Search Results for ceoldráma

All Shook Up – ar fheabhas ar fad!!!

Friday night saw the curtain come down on yet another brilliant TY musical production – All Shook Up – TY group were astonishingly successful!! Thanks to all who helped, contributed or supported in any way. Especially, a huge congratulation to our TY Coordinator, Múinteoir AINE without whose motivation and enthusiasm it would not have been possible.

Ceoldráma den chéad scoth arís i mbliana, comhghairdeas le cách, chuile dhuine a chuidigh nó a thacaigh ar bhealach ar bith ach go háirithe Múinteoir AINE, comhordaitheoir na hIdirbhliana, dá huireasa ní bheadh a leithéid indéanta.

‘Disco Inferno’ – Abú!

Disco Inferno – Abú!

Comhghairdeas ó chroí le gach uile duine a bhí páirteach le ceoldráma eile den scoth a chur ar stáitse. Is cosúil gur bhain idir óg is aosta taitneamh iontach as gach uile léiriú a bhí ag ‘Disco Inferno’ in Halla Bhaile Átha an Rí le deireannas.

Níl amhras ar bith ann ach go raibh an-obair curtha isteach le roinnt seachtaine ag daltaí, múinteoirí, stiúrthóirí agus iad ag ullmhú don seó mór. Bhí uaireanta an chloig caite ag cleachtadh, ag dearadh seite, ag réitiú feistis, ag foghlaim línte, i mbun amhránaíochta agus go leor leor eile.

Gabhaimid buíochas le cách a thacaigh go mór le taispeántas d’ardchaighdeán a chur os comhair phobal Eachréidh na Gaillimhe, comhlachtaí beaga is móra a thug urraíocht agus a bhronn spot-duaiseanna, do phobal uile na scoile agus do thuismitheoirí ach go háirithe.

Ar ndóigh, is cúis áthais agus bróid dúinn go léir go raibh luach a saothair chomh sultmhar agus curtha i láthair ar mhodh thar a bheith gairmiúil. Cinnte, bhain rannpháirtithe agus lucht féachána tairbhe luachmhar as a bheith ag a leithéid. Ná déanaimis dearmad ar ‘Disco Inferno’ go deo!

 

Congratulations to all involved in the production of ‘Disco Inferno’ that was staged for three shows in Athenry hall recently.

All the hard work of the entire school community was behind this special bilingual musical that was produced to such a high professional standard. Pupils, teachers, parents and the business community are all very proud of their efforts in this show which proved to be such an enjoyable success.

Maith sibh! Disco Inferno abú!

Tuilleadh eolais fá cheoldrámaí / Further information on musicals cliceáil anseo

SCLÉIP – Ceol & Damhsa!!!

Scléip 2017

Coláiste students excel again!

Arís i mbliana tá talann ceoil agus damhsa na ndaltaí le feiceáil ar stáitse, an tseachtain seo caite bhí an ceoldráma, Back to the 80s, á léiriú i Halla an Phobail, Baile Átha an Rí. Inniu ba sa ‘Town Hall’ a thug na daltaí taispeáintais den scoth arís – cuid mhaith acu cáilithe do na babhtaí naisiúnta.

Buíochas mór le múinteoir Úna as iad a ullmhú. Cliceáil thíos le féachaint ar na daltaí / click below to view performances

Féach fhíseáin/ View Performances

Táimid an-bhródúil as 10 iomaitheoir, idir grúpaí agus ceoltóirí aonair, ó Choláiste an Eachréidh a ghlac páirt sa réamhbabhta den chomórtas ’Scléip’ ar an 21/11/2017. Chuir siad a chroí agus a anam isteach sna comórtais, idir damhsa, amhránaíocht, agus cumadóireacht ceoil agus amhrán. Na daltaí a ghlac páirt ná:
Racghrúpa ó Bl. 3 ag canadh ‘An Paisinéir’ le Iggy Pop
Dalta ón Bl. 3 a chum agus a chas a amhrán féin, ‘An Fear Grinn’ https://www.youtube.com/watch?v=_6x32siqRdY
Daltaí Bl. 2 ag canadh ‘Pompeii’ https://www.youtube.com/watch?v=_6x32siqRdY
Popghrúpa ó Bl. 2 ag canadh ‘Imithe Bharr Tonn’ https://www.youtube.com/watch?v=Uulua7t5UoE
Popghrúpa ó Bl. 2 ag canadh ‘Fan Taobh Liom’ https://www.youtube.com/watch?v=4l-wi2HrxXs
Dalta ón Idirbhliain a chum agus a sheinn a phíosa féin, ‘Deireadh An Ré’ https://www.youtube.com/watch?v=4l-wi2HrxXs
Dalta ón Idirbhliain a chas Sliocht as ‘The Corpse Bride’ https://www.youtube.com/watch?v=4l-wi2HrxXs
Idirbhliain an Eachréidh ag damhsa go ‘Geronimo’ https://youtu.be/jAknJ6NlRQE
Idirbhliain an Eachréidh agus Bl. 1 Ceol ag canadh ‘Léim Suas’ https://www.youtube.com/watch?v=ij6iZBn_vMs
Popghrúpa ó Bl. 5 ag canadh ‘Fuair Mé’ https://www.youtube.com/watch?v=wNz-VQZZKGI
Bhí na moltóirí, Mícheál Ó Ciaraidh agus Méabh Ní Thuathaláin, an-tógtha leis na ceoltóirí, amhránaithe, aisteoirí agus rinceoirí uilig a chur taispeántais ilchineálacha os comhair an tslua mhóir a bhí i láthair. Mhol an múinteoir ceol Úna daltaí an Eachréidh as ucht an spiorad dearfach agus deá-bhéasach a bhí acu i dtreo na n-iomaitheoirí eile a bhí sa chomórtas. Tá áthas orainn fógairt go mbeidh 4 iomaitheoir ó CAE ag dul tríd go dtí an craobh náisiúnta ins an Amharclann Clasac, Baile Átha Cliath, i mi Feabhra 2018: An banna ceoil ‘Fraoch’, Sorcha Ní Choncarraige, an banna ‘Idir’, agus Oisín Dilger. Ba chóir go mbeadh gach dalta a ghlac páírt iontach bródúil astú féin as ucht dul ar stáitse ós chomhair slua 200 duine!! Tá éacht bainte amach acu! Beidh na iomaitheoirí seo le cloisteáíl ag an scoil féin ag Ceiliúradh Gaisce na Nollaig.

See previous SCLÉIP reports

 

BACK TO THE 80s

This is a must see musical, BACK TO THE 80s produced by the Coláiste TY students and showing in the Community Hall, Athenry, on November 16th and 17th, it’s not to be missed. Friday is already sold out, some tickets still available for Thursday.

 

Bígí ann agus Bígí Linn ag an gceoldráma BACK TO THE 80s a bheidh á léiriú ag rang na hIdirbliana ar an Deardaoin 16ú Samhain agus an Aoine 17ú. Roinnt bheag ticéid fós ar fáil don Déardaoin.

 

 

 

 

 

 

 

GRETB Awards

Arís i mbliana d’eirigh thar cinn le daltaí an Choláiste i gcúrsaí acadúla, spóirt agus imeachtaí seach-churaclaim. Tugadh aitheantas dá gcuid iarrachtaí ag ócáid bhronnta gradaim Bhord Oideachais agus Oiliúna Gaillimh Ros Comáin (BOOGR nó GRETB). Táimid thar a bheith bródúil asaibh!!

Yet again this year the Coláiste students excelled in all aspects of school life and their achievements in academics, sports and extra curricular activities were acknowledged and recognised at the annual GRETB (Galway Roscommon Education and Training Board).

 

 

 

Credit Union Bursary Awards 2017

Academic Achievement 

Dalta den chéad scoth í Leah Ní Mhuirgheasa a léirigh cumas thar na bearta ón gcéad lá aici sa gColáiste agus ní haon ionadh é gur ghnóthaigh sí torthaí iontacha i scrúdú an Teastais Shóisearaigh – 9A ag Ard léibhéal. Ní i gcursaí acadúla amháin a dhíríonn Leah a haird ach i ngach gné de shaol an Choláiste an spóirt, cur chun na teangan, imeachtaí eis-curaclaim san áireamh. Go deimhin, b’í an príomh-aisteoir sa gceoldráma scoil MAMMA MIA i mbliana.

(Leah’s TY school tour to Madrid clashed with the Award Ceremony)

 

 

GRETB Awards 2017 – Mícheál, Captain Of All-Ireland Winning Volleyball Team Senior ‘ B’ Boys

All-Ireland Spikeball

Comhghairdeas le múinteoir Seán Ó Briain agus na buachaillí ar an mbua iontach a bhí acu – buaiteoirí Uile-Éireann Eitpheile. Tá ard-mholadh tuillte acu uilig ach go háirithe Múinteoir Seán mar b’é a thraenáil iad, a spreag iad agus thar aon rud eile, b’é a chur ar chumas na mbuachaillí a bheith muiníneach astu féin. Gan dabht ba éacht é do scoil bheag an chéim seo a bhaint amach. Click for more

 

 

 

 

GRETB Awards 2017 – Ciara BT Young Scientist

BT young Scientist 

Ainmnítear Ciara do ghradam seo ar a fheabhas is a chruthaigh sí i gcomórtas EOLAÍ ÓG BT i mbliana. Bíonn an iomaíocht an-ghéar sa gcomórtas seo acgus ní hamháin gur bhuaigh Ciara an príomhdhuais ina catagóir féin, RTÉ Best Social and Behavioural Science Project  ach sciob sí léi duais an urraitheora- The Abbott “Life to the Fullest Award” chomh maith. Anuas ar sin buaigh sí duais eile BT Boot Camp mar aon le sparántacht olscoile. Tugadh an t-aitheantas sin uilig di as an aip a d’fhorbraigh sí chun cuidiú le páistí óga le huathachas (autism).   Click for More

 

GRETB Awards 2017 – Seán, TY All-Ireland Winning SCLÉIP Dance Troupe

SCLÉIP – All-Ireland Winners

Guided by Múinteoir Una our TY dance troupe won national honours at the SCLÉIP talent contest. Click for more

This slideshow requires JavaScript.

MAMMA MIA!

Ba mhór an chúis áthais agus bróid do phobal an Choláiste an léiriú a rinne lucht na hIdirbliana ar an gceoldráma MAMMA MIA an tseachtain seo caite, maith sibh uilig!

Yet again, this year’s musical was a hugely successful event. We are immensely proud of the boys and girls for their excellent performance, trí Ghaeilge, of the musical MAMMA MIA. This most entertaining, professional production could not have happened without the cooperation and input of so many people – sincere gratitude to all who assisted in any way.

 

 

 

 

GRETB Awards Ceremony

GRETB AWARDS 2016

GCP-0151_renamed_14746Congratulations to our recipients of GRETB awards. The ceremony took place at the Raheen Woods Hotel on Thursday May 5th. In total 78 pupils representing 20 GRETB (Galway Roscommon Education Training Board) Schools were presented with awards in acknowledgement of their achievements across various categories. The Coláiste students were Sinead Pokall, Muireann Ní Bhaoill, Leigha Ní Chearra, Seán Ó Conaill, Ciara Ní Chonaill and the TY Class.

 

 

GCP-0144_renamed_18014MUIR-SIN-É

Níl insint béil ar a bhfuil déanta ag an mbeirt bhan óg seo le 6 bliana anuas i saol an Choláiste. Ghlac an bheirt acu páirt in imeachtaí eagsúla ceoil aonaracha agus níorbh fhada gur bhunaigh siad a ngrúpa féin ‘Muir Sin É’. Go gairid ina dhiaidh sin bhuaigh siad croabh naisiúnta SCLÉIP agus tá a gcuid ceoil le cloisteáil ar YouTube. Tar éis aitheantas a fháil ag an Oireachtas le cupla bliain anuas ba é buaicphointe rannpháirtíocht na gcailíní an gradaim BEO agus duaischiste €2,000 a thabhairt leo ó Oireachtas na bliana seo.  Tá cuireadh faighte acu amhráin a chasadh ag an gceolchoirm náisiúnta RAVELÓID ,(tuilleadh eolais).

 

GCP-0124_renamed_15713SEÁN Ó CONAILL

Scoláire agus fear óg den scoth é Seán atá sa rang idirbhliana faoi láthair. Go deimhin, tá gaiscí go leor déanta aige agus bhí ról nach beag aige in imeachtaí éagsúla – drámaíochta, craoladh beo raidio agus go leor eile nach iad. Ainmníodh é roimhe seo mar phearsan spóirt an Choláiste, go deimhin is imreoir gailf de ard chaighdeán é ach anocht aithnítear a chumas acadúil, a thiomantas chun oibre, díogras agus comhoibriú ón gcéad lá. Cén iontas gurb é a bhain amach na torthaí ab fhearr i scrúdú an Teastais Shóisearaigh. Ghnóthaigh se an 2ú ait in Éirinn lena thionscadail adhmadóireachta.

Tuilleadh Eolais

GCP-0033_renamed_4710

LEIGHA NÍ CHEARRA 

Dalta 3ú bliana í Leigha a dhéanann a cuid oibre go ciúin, dícheallach. Eiseamláir iontach í a léiríonn dearfacht, comhoibriú agus díogras i gcónaí. Sa bhreis ar a cuid obair scoile is minic a chuireann Leigh isteach ar chomórtais. Bhí sí i measc na mbuaiteoirí lena píosa ealaíne i gcomórtas bliantúil an ADVERTISER a thug aitheantas dá talann ealaíne. Ach is dalta ioll-chumasach í Leigh a bhfuil máistreacht an phinn freisin aici agus ba mhór an onóir é nuair a glacadh lena saothar, IMMORTALS, mar chuid de fhoilsiúchán náisiúnta scríobhnóirí óga FUTURE TENSE.

 

GCP-0039_renamed_7121CIARA NÍ GHRÍOFA

Níl deireadh le fuinneamh na mná óg seo. Is iomaí éacht atá déanta aici le bliain anuas, roghnaíodh í sa bpríomhpháirt don ceoldráma GREASE, tugadh aitheantas ar leith móide duais airgid dá tionscadail mionghnó ‘Untangleables’. Léiríonn Ciara ceannaireacht laethúil sa mhéid is go dtugann sí go dearfach, comhoibríoch faoi chuile dhúshlán, go deimhin b’í a bhunaigh TECHSPACE sa scoil- deis do dhaltaí a bheith ina saoránaigh gníomhacha. Anuas ar sin ar fad bhain sí gradam naisiúnta amach le FORÓIGE lena físeáin féin ‘Give Me a Chance’ a bhí urraithe ag ADOBE Youth Voices.

 

GCP-0136_renamed_19193RANG NA hIDIRBLIANA

Bliain thábhachtach stairiúil a bhí againn i mbliana agus muid, muintir na tíre, ag comóradh agus ag ceiliúradh saoirse, neamhspleáchais agus Eirí Amach 1916. Tugtar aitheantas ar leith d’iarrachtaí rang na hIdirbliana a léirigh dráma, a chraol clár raidio agus a dhear postaeir bunaithe ar laochra an Eirí Amach i gceantar Bhaile Átha an Rí.  Go deimhinn, mar thoradh ar fheabhas an Chlár Raidio bhí iarrachtaí na ndaltaí gearrliostáilte le 6 thionscadal eile mar chuid de chomórtas náisiúnta Raidio na Gaeltachta. Anuas ar sin ar fad, shiúil na daltaí SLÍ na n-ÓGLACH (tuilleadh eolais). Gan dabht ar bith d’eirigh thar cinn leis an rang scéal áitiúil an Eirí amach a insint.    Comóradh 1916

GCP-0056_renamed_31782

ciara 2       Aisteoirí 1916 na hIdirbliana

GREASE – Ceoldráma na hIdirbliana 2015

GREASE poster 1

Cliceáil ar na nascanna thíos

Tuam Herald page 21

Tuam Herald Nov 2015 page 52

Tuam Herald 2015 page 53

Pictiúirí / Pictures

 

Previous News

CREDIT UNION BURSARY 2017

Credit Union Bursary Awards 2017

Conrad Byrnes, Athenry Credit Union, presents bursary awards to 2016 Leaving Certificate student, Emer Ní Laigheann, who is currently studying Medicine in NUIG. Also 2016 Junior Certificate students –  Leigha Ní Mhuirgheasa, Seán de Faoite, Oisín Ó Conaill agus Marc Ó Gormán Dálaigh,  in recognition of their excellent results in the State Examinations achieving no less than 28 Higher A  grades and 15 Higher B grades between them in their Junior Certificate.

GAELBHRATACH BRONNTA ARÍS

Comhghairdeas arís i mbliana le Múinteoir Bairbre agus an Coiste Gaeilge as ucht a gcuid iarrachtaí le linn na bliana chun an Ghaeilge a chur chun cinn. D’eirigh go geal leo agus ghnóthaigh siad an GAELBHRATACH a bronnadh orthu i mBaile Átha Cliath ar an 29ú Bealtaine. Bronnadh brat freisin ar Choláiste Mhuirlinne agus ar Choláiste an Chreagáin, go deimhin thaistil an trí scoil le chéile ar an mbus céanna, de réir dealraimh, bhí an-lá ag an ngrúpa uilig agus iad ag ceiliúradh le ceol ón mbanna  SEO LINN. Príomhoide Brian RnaG 2015. Click here for more and previous presentations

BT YOUNG SCIENTISTS WINNER

irish-college-winner-athenry-6940-259-x-172

5th Year student Ciara Ní Ghríofa has won Not 1, not 2 but 3 National Awards at the BT Young Scientist’s Exhibition for her project. Ciara developed an App to help children with autism. Her work so impressed the judges that she won:-
  • RTÉ Best Social and behavioural Science Project Overall.
  • The Abbott “Life to the Fullest award” award ( the sponsors have offered Ciara’s class a visit to Abbott’s medical devices lab in Longford)
  • First place in the senior individual social and behavioural sciences
  • Ciara’s project has been picked as one of thirty to be part of the BT Business Boot Camp. All at Coláiste an Eachréidh ar hugely proud of her achievements!!! Click below for more

https://colaisteaneachreidh.com/2017/01/14/young-scientist-winner/

SEAIMPÍNÍ UILE-ÉIREANN

eithpheil-2016-10x-8-copyComhghairdeas le múinteoir Seán agus na buachaillí ar an mbua iontach a bhí acu – buaiteoirí Uile-Éireann Eitpheile!!! Ba i gcoinne St. Louis’ Community School, Kiltimagh a bhí muid agus tar éis dúinn a chéad cluiche a bhuachan 25-17 bhí tús maith déanta. Click here for more

MAMMA MIA!

mamma-mia-1

Bhí Ceoldráma na hIdirbhliana ar fheabhas ar fad arís i mbliana. Comhghairdeas agus buíochas le gach duine a chuidigh ar aon bhealach – ‘ní neart go cur le chéile’ a deirtear agus is fíor sin. Click here for more pics

GOLD MEDALS -Project Work

2016-05-23 15.20.19

Bronntar bonn óir ar dhaltaí as feabhas a gcuid oibre thionscadail le haghaidh na scrúdaithe stáit – Teastas Sóisearach agus Ardteistméireacht.

Cliceáil anseo chun iar-bhuateoirí a fheiceáil

Click here for previous recipients

Each year students are presented with Gold Medals in recognition of their excellence in preparing project work which is submitted as part of the State Examinations – Junior Certificate and Leaving Certificate.

CREDIT UNION Bursary Recipients 2016, Ciarán Mac Choncarraige agus Seán Ó Conaill

CREDIT UNION Bursary Recipients 2016, Ciarán Mac Choncarraige agus Seán Ó Conaill

CREDIT UNION BURSARY 2016

Buíochas le Comhar Creidmheasa Bhaile Átha an Rí as ucht aitheantas a thabhairt do dhaltaí a ghnóthaigh marcanna arda ins na Scrúdaithe Stáit 2015. Comhghairdeas le Ciarán Mac Choncharraige(Ardteist) agus Seán Ó Conaill (Teastas Sóisearach).

Conrad Byrnes, Athenry Credit Union, presents bursary awards to 2015 Leaving Certificate student, Ciarán Mac Choncharraige, and 2015 Junior Certificate student –  Seán Ó Conaill,  in recognition of their excellent results in the State Examinations.

Click for previous recipients

GRETB Awards Ceremony

GRETB Awards 2016

GRETB Awards 2016

Congratulations to our recipients of GRETB awards. The ceremony took place at the Raheen Woods Hotel on Thursday May 5th. In total 78 pupils representing 20 GRETB (Galway Roscommon Education Training Board) Schools were presented with awards in acknowledgement of their achievements across various categories.
The Coláiste students were Sinead Pokall, Muireann Ní Bhaoill, Leigha Ní Chearra, Seán Ó Conaill, Ciara Ní Chonaill and the TY Class.
Cliceáil anseo le tuilleadh eolais

National Woodwork Award

2016-04-12 19.56.50

Second place out of @16,000 entries!

Congratulations to Seán Ó Conaill and Múinteoir Turlough on the great achievement of being awarded second place in Ireland for Seán’s Junior Certificate WOODWORK project. The Irish Technological Teachers Association shortlisted entries to 30 projects, the winner attends a school in Nenagh, Co. Tipperary and we are all delighted with this tremendous success. Nationally, in excess of 16,000 candidates sat the Materials Technology Wood Junior Certificate examinations which gives an appreciation and context to the significance of the award – comhghairdeas le Seán agus lena mhúinteoir, Turlough.

Cliceáil le haghaidh tuilleadh pictiúirí

Páirc an Chrócaigh 7ú Márta 2016

croke park group 2016 (259 x 146)

Bratach na hÉireann – Páirc an Chrócaigh 7ú Márta

Thaistil daltaí agus múinteoirí ón gColáiste go dtí Páirc an Chrócaigh ar an Luan 7ú Márta, áit ar bronnadh bratach na hÉireann agus Forógra 1916 ar chuile mheánscoil sa tír. Chuir an t-Uachtarán, Mícheal Ó hUigínn fáilte roimh chách ag míniú scéal chúlra an bhrataigh agus d’iarr ar an slua a bheith bródúil as bratach na tíre.

Click on the picture for more images

CAMPAS GAELSCOLAÍOCHTA

Minister Of Ed Jan 2016 - Copy

An t-Aire Oideachais Jan O’Sullivan le Brian agus Sinéad Ní Ghiolla Chionnaigh, príomhoide Ghaelscoil Riada

D’fhógair an Roinn Oideachais agus Scileanna le déanaí go dtógfar scoil úr nua do Choláiste an Eachréidh nuair a aistreofar muid go dtí láthair na gairmscoile. Is iontach go deo an scéal é seo agus anuas ar sin tógfar scoil nua, 12 seomra ranga, do Ghaelscoil Riada ar an suíomh céanna. Ba ócáid stairiúil go deimhin é nuair a osclaíodh an dá scoil ar an 29 Lúnasa 2006. Ón gcéad lá d’oibrigh muid i dtreo Champais Ghaelscolaíochta agus tar éis 10 mbliana ag fás is mór an chúis áthais an fógra seo do phobail an dá scoil.

Click on links below for more:-  Connaught Tribune   Tuam Herald   Raidio na Gaeltachta

Fóram Polaitíochta 2016

DSCF7887Don 5ú Bhliain as a chéile, d’eagraigh daltaí na hidirbhliana i gColáiste an Eachréidh, Baile Átha an Rí, Fóram Polaitíochta trí mheán na Gaeilge Dé hAoine 8 Eanáir ar na mallaibh. Fine Gael: Seán Kyne, T. D. Fianna Fáil: Éamonn Ó Cuív, T.D. Sinn Féin: Trevor Ó Clochtartaigh, Seanadóir.Comhaontas Glas: Caoimhín Ó Maolallaigh  Cliceáil Anseo le haghaidh na gCeisteanna

Cliceáil ar an bpictiúir le haghaidh tuilleadh

Ceilíuradh Gaisce – Christmas Awards Ceremony 2015

2015 SEÓ AN EACHRÉIDH winner- RÍOGHNA

2015 SEÓ AN EACHRÉIDH winner- RÍOGHNA

Arís i mbliana bhí ócáid mhór againn ar lá laethanta saoire na Nollag. Bronnadh gradaim agus teastais ar na daltaí as ucht a gcuid iarrachtaí le linn an téarma, tugadh aitheantas freisin dóibh siúd a léirigh ceannaireacht, tiomántas chun oibre agus iarracht mhaith an Ghaeilge a chur chun cinn. Ba í RÍOGHNA NÍ CHONCARRAIGHE a bhuaigh duais mhór an lae – SEÓ AN EACHRÉIDH.

Cliceáil anseo le haghaidh pictiúrí

Galway County Council Cathaoirleach’s Community Awards 2015

coco pic2

Bronnadh Gradam an Chathaoirligh, Comhairle Chontae na Gaillimhe, ar Chumann Óige Átha an Rí as ucht a gcuid iarrachtaí an Ghaeilge a chur chun cinn i gceantar Gaeltachta in Oirthear na Gaillimhe. D’éirigh leo an t-aitheantas seo a bhuachan de bharr réimse imeachtaí eagraithe trí mheán na Gaeilge do dhéagóirí sa chomharsanacht. I measc na dtograí comhlíonta acu, bhí físeáin, drámaí, ceoldhrámaí, podchraoltaí, tionscadail oidhreachta, aonaigh leabhar, ceolchoirmeacha, seónna talainne, suíomh idirlíne cruthaithe mar aon le go leor eile déanta i measc phobal Bhaile Átha an Rí. Tá Coláiste an Eachréidh thar a bheith bródúil as daltaí na scoile atá páirteach leis an chlub óige seo.

Cliceáil le haghaidh tuilleadh eolais

SCLÉIP

Clúdach 1 (1) - CopyGhlac ceithre ghrúpa ó Choláiste an Eachréidh páirt i gcomórtas Scléip 2015 Aoine 20 Samhain i dTaibhdhearc na Gaillimhe agus bhí lá iontach ag scoláirí na dara bhliana agus iad ina gcuideachta le tacaíocht a thabhairt dóibh. Chas ceoltóirí ó na grúpaí Na Glórtha Óga, Clúdach, Muir Sin Éal mar aon le Holly Nic an Róibín… comhghairdeas leo ar fad… tá an Coláiste iontach bródúil astu uile. Cliceáil anseo nó ar an bpictiúr le haghaidh tuilleadh pictiúirí 

GREASE 259x159GREASE

The TY class production of GREASE has certainly been the highlight of the year thus far. The bilingual musical enthralled the capacity audience on both Thursday and Friday night. A DVD of the performance will be available to buy for Christmas. Click on the picture for more information.

Business Studies Awards 2015 - CopyJunior Certificate Business Awards

Comhghairdeas le Ciara, Seán Clíona agus múinteoir Deirdre, being presented with their Certificates of Achievement at NUIG lately, in recognition of their ‘A’ grades in Higher Level Business Studies (top 9% nationally). See AWARDS on homepage for more. Click on the picture for previous winners.

 

First Year Annual Petersburg Trip

On the 1st October the First Year Pupils headed to Petersburg Outdoor Pursuits Centre for a 2 day treat on the shores of Lough Mask.A great time was had by all, helped by some of the best weather in recent weeks. Click below or on the picture for gallery Cliceáil Anseo le tuilleadh pictiúir a fheiceáil

CEILIÚRADH GAISCE – AWARDS 2015

Comhghairdeas le chuile dhuine a bhain gradam amach ag ócáid ‘Ceiliúradh Gaisce’ an tSamhraidh. Arís i mbliana d’eirigh thar cinn le daltaí an Choláiste ar na páirceanna agus cúirteanna imeartha- gan dabht b’é Craobh na hÉireann sa SPIKEBALL buaic phointe na bliana. Chomh maith le sin bhí na gaiscí acadúla, rannpháirtíocht dhearfach i saol an Choláiste agus tinreamh den scoth – sa 6 bliana a chaith Ashleigh linn bhí sí ar scoil gach lá cé is moite de lá amháin!

Again this year our students excelled and their achievements were recognised and acknowledged at the traditional end-of-year awards ceremony. Awards are presented in the following categories – attendance, leadership, classwork, Gaeilge, various sports (football, basketball, soccer, camogie, spikeball, athletics and other individual sports), academic projects’ gold medallists and Overall Sports’ Personality of the Year – Leah Ní Mhuirgheasa.

AN BRAT GLAS BRONNTA – GREEN FLAG

BRAT GLAS bronnta 2015

BRAT GLAS bronnta 2015

Tréaslaítear le chuile dhuine a bhí páirteach sa bhfeachtas chun an BRAT GLAS a bhaint amach ach go háirithe Múinteoir Breandán Ó Duill agus an Coiste Glas a bhí i mbun na hoibre. Dhírigh siad a n-aird ar athchúrsáil agus táthar ag súil le tógáil ar an ‘tús maith’ sna blianta amach romhainn.

Congratulations to the Coiste Glas pupils and their teacher Breandán Ó Duill on attaining the GREEN FLAG in recognition of their recycling initiatives. Expect more progress in the coming years. Comhghairdeas le cách!

IDIRBHLIANA – TY AWARDS CEREMONY 2015

Bhí ócáid dheas ag deireadh na bliana ag a bronnadh gradam éagsúla ar lucht na hIdirbhliana as a gcuid oibre le linn na bliana. B’é foilsiúchán an LEABHAR BLIANA an éacht ba mhó a déanadh mar gurbh é an chéad uair ag daltaí an Choláiste a leithéid a dhéanamh – buíochas le gach duine a chabhraigh ar aon bhealach ach go háirithe Seán Ó Mainnín agus Áine Uí Fhlannacha.

The TY end-of year awards ceremony was held in May – pupils were presented with FETAC level 3 & level 4 certificates in media studies and IT Skills respectively, SafeFoods certificates and other awards.

BHRONN AN TAOISEACH ‘GAELBHRATACH 2015’ AR NA DALTAÍ

Comhghairdeas leis an gCoiste Gaelach agus chuile dhuine a chuidigh leis an iarracht an Gaelbhratach a bhaint amach arís. Ag ócáid cheiliúrach i mBaile Átha Cliath, ar an 22 Aibreán, bhronn an Taoiseach, Éanna Ó Cionnaith, an Gaelbhratach ar Holly agus Noah.

Cliceáil ar chlé chun pictiúir a fheiceáil / Click on the picture to see gallery

Seán in the finals of Linguistics Olympiad

S52621-xlimage-R2847[1] (2)

Sean Ó Gaibhneáin of Coláiste an Eachréidh Athenry was among Ireland’s top 100 young problem solvers who pitted their wits against the languages of the world at the national final of the ADAPT All-Ireland Linguistics Olympiad at Dublin City University on 24 March 2015.

Sean beat off competition from more than 4,000 students from 161 schools in 29 counties to qualify for the national final of the Olympiad. He now eagerly awaits the announcement of the national final results this week. The top four performers will be selected to represent Ireland at the International Linguistics Olympiad in Bulgaria in July 2015. Read More/Tuilleadh Eolais

THOMAS F. MEAGHER – Flag Presentation

Ba le bród a ghlac daltaí an Choláiste le bratach na hÉireann ag ócáid speisialta i bPort Láirge ar an Déardaoin 12 Márta. Bhí @300 scoil i láthair ar an lá agus b’é Uachtarán na hÉireann a labhair leis an slua faoi thábhacht bhratach na hÉireann – bratach a cuireadh ar fholúin den chéad uair i bPort Láirge ar an 13 Márta 1848 – b’é Thomas F. Meagher, laoch náisiúnta, a thug leis an bratach ó Pháras na Fraince. Eagrófar imeachtaí ó cheann ceann na tíre mar chuid de cheiliúradh na bliana 2016. Tuilleadh Eolais:- Thomas F. Meagher

GAELBHRATACH – Bernard Dunne  9/01/2015

Ar an Aoine 9ú Eanáir cuireadh an GAELBHRATACH ar foluain i gColáiste an Eachréidh – an chéad scoil i gConnacht chun an gradam náisiúnta úd a bhaint amach. B’é Bernard Dunne príomh-aoi an lae agus labhair sé go hionspioráideach ar a mheas don Ghaeilge. Tugadh aitheantas ar leith don obair iontach atá déanta ag Coiste Gaelach an Choláiste chun an Gaelbhratach a bhaint amach.

Cliceáil le haghaidh ‘Leabhrán na hÓcáide’ – Ceiliúradh Gaelbhratach

“I’ve always wanted to be a fluent Irish speaker and two years ago when I retired from boxing I made a promise to myself that I would learn it,” said Dunne.

“I’m deeply proud of my Irishness and it’s vital to pass my passion for Irish on to my children. “It’s not about being fluent, it’s about taking pride in our language and using whatever Irish you have. You’ll be surprised what you know,” he said.

Click on picture to read more

Coláiste Students Scoop Top ART Prize

Congratulations to the Coláiste ART students and their teacher Múinteoir Marie on scooping the top prize – Advertiser cover page for Christmas edition – 5th year student Sinead Pokall’s picture was chosen in first place and featured on the front page of the Christmas edition of the Advertiser which has a circulation of 60,000 plus

Cliceáil ar an bpictiúr chun tuilleadh a fheiceáil.

Ceiliúradh Gaisce / Awards Ceremony Nollaig 2014

 Aonach na Nollag / Christmas Fair

 Junior Certificate Business Awards

1743611_10152782875988497_1311688223497610751_n

Tanya, agus múinteoir Deirdre, being presented with her Certificate of Achievement at NUIG lately, in recognition of her ‘A’ grade in Higher Level Business Studies (top 9% nationally). See AWARDS on homepage for more.