Search Results for gaelbhratach

Gaelbhratach arís!

Bronnadh Gaelbhratach ar Choláiste an Eachréidh ar na mallaibh as ucht an obair ceannródaíochta ar son na Gaeilge. Anois agus scoilbhliain nua tosaithe tá Coiste Gaeilge úrnua spreagtha gabháil i mbun oibre ar son na teangan agus ag díriú ar Ghaelbhratach eile a bhaint amach i mbliana. Na Gaeil Abú!

The Coiste Gaeilge was recently presented with Gaelbhratach award 20/21 and have already set plans to work for Gaelbhratach 2021/22. Beirigí Bua arís!

Gaelbhratach Eile!

Cé go bhfuil Gaelbhratach bronnta ar Choláiste an Eachréidh le roinnt blianta, is léir nach bhfuil siad ag glacadh leis go mbeidh an gradam bronnta orthu athuair gan obair a chur isteach.

Gan amhras, bhí obair cheannródaíochta déanta ag Coláiste an Eachréidh thar na blianta agus é ar an chéad scoil ar bronnadh ‘Gaelbhratach‘ i gCúige Chonnachta roinnt blianta ó shin. (Tuilleadh eolais cliceáil anseo)

Anois agus scoilbhliain nua tosaithe tá Coiste Gaeilge úrnua spreagtha gabháil i mbun oibre agus iad i mbun oiliúna le deireannas ar mhaithe go leanfar leis an dea-obair. Na Gaeil Abú!

New Coiste Gaeilge recently completed their training to set to work for Gaelbhratach 2018/19. Go n-éirí leo!

 

Gaelbhratach ’18

 

Gaelbhratach arís!

Comhghairdeas arís don Choiste Gaeilge atá faoi stiúir Múinteoir Bairbre as ucht a gcuid iarrachtaí chun an Ghaeilge a chur chun cinn ar mhaithe le Gaelbhratach a bhuachan arís. Níl amhras ar bith ach go bhfuil ceannródaíocht léirithe ag Coláiste an Eachréidh agus í ar an gcéad scoil i gCúige Chonnachta leis an ngradam seo a fháil agus í buaite acu anois cúig bliana i ndiaidh a chéile. Chruthaigh an coiste gur éirigh go hiontach leo an Ghaeilge a chur chun cinn i measc phobal uile na scoile agus sa chomharsanacht mórthimpeall. D’fhreastail breis agus 700 scoláire ar ócáid mhór i mí na Bealtaine agus gaelbhratach bronnta ar 80 scoil i Ráschúrsa Bhaile na Lobhar, Baile Átha Cliath Dé Máirt 22 Bealtaine. Tháinig siad ó na ceithre hairde le freastal ar an ócáid agus ceol iontach curtha ar fáil ag Seo Linn. Gaelbhratach Roimhe seo, cliceáil anseo

Nascanna breise le pictiúirí agus físeáin ó bhronnadh Gaelbhratach 2018

https://drive.google.com/drive/folders/1cM1Tu5occRNB5VFsRBgJ6dZNAsxk19nH?usp=sharing

https://www.facebook.com/MOLSCEAL/videos/1667212166688144/

https://www.youtube.com/watch?v=ksILGRRtMjI

https://www.youtube.com/watch?v=RLEgtyJ7vUY

https://www.youtube.com/watch?v=jPRC8zxRZDc

Congratulations once again to the Coiste Gaeilge under the guidance of Múinteoir Bairbre for their promotion of Gaeilge and being awarded the Gaelbhratach yet again. Coláiste an Eachréidh have been seen as one of the pioneering schools in this work, being the first school in Connaught to have been awarded the Gaelbhratach and now having been awarded five times in this achievement. Not only were the commitee successful in their promotion of Gaeilge among the school body but also throughout the local community. More than 700 students attended the award winning ceremony in Dublin 22 May as 80 schools from all over Ireland were presented with their Gaelbhratach. A great day was had by all as the band Seo Linn provided the entertainment. Click here- Previous Recipients

 

Bronnadh GAELBHRATACH 2016/17

Comhghairdeas arís i mbliana le Múinteoir Bairbre agus an Coiste Gaeilge as ucht a gcuid iarrachtaí le linn na bliana chun an Ghaeilge a chur chun cinn. D’eirigh go geal leo agus ghnóthaigh siad an GAELBHRATACH a bronnadh orthu i mBaile Átha Cliath ar an 29ú Bealtaine. Bronnadh brat freisin ar Choláiste Mhuirlinne agus ar Choláiste an Chreagáin, go deimhin thaistil an trí scoil le chéile ar an mbus céanna, de réir dealraimh, bhí an-lá ag an ngrúpa uilig agus iad ag ceiliúradh le ceol ón mbanna  SEO LINN

Pictiúirí Eile ón ócáid

B’é an Taoiseach, Éanna Ó Cionnaith a bhronn brat na bliana seo caite agus an dornalaí Bernard Dunne an bhliain roimhe sin. Cliceáil thíos chun na pictiúirí sin a fheiceáil.

2015 /16 An Taoiseach ,

2014/15 Bernard Dunne

Gaelbhratach 2015

Bernard Dunne – GAELBHRATACH

Gaeil go smior!

Seo daltaí aitheanta go speisialta as ucht a ndíogras ar son na Gaeilge sa Choláiste

Mar chuid de Cheiliúradh Ghaisce na Nollag ’19, tugadh aitheantas speisialta dóibh siúd gníomhach i gcur chun cinn na Gaeilge sa choláiste agus sa chomharsanacht mórthimpeall. Bronnadh Gradaim na Gaeilge ar dhaltaí a léirigh meon dearfach comhoibríoch i leith na teanga agus a rinne a gcion chun an Ghaeilge a chur chun cinn sa gColáiste.

 

Ghlac Máistreas Bairbre leis an deis comhghairdeas ó chroí a ghabháil leo siúd atá ag obair go díograiseach le Gaelbhratach a bhuachan athuair don Ghaelcholaiste. Níl siad ag glacadh leis go mbeidh an gradam bronnta orthu gan obair a chur isteach. Cinnte, tá obair cheannródaíochta déanta ag Coláiste an Eachréidh thar na blianta agus é ar intinn ag an Coiste Gaeilge go leanfar leis an obair eiseamláireach. Tugadh aitheantas dóibh siúd páirteach trí chlár ‘Comhrá’ a eagrú ar líne.

Ní amháin sin ach tugadh aitheantas speisialta go poiblí do na foirne díospóireachta idir shóisear agus sinsear a rinne éacht i mbliana agus iad páirteach i mbabhtaí Chúige Chonnachta. Cinnte, bhí an-obair go deo déanta acu i mbun ullmhúcháin le Máistreas Nóra agus Máirín agus iad páirteach i gcomórtas náisiúnta eagraithe ag Gael Linn. Tá Coláiste an Eachreidh thar a bheith bródúil astu.

Lena chois sin, bhí daltaí eile a rinne éacht i gcomórtas ‘Tráth na gCeist’ eagraithe ag an eagraíocht náisiúnta Feachtas. Bhí go leor daltaí páirteach i bhfoirne éagsúla ach d’éirigh go hiontach le dhá fhoireann ar leith agus iad anois cáilithe don bhabhta ceannais. Ní fios an mbeidh siad ábalta craobh na hÉireann a bhaint? Gabhaimid buíochas speisialta leis na múinteoirí Nóra agus Máirín arís, agus iad ag spreagadh na ndaltaí a bheith rannpháirteach.

Beatha teanga í a labhairt …ach buanú teanga í a scríobh!

Bhí bua na scríbhneoireachta aitheanta ag cuid dár scoláirí aitheanta ar bhun náisiúnta agus iad foilsithe san iris Comhar Óg. Tá súil againn go leanfaidh siad orthu i mbun pinn.

 

Gradaim Gaeilge awards presented to representatives from each class, to the Coiste Gaeilge for award winning work for Gaelbhratach, to the Junior and Senior debating teams, those involved in the quiz teams and winners going onto the finals and to the published gaelic scholars.

Comhghairdeas leo ar fad!

 

Oiliúint na nGael

Máistreas Bairbre i gcuideachta cuid de na hoifigigh ón Choiste Gaeilge; Tara – Rúnaí, Shruthy – O.C.P. agus Réitseal – Leas-Chathaoirleach

Tá an Coiste Gaeilge i mbun dianeagrúcháin le Gaelbhratach eile a ghnóthú don choláiste 2020. Is cinnte nach bhfuil siad ag déanamh talaimh sláin de go mbeidh an gradam bronnta orthu athuair gan obair a chur isteach.

Le linn lá oiliúna, glacadh grianghraf de na hoifigigh taobh le póstaer ‘Gaelbhratach’ ….ach má bhreathnaítear níos cruinne, is féidir daltaí ón choláiste a fheiceáil.

Gan amhras, tá obair cheannródaíochta déanta ag Coláiste an Eachréidh thar na blianta agus leis an scoilbhliain nua tosaithe tá Coiste Gaeilge úrnua spreagtha gabháil i mbun dianoibre agus iad i mbun oiliúna le deireannas. Na Gaeil Abú!

New Coiste Gaeilge recently completed their training to set to work for Gaelbhratach 2019/20. Interesting to note that students from the college are to be seen on poster!

Go n-éirí leo! Beirigí Bua!

Le breathnú siar / To look back on previous achievements cliceáil anseo

Ag breathnú ar an phóstaer níos cruinne – daltaí ón Choiste Gaeilge le feiceáil

Gaiscí Gaelacha

Obair Cheannródaíochta déanta ag Coláiste an Eachréidh le Gaelbhratach eile a bhuachan

Mar chuid de Cheiliúradh Ghaisce an tSamhraidh 2018/19, tugadh aitheantas speisialta dóibh siúd gníomhach i gcur chun cinn na Gaeilge sa choláiste agus sa chomharsanacht mórthimpeall. Bronnadh Gradaim na Gaeilge ar dhaltaí a léirigh meon dearfach comhoibríoch i leith na teanga agus a rinne a gcion chun an Ghaeilge a chur chun cinn sa gColáiste.

Ghlac Máistreas Bairbre leis an deis comhghairdeas ó chroí a ghabháil leo siúd a d’oibrigh go díograiseach le Gaelbhratach a bhuachan athuair don Ghaelcholaiste. Faraor, seo an séú bliain atá a leithéid bainte amach ag Coláiste an Eachréidh. Cinnte, tá obair cheannródaíochta déanta ag Coláiste an Eachréidh thar na blianta agus é ar intinn ag an Coiste Gaeilge go leanfar leis an obair eiseamláireach 2019/20.

Mar aon leis an mhéid thuasluaite gabhadh comhghairdeas speisialta le Leigha agus le Ross a fuair aitheantas speisialta agus iad ainmnithe i measc bhuaiteoirí náisiúnta Sheachtain na Gaeilge as ucht a gcuid scríbhneoireachta. Maith iad!

I measc na Gaeil aitheanta ag Ceiliúradh Ghaisce an tSamhraidh bhí:

  • Bliain 1 – Éadaoin & Maura
  • Bliain 2 – Jack & Rian
  • Bliain 3 – Éva & Rhianna
  • Idirbhliain – Seanie & Réitseal
  • Bliain 5 – Sadhbh & Mollaí
  • Ardteist – Eibhlín & Mairidh

As part of end of year Gradaim Gaisce awards Gradaim Gaeilge awards were presented to representatives from each class, to the Coiste Gaeilge for award winning work for Gaelbhratach and to the Leigha and Ross for their national recognition from Seachtain na Gaeilge. Comhghairdeas leo ar fad!

Gradaim na Gaeilge

Gradaim Gaeilge bronnta ar Danielle, Sarah, Éilis, Kate, Eva, Raphi, Seanie, Réitseal, Seán, Mollaí, Mairidh agus Eibhlín.

Mar chuid de Cheiliúradh Ghaisce na Nollag, tugadh aitheantas speisialta dóibh siúd gníomhach i gcur chun cinn na Gaeilge sa choláiste agus sa chomharsanacht mórthimpeall. Bronnadh Gradaim na Gaeilge ar dhaltaí a léirigh meon dearfach comhoibríoch i leith na teanga agus a rinne a gcion chun an Ghaeilge a chur chun cinn sa gColáiste. Comhghairdeas le Danielle, Sarah, Éilis, Kate, Eva, Raphi, Seanie, Réitseal, Seán, Mollaí, Mairidh agus Eibhlín. Tuilleadh eolais fá ghradaim eile cliceáil anseo

 

Máistreas Bairbre leis na hOifigigh atá ag an gCoiste Gaeilge; Conchúr, Mollaí, Eibhlín, Leah, Mairidh is Emily.

 

Ghlac Máistreas Bairbre leis an deis comhghairdeas ó chroí a ghabháil leo siúd atá ag obair go díograiseach le Gaelbhratach a bhuachan athuair don Ghaelcholaiste. Níl siad ag glacadh leis go mbeidh an gradam bronnta orthu gan obair a chur isteach. Cinnte, tá obair cheannródaíochta déanta ag Coláiste an Eachréidh thar na blianta agus é ar intinn ag an Coiste Gaeilge go leanfar leis an obair eiseamláireach. Tuilleadh eolais fán Ghaelbhratach cliceáil anseo.

 

 

 

Máistir Brian & Máistreas Nóra leis an dá fhoireann díospóireachta. Sóisear: Liam, Niamh, Lauren & Madison; Sinsear: Leah, Eibhlín & Mairidh (Seán as láthair)

Ní amháin sin ach tugadh aitheantas speisialta go poiblí do na foirne díospóireachta idir shóisear agus sinsear a rinne éacht i mbliana agus an dá fhoireann cáilithe do bhabhtaí ceannais Chúige Chonnachta. Cinnte, bhí an-obair go deo déanta acu i mbun ullmhúcháin le Máistreas Nóra agus iad páirteach i gcomórtas náisiúnta eagraithe ag Gael Linn. Tá Coláiste an Eachreidh thar a bheith bródúil astu ar fad. Tuilleadh eolais faoi na díospóireachtaí cliceáil anseo.

 

 

 

 

 

Gradaim Gaeilge awards presented to representatives from each class, to the Coiste Gaeilge for award winning work for Gaelbhratach and to the Junior and Senior debating teams. Comhghairdeas leo ar fad!