Search Results for Ceannaireacht

Ceannairí na linne seo

Tá tréithe ceannaireachta ag go leor daltaí agus neart ceannairí againn i gColáiste an Eachréidh. Bíonn obair cheannródaíochta idir lámha ag ár scoláirí i rith an ama ach is iontach linn aitheantas a thabhairt do roinnt ceannairí. Chuige sin, bronnadh gradaim agus tugadh aitheantas do dhaltaí eiseamláireacha i dtaobh na ceannaireachta mar chuid de Cheiliúradh Ghaisce ’21Táimid iontach bródúil astu.  

 Leadership Awards were presented to a number students at Ceiliúradh Gaisce 2021. These, of course, are just some of our students that demonstrate leadership qualities in their dealings with staff and fellow pupils. Comhghairdeas libh.

 

 I measc na ceannairí aitheanta bhí:

Bl.2      Alyssa & Aisling 

Bl.3      Grace & Eoin 

I.B.       Éadaoin & Ultan 

Bl.5      Culann & Kian 

Ardteist           Conor & Aisling 

Ardteist 20/21            Ben & Miz 

Ceannairí Óga

Ceannródaithe agus fios an bhealaigh acu

Níl aon amhras ach go bhfuil tréithe ceannaireachta ag go leor daltaí agus gur iomaí ceannaire atá againn i gColáiste an Eachréidh. Tá obair cheannródaíochta idir lámha ag scoláirí an choláiste i rith an ama ach díreach roimh Nollaig 2020, bhí deis ag an scoil aitheantas speisialta a thabhairt do roinnt ceannairí agus na tréithe ceannaireachta aitheanta ag na múinteoirí uile.

Mar chuid de Cheiliúradh Ghaisce na Nollag ’20, bronnadh gradaim agus tugadh aitheantas do dhaltaí eiseamláireacha i dtaobh na ceannaireachta. Leanaigí oraibh agus Comhghairdeas libh.

 Leadership Awards were presented to a number students at Ceiliúradh Gaisce na Nollag 2020. These, of course, are just some of our students that demonstrate leadership qualities in their dealings with staff and fellow pupils. Táimid thar a bheith bródúil asaibh ar fad!

Ceannairí aitheanta

Cuid de na daltaí aitheanta as ucht obair cheannródaíochta sa choláiste.

Is féidir a rá go bhfuil tréithe ceannaireachta ag go leor daltaí agus gur iomaí ceannaire atá againn i gColáiste an Eachréidh. Caithfidh muid a admháil go mbíonn obair cheannródaíochta idir lámha ag go leor daltaí ach tugadh aitheantas speisialta dóibh siúd aitheanta ag na múinteoirí uile. Dá bhrí sin, mar chuid de Cheiliúradh Ghaisce na Nollag ’19, bronnadh gradaim agus tugadh aitheantas do dhaltaí eiseamláireacha i dtaobh na ceannaireachta. Leanaigí oraibh ag treabh libh agus Comhghairdeas leo.

 

 Leadership Awards were presented to a number students who excelled in demonstrating leadership qualities in their dealings with staff and fellow pupils. Maith iad!

Ceannairí sa Choláiste

Ceannairí sa Choláiste ó Bhliain 1 go rang Ardteiste, iad aitheanta ag Ceiliúradh Ghaisce na Nollag ’18

Is iomaí ceannaire atá againn i gColáiste an Eachréidh ach caithfidh muid a admháil go mbíonn obair cheannródaíochta idir lámha ag cuid de na daltaí ach go háirithe. Mar chuid de Cheiliúradh Ghaisce na Nollag ’18, bronnadh gradaim agus tugadh aitheantas ar leith do dhaltaí eiseamláireach i dtaobh na ceannaireachta. Leanaigí oraibh ag treabh libh agus comhghairdeas libh.  [Tuilleadh eolais ar ghradaim cheannaireachta cliceáil anseo.]

I measc na daltaí aitheanta do ghradaim cheannaireachta, tá:

Éadaoin, Jack, Emily, Culann, Oisín, Ruairí, Ailbhe, Eoin, Hannah, Conor, Leah agus Oisín

 Leadership Awards were presented to students who excelled in demonstrating leadership qualities in their dealings with staff and fellow pupils. Maith sibh!

Gradaim Scoile 2018

Gradaim Scoile 2018

Mar is nós linn i gColáiste an Eachréidh, déanaimís buanna ár scoláirí a cheiliúradh um Nollaig agus sa Samhradh. Is mór linn aitheantas a thabhairt dár scoláirí in obair ranga, ceannaireacht, tinreamh agus i gcur chun cinn na Gaeilge. Comhghairdeas leo ar fad, tá na gradaim tuillte go maith agaibh. Maith sibh! Gradaim eile anseo.

Traditionally student achievement is acknowledged Nollaig and Samhradh every year:- in classwork OBAIR RANGA, in the area of leadership CEANNAIREACHT, in school attendence TINREAMH and in recognition of their efforts and use of GAEILGE. Congratulations to all who received recognition in these categories. Your awards are well deserved. Maith sibh! Previous awards here.

 

 

Ceiliúradh GAISCE Nollaig ’17

Twice annually, Nollaig & Samhradh, student achievement is acknowledged in three categories:- in classwork  OBAIR RANGA, in the area of leadership CEANNAIREACHT and in recognition of their efforts and use of GAEILGE.

Arís i mbliana bhí ócáid bhreá againn sa Choláiste ar lá laethanta saoire na Nollag. Bronnadh gradaim ar na daltaí ag tabhairt aitheantais dá gcuid iarrachtaí le linn an téarma. Bronntar teastais sna catagóir seo:- Ceannaireacht, Gaeilge, Tinreamh agus Obair Ranga. Anuas ar sin bhí ceol den scoth faoi stiúr Mhúinteoir Úna, caint ar shiamsaíocht idir cheol agus amhránaíocht – b’iad Caroline, Bliain 2, agus Eileen, Idirbhliain, a bhuaigh na duaiseanna ceoil.

Bhronn Rang na hArdteiste bláthanna ar mhúinteoir Seán agus Gearóidín as ucht a gcuid iarrachtaí le cúrsaí eitpheile thar na blianta.

100% Tinreamh – nearly 1/3 of all pupils attended school EVERY day since term began on the 28th August, well done!! MUSIC – again this year our students entertained us with their wonderful music, much of which was composed by themselves. Thanks to Múinteoir Úna for coordinating the show. To view our musical talent click here

NOLLAIG SHONA AGUS BLIAIN MHAITH AGAIBH GO LÉIR

Gradaim Samhraidh 2017 Awards

Laoch Scoile – Lee as ucht a roghnúcháin ar fhoireann Pheil Mionúir na Gaillimhe

Gradaim Scoile

Twice annually, Nollaig & Samhradh, student achievement is acknowledged in three categories:- in classwork  OBAIR RANGA, in the area of leadership CEANNAIREACHT agus in recognition of their efforts and use of GAEILGE. Also recognised at the Gradaim Samhraidh was Junior Cert pupil Saidhb who won a YOUNG WRITERS national award (her work will be uploaded here soon). Students who excel in their State Examinations Project Work receive Academic Medals. Our TRÁTH na gCeist teams and 1st Year TECHSPACE students were also acknowledged as was the Coiste Gaeilge who once again received the GAELBHRATACH AWARD.  Déantar comhghairdeas le gach duine – bliain iontach eile ag pobal an Choláiste!!

Perfect Attendance

Déantar comhghairdeas leis na daltaí uilig a d’fhreastail ar scoil chuile lá le linn na bliana. Congratulations to the all the pictured students who attended school everyday. Also noteworthy is the fact that a further 37 pupils attended all days but one. Indeed, some of our senior students are heading towards 100% attendance over 6 years!!

Laoch na Scoile

Gradaim speisialta a thugann aitheantas do ghaiscí eisceachtúla. I mbliana bhí an gradaim seo tuillte go maith ag Ciara agus Lee. The 2017 Sports Award was presented to All-Ireland winning captain Michael Ó Gríofa.

A special award in recognition of outstanding achievements. Lee’s selection on the Galway minor football panel which contested the 2016 All-Ireland final set the year off to an exciting start. Lee also played a significant role in our All-Ireland Spikeball success in December. After Christmas, 5th year student Ciara excelled at the BT Young Scientists competition scooping no less than 3 awards including RTÉ Best Social and behavioural Science Project Overall.

Ceiliúradh Gaisce/Christmas Awards

Comhghairdeas le gach duine ar a bronnadh gradain ag Ceiliúradh Gaisce na Nollag. Each year at Christmas and Summer student achievements under various category headings are acknowledged – CEANNAIREACHT/Leadership; GAEILGE and OBAIR RANGA/Classwork. Well done to all.

GRADAIM / Awards Samhradh 2016

Comhghairdeas leis na daltaí uilig ar a bronnadh gradaim – Ceannaireacht, Gaeilge agus Obair Ranga

1-ceannaireacht-2016CEANNAIREACHT / Leadership Award is presented to students who demonstrated leadership qualities in their dealings with staff and fellow pupils, Comhghairdeas le Leah, Eibhlín, Saoirse, Aisling, Jenny, Saidhb agus Clíona.

 

 

 

 

1-gaeilge-2016GAEILGE – Bronntar an gradam seo ar dhaltaí a léirigh meon dearfach comhoibríoch i leith na teanga agus a rinne a gcion chun an Ghaeilge a chur chun cinn sa gColáiste. Comhghairdeas le Melanie, Seán, Mairidh, Oisín, Hannah, Eoghan, Molly agus Muireann.

 

 

 

1-obair-ranga-2016OBAIR RANGA / Classwork – another keenly contested award presented to students who excelled in their classwork and whose application to their studies was commendable. Gradaim a bhronntar orthu siúd a bhain barr feabhais amach ina gcuid obair scoile. Comhghairdeas le Eimear, Daniel, Seán, Alíona, Liam, Harry agus Saoirse.

 

GRETB Awards Ceremony

GRETB AWARDS 2016

GCP-0151_renamed_14746Congratulations to our recipients of GRETB awards. The ceremony took place at the Raheen Woods Hotel on Thursday May 5th. In total 78 pupils representing 20 GRETB (Galway Roscommon Education Training Board) Schools were presented with awards in acknowledgement of their achievements across various categories. The Coláiste students were Sinead Pokall, Muireann Ní Bhaoill, Leigha Ní Chearra, Seán Ó Conaill, Ciara Ní Chonaill and the TY Class.

 

 

GCP-0144_renamed_18014MUIR-SIN-É

Níl insint béil ar a bhfuil déanta ag an mbeirt bhan óg seo le 6 bliana anuas i saol an Choláiste. Ghlac an bheirt acu páirt in imeachtaí eagsúla ceoil aonaracha agus níorbh fhada gur bhunaigh siad a ngrúpa féin ‘Muir Sin É’. Go gairid ina dhiaidh sin bhuaigh siad croabh naisiúnta SCLÉIP agus tá a gcuid ceoil le cloisteáil ar YouTube. Tar éis aitheantas a fháil ag an Oireachtas le cupla bliain anuas ba é buaicphointe rannpháirtíocht na gcailíní an gradaim BEO agus duaischiste €2,000 a thabhairt leo ó Oireachtas na bliana seo.  Tá cuireadh faighte acu amhráin a chasadh ag an gceolchoirm náisiúnta RAVELÓID ,(tuilleadh eolais).

 

GCP-0124_renamed_15713SEÁN Ó CONAILL

Scoláire agus fear óg den scoth é Seán atá sa rang idirbhliana faoi láthair. Go deimhin, tá gaiscí go leor déanta aige agus bhí ról nach beag aige in imeachtaí éagsúla – drámaíochta, craoladh beo raidio agus go leor eile nach iad. Ainmníodh é roimhe seo mar phearsan spóirt an Choláiste, go deimhin is imreoir gailf de ard chaighdeán é ach anocht aithnítear a chumas acadúil, a thiomantas chun oibre, díogras agus comhoibriú ón gcéad lá. Cén iontas gurb é a bhain amach na torthaí ab fhearr i scrúdú an Teastais Shóisearaigh. Ghnóthaigh se an 2ú ait in Éirinn lena thionscadail adhmadóireachta.

Tuilleadh Eolais

GCP-0033_renamed_4710

LEIGHA NÍ CHEARRA 

Dalta 3ú bliana í Leigha a dhéanann a cuid oibre go ciúin, dícheallach. Eiseamláir iontach í a léiríonn dearfacht, comhoibriú agus díogras i gcónaí. Sa bhreis ar a cuid obair scoile is minic a chuireann Leigh isteach ar chomórtais. Bhí sí i measc na mbuaiteoirí lena píosa ealaíne i gcomórtas bliantúil an ADVERTISER a thug aitheantas dá talann ealaíne. Ach is dalta ioll-chumasach í Leigh a bhfuil máistreacht an phinn freisin aici agus ba mhór an onóir é nuair a glacadh lena saothar, IMMORTALS, mar chuid de fhoilsiúchán náisiúnta scríobhnóirí óga FUTURE TENSE.

 

GCP-0039_renamed_7121CIARA NÍ GHRÍOFA

Níl deireadh le fuinneamh na mná óg seo. Is iomaí éacht atá déanta aici le bliain anuas, roghnaíodh í sa bpríomhpháirt don ceoldráma GREASE, tugadh aitheantas ar leith móide duais airgid dá tionscadail mionghnó ‘Untangleables’. Léiríonn Ciara ceannaireacht laethúil sa mhéid is go dtugann sí go dearfach, comhoibríoch faoi chuile dhúshlán, go deimhin b’í a bhunaigh TECHSPACE sa scoil- deis do dhaltaí a bheith ina saoránaigh gníomhacha. Anuas ar sin ar fad bhain sí gradam naisiúnta amach le FORÓIGE lena físeáin féin ‘Give Me a Chance’ a bhí urraithe ag ADOBE Youth Voices.

 

GCP-0136_renamed_19193RANG NA hIDIRBLIANA

Bliain thábhachtach stairiúil a bhí againn i mbliana agus muid, muintir na tíre, ag comóradh agus ag ceiliúradh saoirse, neamhspleáchais agus Eirí Amach 1916. Tugtar aitheantas ar leith d’iarrachtaí rang na hIdirbliana a léirigh dráma, a chraol clár raidio agus a dhear postaeir bunaithe ar laochra an Eirí Amach i gceantar Bhaile Átha an Rí.  Go deimhinn, mar thoradh ar fheabhas an Chlár Raidio bhí iarrachtaí na ndaltaí gearrliostáilte le 6 thionscadal eile mar chuid de chomórtas náisiúnta Raidio na Gaeltachta. Anuas ar sin ar fad, shiúil na daltaí SLÍ na n-ÓGLACH (tuilleadh eolais). Gan dabht ar bith d’eirigh thar cinn leis an rang scéal áitiúil an Eirí amach a insint.    Comóradh 1916

GCP-0056_renamed_31782

ciara 2       Aisteoirí 1916 na hIdirbliana