Search Results for spórt

Eitpheil na nÓg

Tá go maith is níl go holc agus na cailíní ag glacadh sos ón imirt.

Bhí idir bhuachaillí agus cailíní óga ó Choláiste an Eachréidh rannpháirteach i roinnt cluichí eitpheile le déanaí agus ba mhór an spraoi a bhí acu ar fad. Bhí daltaí Bliain 1 &  2 rannpháirteach sa chomórtas sóisear eitpheile agus iad ag ullmhú do chluichí móra amach rompu.

Chuaigh na buachaillí go Dún Mór agus na cailíní go Baile Locha Riach. Bhí an oiread sin iomaitheoirí ó Choláiste an Eachréidh go raibh ár gcomhscoláirí curtha in aghaidh a chéile. Caithfidh a rá go raibh teannas nach beag idir chairde ach sin ráite is fearr i bhfad an t-aighneas ná an t-uaigneas. Bhí spórt nach beag acu uilig.

Níl aon amhras ann ach go bhfuil scileanna na n-imreoirí óga i gColáiste an Eachréidh ag dul ó neart go neart. Beidh siad anois ag ullmhú don chéad bhabhta eile den chomórtas. Beirigí Bua!

Our young athletic volleyball students (1st & 2nd Years Boys and Girls) recently competed in a series of matches in Dún Mór and Baile Locha Riach. Déanann cleachtadh máistreacht.

Having improved in their skills and teamwork, they’re now preparing for the next stage of the competition. Leanaigí ar aghaidh agus go n-éirígí libh!

Tuilleadh scéalta fán eitpheil –  Cliceáil anseo

Croíthe Móra

Iontach spion maith a fheiceáil ar chách

Bhí comóradh speisialta eagraithe i gColáiste an Eachréidh ceiliúradh a dhéanamh ar Lá Domhanda an Chroí agus gach uile duine i mbun iarrachta dearg a chaitheamh Luan 30 Meán Fómhair 2019.

Lá gan éide scoile a bhí ann agus bailíodh airgead don eagraíocht ‘Croí’. Bhí go leor croíthe beaga is móra daite ar leicne na ndaltaí is ar na múinteoirí i rith an lae agus bhí deis ag cuid de na scoláirí imeachtaí breise spórtúla a imirt le cuid de na daltaí bunscoile i nGaelscoil Riada. Cinnte, bhí croíthe móra ag cách agus iad ag ceiliúradh.

Coláiste an Eachréidh celebrated International Day of the Heart in style with a special effort to wear red, a collection for Croí, a range of sports events with Gaelscoil Riada students and face painting of hearts of all shapes and sizes.

D’ardódh sé do Chroí!

 

Spórt is Spraoi

Níl aon amhras ach go mbíonn neart spraoi is spórt ar scoil againn i gColáiste an Eachréidh. Tá an t-ádh dearg ar dhaltaí an choláiste agus réimse leathan imeachtaí spóirt ar siúl i rith na bliana. Tá go leor foirne ag an scoil agus is iomaí gradam atá buaite ag daltaí aonaracha is mar ghrúpaí ag leibhéal scoile, áitiúil, go náisiúnta is go hidirnáisiúnta fiú.

Chuige sin, ní mar an t-ionadh é go raibh go leor gradam le bronnadh ag Ceiliúradh Gaisce an tSamhraidh 2019 ar mhaithe leis na tréithe spóirt ildánacha go léir a aithint. I measc na gradaim a bronnadh le deireanas bhí gradaim le buanna réimse spóirt éagsúla a cheiliúradh: Liathróid Láimhe, Tag- Rugbaí, Rugbaí, Cispheil, Eitpheil, Spikeball, Ficheall, Taekwon-do, Iomáint Camógaíocht, Sacar, Peil, Lúthchleasaíocht, Gleacaíocht agus cluiche corr. Cinnte, is iomaí teastas a bhí le bronnadh le linn an tsearmanais agus aitheantas tugtha don éagsúlacht i ngníomhaíochtaí spóirt a bhíonn ar siúl ag daltaí i gColáiste an Eachréidh. Fógraíodh buaiteoirí Lá Spóirt ar an Eachréidh – Foireann ‘A‘ agus tugadh aitheantas speisialta do theaghlach aclaí an Eachréidh chomh maith. Mar chlabhsúr, bronnadh gradam ar leith ar Oisín mar ‘Imreoir Spóirt’ na bliana agus an gradam tuillte go maith aige. Ar ndóigh, ní bheadh réimse spóirt chomh leathan sin ach ab é go gcuireann múinteoirí an oiread sin ama ar fáil dó – míle buíochas a mhúinteoirí!

A wide range of sporting activities and achievements was given special note of approval during the end of school-year Ceiliúradh Gaisce awards. It really is amazing the sporting talent that Coláiste an Eachréidh holds and the school only had the chance to show off some of the sporting highlights of the year. A special thanks goes out to all of the múinteoirí that promote various games throughout the year. Míle Buíochas agus Comhghairdeas do chách!

Tuilleadh spórt cliceáil anseo.

Seachtain Ghníomhach ’19

Teaghlagh Aclaí

Teaghlaigh Aclaí an Eachréidh a bhí in iomáiocht lena chéile. Seán Ó Briain agus Seán Ó Curraoin ina gcuideachta.

Ba le spórt & spraoi a cuireadh críoch leis an téarma roimh an Cháisc. Bhí neart gníomhaíochtaí ar an gclár ama dár Seachtain Ghníomhach (Tuilleadh eolais cliceáil anseo). Bhí siúlóid cúpla maidin agus rinneadh SCRAB (Stop Chuile Rud agus Bog) le linn am ranga uair amháin go laethúil. Ghlac daltaí an Choláiste páirt i ngníomhaíochtaí éagsúla taobh istigh agus taobh amuigh go laethúil ag am lóin.

 

 

Bliain 1 Gníomhach

Daltaí ó Bhliain 1 a bhain an-tairbhe agus sult as Seachtain Ghníomhach i gColáiste an Eachréidh

Fuair go leor daltaí blas de ghníomhaíocht úrnua dóibh ar nós Taekwon-do agus tromáin chluasacha. Bhí iomaíocht ghéar le feiceáil sa tarraingt téada ar an bpáirc agus baineadh taitneamh as cluichí spraíúla ar nós rásaí greannmhara agus eitpheil suite.

I measc na ngníomhaíochtaí is mó a eagraíodh don tseachtain, rothaigh daltaí an Choláiste Spin-a-thon os comhair siopa Joyces ar an gCéadaoin ar son Pieta House agus The Donal Walsh Live Life Foundation. Ar pháirc Ráithín Déardaoin, ghlac daltaí agus tuistí ón gColáiste páirt sa chéad bhliain den chomórtas idir theaghlaigh, ‘Teaghlaigh Aclaí an Eachréidh’. Ba mhór an spraoi é a bhuí leis na teaghlaigh uile a ghlac páirt; Muintir Mhic an Ghearr, Muintir Uí Bhroin, Muintir Uí Chluanáin agus Muintir Uí Fhoghlú. Bhain chuile dhuine ardsult as an gcomórtas.

Ar an Aoine, labhair Mairéad Coyne (imreoir rugbaí idirnáisiúnta agus peileadóir na Gaillimhe) agus muintir Uí Fhloinn ó ‘Ireland’s Fittest Family 2018’ le daltaí an Choláiste ar an tábhacht a bhaineann le gníomhaíocht choirp agus bhí go leor le foghlaim uathu óna dtaithí féin. Bhí seachtain spraiúíl, ghníomhach, thaitneamhach againn sa Choláiste. Míle buíochas le daltaí agus múinteoirí an Choláiste, le tuismitheoirí, clubanna agus le gnóthaí áitiúla agus leis na haoi-chainteoirí a chabhraigh agus a chur go mór lenár Seachtain Ghníomhach.

 

Between Ireland’s fittest family, events every day, both inside and outside, before, during and after school, Coláiste an Eachréidh organized it’s best ever Seachtain Ghníomhach (Activity Week) to date. Highlights included SCRAB, Taekwon-do, Zumba, Yoga, tug-of-war, various walks, races and team games. Guest speakers Mairéad Coyne and representatives of the Flynn family spoke of the importance of well-being and a number of families battled it out for the grand title of Teaghlach Aclaí an Eachréidh. They also made the effort to raise money for Pieta House and The Donal Walsh Live Life Foundation organizing a Spin-a-thon. Activities was certainly top of the class and many valuable lessons were learnt by all. A great ‘Go raibh maith agaibh’ to all participants, organizers, students, teachers, parents, local business and the wider community.

Is mór an Spórt é!

Gradaim Spóirt, Nollaig ’18, Bliain 1 & 2

Caithfidh a rá go bhfuil an t-ádh dearg ar dhaltaí an choláiste agus réimse leathan imeachtaí spóirt ar siúl i rith an ama. Tá go leor foirne ag an scoil agus is iomaí gradam atá buaite ag daltaí aonaracha is mar ghrúpaí ag leibhéal scoile, áitiúil, go náisiúnta is go hidirnáisiúnta fiú.

Mar chuid de na tréithe spóirt ildánacha go léir a aithint, bronnadh teastais ‘Dalta Corpoideachais na Míosa’ ar dhaltaí ar leith mar gheall ar a n-

Gradaim Spóirt, Nollaig ’18, Idirbhliain, Bliain 5 & 6

iarrachtaí leanúnacha le linn na ngníomhaíochtaí sna ranganna corpoideachais i rith na scoilbhliana.

 

 

 

 

 

I measc na ndaltaí aitheanta Nollaig 2018, bhí:

Bliain 1:  Theo, Sarah, Caoimhe, Danielle, Ciarán, Jason, Leah & Jack.

Bliain 2: Amy, Leah, Eilis, Jack, Éanna, Aoibhe, Lúc & Cianna.

Bliain 3: Éva, Ruairí, Oisin, Raphi, Eoin, Seán, Kialynn & Conor.

Idirbhliain: Máirtín, Ruairí, Ailbhe & Miz.

Bliain 5: Jenny, John, Deirdre, & Máirtín.

Rang Ardteiste: Mollaí, Jack, Orla & Ciarán.

 

Special recognition was awarded Nollaig ’18 to all those students making special effort in sport who achieved the status of  ‘PE Student of the month‘. Beirigí Bua i gcónaí!

Gaeil sa Ghearmáin

 

(English Version follows)

Bhí Gaeil Eachréidh na Gaillimhe imithe thar sáile chun na Gearmáine le deireannas agus iad páirteach i gcuairt mhalartach. Mar a tharlaíonn sé, bhí na Gearmánaigh ag stopadh i gcomharsanacht na Gaillimhe Mí Bealtaine seo chaite agus teaghlaigh an choláiste ag tabhairt aire dóibh. An uair seo, bhí seal ag scoláirí an Eachréidh stopadh le teaghlaigh Gearmánacha agus foghlaim fá shaol na Gearmáine i gceart.

Cinnte, bhí neart spraoi is spórt acu uile thall agus tháinig feabhas nach beag ar a gcuid Gearmáinise mar chuid den chuairt mhalartach le IGS i bPlaidt.

A group of 3rd and 4th year students from Coláiste an Eachréidh took part in the Coláiste’s first ever foreign exchange with a comprehensive school in Germany, in the Rheinland Palatinate state, from the 12th – 19th September this year. They forged new friendships, attended school in Germany, visited the tallest cold water geyser in the world, visited villages along the River Rhein and even managed to spend a day at the popular theme park Phantasialand! 

Spaß beim Sprachenlernen! Eine Schülergruppe von Coláiste an Eachréidh hat im September eine Woche in Deutschland verbracht, im Rahmen eines Austauschprogramms mit der IGS in Plaidt.
Some of the Gaels of Eachréidh na Gaillimhe recently spent a while abroad in Germany as part of an exchange visit. As it happens, the hosting German students were in the Galway district earlier this year in May when a number of the Coláiste families hosted their German guests. This time round, some Coláiste an Eachréidh students had the opportunity to stay with German families and learn directly about German life.
Certainly they had great fun while learning German as they spent a week in Germany this September, as part of a school exchange with the IGS in Plaidt.

Molly – Triathlon Champion!

(English version follows)

Níl aon amhras ach go bhfuil Coláiste an Eachréidh thar a bheith bródúil as Molly agus an méid atá curtha i gcrích aici mar bhean óg agus í ag gabháil do Trí-atlain ar leibhéil éagsúla.

Thosaigh sí i mbun oiliúna sa spórt seo siar i 2013 agus í ag traenáil beagnach gach uile lá ó shin. Mar a deir an seanfhocal ‘Cleachtadh a dhéanann máistreacht’ agus tar éis roinnt blianta, bhí toradh a saothair le feiceáil go soiléir:

I 2017, tháinig sí sa chéad áit i gCúige Chonnachta i gCraobh Trí-athlan na Meánscoile agus ina dhiaidh sin, ar aghaidh léi leis an tríú áit a bhuachan go náisiúnta i gCraobh Trí-athlan na Meánscoile in Éirinn. Ní amháin sin ach tháinig sí sa tríú áit arís i gCraobh Náisiúnta na hÉireann sa chatagóir 16-17 d’aois. Agus an méid sin curtha i gcrích aici féin, ghlac sí páirt le foireann i rás sealaíochta ar leibhéal na hEorpa sa Spáinn i gCraobh Rás Sealaíochta Meascra na hEorpa 2017.

I mbliana, tá foireann Molly cáilithe arís le páirt a ghlacadh i gCraobh Rás Sealaíochta Meascra na hEorpa 2018 agus iad i mbun dian-traenála is ag ullmhú le dul chun na Poirteingéile gan mhoill i Mí Dheireadh Fómhair. Guímid gach rath orthu is muid ag súil go dtiocfaidh siad ar ais buacach!

Deir Molly féin gur aoibhinn léi an spórt, go dtugann sé saoirse iontach di, go mothaíonn sí ar fheabhas tar éis a bheith ag traenáil nó páirteach i gcomórtas ar bith. Tá sí tiomanta agus é ar intinn aici leanstan leis an spórt le linn a saoil ‘ar son mhná na hÉireann’.

Coláiste an Eachréidh are very proud of Molly and in what she has achieved as a young woman in Triathlon at various levels.

She began the sport back in 2013 and has been in training almost every day since. As the saying goes ‘’, well it certainly proved true as results are now flourishing after all her effort:

In 2017, she came in at first place in Connaught in the ‘Regional Post-Primary Schools Triathlon Championships’ and qualified for the all-Ireland competition and came third in the national final. She also achieved third place nationally in the 16-17-year-old category. She also took part in a relay team of four and competed on an international level in the ‘European Mixed Relay Championships 2017’ in Spain.

She has now recently qualified yet again to take part in the ‘European Mixed Relay Championships 2018’ and her team is undergoing strenuous training and preparing to take part in this competition in Portugal shortly in October. We wish them all the best and hope that they come back among the winners.

Molly herself says that she really enjoys the sport, that it gives her powerful freedom and that she feels great after training and taking part in competitions. She is very focused and intends to keep up the sport throughout her life ‘ar son mhná na hÉireann.’

Junior Cert. Iontach

Tá Coláiste an Eachréidh thar a bheith bródúil as na daltaí a rinne an Teastas Sóisearach i mbliana. Níl aon amhras ach go bhfuil údar ag an scoil a bheith bródúil óir is cosúil gur éirigh le gach dalta a chumas a léiriú i gceart sna torthaí a fógraíodh 12 Meán Fómhair 2018.

Mar a tharlaíonn sé, glacadh le naoi as deich páipéar ag ardleibheál sna hábhair sa Teastas Sóisearach sa choláiste, rud atá go mór ar an mheán náisiúnta. Ní amháin sin ach, ag breathnú ar na torthaí seo, feictear go raibh sé as gach deich Grád ‘A’ nó ‘B’. Sin ráite, bhí Grád ‘A’ amháin i ngach cúigear. Torthaí den scoth gan dabht.

Is iomaí dalta a fuair meascán de grádanna ‘A’ & ‘B’ agus dalta amháin ina measc a fuair naoi ngrád ‘A’ agus grád ‘B’ amháin. Comhghairdeas leo ar fad!

Ar an ábhar go raibh cúis cheiliúrtha acu, ghlac cuid acu páirt i malartú cuairte ar thuras scoile chun na Gearmáine agus chuaigh an dream ar fad eile ar thuras scoile 13 Meán Fómhair go Tigh Neatha ag lámhach millíní péinte is ag cairtíneacht. Ba mhór an spraoi is spórt a bhí acu is é tuillte go maith ag gach uile duine acu. Is cosúil go mbeidh idirbhliain iontach os a gcomhair.

 

Coláiste an Eachréidh are very proud of their students that completed their Junior Cert. this year. Of course, they have reason to be proud as it seems that each pupil really showed their potential in the results that were announced 12th Sept.2018.

As it happens, nine in ten papers were taken at higher level at Junior Cert. in the coláiste, which is well above the national average. Not only that, but six in ten results were ‘A’ or ‘B’ grade. In fact, one in five resulted in an ‘A’ grade. Excellent results without doubt.

Many a pupil received a multiple of ‘A’ and ‘B’ grades and one pupil received nine grade ‘A’s  and a ‘B’ in his results. Congratulations to all.

Since the pupils all had reason to be celebrating, some headed off on a school exchange with a group on a excursion to Germany while all the others headed off on a school trip 13/9/18 to Tynagh paint-balling and karting. They had great fun and it was well deserved for each and every one of them. It seems they have a promising transition year ahead of them.

TY Bubble Soccer

 

D’fhreastail daltaí na hidirbhliana ar an ionad eachtraíochta ‘Astrobay’ i nGaillimh ar an 11ú Eanáir. Ba mhór an chraic agus spórt a bhí acu. Bhain siad an-sult as an saighdeoireacht (Tag Archery) cinnte, ach mar a fheictear sna grianghraif ceangailte, ba é an Bubble Soccer buaicphointe an lae gan aon dabht!!

Madrid Turas Idirbhliana

Caint ar spraoi agus spórt! Bhí ceithre lá den scoth ag rang na hIdirbhliana i Madrid agus go deimhin ag a gcuid múinteoirí, Bairbre, Donncha agus Príomhoide Brian.

Bhí neart le déanamh gach lá agus in ainneoin na haimsire (báisteach sa Spáinn!!) bhain chuile dhuine idir taitneamh agus tairbhe as an turas. Ba mhór an chúis bróid dúinn uilig é nuair a ghabh an treoraí, Nico, slán agus buíochas linn agus é ag rá go raibh daltaí an Choláiste ar an ngrúpa ab fhearr, ba bhéasaí, ba dhearfaí a bhí aige riamh!!

What a tribute it was when our guide, Nico, complemented the Coláiste students saying that they were polite, well-mannered and better than any group he ever encountered!!

An Chéad Lá

Dara lá

Tríú lá

 

 

 

Tríú Lá

Ceathrú Lá