Skip to content

Gold Medals – Project Work

Gach bliain bronntar bonn óir ar na daltaí leis an obair thionscadail is fearr le haghaidh na Scrúdaithe Stáit ins na hábhair phraicticiúla. Each year students with the best project work in the practical subjects are acknowledged. Buaiteoirí 2017 anseo thíos.

 

FOIRGNÍOCHT Ardteiste 2017 – Nadine le Múinteoir Turlough

MIOTALÓIREACHT Teastas Sóisearach 2017 – Emily le múinteoir Seán

ADHMADÓIREACHT Teastas Sóisearach 2017 – Seán le Múinteoir Turlough

EACNAMAÍOCHT BHAILE Teastas Sóisearach 2017 – Ailbhe le Múinteoir Gearóidín

EALAÍN Teastas Sóisearach 2017 – Eileen le múinteoir Marie
 Click here for previous winners