Search Results for Bronnadh TY

Bronnadh TY Presentations

Bronnadh Gradain TY

Excellent TY Programme at the Coláiste

Níl cur síos nó insint béil ar a bhfuil déanta ag lucht na hIdirbhliana ó thús na bliana -is leor a rá nach raibh nóimead le spáráil acu. Idir thurais agus thógraí éagsúla bhí clár iomlán curtha ar fáil dóibh. Thaistil siad go hÁrann, Baile Athá Cliath, Shanghai agus Madrid agus go leor eile idir eatarthu. Chuir siad ceol-dráma de scoth ar stáitse MAMMA MIA chomh maith le dráma de chuid Phádraig Mhic Phiarais. Anuas ar sin bhí taithí oibre, eagrú ar an Lá Spóirt agus Tráth na gCeist Boird, imeachtaí pobail, galf agus go leor eile. Ag ócáid cheiliúrach ag deireadh na bliana bronnadh teastais éagsúla ar na daltaí – Microsoft Academy, Gaisce an Uachtaráin, Minicompany, FETAC 3, Gan dabht ar bith – bliain den chéad scoth!!

 

 

This slideshow requires JavaScript.

Bronnadh Idirbliana – TY Awards Ceremony 2015

CLICEÁIL LE HAGHAIDH GRADAIM 2014 TY

Bronnadh 2020 Graduation

Buíochas ó chroí le gach duine a bhí i láthair, ach go háirithe Rang 2020, ag ocáid bhronnadh na hArteiste ar an gCéadaoin 24ú Meitheamh. Ag cloí leis na treoracha sláinte agus an scaradh sóisialta a bhaineann le Covid-19 bronaadh teastas agus pictiúir ranga ar na daltaí. Labhair Brian, an tAth. Benny agus thar ceann an ranga, thug John agus Emily óráidí bréatha uathu. Bhí na hóráidí ar fad le cloisteail ar an raidio, 98.1FM. Tar éis na cainte d’fhill na daltaí ar a gcaranna áit a raibh a dtuistí/caomhnóirí ag fanacht. Chaith siad @10 nóiméad ag féachaint ar fhíseán, ina dhiaidh sin agus iad ag tiomáint amach sheas na múinteoirí ar dhá thaobh an bhóthair chun slán a fhagáil leo.  See video here

 

Bronnadh GAELBHRATACH 2016/17

Comhghairdeas arís i mbliana le Múinteoir Bairbre agus an Coiste Gaeilge as ucht a gcuid iarrachtaí le linn na bliana chun an Ghaeilge a chur chun cinn. D’eirigh go geal leo agus ghnóthaigh siad an GAELBHRATACH a bronnadh orthu i mBaile Átha Cliath ar an 29ú Bealtaine. Bronnadh brat freisin ar Choláiste Mhuirlinne agus ar Choláiste an Chreagáin, go deimhin thaistil an trí scoil le chéile ar an mbus céanna, de réir dealraimh, bhí an-lá ag an ngrúpa uilig agus iad ag ceiliúradh le ceol ón mbanna  SEO LINN

Pictiúirí Eile ón ócáid

B’é an Taoiseach, Éanna Ó Cionnaith a bhronn brat na bliana seo caite agus an dornalaí Bernard Dunne an bhliain roimhe sin. Cliceáil thíos chun na pictiúirí sin a fheiceáil.

2015 /16 An Taoiseach ,

2014/15 Bernard Dunne

Galway Community Awards

 

 

Galway County Council Cathaoirleach’s Community Awards 2015

at the Galway County Council Cathaoirleach's Community Awards 2015 in the Claregalway Hotel on Thursday night. Photo:-Mike Shaughnessy / No Fee . Issued on behalf of Galway County Council

Bronnadh Gradam an Chathaoirligh, Comhairle Chontae na Gaillimhe, ar Chumann Óige Átha an Rí as ucht a gcuid iarrachtaí an Ghaeilge a chur chun cinn i gceantar Gaeltachta in Oirthear na Gaillimhe. D’éirigh leo an t-aitheantas seo a bhuachan de bharr réimse imeachtaí eagraithe trí mheán na Gaeilge do dhéagóirí sa chomharsanacht. I measc na dtograí comhlíonta acu, bhí físeáin, drámaí, ceoldhrámaí, podchraoltaí, tionscadail oidhreachta, aonaigh leabhar, ceolchoirmeacha, seónna talainne, suíomh idirlíne cruthaithe mar aon le go leor eile déanta i measc phobal Bhaile Átha an Rí. Tá Coláiste an Eachréidh thar a bheith bródúil as daltaí na scoile atá páirteach leis an chlub óige seo.

Cliceáil anseo le haghaidh tuilleadh eolais

Gaelbhratach arís!

Bronnadh Gaelbhratach ar Choláiste an Eachréidh ar na mallaibh as ucht an obair ceannródaíochta ar son na Gaeilge. Anois agus scoilbhliain nua tosaithe tá Coiste Gaeilge úrnua spreagtha gabháil i mbun oibre ar son na teangan agus ag díriú ar Ghaelbhratach eile a bhaint amach i mbliana. Na Gaeil Abú!

The Coiste Gaeilge was recently presented with Gaelbhratach award 20/21 and have already set plans to work for Gaelbhratach 2021/22. Beirigí Bua arís!

Na Gaeil Abú

Ná déanaimís dearmad choíche ach go bhfuil an Ghaeilge i gcroílar an choláiste agus déanaimid gach iarracht tearmann teangan a chothú mórthimpeall orainn. Cinnte, is iomaí Gael Óg atá i gColáiste an Eachréidh agus mar chuid de Cheiliúradh Ghaisce ‘21, tugadh aitheantas ar leith dóibh siúd a bhfuil meon dearfach eiseamláireach acu i dtaobh na Gaeilge. Bronnadh Gradaim na Gaeilge ar dhaltaí a léirigh cur chuige comhoibríoch i leith na teanga agus a rinne a gcion chun an Ghaeilge a chur chun cinn. Le fírinne, níl ach cuid de na Gaeil Óga aitheanta anseo againn. Dorn san aer do na Gaeil! 

Seo cuid de na Gaeil Óga aitheanta:

Ardteist 20/21           Sorcha & Réitseal  

Ardteist         Raphi & Seán. 

Bl.5     Jean & Jack  

I.B       Rosemary & Freddie  

Bl.3     Kevin & Orla 

Bl.2     Emmeline & Stephen  

Ceannairí na linne seo

Tá tréithe ceannaireachta ag go leor daltaí agus neart ceannairí againn i gColáiste an Eachréidh. Bíonn obair cheannródaíochta idir lámha ag ár scoláirí i rith an ama ach is iontach linn aitheantas a thabhairt do roinnt ceannairí. Chuige sin, bronnadh gradaim agus tugadh aitheantas do dhaltaí eiseamláireacha i dtaobh na ceannaireachta mar chuid de Cheiliúradh Ghaisce ’21Táimid iontach bródúil astu.  

 Leadership Awards were presented to a number students at Ceiliúradh Gaisce 2021. These, of course, are just some of our students that demonstrate leadership qualities in their dealings with staff and fellow pupils. Comhghairdeas libh.

 

 I measc na ceannairí aitheanta bhí:

Bl.2      Alyssa & Aisling 

Bl.3      Grace & Eoin 

I.B.       Éadaoin & Ultan 

Bl.5      Culann & Kian 

Ardteist           Conor & Aisling 

Ardteist 20/21            Ben & Miz 

I mbun oibre

Cinnte, is iomaí dalta a bhíonns i mbun oibre sa choláiste i rith na scoilbhliana. Obair eiseamláireach á dhéanamh ag go leor acu gan amhras. Bronnadh gradaim orthu siúd a bhain barr feabhais amach ina gcuid obair scoile agus iad aitheanta ag Ceiliúradh Ghaisce an tSamhraidh ’21 ar son a gcuid oibre. Le fírinne, is sampla iad seo de na daltaí iontacha uile a bhíonns ag obair lá i ndiaidh lae i scoil s’againne:

 • Bliain 2 –  Emily  &  Jonathan
  • Bliain 3 –  Luíseach  &  Eve
  • Idirbhliain –  Theo  &  Danielle
  • Bliain 5 –  Amy  &  Cianna
  • Ardteist – Iseult  &  Rhianna
  • Ardteist 20/21 – Oisín & Eoin  

Awards were presented to students at Ceilúradh Gaisce 2021 to those who excelled in their classwork and whose application to their studies was particularly commendable. Of course, the college is full of great students who put in tremendous work throughout the school year and these awards serve as an example to all. We are proud of all of their achievements. Leanaigí oraibh leis an dea-obair!

Ceannairí Óga

Ceannródaithe agus fios an bhealaigh acu

Níl aon amhras ach go bhfuil tréithe ceannaireachta ag go leor daltaí agus gur iomaí ceannaire atá againn i gColáiste an Eachréidh. Tá obair cheannródaíochta idir lámha ag scoláirí an choláiste i rith an ama ach díreach roimh Nollaig 2020, bhí deis ag an scoil aitheantas speisialta a thabhairt do roinnt ceannairí agus na tréithe ceannaireachta aitheanta ag na múinteoirí uile.

Mar chuid de Cheiliúradh Ghaisce na Nollag ’20, bronnadh gradaim agus tugadh aitheantas do dhaltaí eiseamláireacha i dtaobh na ceannaireachta. Leanaigí oraibh agus Comhghairdeas libh.

 Leadership Awards were presented to a number students at Ceiliúradh Gaisce na Nollag 2020. These, of course, are just some of our students that demonstrate leadership qualities in their dealings with staff and fellow pupils. Táimid thar a bheith bródúil asaibh ar fad!