Search Results for scléip

Scléip 2021

Bhí go leor scoláirí ó Choláiste an Eachrédih páirteach sa chomórtas seo arís i mbliana

Bhí neart scoláirí ón Choláiste rannpháirteach i ‘Scléip’ arís i mbliana. Ghlac réimse leathan ceoltóirí agus amhránaithe idir shóisear agus sinsear páirt sa chomórtas seo eagraithe ag Gael-Linn.

Le fírinne, caithfidh a rá go bhfuil an oiread sin daltaí sa choláiste ag a bhfuil bua an cheoil acu. Sin ráite, bhí dúshlán breise le comhlíonadh acu i mbliana agus taifead le déanamh lena gcuid talainne a léiriú. Craoladh an comórtas ar líne.

Ar ndóigh, gabhtar buíochas speisialta le Máistreas Anne Marie a spreag na scoláirí a bheith páirteach agus í ag tacú leo.

Ní hamháin go raibh spraoi ag na rannpháirtithe uilig ach bhí bua iontach ag Raphi agus í anois cáilithe don bhabhta ceannais 2021. Chas Raphi leagan Gaeilge den amhrán clúiteach ‘Hello’ le Adele. Guímid gach rath uirthi agus í ag gabháil ar aghaidh le bheith i gcomórtas do ghradam náisiúnta.

Congratulations to all the participants of the regional talent competition of Scléip (Gael-Linn). We are all very proud of the wide range of musical talent in Coláiste an Eachréidh. A special word of thanks to Máistreas Anne Marie who encouraged and supported both Junior and Senior students taking part. We wish Raphi all the best as she was successful in qualifying for the national competition 2021. Beir Bua le ceol! 

Comórtas Náisiúnta idir Ghaelscoileanna

Bua Scléip

Craobh na hÉireann buaite ag Sorcha. Ina cuideachta tá Caoimhe Ní Chathail, Foras na Gaeilge, agus Meghan Mhic Thiarnáin, Gael Linn

Is mór an áthas dúinn uilig comhghairdeas ó chroí a ghabháil le Sorcha agus í buacach sa chraobh náisiúnta de chomórtas ‘Scléip’ 2020.

D’éirigh le Sorcha an chéad áit i gcomórtas amhránaíochta aonair na sinsear a bhuachan agus í ag casadh amhráin nua-cumtha aici féin ‘Beagnach ann‘. Bhuel, is cinnte go bhfuil sí ann anois. Ar ndóigh, níorbh é seo an chéad uair go raibh Sorcha páirteach i gcomórtas ‘Scléip’ óir is cosúil go raibh sí i gcónaí rannpháirteach ó bhí sí sa chéad bhliain sa choláiste. Féach tuilleadh i dtaobh cúrsaí ceoil anseo

Níl amhras ar bith ach go dtugann an bua seo spreagadh ar leith do cheoltóirí, amhránaithe agus damhsóirí sa choláiste leanstan ar aghaidh lena dtalann a chleachtadh. Níl amhras ar bith ach go bhfuil obair cheannródaíochta déanta anois ag Sorcha agus go mbeidh daltaí eile ag teacht go tiubh ar a sála amach anseo. Sin ráite, tá talann Rosemary le moladh go hard agus í rannpháirteach sa rannóg amhránaíochta i measc na sóisear. Comhghairdeas daoibh beirt.

Congratulations to Rosemary and Sorcha, competitors from Coláiste an Eachréidh that took part in the All-Ireland finals of Scléip. A special bualadh bos to Sorcha who was crowned the champion among the senior singers with her song ‘Beagnach ann’

Is iontach an bua é seo go cinnte i gcomórtas náisiúnta eagraithe ag Gael Linn. Is fiú go mór tuairisc iomlan an chomórtais a léamh anseo.   Tá pictiúirí go leor den ócáid léirithe go soiléir ag Tuairisc.ie anseo. 

Rosemary ag canadh ar stáitse léi féin i gcraobh náisiúnta na hÉireann (sóisear)

 

Bua an Cheoil

Neart daltaí rannpháirteach i gcomórtas ‘Scléip’ i mbliana

Caithfidh a rá go raibh ról nach beag ag ceoltóirí, amhránaithe agus lucht siamsaíochta le linn Cheiliúradh Gaisce Nollaig 2019. Níl aon amhras ach go raibh réimse leathan stíleanna ceoil curtha i láthair mar chuid de shiamsaíochta na hócáide ina raibh taispeántais den scoth léirithe do mhúinteoirí agus daltaí uile an choláiste. Cinnte, bhain beagnach trí chéad duine sult as siamsaíocht na hócáide agus léiríodh arís go bhfuil bua an cheoil go smior i measc ár ndaltaí.

Tugadh aitheantas ar leith a ghlac acu páirt i gcomórtas Scléip i mbliana. Bhí deis ag amhránaithe aonair, cór na scoile, buíon ceoil traidisiúnta agus ag bannaí ceoil úrnua a gcuid talainne uile a léiriú don tslua. Cinnte, bhí idir shúgradh agus dáiríre sna amhráin agus táimid thar a bheith bródúil astu ar fad.

Guímíd gach rath go speisialta ar Rosemary agus ar Shorcha agus iad ag gabháil ar aghaidh chun páirt a ghlacadh i gcraobhchomórtas ‘Scléip’.

Gan amhras, bhí go leor oibre curtha i gcrích ag amhránaithe agus ag ceoltóirí an Eachréidh agus iad faoi stiúir Mhúinteoir Annemarie agus gabhtar buíochas léi as ucht a díogras.

 

Wide range of musical talent came to the fore as part of the end of Ceiliúradh Gaisce Nollaig 2019. A special thanks goes out to Múinteoir Annemarie for all her help and guidance throughout the year.

 

Tuilleadh – Seanscéalta cliceáil anseo.

Spraoi ag ‘Scléip’

Níl aon amhras ach go raibh sult is spraoi acu ag Scléip

Arís i mbliana, bhí talann ceoil agus damhsa na ndaltaí le feiceáil ar stáitse mar chuid de ‘Scléip’. Bhí réimse leathan ceoltóirí, damhsóirí agus amhránaithe rannpháirteach ón Choláiste ón chéad bhliain thuas.

Caithfidh a rá go bhfuilimid beannaithe leis an oiread sin daltaí sa choláiste ag a bhfuil bua an cheoil acu agus léirigh go leor grúpaí éagsúla agus amhránaithe aonair spéis iontach sa chomórtas seo eagraithe ag Gael-Linn. I measc na grúpaí is ceoltóirí páirteach ar son Choláiste an Eachréidh bhí Aisling, Eimear agus grúpa nua-bhunaithe ‘Síoraí Spraoi’.

Ar ndóigh, ba cheart ár mbuíochas a ghabháil go speisialta leis na múinteoirí a bhí ag tacú agus ag cuidiú leis na ceoltóirí – Anne Marie agus Deirdre.

Ní amháin go raibh spraoi ag na rannpháirtithe uilig ach bhí bua iontach ag Rosemary agus ag Sorcha agus iad anois cáilithe don bhabhta ceannais 2020. Guímid gach rath orthu beirt agus iad ag gabháil ar aghaidh le bheith i gcomórtas do ghradaim náisiúnta.

 

Congratulations to all the participants of the regional talent competition of Scléip (Gael-Linn). We are all very proud of the wide range of musical talent in Coláiste an Eachréidh. A special word of thanks to the teachers that helped and encouraged our local talent to prosper. We wish Rosemary and Sorcha all the best as they were successful in qualifying for the national competition 2020. Beirigí Bua le ceol! 

Gradaim Ceoil 2018/19

Buaiteoirí – Seó Talainne 2019

Caithfidh a rá go raibh réimse leathan ceoil curtha ar fáil le linn Cheiliúradh Gaisce 2018. Bhí réimse leathan stíleanna ceoil curtha i láthair mar chuid de shiamsaíochta na hócáide ina raibh idir cheoltóirí, amhránaithe agus damhsa léirithe do mhúinteoirí agus daltaí uile an choláiste. Cinnte, bhain beagnach trí chéad duine sult as siamsaíocht na hócáide. Ar ndóigh, tá bua an cheoil go smior sa choláiste.

Gan amhras, bhí bliain mhaith curtha i gcrích ag ceoltóirí an choláiste agus iad faoi stiúir Mhúinteoir Annemarie. Ghlac go leor acu páirt i gcomórtas Scléip 2019 agus bhí Seó Talainne inmheánach eagraithe ag Comhairle na nDaltaí. Tugadh aitheantas i rannóga sóisearacha is sinsearacha mar dhuaiseanna. Bronnadh gradaim ar cheoltóirí traidisiúnta, ar Theo, ar Aisling a chur halla na scoile faoina draíocht cumhachtach agus ar Ríoghna is Hazel – iad aitheanta mar Réalta an Eachréidh.

Wide range of musical talent came to the fore as part of the end of year award ceremony. A special thanks goes out to Múinteoir Annemarie for all her help and guidance throughout the year. For more Ceol cliceáil anseo.

Scléip Iontach

Comhghairdeas leis na hiomaitheoirí uile ó Choláiste an Eachréidh a ghlac páirt sa chomórtas ‘Scléip’ i dTaibhdhearc na Gaillimhe 20/11/18. Táimid thar a bheith bródúil astu ar fad, idir ghrúpaí agus ceoltóirí aonair.

Chuir siad a gcroíthe sna taispeántais ar stáitse agus is cosúil gur bhain gach uile duine ard-sult as na léiriúcháin éagsúla. Cinnte, bhí na moltóirí an-tógtha leis na hiomaitheoirí uilig a chur siamsaíocht den scoth ar fáil don tslua mhór a bhí i láthair.

Tá áthas orainn a fhógairt go mbeidh an banna ceoil ‘Fraoch’ agus Ríoghna ag gabháil ar aghaidh le páirt a ghlacadh sa bhabhta náisiúnta i Mí Eanáir. Caithfidh a rá go raibh éacht bainte amach ag gach iomaitheoir agus iad rannpháirteach! Táimid ag súil go mbeidh cuid de na hiomaitheoirí seo le cloisteáíl arís gan mhoill.

 

Congratulations to all of the participants of Scléip 20/11/18 and a special word of good luck to Ríoghna and to the band ‘Fraoch’ who have qualified for the national competition in January. Beirigí Bua

 

Tuilleadh eolais ar Scléip/ Further information cliceáil anseo

SCLÉIP – Ceol & Damhsa!!!

Scléip 2017

Coláiste students excel again!

Arís i mbliana tá talann ceoil agus damhsa na ndaltaí le feiceáil ar stáitse, an tseachtain seo caite bhí an ceoldráma, Back to the 80s, á léiriú i Halla an Phobail, Baile Átha an Rí. Inniu ba sa ‘Town Hall’ a thug na daltaí taispeáintais den scoth arís – cuid mhaith acu cáilithe do na babhtaí naisiúnta.

Buíochas mór le múinteoir Úna as iad a ullmhú. Cliceáil thíos le féachaint ar na daltaí / click below to view performances

Féach fhíseáin/ View Performances

Táimid an-bhródúil as 10 iomaitheoir, idir grúpaí agus ceoltóirí aonair, ó Choláiste an Eachréidh a ghlac páirt sa réamhbabhta den chomórtas ’Scléip’ ar an 21/11/2017. Chuir siad a chroí agus a anam isteach sna comórtais, idir damhsa, amhránaíocht, agus cumadóireacht ceoil agus amhrán. Na daltaí a ghlac páirt ná:
Racghrúpa ó Bl. 3 ag canadh ‘An Paisinéir’ le Iggy Pop
Dalta ón Bl. 3 a chum agus a chas a amhrán féin, ‘An Fear Grinn’ https://www.youtube.com/watch?v=_6x32siqRdY
Daltaí Bl. 2 ag canadh ‘Pompeii’ https://www.youtube.com/watch?v=_6x32siqRdY
Popghrúpa ó Bl. 2 ag canadh ‘Imithe Bharr Tonn’ https://www.youtube.com/watch?v=Uulua7t5UoE
Popghrúpa ó Bl. 2 ag canadh ‘Fan Taobh Liom’ https://www.youtube.com/watch?v=4l-wi2HrxXs
Dalta ón Idirbhliain a chum agus a sheinn a phíosa féin, ‘Deireadh An Ré’ https://www.youtube.com/watch?v=4l-wi2HrxXs
Dalta ón Idirbhliain a chas Sliocht as ‘The Corpse Bride’ https://www.youtube.com/watch?v=4l-wi2HrxXs
Idirbhliain an Eachréidh ag damhsa go ‘Geronimo’ https://youtu.be/jAknJ6NlRQE
Idirbhliain an Eachréidh agus Bl. 1 Ceol ag canadh ‘Léim Suas’ https://www.youtube.com/watch?v=ij6iZBn_vMs
Popghrúpa ó Bl. 5 ag canadh ‘Fuair Mé’ https://www.youtube.com/watch?v=wNz-VQZZKGI
Bhí na moltóirí, Mícheál Ó Ciaraidh agus Méabh Ní Thuathaláin, an-tógtha leis na ceoltóirí, amhránaithe, aisteoirí agus rinceoirí uilig a chur taispeántais ilchineálacha os comhair an tslua mhóir a bhí i láthair. Mhol an múinteoir ceol Úna daltaí an Eachréidh as ucht an spiorad dearfach agus deá-bhéasach a bhí acu i dtreo na n-iomaitheoirí eile a bhí sa chomórtas. Tá áthas orainn fógairt go mbeidh 4 iomaitheoir ó CAE ag dul tríd go dtí an craobh náisiúnta ins an Amharclann Clasac, Baile Átha Cliath, i mi Feabhra 2018: An banna ceoil ‘Fraoch’, Sorcha Ní Choncarraige, an banna ‘Idir’, agus Oisín Dilger. Ba chóir go mbeadh gach dalta a ghlac páírt iontach bródúil astú féin as ucht dul ar stáitse ós chomhair slua 200 duine!! Tá éacht bainte amach acu! Beidh na iomaitheoirí seo le cloisteáíl ag an scoil féin ag Ceiliúradh Gaisce na Nollaig.

See previous SCLÉIP reports

 

CEOL – Scléip

Múinteoir Úna

Múinteoir Úna

Bhí na ceoltóirí óga seo thíos le cloisteáil ag Ceiliúradh Gaisce na Nollag – ócáid den scoth faoi stiúr múinteoir Úna Ní Fhlannagáin.

Seo iad na daltaí atá cáilithe le haghaidh babhtaí ceannais na hÉireann
Amhránaíocht comhaimseartha le féintiolacan (aonair) sóisear: Rhianna Nic Dhómhnaill, “Seacht mBliana d’Aois”
Ceol Comhaimseartha (aonair) sóisear: Bláithín Nic Ghallachóir
Rince Cruthaitheach (aonair) sóisear: Raphi Nic An Ghearr 
Rince Cruthaitheach (grúpa 2-10) sinsear: Idirbhliain an Eachréidh (Mamma Mia)
Sceitse Nuachumtha (grúpa) sóisear: an grúpa drámaíochta ‘Balor’, leis na baill seo a leanas:
Raphi Nic An Ghearr, Éva Griesbach, Niamh Ní Ghríofa, Sarah Mullahy, Túán Ó Baoill, Isaac Ó Cionnaith, Hannah Ní Mheachair, Rian Ó Maoldomhnaigh.
 
Comhgairdeachas fresisin le daltaí a ghlac páirt sna comórtaisí seo a leanas:
Ceol Comhaimseartha (aonair) sóisear: Éva Griesbach
Ceol Comhaimseartha (aonair) sinsir: Stiofán Ó Ceallaigh

Slua-amhránaíocht (grúpa 12-20) sóisear: Dagda “Tarraingthe Siar”

Rince Cruthaitheach (grúpa 2-10) sinsir: Alana Ní Chinnéide, Karen Nic Cába

Previous News

CREDIT UNION BURSARY 2017

Credit Union Bursary Awards 2017

Conrad Byrnes, Athenry Credit Union, presents bursary awards to 2016 Leaving Certificate student, Emer Ní Laigheann, who is currently studying Medicine in NUIG. Also 2016 Junior Certificate students –  Leigha Ní Mhuirgheasa, Seán de Faoite, Oisín Ó Conaill agus Marc Ó Gormán Dálaigh,  in recognition of their excellent results in the State Examinations achieving no less than 28 Higher A  grades and 15 Higher B grades between them in their Junior Certificate.

GAELBHRATACH BRONNTA ARÍS

Comhghairdeas arís i mbliana le Múinteoir Bairbre agus an Coiste Gaeilge as ucht a gcuid iarrachtaí le linn na bliana chun an Ghaeilge a chur chun cinn. D’eirigh go geal leo agus ghnóthaigh siad an GAELBHRATACH a bronnadh orthu i mBaile Átha Cliath ar an 29ú Bealtaine. Bronnadh brat freisin ar Choláiste Mhuirlinne agus ar Choláiste an Chreagáin, go deimhin thaistil an trí scoil le chéile ar an mbus céanna, de réir dealraimh, bhí an-lá ag an ngrúpa uilig agus iad ag ceiliúradh le ceol ón mbanna  SEO LINN. Príomhoide Brian RnaG 2015. Click here for more and previous presentations

BT YOUNG SCIENTISTS WINNER

irish-college-winner-athenry-6940-259-x-172

5th Year student Ciara Ní Ghríofa has won Not 1, not 2 but 3 National Awards at the BT Young Scientist’s Exhibition for her project. Ciara developed an App to help children with autism. Her work so impressed the judges that she won:-
  • RTÉ Best Social and behavioural Science Project Overall.
  • The Abbott “Life to the Fullest award” award ( the sponsors have offered Ciara’s class a visit to Abbott’s medical devices lab in Longford)
  • First place in the senior individual social and behavioural sciences
  • Ciara’s project has been picked as one of thirty to be part of the BT Business Boot Camp. All at Coláiste an Eachréidh ar hugely proud of her achievements!!! Click below for more

https://colaisteaneachreidh.com/2017/01/14/young-scientist-winner/

SEAIMPÍNÍ UILE-ÉIREANN

eithpheil-2016-10x-8-copyComhghairdeas le múinteoir Seán agus na buachaillí ar an mbua iontach a bhí acu – buaiteoirí Uile-Éireann Eitpheile!!! Ba i gcoinne St. Louis’ Community School, Kiltimagh a bhí muid agus tar éis dúinn a chéad cluiche a bhuachan 25-17 bhí tús maith déanta. Click here for more

MAMMA MIA!

mamma-mia-1

Bhí Ceoldráma na hIdirbhliana ar fheabhas ar fad arís i mbliana. Comhghairdeas agus buíochas le gach duine a chuidigh ar aon bhealach – ‘ní neart go cur le chéile’ a deirtear agus is fíor sin. Click here for more pics

GOLD MEDALS -Project Work

2016-05-23 15.20.19

Bronntar bonn óir ar dhaltaí as feabhas a gcuid oibre thionscadail le haghaidh na scrúdaithe stáit – Teastas Sóisearach agus Ardteistméireacht.

Cliceáil anseo chun iar-bhuateoirí a fheiceáil

Click here for previous recipients

Each year students are presented with Gold Medals in recognition of their excellence in preparing project work which is submitted as part of the State Examinations – Junior Certificate and Leaving Certificate.

CREDIT UNION Bursary Recipients 2016, Ciarán Mac Choncarraige agus Seán Ó Conaill

CREDIT UNION Bursary Recipients 2016, Ciarán Mac Choncarraige agus Seán Ó Conaill

CREDIT UNION BURSARY 2016

Buíochas le Comhar Creidmheasa Bhaile Átha an Rí as ucht aitheantas a thabhairt do dhaltaí a ghnóthaigh marcanna arda ins na Scrúdaithe Stáit 2015. Comhghairdeas le Ciarán Mac Choncharraige(Ardteist) agus Seán Ó Conaill (Teastas Sóisearach).

Conrad Byrnes, Athenry Credit Union, presents bursary awards to 2015 Leaving Certificate student, Ciarán Mac Choncharraige, and 2015 Junior Certificate student –  Seán Ó Conaill,  in recognition of their excellent results in the State Examinations.

Click for previous recipients

GRETB Awards Ceremony

GRETB Awards 2016

GRETB Awards 2016

Congratulations to our recipients of GRETB awards. The ceremony took place at the Raheen Woods Hotel on Thursday May 5th. In total 78 pupils representing 20 GRETB (Galway Roscommon Education Training Board) Schools were presented with awards in acknowledgement of their achievements across various categories.
The Coláiste students were Sinead Pokall, Muireann Ní Bhaoill, Leigha Ní Chearra, Seán Ó Conaill, Ciara Ní Chonaill and the TY Class.
Cliceáil anseo le tuilleadh eolais

National Woodwork Award

2016-04-12 19.56.50

Second place out of @16,000 entries!

Congratulations to Seán Ó Conaill and Múinteoir Turlough on the great achievement of being awarded second place in Ireland for Seán’s Junior Certificate WOODWORK project. The Irish Technological Teachers Association shortlisted entries to 30 projects, the winner attends a school in Nenagh, Co. Tipperary and we are all delighted with this tremendous success. Nationally, in excess of 16,000 candidates sat the Materials Technology Wood Junior Certificate examinations which gives an appreciation and context to the significance of the award – comhghairdeas le Seán agus lena mhúinteoir, Turlough.

Cliceáil le haghaidh tuilleadh pictiúirí

Páirc an Chrócaigh 7ú Márta 2016

croke park group 2016 (259 x 146)

Bratach na hÉireann – Páirc an Chrócaigh 7ú Márta

Thaistil daltaí agus múinteoirí ón gColáiste go dtí Páirc an Chrócaigh ar an Luan 7ú Márta, áit ar bronnadh bratach na hÉireann agus Forógra 1916 ar chuile mheánscoil sa tír. Chuir an t-Uachtarán, Mícheal Ó hUigínn fáilte roimh chách ag míniú scéal chúlra an bhrataigh agus d’iarr ar an slua a bheith bródúil as bratach na tíre.

Click on the picture for more images

CAMPAS GAELSCOLAÍOCHTA

Minister Of Ed Jan 2016 - Copy

An t-Aire Oideachais Jan O’Sullivan le Brian agus Sinéad Ní Ghiolla Chionnaigh, príomhoide Ghaelscoil Riada

D’fhógair an Roinn Oideachais agus Scileanna le déanaí go dtógfar scoil úr nua do Choláiste an Eachréidh nuair a aistreofar muid go dtí láthair na gairmscoile. Is iontach go deo an scéal é seo agus anuas ar sin tógfar scoil nua, 12 seomra ranga, do Ghaelscoil Riada ar an suíomh céanna. Ba ócáid stairiúil go deimhin é nuair a osclaíodh an dá scoil ar an 29 Lúnasa 2006. Ón gcéad lá d’oibrigh muid i dtreo Champais Ghaelscolaíochta agus tar éis 10 mbliana ag fás is mór an chúis áthais an fógra seo do phobail an dá scoil.

Click on links below for more:-  Connaught Tribune   Tuam Herald   Raidio na Gaeltachta

Fóram Polaitíochta 2016

DSCF7887Don 5ú Bhliain as a chéile, d’eagraigh daltaí na hidirbhliana i gColáiste an Eachréidh, Baile Átha an Rí, Fóram Polaitíochta trí mheán na Gaeilge Dé hAoine 8 Eanáir ar na mallaibh. Fine Gael: Seán Kyne, T. D. Fianna Fáil: Éamonn Ó Cuív, T.D. Sinn Féin: Trevor Ó Clochtartaigh, Seanadóir.Comhaontas Glas: Caoimhín Ó Maolallaigh  Cliceáil Anseo le haghaidh na gCeisteanna

Cliceáil ar an bpictiúir le haghaidh tuilleadh

Ceilíuradh Gaisce – Christmas Awards Ceremony 2015

2015 SEÓ AN EACHRÉIDH winner- RÍOGHNA

2015 SEÓ AN EACHRÉIDH winner- RÍOGHNA

Arís i mbliana bhí ócáid mhór againn ar lá laethanta saoire na Nollag. Bronnadh gradaim agus teastais ar na daltaí as ucht a gcuid iarrachtaí le linn an téarma, tugadh aitheantas freisin dóibh siúd a léirigh ceannaireacht, tiomántas chun oibre agus iarracht mhaith an Ghaeilge a chur chun cinn. Ba í RÍOGHNA NÍ CHONCARRAIGHE a bhuaigh duais mhór an lae – SEÓ AN EACHRÉIDH.

Cliceáil anseo le haghaidh pictiúrí

Galway County Council Cathaoirleach’s Community Awards 2015

coco pic2

Bronnadh Gradam an Chathaoirligh, Comhairle Chontae na Gaillimhe, ar Chumann Óige Átha an Rí as ucht a gcuid iarrachtaí an Ghaeilge a chur chun cinn i gceantar Gaeltachta in Oirthear na Gaillimhe. D’éirigh leo an t-aitheantas seo a bhuachan de bharr réimse imeachtaí eagraithe trí mheán na Gaeilge do dhéagóirí sa chomharsanacht. I measc na dtograí comhlíonta acu, bhí físeáin, drámaí, ceoldhrámaí, podchraoltaí, tionscadail oidhreachta, aonaigh leabhar, ceolchoirmeacha, seónna talainne, suíomh idirlíne cruthaithe mar aon le go leor eile déanta i measc phobal Bhaile Átha an Rí. Tá Coláiste an Eachréidh thar a bheith bródúil as daltaí na scoile atá páirteach leis an chlub óige seo.

Cliceáil le haghaidh tuilleadh eolais

SCLÉIP

Clúdach 1 (1) - CopyGhlac ceithre ghrúpa ó Choláiste an Eachréidh páirt i gcomórtas Scléip 2015 Aoine 20 Samhain i dTaibhdhearc na Gaillimhe agus bhí lá iontach ag scoláirí na dara bhliana agus iad ina gcuideachta le tacaíocht a thabhairt dóibh. Chas ceoltóirí ó na grúpaí Na Glórtha Óga, Clúdach, Muir Sin Éal mar aon le Holly Nic an Róibín… comhghairdeas leo ar fad… tá an Coláiste iontach bródúil astu uile. Cliceáil anseo nó ar an bpictiúr le haghaidh tuilleadh pictiúirí 

GREASE 259x159GREASE

The TY class production of GREASE has certainly been the highlight of the year thus far. The bilingual musical enthralled the capacity audience on both Thursday and Friday night. A DVD of the performance will be available to buy for Christmas. Click on the picture for more information.

Business Studies Awards 2015 - CopyJunior Certificate Business Awards

Comhghairdeas le Ciara, Seán Clíona agus múinteoir Deirdre, being presented with their Certificates of Achievement at NUIG lately, in recognition of their ‘A’ grades in Higher Level Business Studies (top 9% nationally). See AWARDS on homepage for more. Click on the picture for previous winners.

 

First Year Annual Petersburg Trip

On the 1st October the First Year Pupils headed to Petersburg Outdoor Pursuits Centre for a 2 day treat on the shores of Lough Mask.A great time was had by all, helped by some of the best weather in recent weeks. Click below or on the picture for gallery Cliceáil Anseo le tuilleadh pictiúir a fheiceáil

CEILIÚRADH GAISCE – AWARDS 2015

Comhghairdeas le chuile dhuine a bhain gradam amach ag ócáid ‘Ceiliúradh Gaisce’ an tSamhraidh. Arís i mbliana d’eirigh thar cinn le daltaí an Choláiste ar na páirceanna agus cúirteanna imeartha- gan dabht b’é Craobh na hÉireann sa SPIKEBALL buaic phointe na bliana. Chomh maith le sin bhí na gaiscí acadúla, rannpháirtíocht dhearfach i saol an Choláiste agus tinreamh den scoth – sa 6 bliana a chaith Ashleigh linn bhí sí ar scoil gach lá cé is moite de lá amháin!

Again this year our students excelled and their achievements were recognised and acknowledged at the traditional end-of-year awards ceremony. Awards are presented in the following categories – attendance, leadership, classwork, Gaeilge, various sports (football, basketball, soccer, camogie, spikeball, athletics and other individual sports), academic projects’ gold medallists and Overall Sports’ Personality of the Year – Leah Ní Mhuirgheasa.

AN BRAT GLAS BRONNTA – GREEN FLAG

BRAT GLAS bronnta 2015

BRAT GLAS bronnta 2015

Tréaslaítear le chuile dhuine a bhí páirteach sa bhfeachtas chun an BRAT GLAS a bhaint amach ach go háirithe Múinteoir Breandán Ó Duill agus an Coiste Glas a bhí i mbun na hoibre. Dhírigh siad a n-aird ar athchúrsáil agus táthar ag súil le tógáil ar an ‘tús maith’ sna blianta amach romhainn.

Congratulations to the Coiste Glas pupils and their teacher Breandán Ó Duill on attaining the GREEN FLAG in recognition of their recycling initiatives. Expect more progress in the coming years. Comhghairdeas le cách!

IDIRBHLIANA – TY AWARDS CEREMONY 2015

Bhí ócáid dheas ag deireadh na bliana ag a bronnadh gradam éagsúla ar lucht na hIdirbhliana as a gcuid oibre le linn na bliana. B’é foilsiúchán an LEABHAR BLIANA an éacht ba mhó a déanadh mar gurbh é an chéad uair ag daltaí an Choláiste a leithéid a dhéanamh – buíochas le gach duine a chabhraigh ar aon bhealach ach go háirithe Seán Ó Mainnín agus Áine Uí Fhlannacha.

The TY end-of year awards ceremony was held in May – pupils were presented with FETAC level 3 & level 4 certificates in media studies and IT Skills respectively, SafeFoods certificates and other awards.

BHRONN AN TAOISEACH ‘GAELBHRATACH 2015’ AR NA DALTAÍ

Comhghairdeas leis an gCoiste Gaelach agus chuile dhuine a chuidigh leis an iarracht an Gaelbhratach a bhaint amach arís. Ag ócáid cheiliúrach i mBaile Átha Cliath, ar an 22 Aibreán, bhronn an Taoiseach, Éanna Ó Cionnaith, an Gaelbhratach ar Holly agus Noah.

Cliceáil ar chlé chun pictiúir a fheiceáil / Click on the picture to see gallery

Seán in the finals of Linguistics Olympiad

S52621-xlimage-R2847[1] (2)

Sean Ó Gaibhneáin of Coláiste an Eachréidh Athenry was among Ireland’s top 100 young problem solvers who pitted their wits against the languages of the world at the national final of the ADAPT All-Ireland Linguistics Olympiad at Dublin City University on 24 March 2015.

Sean beat off competition from more than 4,000 students from 161 schools in 29 counties to qualify for the national final of the Olympiad. He now eagerly awaits the announcement of the national final results this week. The top four performers will be selected to represent Ireland at the International Linguistics Olympiad in Bulgaria in July 2015. Read More/Tuilleadh Eolais

THOMAS F. MEAGHER – Flag Presentation

Ba le bród a ghlac daltaí an Choláiste le bratach na hÉireann ag ócáid speisialta i bPort Láirge ar an Déardaoin 12 Márta. Bhí @300 scoil i láthair ar an lá agus b’é Uachtarán na hÉireann a labhair leis an slua faoi thábhacht bhratach na hÉireann – bratach a cuireadh ar fholúin den chéad uair i bPort Láirge ar an 13 Márta 1848 – b’é Thomas F. Meagher, laoch náisiúnta, a thug leis an bratach ó Pháras na Fraince. Eagrófar imeachtaí ó cheann ceann na tíre mar chuid de cheiliúradh na bliana 2016. Tuilleadh Eolais:- Thomas F. Meagher

GAELBHRATACH – Bernard Dunne  9/01/2015

Ar an Aoine 9ú Eanáir cuireadh an GAELBHRATACH ar foluain i gColáiste an Eachréidh – an chéad scoil i gConnacht chun an gradam náisiúnta úd a bhaint amach. B’é Bernard Dunne príomh-aoi an lae agus labhair sé go hionspioráideach ar a mheas don Ghaeilge. Tugadh aitheantas ar leith don obair iontach atá déanta ag Coiste Gaelach an Choláiste chun an Gaelbhratach a bhaint amach.

Cliceáil le haghaidh ‘Leabhrán na hÓcáide’ – Ceiliúradh Gaelbhratach

“I’ve always wanted to be a fluent Irish speaker and two years ago when I retired from boxing I made a promise to myself that I would learn it,” said Dunne.

“I’m deeply proud of my Irishness and it’s vital to pass my passion for Irish on to my children. “It’s not about being fluent, it’s about taking pride in our language and using whatever Irish you have. You’ll be surprised what you know,” he said.

Click on picture to read more

Coláiste Students Scoop Top ART Prize

Congratulations to the Coláiste ART students and their teacher Múinteoir Marie on scooping the top prize – Advertiser cover page for Christmas edition – 5th year student Sinead Pokall’s picture was chosen in first place and featured on the front page of the Christmas edition of the Advertiser which has a circulation of 60,000 plus

Cliceáil ar an bpictiúr chun tuilleadh a fheiceáil.

Ceiliúradh Gaisce / Awards Ceremony Nollaig 2014

 Aonach na Nollag / Christmas Fair

 Junior Certificate Business Awards

1743611_10152782875988497_1311688223497610751_n

Tanya, agus múinteoir Deirdre, being presented with her Certificate of Achievement at NUIG lately, in recognition of her ‘A’ grade in Higher Level Business Studies (top 9% nationally). See AWARDS on homepage for more.