Skip to content

Na Gaeil Abú

Tuigimid go bhfuil an Ghaeilge i gcroílár an choláiste agus déanaimid gach iarracht tearmann teangan a chothú mórthimpeall orainn i gcónaí. Cinnte, is iomaí Gael Óg atá sa scoil againn agus mar chuid de Cheiliúradh Ghaisce ‘22, tugadh aitheantas ar leith dóibh siúd a thaispeán meon dearfach eiseamláireach i dtaobh na Gaeilge i rith na bliana. Bronnadh Gradaim na Gaeilge ar dhaltaí a léirigh cur chuige comhoibríoch i leith na teanga agus a rinne a gcion chun an Ghaeilge a chur chun cinn. Le fírinne, níl ach cuid de na Gaeil Óga aitheanta anseo againn. Dorn san aer do na Gaeil!

Go n-éirí leis na Gaeil Óga 22/23!

Seo cuid de na Gaeil Óga aitheanta as ucht a ndíograis ar son na Gaeilge agus iad i gcuideachta Máistreas Bairbre agus Máistir Brian

I measc iad siúd aitheanta mar Ghaeil óga, bhí:

Bl.1:  Clodagh & Max

Bl.2:  Brian & Úna

Bl.3:  Eimear & Molly

Bl.5:  Matthew

Bl.6:  Liadán & Raphi