Aitheantas na hOibre

Is iomaí dalta a fhaigheann luach a shaothair i gColáiste an Eachréidh

Níl aon amhras ach gur iomaí dalta atá againn i gColáiste an Eachréidh a bhíonn i mbun oibre go díograiseach lá i ndiaidh lae, seachtain i ndiaidh seachtaine i rith na scoilbhliana.

Ar an drochuair, ní raibh sé inár gcumas aitheantas a thabhairt do chách a oibríonn i rith na bliana. Sin ráite, ghlac an scoil leis an deis aitheantas a thabhairt do roinnt daltaí go speisialta ag Ceiliúradh Ghaisce na Nollag 2020 as ucht a gcur chuige i dtreo na hoibre is iad ag tabhairt fuithi le meon dearfach. Obair eiseamláireach á déanamh acu go cinnte. Bronnadh gradaim orthu siúd a bhain barr feabhais amach ina gcuid oibre mar aitheantas agus mar chomhartha aitheantais do na scoláirí iontacha uile atá againn sa choláiste.

Coláiste an Eachréidh recognizes that the school is full of students that have a splendid work ethic throughout the schoolyear. As a gesture of all the good work of such students, Obair Ranga awards were presented to students at Ceiliúradh Ghaisce na Nollag 2020 who excelled in their classwork and whose application to their studies was particularly commendable. This special recognition was given to students who were commended by all their teachers. Leanaigí oraibh leis an dea-obair!

Posted on January 25, 2021, in News. Bookmark the permalink. Comments Off on Aitheantas na hOibre.

Comments are closed.

%d bloggers like this: