agus í á tabhairt ar line den chéad uair. Tréaslaím leis na buaiteoirí go léir, a thug gradaim leo. Tugann na duaiseanna seo aitheantas don sárobair atá ar bun ag an aos óg agus ag an eagraíocht i saol digiteach na Gaeilge, ag cur chun cinn na teanga sa teicneolaíocht digiteach nua-aoise. Léiríonn sé seo an tuiscint shoiléir atá acu siúd a ghlac páirt sa bhFéile ar an luach a bhaineann lenár dteanga dhúchais féin.”

Tuilleadh eolais ag an nasc seo

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gov.ie%2Fga%2Fpreasraitis%2F779a6-gradaim-techfeile-2021-agus-dialann-scoile-2021-a-sheoladh-ag-an-taire-stait-jack-chambers-td%2F&data=04%7C01%7Cbrian.omaoilchiarain%40gretb.ie%7C0ade798a784a4aa16b3508d98b5b4869%7C541b45936a794d138b417b161468f8b7%7C0%7C0%7C637694046438708709%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=x%2BVCxT1KDLQVDfjFL33lB8ImDkYQvy3y7SwERymIEJo%3D&reserved=0

Clódóir Fíor-Speisialta mar dhuais

Comhghairdeas Danielle -Tailteann Games

Danielle Fitzpatrick justified her selection on the Connacht Schools Team for the historic Tailteann Games Interprovincial Schools match in Santry last month. She followed up her top 4 finish in the All Ireland U16 2km walk with a top 5 finish in Santry over the longer distance of 3km in 17.14.31, a new Tuam AC club record & a big PB. Danielle showed her versatility with a 10th place finish in the discus.

Danielle sa rás siúl

Oíche Eolais 2021 OPEN NIGHT

REGISTER YOUR INTEREST AT THIS LINK: https://forms.office.com/r/YL6vuvTK8x

Excellent Results again!

Congratulations to the Leaving Cert class of 2021, half of whom attained in excess of 500 CAO points, pictured are Eoin, Sorcha and Darragh who each received maximum points 625! We wish all the class the very best in the years ahead.

Comhghairdeas le daltaí na hArdteiste as a gcuid torthaí iontacha!! Guím chuile ádh orthu sna blainta amach rompu agus gabhaim buíochas leo as a gcuid comhoibrithe le 6 bliana anuas.

Gaelbhratach arís!

Bronnadh Gaelbhratach ar Choláiste an Eachréidh ar na mallaibh as ucht an obair ceannródaíochta ar son na Gaeilge. Anois agus scoilbhliain nua tosaithe tá Coiste Gaeilge úrnua spreagtha gabháil i mbun oibre ar son na teangan agus ag díriú ar Ghaelbhratach eile a bhaint amach i mbliana. Na Gaeil Abú!

The Coiste Gaeilge was recently presented with Gaelbhratach award 20/21 and have already set plans to work for Gaelbhratach 2021/22. Beirigí Bua arís!

Spraoi san Uisce

Níl léamh ná scríobh ná inse béil ar an spraoi uile agus craic a bhí ag scoláirí ón chéad bliain agus iad mar Lochlannaigh óga ar Loch Rí agus ar an tSionainn i mBaile Átha Luain ar na mallaibh.

Na Gaeil Abú

Ná déanaimís dearmad choíche ach go bhfuil an Ghaeilge i gcroílar an choláiste agus déanaimid gach iarracht tearmann teangan a chothú mórthimpeall orainn. Cinnte, is iomaí Gael Óg atá i gColáiste an Eachréidh agus mar chuid de Cheiliúradh Ghaisce ‘21, tugadh aitheantas ar leith dóibh siúd a bhfuil meon dearfach eiseamláireach acu i dtaobh na Gaeilge. Bronnadh Gradaim na Gaeilge ar dhaltaí a léirigh cur chuige comhoibríoch i leith na teanga agus a rinne a gcion chun an Ghaeilge a chur chun cinn. Le fírinne, níl ach cuid de na Gaeil Óga aitheanta anseo againn. Dorn san aer do na Gaeil! 

Seo cuid de na Gaeil Óga aitheanta:

Ardteist 20/21           Sorcha & Réitseal  

Ardteist         Raphi & Seán. 

Bl.5     Jean & Jack  

I.B       Rosemary & Freddie  

Bl.3     Kevin & Orla 

Bl.2     Emmeline & Stephen  

Ceannairí na linne seo

Tá tréithe ceannaireachta ag go leor daltaí agus neart ceannairí againn i gColáiste an Eachréidh. Bíonn obair cheannródaíochta idir lámha ag ár scoláirí i rith an ama ach is iontach linn aitheantas a thabhairt do roinnt ceannairí. Chuige sin, bronnadh gradaim agus tugadh aitheantas do dhaltaí eiseamláireacha i dtaobh na ceannaireachta mar chuid de Cheiliúradh Ghaisce ’21Táimid iontach bródúil astu.  

 Leadership Awards were presented to a number students at Ceiliúradh Gaisce 2021. These, of course, are just some of our students that demonstrate leadership qualities in their dealings with staff and fellow pupils. Comhghairdeas libh.

 

 I measc na ceannairí aitheanta bhí:

Bl.2      Alyssa & Aisling 

Bl.3      Grace & Eoin 

I.B.       Éadaoin & Ultan 

Bl.5      Culann & Kian 

Ardteist           Conor & Aisling 

Ardteist 20/21            Ben & Miz