Search Results for Gradaim

Gradaim Bronnta – Nollaig ’21

Gradaim ar son na Gaeilge, obair den scoth agus tréithe ceannaireachta

Tháinig scoláirí le chéile i ngrúpaí ranga le ceiliúradh Gaisce na Nollag ’21 a chomóradh agus aitheantas ar leith tugtha ar son na Gaeilge, obair leanúnach a bhíonn idir lámha ag daltaí idir obair ranga agus obair bhaile agus do scoláirí éagsúla a léirigh tréithe ceannaireachta ar scoil. Beidh a thuilleadh nuachta faoi na teastais uile san athbhliain.

Last day at school 2021, awards presented to students for leadership skills, schoolwork and promoting Gaeilge during Gaisce na Nollag ’21. More details about this in ’22!

Gradaim do Ghaeil Óga

Cinnte … is iomaí Gael Óg atá againn ar an Eachréidh!

Níl amhras ar bith ann ach gur iomaí Gael Óg atá i gColáiste an Eachréidh ach ní i gcónaí go bhfuil a mbuanna aitheanta. Ar an drochuair, ní raibh sé inár gcumas gradaim a bhronnadh ar gach uile Gael Óg sa choláiste ach, mar chuid de Cheiliúradh Ghaisce na Nollag, tugadh aitheantas ar leith dóibh siúd a bhfuil meon dearfach eiseamláireach acu i dtaobh na Gaeilge. Bronnadh Gradaim na Gaeilge ar dhaltaí a léirigh cur chuige comhoibríoch i leith na teanga agus a rinne a gcion chun an Ghaeilge a chur chun cinn sa Choláiste. Le fírinne, níl aitheanta againn ach cuid de na Gaeil Óga is fearr ar an Eachréidh. Beirigí Bua!

Gradaim BOOGR 2019

Cúigear bronnta le duaiseanna speisialta BOOGR

Cúigear aitheanta go Speisialta le Gradaim BOOGR

Darragh a bhain barr feabhais amach i Mata & Eolaíocht. – Aithníodh Darragh tar éis marc an-ard a fháil i Mata agus Eolaíocht i scrúdú an Teastais Shóisearaigh i mbliana. Le fírinne, bhí na marcanna seo aitheanta ar bhun náisiúnta agus cuireadh tugtha dó a bheith i gcomórtas in ‘Olympiad’ Eolaíochta.

Hannah a d’fhreastail ar scoil gach lá le 6 bliana.  Bhí Hannah rannphairtreach i réimse gníomhaiochta agus í ar scoil gach lá le 6 bhliain i gColáiste an Eachréidh. Tinreamh foirfe aici agus chuir sí go mór leis an choláiste agus í ann gach uile lá.

MARK – Ceoltóir den scoth – Le deireanas, aithníodh talann Mharc mar dhrumadóir agus é ainmnithe do ghradam speisialta UK Trinity. Agus é san idirbhliain, thosaigh sé ag bualadh drumaí don chéad uair. Ó Shin, bhuaigh a bhanna ceoil ’60 Watt Girl’ Gradam Cheoltóirí Óga na hÉireann 2018.

Mollaí -Lúthchleasaí den scoth – Comghairdeas ó chroí Mollaí as na héachta uile a bhain sí amach mar lúthchleasaí ar leibhéil éagsúla. Tá duaiseanna scoile, sa chúige agus go naisiúnta bainte amach aici agus ghlac sí páirt ar son na tíre bliain i ndiaidh bliana.

Saoirse– Bean óg inspioráideach – Cé go mbíonn Saoirse ag dul faoi scian go minic aguis neart abráidí aici le linn a saoil, ní ligeann sí don fhulaingt cur isteach ar a meon dearfach. Tá dul chun cinn iontach déanta aici mar scoláire i gColáiste an Eachreidh agus í aitheanta mar laoch i measc na ndaltaí uile.  

Five Special GRETB Awards Presented

Darragh was recognized by the State Examinations Commission as one of the top achievers in Ireland in Maths and Science in the Junior Certificate exams. He was invited to take part in the Irish Science Olympiad in Dublin City University.

Hannah is a Leaving Certificate student at Coláiste an Eachréidh. During her 6 years at the Coláiste she has been the recipient of numerous attendance awards and has participated fully in school life. This award recognises and acknowledges the fact that Hannah has be present every single day for 6 years – 100% perfect attendance.

Mark’s excellence as a musician and drummer has seen him nominated for a UK Trinity Talent Award. Only 2 years ago during Transition Year he picked up a drum stick for the first time and remarkably is now studying Trinity Grade 7. His band ’60 Watt Girl’ won the Irish Youth Music Award 2018.

Coláiste an Eachréidh are very proud of Molly and in what she has achieved as a young woman in Triathlon at various levels. In 2017, she won Gold at the Connaught ‘Regional Post-Primary Schools Triathlon Championships’ qualifying her for the All-Ireland Competition where she claimed Bronze. She was picked to represent her country at the ‘European Mixed Relay Championships 2017’ in Spain and was selected again for the 2018 Championships.

Following numerous major childhood surgeries, Saoirse needs ongoing treatment. She has to use a walking stick to help her balance and mobility. Her positive attitude will not allow her disability to deter her and she continues to overcome challenges as they present. She is duly recognized as a hero among students.

Tuilleadh i dtaobh Gradaim BOOGR / Previous GRETB awards cliceáil/ click anseo/here

Gradaim Ceoil 2018/19

Buaiteoirí – Seó Talainne 2019

Caithfidh a rá go raibh réimse leathan ceoil curtha ar fáil le linn Cheiliúradh Gaisce 2018. Bhí réimse leathan stíleanna ceoil curtha i láthair mar chuid de shiamsaíochta na hócáide ina raibh idir cheoltóirí, amhránaithe agus damhsa léirithe do mhúinteoirí agus daltaí uile an choláiste. Cinnte, bhain beagnach trí chéad duine sult as siamsaíocht na hócáide. Ar ndóigh, tá bua an cheoil go smior sa choláiste.

Gan amhras, bhí bliain mhaith curtha i gcrích ag ceoltóirí an choláiste agus iad faoi stiúir Mhúinteoir Annemarie. Ghlac go leor acu páirt i gcomórtas Scléip 2019 agus bhí Seó Talainne inmheánach eagraithe ag Comhairle na nDaltaí. Tugadh aitheantas i rannóga sóisearacha is sinsearacha mar dhuaiseanna. Bronnadh gradaim ar cheoltóirí traidisiúnta, ar Theo, ar Aisling a chur halla na scoile faoina draíocht cumhachtach agus ar Ríoghna is Hazel – iad aitheanta mar Réalta an Eachréidh.

Wide range of musical talent came to the fore as part of the end of year award ceremony. A special thanks goes out to Múinteoir Annemarie for all her help and guidance throughout the year. For more Ceol cliceáil anseo.

Gradaim Speisialta

Laoch na Scoile – Saoirse

Ag Ceiliúradh Gaisce 2019, bhí deis gradaim speisialta a bhronnadh ar dhaltaí as ucht gníomhartha gaiscíochta iontacha curtha i gcrích acu.

Maidir le cúrsaí ríomhaireachta tugadh aitheantas do thriúr: Eoin, Elliot agus Seanie. Bhí siad roghnaithe mar cheannródaithe ag TechFéile Náisiúnta le bheith mar dhearthóirí agus mar éascaitheoirí ar Ceardlann Great Escape Rooms. Mar aon leis sin, gabhadh comhghairdeas le Eoin Bl.4 as ucht a bheith i measc an 20 dalta is fearr sa tír i scrúdú mar shaineolaí ríomhaireachta – Word 2016 Microsoft Office Specialist.

Lena chois sin, tugadh aitheantas speisialta do Shorcha agus Oisín a bhain éacht amach in iarrachtaí teangeolaíochta AILO (All Ireland Linguistics Olympiad)

Ní dhearna Coláiste an Eachréidh dearmad ar na buanna iontacha a bhí ag foirne ‘Tráth na gCeist’ a cheiliúradh ach oiread. Bhí buanna nach beag bainte amach go háitiúil is go naisiúnta idir fhoirne sóisearacha agus sinsearacha ag comórtas eagraitrhe ag Conradh na Gaeilge agus ag Feachtas. Nach iad atá cliste!

Thar aon rud eile, bhí aitheantas ar leith bronnta ar Shaoirse – Rang Ardteiste. Cailín ciúin díograiseach a thug lena cúraimí is na dúshlain roimpi go dearfach i rith na blianta agus í ar scoil. Ní mór an t-ionadh é gur sheas an slua agus thug na gártha molta di mar ‘Laoch na Scoile’. Bualadh bos ollmhór go deo!

Féach siar ar Ceiliúradh Gaisce eile cliceáil anseo.

A number of special awards were presented to various pupils for a range of outstanding awards including computer programming designing, linguistics Olympiad, school Quiz teams and a standing ovation was given to Saoirse asLaoch na Scoile’. Tuillte go maith acu ar fad!

 

Gradaim na Gaeilge

Gradaim Gaeilge bronnta ar Danielle, Sarah, Éilis, Kate, Eva, Raphi, Seanie, Réitseal, Seán, Mollaí, Mairidh agus Eibhlín.

Mar chuid de Cheiliúradh Ghaisce na Nollag, tugadh aitheantas speisialta dóibh siúd gníomhach i gcur chun cinn na Gaeilge sa choláiste agus sa chomharsanacht mórthimpeall. Bronnadh Gradaim na Gaeilge ar dhaltaí a léirigh meon dearfach comhoibríoch i leith na teanga agus a rinne a gcion chun an Ghaeilge a chur chun cinn sa gColáiste. Comhghairdeas le Danielle, Sarah, Éilis, Kate, Eva, Raphi, Seanie, Réitseal, Seán, Mollaí, Mairidh agus Eibhlín. Tuilleadh eolais fá ghradaim eile cliceáil anseo

 

Máistreas Bairbre leis na hOifigigh atá ag an gCoiste Gaeilge; Conchúr, Mollaí, Eibhlín, Leah, Mairidh is Emily.

 

Ghlac Máistreas Bairbre leis an deis comhghairdeas ó chroí a ghabháil leo siúd atá ag obair go díograiseach le Gaelbhratach a bhuachan athuair don Ghaelcholaiste. Níl siad ag glacadh leis go mbeidh an gradam bronnta orthu gan obair a chur isteach. Cinnte, tá obair cheannródaíochta déanta ag Coláiste an Eachréidh thar na blianta agus é ar intinn ag an Coiste Gaeilge go leanfar leis an obair eiseamláireach. Tuilleadh eolais fán Ghaelbhratach cliceáil anseo.

 

 

 

Máistir Brian & Máistreas Nóra leis an dá fhoireann díospóireachta. Sóisear: Liam, Niamh, Lauren & Madison; Sinsear: Leah, Eibhlín & Mairidh (Seán as láthair)

Ní amháin sin ach tugadh aitheantas speisialta go poiblí do na foirne díospóireachta idir shóisear agus sinsear a rinne éacht i mbliana agus an dá fhoireann cáilithe do bhabhtaí ceannais Chúige Chonnachta. Cinnte, bhí an-obair go deo déanta acu i mbun ullmhúcháin le Máistreas Nóra agus iad páirteach i gcomórtas náisiúnta eagraithe ag Gael Linn. Tá Coláiste an Eachreidh thar a bheith bródúil astu ar fad. Tuilleadh eolais faoi na díospóireachtaí cliceáil anseo.

 

 

 

 

 

Gradaim Gaeilge awards presented to representatives from each class, to the Coiste Gaeilge for award winning work for Gaelbhratach and to the Junior and Senior debating teams. Comhghairdeas leo ar fad!

Gradaim Scoile 2018

Gradaim Scoile 2018

Mar is nós linn i gColáiste an Eachréidh, déanaimís buanna ár scoláirí a cheiliúradh um Nollaig agus sa Samhradh. Is mór linn aitheantas a thabhairt dár scoláirí in obair ranga, ceannaireacht, tinreamh agus i gcur chun cinn na Gaeilge. Comhghairdeas leo ar fad, tá na gradaim tuillte go maith agaibh. Maith sibh! Gradaim eile anseo.

Traditionally student achievement is acknowledged Nollaig and Samhradh every year:- in classwork OBAIR RANGA, in the area of leadership CEANNAIREACHT, in school attendence TINREAMH and in recognition of their efforts and use of GAEILGE. Congratulations to all who received recognition in these categories. Your awards are well deserved. Maith sibh! Previous awards here.

 

 

Gradaim Spóirt 2018

Brian Ó Curnáin IMREOIR SPÓIRT NA BLIANA

Imreoirí Spóirt na Bliana 2018

LA SPÓIRT – Buaiteoirí 2018

Imreoirí Spóirt na Bliana 2018

Gradaim Spóirt 2018

Bliain iontach arís i mbliana a bhuíochas leis na daltaí ar fad a ghlac páirt i réimse leathan spóirt -peil, cispheil, eitpheil, liathróid láimhe, ficheall, sacar, iománaíocht, camógaíocht, rugbaí, lúthchleasaíocht agus spikeball.  Comhghairdeas leis na himreoirí ar fad agus míle buíochas leis na múinteoirí a bhí mar bhainisteoirí is ag tacú leo. Thíosluaite iad siúd a bhuaigh gradaim spóirt 2017/18. Buaiteoirí cheana anseo.

Gabhtar comhghairdeas speisialta le Brian Ó Curnáin IMREOIR SPÓIRT NA BLIANA (A special congratulations to Brian Ó Curnáin Sports Star of the Year). Beir Beannacht is Bua

We’ve had another great sporting year in Coláiste an Eachréidh and a word of thanks to all those that took part in a wide range of sporting activities throughout the year: football, basketball, volleyball, handball, chess, soccer, hurling, camogie, rugby, athletics and spikeball. Congratulations to all of the players and thanks to the teachers who took on the role of managers and supported the players. Below is a list of those that achieved sporting awards 2017/18. Previous Winners here.

Spikeball: Emily Ní Dhroigneáin

Spikeball: Evan McCrossan

Eitpheil Sinsear: Seán Ó Conaill

Eitpheil Sóisear: Brian Ó Curnáin

Eitpheil Sinsear: Alana Ní Chinnéide

Eitpheil Sóisear: Aisling Ní Chuinn

Cispheil Sinsear: Máirtín Ó Flatharta

Cispheil Sóisear: Culann Stevens

Cispheil: Emily Ní Dhroigneáin

Rugbaí: Nathan Gearbhas

Lúthchleasaíocht: Brian Ó Curnáin

Sacar Sinsear: John Gray

Sacar Sóisear: Nathan Gearbhas

Sacar Bliain 1+2: Conor Mac Giollarnáth

Peil Sinsear: Seán Ó Conaill

Peil Sóisear: Túan Ó Baoill

Peil Bliain 1+2: Conor Mac Giollarnáth

Iománaíocht: Brogan Cloonan

Camógaíocht: Ailbhe Ní Eochaidh

Liathróid Láimhe: Jack Ó Gloinn

Ficheall: Seán Ó Laigheann

Déantar comhghairdeas leis na buaiteoirí uilig agus go deimhin le gach duine a ghlac páirt in imeachtaí éagsúla le linn na bliana. Freisin, tugtar aitheantas agus gabhtar buíochas leis na múinteoirí ar fad a thug, go deonach, dá gcuid ama – gan iad ní bheadh imeachtaí seach-churaclaim indhéanta. Maith sibh agus Coláiste an Eachréidh abú!!

Congratulations to all of the winners and indeed to everyone who took part in various events throughout the year. Also, the Coláiste is very grateful for the role that the teachers played in giving up their free time and volunteering to promote extra-curricular activities, indeed they made these events possible.

 

Gradaim Samhraidh 2017 Awards

Laoch Scoile – Lee as ucht a roghnúcháin ar fhoireann Pheil Mionúir na Gaillimhe

Gradaim Scoile

Twice annually, Nollaig & Samhradh, student achievement is acknowledged in three categories:- in classwork  OBAIR RANGA, in the area of leadership CEANNAIREACHT agus in recognition of their efforts and use of GAEILGE. Also recognised at the Gradaim Samhraidh was Junior Cert pupil Saidhb who won a YOUNG WRITERS national award (her work will be uploaded here soon). Students who excel in their State Examinations Project Work receive Academic Medals. Our TRÁTH na gCeist teams and 1st Year TECHSPACE students were also acknowledged as was the Coiste Gaeilge who once again received the GAELBHRATACH AWARD.  Déantar comhghairdeas le gach duine – bliain iontach eile ag pobal an Choláiste!!

Perfect Attendance

Déantar comhghairdeas leis na daltaí uilig a d’fhreastail ar scoil chuile lá le linn na bliana. Congratulations to the all the pictured students who attended school everyday. Also noteworthy is the fact that a further 37 pupils attended all days but one. Indeed, some of our senior students are heading towards 100% attendance over 6 years!!

Laoch na Scoile

Gradaim speisialta a thugann aitheantas do ghaiscí eisceachtúla. I mbliana bhí an gradaim seo tuillte go maith ag Ciara agus Lee. The 2017 Sports Award was presented to All-Ireland winning captain Michael Ó Gríofa.

A special award in recognition of outstanding achievements. Lee’s selection on the Galway minor football panel which contested the 2016 All-Ireland final set the year off to an exciting start. Lee also played a significant role in our All-Ireland Spikeball success in December. After Christmas, 5th year student Ciara excelled at the BT Young Scientists competition scooping no less than 3 awards including RTÉ Best Social and behavioural Science Project Overall.

Gradaim SPÓIRT 2017 Awards

IMREOIR SPÓIRT NA BLIANA – Mícheál Ó Gríofa

Bliain iontach arís i mbliana a bhuíochas leis na daltaí ar fad a ghlac páirt i réimse leathan spóirt -peil, cispheil, eitpheil, liathróid láimhe, ficheall, sacar, iománaíocht, rugbaí, lúthchleasaíocht, spikeball.  Our sporting highlight this year was undoubtedly being crowned ALL-IRELAND SENIOR ‘B’ VOLLEYBALL CHAMPIONS in December and then early in the New Year winning the ALL-IRELAND FIRST YEAR BOYS SPIKEBALL TITLE – comghairdeas leis na buachaillí agus le múinteoirí Seán agus Donncha.

This year’s IMREOIR SPÓIRT NA BLIANA (Sports Star of the Year) is the All-Ireland winning captain MICHAEL Ó GRÍOFA. Below are our sports’ award recipients for 2016/17.

Déantar comghairdeas leis na buaiteoirí uilig agus go deimhin le gach duine a ghlac páirt in imeachtaí éagsúla le linn na bliana. Freisin, tugtar aitheantas agus gabhtar buíochas leis na múinteoirí ar fad a thug, go deonach, dá gcuid ama – gan iad ní bheadh imeachtaí seach-churaclaim indhéanta. Maith sibh agus Coláiste an Eachréidh abú!!