Skip to content

Oibrithe & Ceannairí na linne seo

Seo cuid de cheannairí na scoile mar a bhí aitheanta ag Gradaim Gaisce Bealtaine ’22

Ceannairí

Tá tréithe ceannaireachta ag go leor daltaí agus neart ceannairí againn i gColáiste an Eachréidh. Bíonn obair cheannródaíochta idir lámha ag ár scoláirí i rith an ama ach is iontach linn aitheantas a thabhairt do roinnt ceannairí. Chuige sin, cuimhnimís gur bronnadh gradaim agus tugadh aitheantas do dhaltaí eiseamláireacha i dtaobh na ceannaireachta mar chuid de Cheiliúradh Ghaisce ’22Táimid iontach bródúil astu.

 Leadership Awards were presented to a number students at Ceiliúradh Gaisce 2022. These, of course, are just some of our students that demonstrate leadership qualities in their dealings with staff and fellow pupilsComhghairdeas libh.

Bl.1:  Charlie & Joshua

Bl.2:  Jonathan & Finn

Bl.3:  Killian & Clíodhna

Bl.5:  Kian

Bl.6:  Lauren & Rhianna

Cuid de na hoibrithe aitheanta siar i mí Bealtaine ag Gradaim Gaisce ’22

Oibrithe

‘Molann an obair an duine’ a deir an seanfhocal agus caithfidh Coláiste an Eachréidh obair na ndaltaí a mholadh go hard is iad i mbun oibre go dian lá i ndiaidh lae, seachtain i ndiaidh seachtaine i rith na scoilbhliana. Sin ráite, ná ligimís dearmad go raibh roinnt daltaí aitheanta siar i mí Bealtaine go speisialta ag Ceiliúradh Ghaisce ‘22 as ucht a gcur chuige i dtreo na hoibre is iad ag tabhairt fuithi go díograiseach. Obair eiseamláireach á dhéanamh acu gan amhras. Bronnadh gradaim orthu siúd a bhain barr feabhais amach ina gcuid obair scoile. Comhghairdeas leo uile:

Bl.1:  Eoghan & Eva

Bl.2:  Alyssa & Stephen

Bl.3:  Sarah & Grace

Bl.5:  Cianna

Bl.6:  Iseult & Evan

Obair Ranga awards were presented to students who excelled in their classwork and whose application to their studies was particularly commendable. Leanaigí oraibh leis an dea-obair!